Souhlas s migrací vašeho účtu z Velké Británie do Lucemburska

LYNX spolupracuje na vedení klientských účtů a zpracovávání příkazů klientů se společností Interactive Brokers (UK) Limited („IBUK“) a/nebo jeho přidruženými subjekty. V očekávání (tvrdého) brexitu rozšířila společnost Interactive Brokers („IBKR“) své evropské aktivity prostřednictvím následujících tří subjektů: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“), Interactive Brokers Luxembourg SARL („IBLUX“) a Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt („IBCE“).

Jak jsme vás informovali, váš účet byl vybrán k migraci do IBLUX. Investiční účty lze migrovat pouze s vaším výslovným souhlasem. Prostřednictvím této stránky se dozvíte, jak můžete udělit svůj souhlas s touto migrací.

Co po migraci zůstane stejné?

Co se po migraci změní?

Jak mohu souhlasit s migrací na IBLUX?

Video návod

Postup krok za krokem

Chcete-li udělit souhlas s migrací, přihlaste se ke Správě účtu za pomoci vašich přihlašovacích údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Následně své přihlášení ověřte.

Po vašem přihlášení do Správce účtu okamžitě uvidíme následující okno:

1
2

V tomto okně můžete zahájit migraci výběrem možnosti „Yes, I would like to continue the Proposed Transfer“. 1
Poté klikněte na tlačítko [Continue] 2 a otevře se vám nové okno:

3

Zde musíte udělit souhlas s řadou právních aspektů vztahujících k vašemu budoucímu účtu u IBLUX. Souhlas udělíte kliknutím na modré tlačítko [I Agree] 3 vpravo dole.

Po úspěšném udělení souhlasu se vám zobrazí obrazovka s přehledem vašich osobních údajů:

4
5

Pokud jsou vaše údaje správné, můžete je potvrdit kliknutím na tlačítko [My information is correct] 4vpravo dole.
Pokud některé údaje neodpovídají vaší aktuální situaci, můžete je změnit pomocí ikony  vedle názvu sekce.5

Upozornění: Pokud jste se dlouhodobě nepřihlásili ke Správě účtu, je možné, že budete muset znovu zadat některé z osobních údajů.

Jakmile potvrdíte správnost vašich osobních údajů, budete odkázání na stránku, kde získáte přehled všech nových smluvních podmínek, které se vztahují na váš účet.

6
7

Nové smluvní podmínky přijmete zadáním vašeho jména a příjmení do pole nacházejícím se v dolní části stránky 6 s označením „Signature“. Upozorňujeme, že v zadaném textu se rozlišují velká a malá písmena.
Váš souhlas potvrdíte kliknutím na tlačítko [Continue]. 7

Gratulujeme, dokončili jste všechny potřebné kroky k úspěšné migraci vašeho účtu.

Upozornění: Pokud Interactive Brokers nemá váš platný průkaz totožnosti nebo doklad o pobytu, musíte tyto dokumenty dodatečně nahrát.
Pouze dokumenty, které splňují konkrétní požadavky lze akceptovat.

Dokumenty, které si přejete nahrát, můžete vybrat následovně:
a) Naskenováním QR kódu vyberete dokumenty pomocí chytrého telefonu.
b) Kliknutím na tlačítko [Choose file] vyberete dokumenty z vašeho počítače.
Jakmile vyberete ty správné dokumenty, můžete je nahrát do Interactive Brokers kliknutím na tlačítko [Upload].

Všechny naše klienty chceme také informovat, že v případě tvrdého brexitu v kombinaci s nemožností včas migrovat obchodní účty na subjekt IB v rámci EU, mohou po 31. prosinci 2020 platit omezení týkající se zadávání nových příkazů a převodu pozic a/nebo prostředků na obchodní účty. Pokud tyto skutečnosti nastanou a vy se jim chcete vyhnout, doporučujeme vám být včas připraveni převést svůj obchodní účet včetně pozic k jinému brokerovi dle vašeho výběru. Očekávejte od nás nepřetržitou spolupráci a včasné informace, pokud bude jisté, že tato omezení nastanou.

Proces převodu investičního účtu

Celý proces převodu investiční účtu od IBUK do jiné EU pobočky IBKR zabere dva dny. Nicméně váš účet bude mimo provoz maximálně po dobu 15 minut, a to navíc mimo hlavní obchodní hodiny. Celý převod je plně zautomatizovaný a ke spuštění procesu dojde poté, co klient udělí souhlas v administrativní části svého účtu. Celý proces nemá žádný vliv na vaše aktuální pozice či nastavení vašeho účtu.

1. Příprava na převod

V této přípravné fázi bude váš investiční účet u IBUK „replikován“ u IBIE nebo IBLUX, přičemž všechny vaše přihlašovací údaje a nastavení účtu zůstanou zachována, aby samotný převod proběhl v co nejkratší možné době.

2. Povolení k převodu

Poté, co budete informováni o provozních změnách a smluvních podmínkách, budete vyzváni k autorizaci převodu. Tuto autorizaci lze provést v administrativní části vašeho účtu.

3. Synchronizace převodu

Proces, kdy se po interní kontrole synchronizuje váš aktuální účet s účtem novým. Dojde k aktivaci nového účtu.

4. Převedení prostředků a pozic

Všechny prostředky a pozice z vašeho účtu budou převedeny na nově vzniklý účet.  Po úspěšném převodu bude váš starý účet uzavřen. Nicméně z administrace účtu bude i nadále možné stahovat a procházet výpisy.

5. Dokončení převodu

Po dokončení převodu proběhne interní kontrola, která potvrdí úspěšné převedení vašeho účtu.

Komunikace od LYNX

LYNX průběžně informuje své klienty o situaci kolem brexitu a plánovaných převodech účtů k IBLUX nebo IBIE. Z tohoto důvodu je proto důležité v nadcházejících týdnech pečlivě sledovat zprávy od LYNX a IBKR, které se budou tohoto převodu týkat. Všechny potřebné informace vám poskytneme postupně v rozdílných časech.

1. Počáteční oznámení

Předmět:
Informace o změnách vašeho účtu s ohledem na brexit

Informování o organizačních změnách v rámci plánovaného brexitu, jejichž důsledkem je převedení investičních účtů od IBUK k jedné z nově vytvořených evropských poboček IBKR.

Přečtěte si tuto komunikaci zde.

2. Informace o procesu převodu

Předmět:
Informace o procesu převodu vašeho investičního účtu s ohledem na brexit

Informování o nejaktuálnějším vývoji a poskytnutí přehledu o tom, jak samotný převod investičního účtu probíhá a jaké jsou jeho dopady. Přečtěte si upozornění o procesu migrace zde.

3. Souhlas s převodem

Předmět:
Souhlas s převodem vašeho investičního účtu

Obdrželi jste informace o převodu investičního účtu včetně požadavku o souhlas s převodem účtu k IBLUX po podpisu nových smluvních podmínek.

4. Proces převodu

Předmět:
Proces převodu investičního účtu

Po udělení souhlasu s převodem vašeho účtu vás budeme informovat o datu, kdy k plánovanému převodu dojde, stejně jako o čase, kdy váš účet bude po dobu 15 minut dočasně nepřístupný.

5. Uvítací dopis

Předmět:
„Váš nový investiční účet“

Po úspěšném převedení účtu do jedné z evropských poboček IBKR vás uvítáme na vašem novém účtu a seznámíme vás s důležitými informacemi a případnými změnami.  Budete vyzváni k přihlášení do administrativní sekce, abyste mohli začít svůj účet využívat.

LYNX a Interactive Brokers

LYNX od doby svého založení v roce 2006 nabízí své služby prostřednictvím britské společnosti Interactive Brokers (IBUK). LYNX přijímá objednávky od svých klientů a předává je dále k IBUK. Vaše pozice a také volné prostředky jsou vedeny pod IBUK.

Proč LYNX spolupracuje právě s Interactive Brokers?

Díky této spolupráci mají klienti LYNX možnost investovat na 125 trzích a v 31 zemích světa. Většina z těchto trhů umožňuje klientům obchodovat přímo s akciemi, opcemi, futures, ETF, dluhopisy, strukturovanými produkty a dalšími investičními instrumenty. Klienti mají také přístup k 22 různým měnám.

IBUK navíc disponuje důmyslným systémem umísťování příkazů (SmartRoutingSM), který je napojen na velké množství trhů a burz. Tato technologie zajišťuje, že vaše příkazy jsou vyplněny za nejlepší cenu, v nejrychlejším čase a s co nejnižšími náklady.

Společnost LYNX tak díky spolupráci s Interactive Brokers umožňuje svým klientům obchodovat po celém světě na nejpokročilejší technologické infrastruktuře.

Jaký bude dopad migrace účtu na ochranu vašeho účtu?

V tuhle chvíli se váš investiční účet u IBUK skládá ze tří rozdílných segmentů. Díky této struktuře můžete obchodovat širokou škálu investičních produktů po celém světě. Ochrana investičních instrumentů ve vašem portfoliu a také volných prostředků se odvíjí od jednotlivých segmentů účtu. V případě neočekávaného bankrotu, by ochrana vašeho účtu plynula z části z US Securities Investor Protection Corporation a z části z UK Financial Services Compensation Scheme. Pro více informací prosím přejděte na www.lynxbroker.cz/ochrana-uctu/.

Investiční účty u evropských poboček IBLUX a IBIE se skládají pouze z jednoho segmentu. V rámci tohoto segmentu jsou drženy veškeré vaše otevřené pozice a také volné prostředky. S ohledem na evropskou pobočku, na kterou bude váš investiční účet převeden, bude tento účet spadat buď pod investiční kompenzační schéma v Luxembursku (Système d’indemnisation des investisseurs) nebo Irsku (Investor Compensation Scheme). Maximální ochrana u obou těchto kompenzačních schémat dosahuje €20.000.

Společnost Interactive Brokers byla založena v roce 1978 a jedná se o respektovaného světového online brokera. Po celém světě má IBKR více než 600.000 klientů s celkovými aktivy více než $160 miliard. IBKR je kótována na burze NASDAQ (ticker IBKR) a k 6. listopadu 2020 dosahuje tržní kapitalizace $20,57 miliard. Díky spolupráci s Interactive Brokers mohou klienti LYNX obchodovat akcie, opce, futures a další instrumenty po celém světě, a to za nízké a transparentní poplatky s pomocí profesionálních investičních platforem.

Často kladené dotazy

IBUK v současné chvíli spravuje investiční účty klientů LYNX a zajišťuje plnění jejich příkazů. Díky tzv. evropskému pasu může IBUK zajišťovat své služby i klientům v EU. Jelikož nebyla doposud vypracována žádná nová dohoda mezi Velkou Británii a EU, možnost využívat tzv. evropský pas zanikne ke dni 31. prosince 2020, kdy vyprší přechodné brexitové období. Proto musí dojít k plánovaným změnám a převodům účtů k evropským pobočkám IBKR. Abychom zabránili k přerušení poskytování služeb, byla vám nabídnuta možnost migrace účtu k právnímu subjektu IBKR licencovaném v EU (tj. IBLUX).

Skupina, která bude přesunuta, zahrnuje především obyvatele EU nebo firemní účty otevřené v zemi, která spadá do EU. Tyto účty jsou aktuálně spravovány Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Příslušným regulačním orgánem pro IBLUX je lucemburská komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF).

Pokud nebudete souhlasit s převodem k dané evropské pobočce IBKR, může na vašem účtu dojít k omezení otevírání nových pozic a převodu pozic i prostředků na váš LYNX účet. Vždy máte možnost převést si váš investiční účet k jinému brokerovi mimo IBKR.

Pokud žádost k převodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisem, váš účet ponese stejné následky, jako pokud nebudete s přesunem účtu souhlasit. Budou pro vás platit podmínky dle aktuální smlouvy včetně maržových požadavků a poplatků, a to do doby, než bude účet přesunut k novému subjektu IBKR nebo k jinému brokerovi nebo dokud nebude uzavřen.

Na transakce, které provedete po převedení účtu, se bude vztahovat nová zákaznická smlouva mezi vámi a IBLUX. Kopie nové smlouvy vám bude předložena předem online, přičemž po jejím nastudování vám bude umožněno schválit převod účtu.

V současné době se váš investiční účet u IBUK skládá ze tří rozdílných segmentů. Tato struktura zajišťuje, že jste schopni obchodovat nepřeberné množství finančních instrumentů po celém světě. Správa a ochrana vašich prostředků a pozic tedy záleží na konkrétním segmentu vašeho účtu.

V případě nepředvídaného bankrotu tak spadáte částečně pod americkou US Securities Investor Protection Corporation (Americká společnost pro ochranu investorů v oblasti cenných papírů) a částečně pod britský Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačních služeb). Případné další informace naleznete na www.lynxbroker.cz/ochrana-uctu/.

U nového evropského subjektu IBLUX se už účet ale skládá jen z jednoho segmentu. K ochraně vašich prostředků u IBLUX tak slouží lucemburský Système d’indemnisation des investisseurs.

Tento subjekt pak zjišťuje kompenzaci do výše €20.000.

Očekáváme, že stejné investiční produkty, jaké můžete obchodovat u IBUK budete moci obchodovat i u IBLUX. V případě migrace vašeho účtu k IBLUX nastane několik omezení. U IBLUX nebudou dostupné následující instrumenty:

  • OTC Precious metals
  • OTC Metal futures

Navíc, vzhledem k lucemburské legislativě u těchto účtů nebude také možné obchodovat spotově menové páry na páku a také nebude možné se účastnit Stock Yield Enhancement Programu. Rezidenti Lucemburska také nemohou obchodovat dluhopisy. O detailech případných omezení vás budeme individuálně informovat.

Po migraci vašeho účtu k IBLUX bude Stock Yield Enhancement Program deaktivován a všechny vypůjčené akcie budou vráceny. Následně již nebude možné vydělávat dodatečný příjem z tohoto programu.

IBLUX neumožňuje obchodovat forex na páku. Klienti, kteří drží otevřené pákové pozice na forex na svých účtech u IBUK, mohou svůj účet migrovat k IBLUX. Tyto otevřené pozice budou převedeny na nový účet u IBLUX. Avšak po dokončení migrace k IBLUX mohou klienti tyto pákové forexové pozice pouze snižovat.

Ne, musíte uzavřít své otevřené pozice v OTC Metals před migrací svého účtu. Pouze po uzavření těchto pozic může být váš účet migrován do IBLUX. IBLUX neumožňuje obchodování s produkty OTC Precious Metals ani OTC Metal futures.

Pokud jste poskytli IBUK/IBLLC cenné papíry jako kolaterál, budou převedeny do IBLUX společně s vaším účtem. Neočekáváme, že bude potřeba jakýchkoliv kroků z vaší strany. Nevylučujeme však, že IB nebude muset provést nezbytné administrativní kroky, které jsou s tímto převodem spojené, avšak tyto kroky nebudou mít vliv na fungování vašeho účtu.

Ano, vše bude převedeno najednou, pouze s výjimkou nabíhajících úroků a nároků na dividendy. Tyto položky budou převedeny, jakmile to bude možné. Nabíhající úroky budou odečteny v prvním týdnu následujícího kalendářního měsíce, dividendy vám budou přesunuty na nový účet, jakmile dojde k jejich vyplacení.

Po převodu na nový účet zaniká možnost využívat starý účet k obchodním účelům, ale učet bude nadále přístupný k administrativním účelům, jako nahlížení do historie výpisů atd.

Nastavení vašeho účtu zůstane zachováno v rozsahu povoleném zákony a předpisy země daného subjektu. Ve výjimečných případech se může stát, že některé doposud nabízené produkty nebude moci klient u nového subjektu obchodovat. Pokud měl klient v době převodu otevřenou pozici u produktu, který již není nadále dostupný, je možné danou pozici nadále držet, případně uzavřít, ale nebude již možné pozici navyšovat.

Ne, vaše přihlašovací údaje zůstanou stejné. Stejně tak zůstane i dvojité zabezpečení vašeho přihlašování k účtu. Jediné, co se změní, bude číslo vašeho účtu.

Ano, přesun účtu nebude mít dopad na využívané platformy ani správu účtu.

Ne, otevřené pozice (Good-till-Cancelled) nebudou po převodu účtu nadále aktivní. Nicméně po dokončení převodu účtu zašle LYNX klientům přehled pozic, které byly během převodu účtu uzavřeny, aby klienti mohli tyto příkazy opět otevřít.

Aktuálně spadají IBUK účty pod americké Pattern Day Trading (PDT), jelikož jsou tyto účty provázány s americkou společnosti IB LLC z IBKR skupiny. Toto pravidlo umožňuje provést na investičním účtu o celkové hodnotě nižší než $25.000 maximálně 3 intradenní obchody za 5 následujících pracovních dnů. Toto pravidlo již platné nebude, protože účty pod IBLUX nebudou nadále provázány s IB LLC.

Ano, přesun účtu nebude mít vliv na dostupnost těchto informací.

Přístup ke zpracování a ochraně vašich osobních údajů zůstane stejný po přesunu účtu do IBLUX. V tomto ohledu neočekáváme žádné materiální změny vzhledem k držení účtu u IBLUX a u IBUK.

Nikoliv, dostanete jeden výpis za období od 1.1.2020 k datu migrace a následně další výpis z vašeho nového přesunutého účtu od data migrace k 31.12.2020.

Ne, veškeré poplatky zůstanou stejné ať už bude váš účet převeden do IBLUX. Pokud převedete svůj účet k IBLUX, mějte na paměti, že Stock Yield Enhacement Program již nebude dostupný, tudíž vám již nebude možné připisovat úrok z propůjčených akcií.

Subjekt IBLUX získal v listopadu 2019 povolení k působení jako investiční společnost. Povolení obdržel od lucembruské komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Regulační status a profil subjektu IBLUX je podobný IBUK. Je tomu proto, že IBLUX i IBUK jsou autorizovány dle druhé směrnice o trzích s finančními nástroji. Jedná se o celoevropský právní předpis, jehož účelem je co nejvíce harmonizovat regulaci investičních podniků.

Společnost Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) je zapsána jako soukromá společnost s ručením omezeným (Société à Responsabilité Limitée) (registrační číslo B229091) v obchodním rejstříku pro Lucembursko. Sídlo společnosti je 4, rue Robert Stümper, L – 2557 Lucembursko.

Ne, žádné další náklady nejsou spojeny s migrací vašeho účtu ani s udělením vašeho souhlasu s touto migrací.