PODMÍNKY

BreakoutTrader je informační newsletter o světě akciových trhů, který investoři získávají každý týden.

Důležité informace od LYNX:

  • Obdržením newsletteru BreakoutTrader Vám nevznikají žádné závazky. Newsletter je součástí služeb LYNX.
  • Informace obdržené v tomto emailu jsou určeny pouze pro jeho příjemce. Využití dalšími osobami a přeposílání je zakázáno.
  • Spolupráce s BreakoutTrader bude oběma stranami zhodnocena po určitém čase. Budou-li obě strany spokojené, bude spolupráce i nadále pokračovat.
  • Newsletter Vám bude zasílán po dobu 3 měsíců od registrace.
  • Investiční výkonnost nezahrnuje náklady na otevření a uzavření pozice, ani náklady na obchodování na marži. Jedná se výsledek modelového portfolia. Má pouze informativní charakter a nemůže být vnímána jako záruka budoucích zisků.
  • Kliknutím na „Chci získat zdarma investiční tipy“ a „Chci tipy zdarma“ souhlasíte s právním prohlášením LYNX a dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů podle údajů uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů & cookies. LYNX Vás může telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu informovat o produktech a službách, které nabízí a požádat Vás o spolupráci.

Prosíme, přečtěte si následující důležité informace:

LYNX ani autor nepřímají žádné závazky spojené s dalším publikováním či distribucí jeho analýz. Dále na ně nepřechází žádné závazky spojené se ztrátami, které se objeví nebo by se mohly objevit použitím nebo šířením jeho analýz.

Investiční rozhodnutí by mělo být vytvořeno na základě všech relevantních externích zdrojů. BreakoutTrader nemůže vyloučit zpochybnitelnost převzatých informačních zdrojů. BreakoutTrader je čistě informační newsletter a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství.

BreakoutTrader i LYNX radí každému čtenáři, aby své investiční rozhodnutí prováděl na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů a možností svého brokera. Investování do akcií a dalších instrumentů je rizikové. Veškeré informace, analýzy a doporučení jsou pouze informačního charakteru a neměly by být vnímány jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář BreakoutTrader souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto newsletteru je na jeho vlastní riziko a zodpovědnost.

Vydavatel BreakoutTrader se řídí přísným etickým kodexem. Proto by investiční nápady měly být realizovány maximálně do dvou obchodních dní po publikování newsletteru. Pokud by investiční nápad vedl jakýmkoliv způsobem k narušení trhu, bude vydáno další upozornění. Zdůrazňujeme, že BreakoutTrader a jeho vydavatel odmítají jakoukoliv formu kompenzace za zmínění vybraných společností. Publikace nemůže být dále zveřejněna částečně ani celá bez souhlasu Achima Mautze. V případě porušení může být předplatné okamžitě ukončeno bez nároku na kompenzaci nehledě na délku předplatného.

Vydavatel: Achim Mautz

BreakoutTrader je iniciativou Ratgeber Geld (www.ratgebergeld.at).