Informace obsažené v tomto článku nejsou určeny jako individuální investiční poradenství a neslouží jako doporučení k uskutečnění investičních rozhodnutí. Přestože společnost LYNX čerpá pouze ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, nemůže zaručit přesnost, úplnost nebo aktuálnost poskytnutých informací. Jestliže použijete tyto informace bez ověření nebo konzultace, činíte tak na vlastní odpovědnost. Doporučujeme si ověřovat všechny transakce, které by mohly vést k zisku nebo ztrátě na vlastním účtě a neinvestovat do finančních instrumentů, s jejichž rizikem nejste obeznámeni. Z informací na této stránce nelze odvodit žádná práva.