Disclaimer
Společnost LYNX B.V. („LYNX“) je nizozemská investiční společnost, jejíž činnost je regulována nizozemským Úřadem pro finanční trhy (“AFM”). Prostřednictvím LYNX, mohou klienti LYNX předávat své pokyny, bez investičního poradenství (např. služba execution-only), společnosti Interactive Brokers (‚IB‘), která je nadále zpracovává. Společnost IB je regulovanou investiční společností v Irsku. Společnost LYNX také působí jako zprostředkovatel, pokud si přejete úvěr vážící se k investování do cenných papírů, který je poskytován přímo společností IB. LYNX Česká republika je regulována Českou národní bankou a musí povinně dodržovat právní předpisy a regulatorní pravidla týkající se dohledu nad finančním trhem.

Informace, které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů (dále jen „investoři“). Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

ODR regulace

Evropská komise nabízí možnost mimosoudního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli na platformě on-line (ODR: řešení sporů online). Zákazníkům je k dispozici tento odkaz. V Nizozemsku je KiFID alternativním řešením sporů v oblasti finančních služeb. KiFID je registrován na platformě ODR. LYNX je registrován s KiFID pod registračním číslem 400.001120. V České republice se v rámci ochrany spotřebitele lze obrátit na Českou národní banku (kontakty jsou uvedeny zde) a též na Finančního arbitra (kontakty jsou zde).

Opce
Rádi bychom Vás upozornili, že opce představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Futures
Rádi bychom Vás upozornili, že futures představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

ETF
Rádi bychom Vás upozornili, že ETF představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Akcie
Rádi bychom Vás upozornili, že akcie představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Spot forex
Rádi bychom Vás upozornili, že Forex představuje zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.