Doporučené postupy pro bezpečnost

Počítačová a online bezpečnostní opatření

 • Řiďte se bezpečnostními doporučeními osobního počítače:
  • Pokud počítač opouštíte, vždy jej uzamkněte.
  • Nastavte automatické blokování po 5 minutách nečinnosti.
  • Po ukončení používání vždy počítač vypněte.
 • Nepřistupujte k účtu z veřejných počítačů. Pokud musíte veřejný počítač použít, postupujte podle těchto doporučení:
  • Použijte virtuální klávesnici při přihlášení, abyste zabránili zachycení stisknutí kláves.
  •  Vždy se odhlaste po přístupu k Vašemu účtu.
  • Pokud jste přihlášeni, nikdy nenechávejte počítač bez dozoru.
  • Vymažte mezipaměť prohlížeče po odhlášení
 • Nesdílejte soubory, pokud to není nutné. Pokud je to možné, zakažte funkce sdílení souborů Windows a tiskáren. Pokud se rozhodnete je použít, ujistěte se, že konfigurujete přístupová oprávnění se silnými hesly a sdílíte je pouze s konkrétními uživateli.
 • Zapněte blokování vyskakovacích oken a nastavte filtr na nejvyšší možnou úroveň. Web LYNX přidejte do seznamu „důvěryhodných“ webů trvale, nebo dočasně během používání webu.
 • Pravidelně kontrolujte aktualizace zabezpečení pro Váš operační systém a ujistěte se, že je Váš prohlížeč aktuální.
 • Odstraňte e-maily, které nepocházejí z důvěryhodného zdroje. Mohou totiž obsahovat škodlivé přílohy nebo odkazy. V e-mailovém systému zakažte „podokno náhledu“, protože tato funkce může umožnit spuštění škodlivého kódu, i když e-mail zůstává neotevřený.

Bezpečnostní opatření pro hesla

 • Používejte dlouhá hesla (doporučuje se maximální možný počet znaků)
 • Používejte složitá hesla obsahující velká i malá písmena, čísla a speciální znaky
 • Pokud je to možné, používejte vícefaktorové ověřování (MFA)
 • Nepoužívejte jednoduché ani duplicitní abecední a číselné sekvence
 • Nepoužívejte hesla obsahující nebo založená na osobních údajích
 • S nikým nesdílejte své heslo
 • Nepoužívejte stejné heslo pro více systémů
 • Nepoužívejte znovu hesla, která jste použili jinde nebo která jste použili v minulosti
 • Nenechávejte na monitoru, klávesnici nebo stole poznámky, které Vám pomohou zapamatovat si hesla
 • Zakažte funkce aplikace pro automatické přihlašování nebo vyplňování polí uživatelského jména nebo hesla

Bezpečnostní opatření Wi-Fi a domácí sítě

 • Ujistěte se, že je připojení Wi-Fi zabezpečené a chráněné heslem
 • Nepoužívejte veřejné Wi-Fi
 • Pokud je to možné, použijte zabezpečenou virtuální soukromou síť (VPN) od důvěryhodného poskytovatele

Bezpečnostní software a opatření

 • Doporučujeme nainstalovat a správně nakonfigurovat internetový (software) firewall
 • Doporučujeme, abyste pomocí antivirového a / nebo antivirového softwaru identifikovali a odstraňovali škodlivé programy / kódy / útoky v reálném čase (možná bude nutné jej povolit) a pravidelně jej aktualizujte.
 • Chcete-li zůstat v bezpečí online, doporučujeme používat software pro webovou ochranu (často součástí antivirového a / nebo antivirového softwaru)
 • K detekci a odstranění spywarových programů doporučujeme použít software proti spywaru
 • Pro složitá hesla doporučujeme použít správce hesel (poznámka: je důležité, aby byl správce hesel náležitě zabezpečen, nejlépe pomocí vícefaktorové autentizace a poskytován renomovaným zdrojem)

Bezpečnostní opatření účtu

 • Sledování: Pravidelně kontrolujte zůstatky na účtu a oznamujte podezřelé aktivity LYNX.
 • Údržba: Pokud zjistíme neobvyklou nebo podezřelou činnost související s Vaším účtem, je nezbytné, abychom Vás mohli kontaktovat. Vždy byste se měli ujistit, že kontaktní údaje, které jste nám poskytli, jsou aktuální a přesné.