Informace na této webové stránce nejsou považovány ani za konkrétní investiční poradenství, ani za konkrétní investiční doporučení. Webová stránka zobrazuje údaje o aktuální a předešlé výkonnosti akcií obsažených v indexu.

Stránka dále obsahuje tlačítka na nákup a prodej, která vás odkazují na příkazový lístek vámi zvoleného cenného papíru v platformě LYNX+. Přestože jsou odkazy vytvářeny s maximální možnou péčí, stále existuje možnost nesprávného přesměrování. Využití hypertextového odkazu je zcela na vaše riziko.

Před odesláním příkazu si prosím zkontrolujte správnost zadaných údajů v příkazovém lístku. Dovolujeme si vás informovat, že jste výhradně odpovědni za přenesení příkazu na příslušný trh, s vyloučením odpovědnosti ze strany LYNX, že budete přímo odkázáni na vámi zvolený produkt.

Investování zahrnuje riziko. Cena těchto finančních nástrojů může kolísat. Investoři mohou ztratit více, než byla jejich původní investice. Bližší informace k rizikům spojených s investováním uvádíme v sekci Dokumenty.