Disclaimer
Prezentované informace (např. články), které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů (dále jen „investoři“). Odměna prezentujícího není přímo či nepřímo vázána na jeho názory či nápady. Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

ODR regulace

Evropská komise nabízí možnost mimosoudního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli na platformě on-line (ODR: řešení sporů online). Zákazníkům je k dispozici tento odkaz. V Nizozemsku je KiFID alternativním řešením sporů v oblasti finančních služeb. KiFID je registrován na platformě ODR. LYNX je registrován s KiFID pod registračním číslem 400.001120. V České republice se v rámci ochrany spotřebitele lze obrátit na Českou národní banku (kontakty jsou uvedeny zde) a též na Finančního arbitra (kontakty jsou zde).