Graf akcie Incyte

Parametr

Cena / Změna
-- / -- %
Cena v čase / Datum
--
Close včera / Open dnes
-- / --
Denní min. / max.
-- / --
Roční min. / max.
-- / --
52w min. / max.
-- / --
Tržní kapitalizace (Mld.)
--
Počet akcií (Mio.)
--

Klíčové údaje akcie Incyte v --

Dividendový výnos
--
Rentabilita tržeb
--
Tržby na akcii
--
Cashflow na akcii
--
Podíl investic ke kapitálu
--
Podíl práce ke kapitálu
--
Provozní kapitál v mil. EUR
--
Ukazatel krytí A
--
Ukazatel krytí B
--
Ukazatel krytí C
--
Návratnost investice
--
Poměr cen zisků
--
Poměr peněžních toků
--
Podíl vlastního kapitálu
--
Podíl dluhu na financování
--
Cizí zdroje / Vlastní kapitál
--
Krátkodobá likvidita
--
Zkouška úvěrové bonity
--
Běžná likvidita
--

Vývoj dividend Incyte

Profil akcie Incyte

Incyte je biofarmaceutická společnost zaměřená na identifikaci, vývoj a komercializaci patentovaných léčiv, s nimiž je možné léčit vážná, těžko léčitelná onkologická onemocnění. Kromě činností v USA provozuje společnost klinický vývoj v Evropě s kancelářemi v Ženevě ve Švýcarsku.

„Jakafi“ (ruxolitinib) je prvním produktem společnosti, který byl schválen ve Spojených státech k prodeji, a to v listopadu 2011 pro léčbu pacientů trpících myelofibrózou. Existuje dohoda o spolupráci s Novartis Pharmaceutical, která dává firmě Novartis exkluzivní práva na vývoj a prodej všech hematologických a onkologických léčiv na bázi ruxolitinibinu mimo USA.

Akcie Incyte jsou součástí indexu Nasdaq 100.

Adresa
1801 Augustine Cut-off
Wilmington, DE 19803

Internet
https://www.incyte.com