Souhlas s migrací vašeho účtu z Velké Británie do Irska

Nedávno jsme vás pozvali k migraci vašeho účtu otevřeného prostřednictvím LYNX u Interactive Brokers UK Limited („IBUK“) do Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) vzhledem k proběhlému Brexitu. Migrace účtu zajišťuje, že služby nabízené LYNX mohou pokračovat bez podstatných změn.

Prostřednictvím této stránky vás chceme informovat o změnách, které se na vašem účtu projeví po dokončení migrace vašeho účtu.

V případě, že jste zatím neudělili souhlas s migrací, na váš účet jsou aktuálně uvalena omezení. To znamená, že nemáte povoleno otevírat nové pozice a můžete pouze uzavřít nebo snížit ty stávající. Chcete-li zrušit tato omezení, musíte udělit souhlas s migrací. Po obdržení vašeho souhlasu bude zpracován co nejdříve a omezení budou odstraněna po přibližně 5 pracovních dnech. Níže naleznete podrobný návod pro udělení souhlasu.

Co po migraci zůstane stejné?

Co se po migraci změní?

Důležité info pro držitele maržových účtů a pro vyplnění MiFIR informací

Pokud jste držitelem maržového účtu, je nezbytné, abyste při udělování souhlasu s migrací vyplnili také vaši zkušenost s obchodováním na marži. Pokud tak neučiníte, váš maržový účet bude při migraci převeden na hotovostní účet.

Jestliže je jeden z požadovaných údajů k vyplnění „National ID“ v sekci „MiFIR National Client Identifiers“, vyplňte vaše rodné číslo s lomítkem XXXXXX/YYYY.

Pokud jste držitelem maržového účtu, je nezbytné, abyste při udělování souhlasu s migrací vyplnili také vaši zkušenost s obchodováním na marži. Pokud tak neučiníte, váš maržový účet bude při migraci převeden na hotovostní účet.

Jestliže je jeden z požadovaných údajů k vyplnění „National ID“ v sekci „MiFIR National Client Identifiers“, vyplňte vaše rodné číslo s lomítkem XXXXXX/YYYY.

Jak mohu souhlasit s migrací na IBIE?

Video návod

Postup krok za krokem

Chcete-li udělit souhlas s migrací, přihlaste se ke Správě účtu za pomoci vašich přihlašovacích údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Následně své přihlášení ověřte.

Po vašem přihlášení do Správce účtu okamžitě uvidíme následující okno:

1
2

V tomto okně můžete zahájit migraci výběrem možnosti „Yes, I would like to continue the Proposed Transfer“. 1
Poté klikněte na tlačítko [Continue] 2 a otevře se vám nové okno:

3

Zde musíte udělit souhlas s řadou právních aspektů vztahujících k vašemu budoucímu účtu u IBIE. Souhlas udělíte kliknutím na modré tlačítko [I Agree] 3 vpravo dole.

Po úspěšném udělení souhlasu se vám zobrazí obrazovka s přehledem vašich osobních údajů:

4
5

Pokud jsou vaše údaje správné, můžete je potvrdit kliknutím na tlačítko [My information is correct] 4vpravo dole.
Pokud některé údaje neodpovídají vaší aktuální situaci, můžete je změnit pomocí ikony  vedle názvu sekce.5

Upozornění: Pokud jste se dlouhodobě nepřihlásili ke Správě účtu, je možné, že budete muset znovu zadat některé z osobních údajů. Jestliže je jeden z požadovaných údajů k vyplnění „National ID“ v sekci „MiFIR National Client Identifiers“, vyplňte vaše rodné číslo s lomítkem XXXXXX/YYYY.

Jakmile potvrdíte správnost vašich osobních údajů, budete odkázání na stránku, kde získáte přehled všech nových smluvních podmínek, které se vztahují na váš účet.

6
7

Nové smluvní podmínky přijmete zadáním vašeho jména a příjmení do pole nacházejícím se v dolní části stránky 6 s označením „Signature“. Upozorňujeme, že v zadaném textu se rozlišují velká a malá písmena.

Váš souhlas potvrdíte kliknutím na tlačítko [Continue]. 7

Gratulujeme, dokončili jste všechny potřebné kroky k úspěšné migraci vašeho účtu.

Upozornění: Pokud Interactive Brokers nemá váš platný průkaz totožnosti nebo doklad o pobytu, musíte tyto dokumenty dodatečně nahrát.
Pouze dokumenty, které splňují konkrétní požadavky lze akceptovat.


Dokumenty, které si přejete nahrát, můžete vybrat následovně:
a) Naskenováním QR kódu vyberete dokumenty pomocí chytrého telefonu.
b) Kliknutím na tlačítko [Choose file] vyberete dokumenty z vašeho počítače.
Jakmile vyberete ty správné dokumenty, můžete je nahrát do Interactive Brokers kliknutím na tlačítko [Upload].

Všechny naše klienty chceme také informovat o tom, že pokud neposkytnou souhlas s migrací, mohou od určitého okamžiku pro ně začít platit omezení týkající se zadávání nových příkazů a převodu pozic a/nebo prostředků na účty.

Proces převodu investičního účtu

Celý proces převodu investiční účtu od IBUK do jiné EU pobočky IBKR zabere dva dny. Nicméně váš účet bude mimo provoz maximálně po dobu 15 minut, a to navíc mimo hlavní obchodní hodiny. Celý převod je plně zautomatizovaný a ke spuštění procesu dojde poté, co klient udělí souhlas v administrativní části svého účtu. Celý proces nemá žádný vliv na vaše aktuální pozice či nastavení vašeho účtu.

1. Příprava na převod

V této přípravné fázi bude váš investiční účet u IBUK „replikován“ u IBIE nebo IBLUX, přičemž všechny vaše přihlašovací údaje a nastavení účtu zůstanou zachována, aby samotný převod proběhl v co nejkratší možné době.

2. Povolení k převodu

Poté, co budete informováni o provozních změnách a smluvních podmínkách, budete vyzváni k autorizaci převodu. Tuto autorizaci lze provést v administrativní části vašeho účtu.

3. Synchronizace převodu

Proces, kdy se po interní kontrole synchronizuje váš aktuální účet s účtem novým. Dojde k aktivaci nového účtu.

4. Převedení prostředků a pozic

Všechny prostředky a pozice z vašeho účtu budou převedeny na nově vzniklý účet.  Po úspěšném převodu bude váš starý účet uzavřen. Nicméně z administrace účtu bude i nadále možné stahovat a procházet výpisy.

5. Dokončení převodu

Po dokončení převodu proběhne interní kontrola, která potvrdí úspěšné převedení vašeho účtu.

Komunikace od LYNX

LYNX průběžně informuje své klienty o situaci kolem brexitu a plánovaných převodech účtů k IBLUX nebo IBIE. Z tohoto důvodu je proto důležité v nadcházejících týdnech pečlivě sledovat zprávy od LYNX a IBKR, které se budou tohoto převodu týkat. Všechny potřebné informace vám poskytneme postupně v rozdílných časech.

1. Počáteční oznámení

Předmět:
Informace o změnách vašeho účtu s ohledem na brexit

Informování o organizačních změnách v rámci plánovaného brexitu, jejichž důsledkem je převedení investičních účtů od IBUK k jedné z nově vytvořených evropských poboček IBKR.

Přečtěte si tuto komunikaci zde.

2. Informace o procesu převodu

Předmět:
Informace o procesu převodu vašeho investičního účtu s ohledem na brexit

Informování o nejaktuálnějším vývoji a poskytnutí přehledu o tom, jak samotný převod investičního účtu probíhá a jaké jsou jeho dopady. Přečtěte si upozornění o procesu migrace zde.

3. Souhlas s převodem

Předmět:
Souhlas s převodem vašeho investičního účtu

Obdrželi jste informace o převodu investičního účtu včetně požadavku o souhlas s převodem účtu k IBLUX nebo IBIE po podpisu nových smluvních podmínek.

4. Proces převodu

Předmět:
Proces převodu investičního účtu

Po udělení souhlasu s převodem vašeho účtu vás budeme informovat o datu, kdy k plánovanému převodu dojde, stejně jako o čase, kdy váš účet bude po dobu 15 minut dočasně nepřístupný.

5. Uvítací dopis

Předmět:
Váš nový investiční účet

Po úspěšném převedení účtu do jedné z evropských poboček IBKR vás uvítáme na vašem novém účtu a seznámíme vás s důležitými informacemi a případnými změnami.  Budete vyzváni k přihlášení do administrativní sekce, abyste mohli začít svůj účet využívat.

LYNX a Interactive Brokers

LYNX od doby svého založení v roce 2006 nabízí své služby prostřednictvím britské společnosti Interactive Brokers (IBUK). LYNX přijímá objednávky od svých klientů a předává je dále k IBUK. Vaše pozice a také volné prostředky jsou vedeny pod IBUK.

Proč LYNX spolupracuje právě s Interactive Brokers?

Díky této spolupráci mají klienti LYNX možnost investovat na 125 trzích a v 31 zemích světa. Většina z těchto trhů umožňuje klientům obchodovat přímo s akciemi, opcemi, futures, ETF, dluhopisy, strukturovanými produkty a dalšími investičními instrumenty. Klienti mají také přístup k 22 různým měnám.

IBUK navíc disponuje důmyslným systémem umísťování příkazů (SmartRoutingSM), který je napojen na velké množství trhů a burz. Tato technologie zajišťuje, že vaše příkazy jsou vyplněny za nejlepší cenu, v nejrychlejším čase a s co nejnižšími náklady.

Společnost LYNX tak díky spolupráci s Interactive Brokers umožňuje svým klientům obchodovat po celém světě na nejpokročilejší technologické infrastruktuře.

Jaký bude dopad migrace účtu na ochranu vašeho účtu?

V tuhle chvíli se váš investiční účet u IBUK skládá ze tří rozdílných segmentů. Díky této struktuře můžete obchodovat širokou škálu investičních produktů po celém světě. Ochrana investičních instrumentů ve vašem portfoliu a také volných prostředků se odvíjí od jednotlivých segmentů účtu. V případě neočekávaného bankrotu, by ochrana vašeho účtu plynula z části z US Securities Investor Protection Corporation a z části z UK Financial Services Compensation Scheme. Pro více informací prosím přejděte na www.lynxbroker.cz/ochrana-uctu/.

Investiční účty u evropských poboček IBLUX a IBIE se skládají pouze z jednoho segmentu. V rámci tohoto segmentu jsou drženy veškeré vaše otevřené pozice a také volné prostředky. S ohledem na evropskou pobočku, na kterou bude váš investiční účet převeden, bude tento účet spadat buď pod investiční kompenzační schéma v Luxembursku (Système d’indemnisation des investisseurs) nebo Irsku (Investor Compensation Scheme). Maximální ochrana u obou těchto kompenzačních schémat dosahuje €20.000. Finanční instrumenty a hotovost klientů jsou drženy odděleně od aktiv IBKR. To je podstatné pro nepravděpodobný případ bankrotu IBKR, jelikož by to znamenalo, že by věřitelé neměli přístup k hotovosti a aktivům klientů právě díky tomuto oddělení majetku firmy od majetku klientů. Více informací o ochraně účtů u nových evropských subjektů IBKR můžete objevit na této stránce.

Společnost Interactive Brokers byla založena v roce 1978 a jedná se o respektovaného světového online brokera. Po celém světě má IBKR více než 600.000 klientů s celkovými aktivy více než $160 miliard. IBKR je kótována na burze NASDAQ (ticker IBKR) a k 6. listopadu 2020 dosahuje tržní kapitalizace $20,57 miliard. Díky spolupráci s Interactive Brokers mohou klienti LYNX obchodovat akcie, opce, futures a další instrumenty po celém světě, a to za nízké a transparentní poplatky s pomocí profesionálních investičních platforem.

Často kladené dotazy

IBUK v současné chvíli spravuje investiční účty klientů LYNX a zajišťuje plnění jejich příkazů. Díky tzv. evropskému pasu může IBUK zajišťovat své služby i klientům v EU. Jelikož nebyla doposud vypracována žádná nová dohoda mezi Velkou Británii a EU, možnost využívat tzv. evropský pas zanikne ke dni 31. prosince 2020, kdy vyprší přechodné brexitové období. Proto musí dojít k plánovaným změnám a převodům účtů k evropským pobočkám IBKR. Abychom zabránili k přerušení poskytování služeb, byla vám nabídnuta možnost migrace účtu k právnímu subjektu IBKR licencovaném v EU (tj. IBIE).

Skupina, která bude přesunuta, zahrnuje především obyvatele EU nebo firemní účty otevřené v zemi, která spadá do EU. Tyto účty jsou aktuálně spravovány Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Pokud nebudete souhlasit s převodem k dané evropské pobočce IBKR, může na vašem účtu dojít k omezení otevírání nových pozic a převodu pozic i prostředků na váš LYNX účet. Vždy máte možnost převést si váš investiční účet k jinému brokerovi mimo IBKR.

Pokud žádost k převodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisem, váš účet ponese stejné následky, jako pokud nebudete s přesunem účtu souhlasit. Budou pro vás platit podmínky dle aktuální smlouvy včetně maržových požadavků a poplatků, a to do doby, než bude účet přesunut k novému subjektu IBKR nebo k jinému brokerovi nebo dokud nebude uzavřen.

Na transakce, které provedete po převedení účtu, se bude vztahovat nová zákaznická smlouva mezi vámi a IBIE. Kopie nové smlouvy vám bude předložena předem online, přičemž po jejím nastudování vám bude umožněno schválit převod účtu.

V současné době je váš investiční účet chráněn před ztrátou pod americkou US Securities Investor Protection Corporation (Americká společnost pro ochranu investorů v oblasti cenných papírů) a částečně pod britským Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačních služeb). Po migraci účtu vaše aktiva nově ochrání před ztrátou irské kompezační schéma, a to v případě, že IBIE bude v prodlení a nebude schopno dostát svým závazkům vůči vám.

Irské kompezační schéma zajišťuje odškodnění až do výše 20.000 EUR.

Finanční instrumenty a hotovost klientů jsou drženy odděleně od aktiv IBKR. To je podstatné pro nepravděpodobný případ bankrotu IBKR, jelikož by to znamenalo, že by věřitelé neměli přístup k hotovosti a aktivům klientů právě díky tomuto oddělení majetku firmy od majetku klientů. Více informací o ochraně účtů u nových evropských subjektů IBKR můžete objevit na této stránce.

Aktuálně očekáváme, že většina prodktů, které můžete obchodovat pod IBUK účtem bude také nabízena IBIE. Nicméně, IBIE neumožňuje dočasně spotové obchodování měnových párů s využitím páky.

Váš účet u IBIE bude i nadále moci být součástí Stock Yield Enhancement Program (SYEP) nebo se do něj registrovat. Akcie z vašeho portfolia i nadále můžete půjčovat a získávat tak dodatečný příjem.

IBIE neumožňuje obchodovat forex na páku. Klienti, kteří drží otevřené pákové pozice na forex na svých účtech u IBUK, mohou svůj účet migrovat k IBIE. Tyto otevřené pozice budou převedeny na nový účet u IBIE. Avšak po dokončení migrace k IBIE mohou klienti tyto pákové forexové pozice pouze snižovat.

Pokud jste poskytli IBUK/IBLLC cenné papíry jako kolaterál, budou převedeny do IBIE společně s vaším účtem. Neočekáváme, že bude potřeba jakýchkoliv kroků z vaší strany. Nevylučujeme však, že IB nebude muset provést nezbytné administrativní kroky, které jsou s tímto převodem spojené, avšak tyto kroky nebudou mít vliv na fungování vašeho účtu.

Ano, vše bude převedeno najednou, pouze s výjimkou nabíhajících úroků a nároků na dividendy. Tyto položky budou převedeny, jakmile to bude možné. Nabíhající úroky budou odečteny v prvním týdnu následujícího kalendářního měsíce, dividendy vám budou přesunuty na nový účet, jakmile dojde k jejich vyplacení.

Po převodu na nový účet zaniká možnost využívat starý účet k obchodním účelům, ale učet bude nadále přístupný k administrativním účelům, jako nahlížení do historie výpisů atd.

Nastavení vašeho účtu zůstane zachováno v rozsahu povoleném zákony a předpisy země daného subjektu. Ve výjimečných případech se může stát, že některé doposud nabízené produkty nebude moci klient u nového subjektu obchodovat. Pokud měl klient v době převodu otevřenou pozici u produktu, který již není nadále dostupný, je možné danou pozici nadále držet, případně uzavřít, ale nebude již možné pozici navyšovat.

Ne, vaše přihlašovací údaje zůstanou stejné. Stejně tak zůstane i dvojité zabezpečení vašeho přihlašování k účtu. Jediné, co se změní, bude číslo vašeho účtu.

Ano, přesun účtu nebude mít dopad na využívané platformy ani správu účtu.

Ne, otevřené příkazy (Good-till-Cancelled) nebudou po převodu účtu nadále aktivní. Nicméně po dokončení převodu účtu zašle LYNX klientům přehled příkazů, které byly během převodu účtu uzavřeny, aby klienti mohli tyto příkazy opět otevřít.

Aktuálně spadají IBUK účty pod americké Pattern Day Trading (PDT), jelikož jsou tyto účty provázány s americkou společnosti IB LLC z IBKR skupiny. Toto pravidlo umožňuje provést na investičním účtu o celkové hodnotě nižší než $25.000 maximálně 3 intradenní obchody za 5 následujících pracovních dnů. Toto pravidlo již platné nebude, protože účty pod IBIE nebudou nadále provázány s IB LLC.

Ano, přesun účtu nebude mít vliv na dostupnost těchto informací.

Přístup ke zpracování a ochraně vašich osobních údajů zůstane stejný po přesunu účtu do IBIE. V tomto ohledu neočekáváme žádné materiální změny vzhledem k držení účtu u IBIE a u IBUK.

Nikoliv, dostanete jeden výpis za období od 1.1.2020 k datu migrace a následně další výpis z vašeho nového přesunutého účtu od data migrace k 31.12.2020.

Ne, veškeré poplatky zůstanou stejné a neodívíji se od toho, kam váš účet bude převeden (IBIE).

Ne, žádné další náklady nejsou spojeny s migrací vašeho účtu ani s udělením vašeho souhlasu s touto migrací.

Po migraci dojde ke zmeně kalkulace marží z výpočtu založeného na pravidlech (REG-T) na metodu založenou na celkovém riziku portfolia. Z toho důvodu může dojít ke změně maržových požadavků.

Dopad této změny můžete zkontrolovat pomocí nástroje Risk Navigator v obchodní platformě LYNX Trading (TWS). Podrobnosti o tom, jak využívat Risk Navigator najdete v Centru podpory v následujícím článku.

Risk Navigator lze otevřít pomocí rozkliknutím Analytických nástrojů v menu TWS a následným výběrem „Risk Navigator” a „Open My Portfolio”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o Risk Navigator lze najít na následujícím odkaze: https://www.lynxbroker.cz/podpora/navigator-rizika/

Po otevření zvolte „Settings” 1 a následně “Margin mode” 2.

1
2

Jakmile budete mít otevřený Risk Navigator, zvolte “Margin EU Account Migration” 3 k zobrazení maržových požadavků po migraci pro váš účet.

3

Simulace zobrazí dopad na maržové požavky ve vašem aktuálním portfoliu. Navýšení maržových požadavků může snížit vaši přebytečnou likviditu, což může vést k uzavření jedné nebo více vašich pozic.

Důrazně proto doporučujeme, abyste pečlivě sledovali vaše maržové požadavky a dostupné finanční prostředky a v případě potřeby rebalancovali portfolio, nebo jej zajistili opcemi.

K tomuto účelu máte k dispozici následující možnosti:

  • Uzavření nebo redukce otevřených pozic k uvolnění dostupných finančních prostředků potřebných ke splnění nových maržových požadavků. Dopad marže můžete zkontrolovat v Risk Navigator.
  • Vložit na účet dostatečné množství finančních prostředků ke splnění nových maržových požadavků. Chcete-li vložit finance na účet, zde naleznete potřebné pokyny. Poté můžete provést vklad prostřednictvím svého internetového bankovnictví.

Rozhodnout se můžete samozřejmě i k využití kombinace obou výše uvedených možností.