Investiční rizika

Investování je rizikové. Můžete ztratit celý Váš vklad či dokonce více. Investujte tedy pouze prostředky, které nepotřebujete k živobytí. Je nezbytné, abyste byli na investování dobře připraveni.

Ujistěte se nejdříve, že jste důkladně zvážili své možnosti, očekávání a cíle.

Tržní riziko

Tržní riziko je riziko, že vaše investice ztratí na hodnotě v důsledku ekonomických vlivů. Například pokles celkového ekonomické růstu může mít za následek pokles hodnoty konkrétní společnosti. V konečném důsledku mohou mít akcie této společnosti nižší hodnotu.

Cenové riziko

Toto je riziko, které vyjadřuje možnost změny ceny u vašich investic. Ceny se neustále mění a cenové riziko je vždy přítomné. Cenové riziko můžete částečně omezit diverzifikováním vašich investic.

Úrokové riziko

Úrokové riziko je riziko toho, že hodnota investic se může snížit, když se tržní úrokové sazby zvýší. Zvyšující se úrokové sazby mohou vést k nižším spotřebitelským výdajům a vyšším úrokovým nákladům pro společnosti. To může vést k snížení ziskovosti společností. Zvýšení úrokových sazeb proto může mít vliv na hodnotu akcií, dluhopisů a investičních fondů, které mají v držení akcie či dluhopisy.

uverove-riziko

Úvěrové riziko je riziko, že společnost či stát, do kterého investujete, nesplní své platební povinnosti. Například nemusí být vyplacen úrok či investice může zcela ztratit svou hodnotu.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že vaše investice je pouze velmi těžce, či není vůbec, obchodovatelná na akciové burze. Vaše investice tedy nejsou „likvidní“. To znamená, že své investice nemůžete (dočasně) odprodat. Nemůžete tak volně vybrat svá aktiva a v případě uzavření pozic můžete dostat v důsledku za své investice horší cenu.

Měnové riziko

Měnové riziko vzniká, když investujete v jiné měně než v české koruně. Pokud se směnný kurz jiných měn vůči české koruně sníží, bude to mít negativní efekt na hodnotu vašich investic v těchto jiných měnách.