Disclaimer
LYNX B.V. (dále jen “LYNX“) je nizozemská investiční společnost licencovaná nizozemským Úřadem pro finanční trhy (De Autoriteit Financiële Markten, dále jen “AFM“). Prostřednictvím LYNX mohou klienti předávat své pokyny společnosti Interactive Brokers Ireland Limited (“IB”), která je dále zpracovává. Společnost IB je regulovanou investiční společností v Irsku. LYNX má licenci pouze k investiční službě “execution only“. To pro klienty znamená, že LYNX nespravuje přímo majetek klientů (tj. jejich investice) ani jim neposkytuje žádné investiční poradenství. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, odbornou péči a vychází z důvěryhodných zdrojů, přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Výše uvedené má pouze informativní charakter (tj. informace jsou vydány výlučně pro veřejnost) a nelze odvodit žádné právní nároky.

Evropská komise nabízí prostřednictvím Online Dispute Resolution („ODR“) možnost mimosoudního řešení sporů mezi společnostmi a spotřebiteli. Na tento portál se dostanete přes tento odkaz. Ve finančním sektoru v Nizozemsku je orgánem pro mimosoudní řešení sporů KiFID. KiFID je registrován na platformě ODR. LYNX je registrován u KiFID pod registračním číslem 400.000120. V České republice se v rámci ochrany spotřebitele lze obrátit na Českou národní banku (kontakty jsou uvedeny zde) a též na Finančního arbitra (kontakty jsou uvedeny zde).

LYNX kontaktní email je vám k dispozici zde: info@lynxbroker.cz.