Informace o migraci účtů do IBIE

Jak udělit váš souhlas s migrací do IBIE

Postup krok za krokem

Krok 1: Přihlaste se ke Správě účtu

Chcete-li udělit souhlas s migrací, přihlaste se ke Správě účtu za pomoci vašich přihlašovacích údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Následně své přihlášení ověřte.Log hier in in uw Account Management.

Krok 2: Zahájení migrace na IBIE

Po vašem přihlášení do Správce účtu okamžitě uvidíme následující okno:

1
2

V tomto okně můžete zahájit migraci výběrem možnosti “Yes, I would like to continue the Proposed Transfer1.

Poté klikněte na tlačítko Continue a otevře se vám nové okno: 2

3

Zde musíte udělit souhlas s řadou právních aspektů vztahujících k vašemu budoucímu účtu u IBIE. Souhlas udělíte kliknutím na modré tlačítko [I Agree] 3 vpravo dole.

Krok 3: Potvrďte své osobní údaje

Po úspěšném udělení souhlasu se vám zobrazí obrazovka s přehledem vašich osobních údajů:

4
5

Pokud jsou vaše údaje správné, můžete je potvrdit kliknutím na tlačítko [My information is correct] 4 vpravo dole.
Pokud některé údaje neodpovídají vaší aktuální situaci, můžete je změnit pomocí ikony  vedle názvu sekce: 5

Krok 4: Udělení souhlasu s novými smluvními podmínkami

Jakmile potvrdíte správnost vašich osobních údajů, budete odkázání na stránku, kde získáte přehled všech nových smluvních podmínek, které se vztahují na váš účet.

6
7

Nové smluvní podmínky přijmete zadáním vašeho jména a příjmení do pole nacházejícím se v dolní části stránky 6 s označením „Signature“. Upozorňujeme, že v zadaném textu se rozlišují velká a malá písmena. Váš souhlas potvrdíte kliknutím na tlačítko [Continue] 7.

Krok 5: Migrace dokončena

Gratulujeme, dokončili jste všechny potřebné kroky k úspěšné migraci vašeho účtu.

Bude po převedení účtu i nadále platit PDT (Pattern Day Trading) pravidlo?

Toto pravidlo již platné nebude, protože účty pod IBIE nebudou nadále provázány s IB LLC.

Budou mé aktivní příkazy také převedeny společně s účtem?

Ne, otevřené pozice (Good-till-Cancelled) nebudou po převodu účtu nadále aktivní. Nicméně po dokončení převodu účtu zašle LYNX klientům přehled pozic, které byly během převodu účtu uzavřeny, aby klienti mohli tyto příkazy opět otevřít.

Budu moci nadále používat stejnou obchodní platformu?

Ano, přesun účtu nebude mít dopad na využívané platformy ani správu účtu.

Změní se mi přihlašovací údaje k účtu?

Ne, vaše přihlašovací údaje zůstanou stejné. Stejně tak zůstane i dvojité zabezpečení vašeho přihlašování k účtu. Jediné, co se změní, bude číslo vašeho účtu.

Bude mít převod vliv na nastavení mého účtu?

Nastavení vašeho účtu zůstane zachováno v rozsahu povoleném zákony a předpisy země daného subjektu.

Budou všechny zůstatky převedeny najednou a co se stane se starým účtem?

Ano, vše bude převedeno najednou, pouze s výjimkou nabíhajících úroků a nároků na dividendy.

Co se stane s kolaterálním zajištěním, které jsem měl u IBUK?

Pokud jste poskytli IBUK/IBLLC cenné papíry jako kolaterál, budou převedeny do IBIE společně s vaším účtem.

Jaký je rozdíl v nabídce produktů mezi IBUK a IBIE?

Aktuálně očekáváme, že většina prodktů, které můžete obchodovat pod IBUK účtem bude také nabízena IBIE. Nicméně, IBIE neumožňuje dočasně spotové obchodování měnových párů s využitím páky.

Co se stane, pokud na výzvu k převodu účtu nezareaguji včas?

Pokud žádost k převodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisem, váš účet ponese stejné následky, jako pokud nebudete s přesunem účtu souhlasit.

Co se stane po migraci, pokud jsem zaregistrovaný do Stock Yield Enhancement Program (SYEP)?

Váš účet u IBIE bude i nadále moci být součástí Stock Yield Enhancement Program (SYEP) nebo se do něj registrovat. Akcie z vašeho portfolia i nadále můžete půjčovat a získávat tak dodatečný příjem.

Můžu pokračovat v obchodování i během migračního procesu?

Migrační proces účtu z IBUK do subjektu IBIE trvá dva dny. Během těchto dnů funkcionality vašeho účtu budou omezené maximálně na 15 minut, a to během doby mimo běžné obchodní hodiny.

Dojde ke změně poplatků a dalších nákladů po převedení účtu?

Ne, veškeré poplatky zůstanou stejné a neodívíji se od toho, kam váš účet bude převeden (IBIE).

Je migrace spojena s dalšími náklady?

Ne, žádné další náklady nejsou spojeny s migrací vašeho účtu ani s udělením vašeho souhlasu s touto migrací.

Zůstane mé předplatné živých dat aktivní?

Pokud jste byli přihlášeni k odběru živých dat, zpravodajských služeb nebo jiných údajů, zůstanou tyto odběry aktivní i po převedení vašeho účtu.

Mohu i nadále využívat Stock Yield Enhancement Program (SYEP) po migraci?

Migrace vašeho účtu do IBIE nemá vliv na Stock Yield Enhancement Program. Vaše pozice můžete i nadále nabízet k zapůjčení a získat tak dodatečný příjem.

Budou se detaily pro bankovní vklady měnit po migraci?

Jelikož po migraci bude váš účet veden u IBIE, znamená to, že na svůj účet již nemůžete vkladat prostředky pomocí starého čísla bankovního účtu, který byl vedený na IBUK. Nové číslo bankovního účtu vám budeme komunikovat.

Jak se změní podmínky po převodu účtu k novému subjektu?

Na transakce, které provedete po převedení účtu, se bude vztahovat nová zákaznická smlouva mezi vámi a IBIE. Kopie nové smlouvy vám bude předložena předem online, přičemž po jejím nastudování vám bude umožněno schválit převod účtu.

Dostanu jeden výpis z účtu pro daňové účely za celý rok 2020?

Nikoliv, dostanete jeden výpis za období od 1.1.2020 k datu migrace a následně další výpis z vašeho nového přesunutého účtu od data migrace k 31.12.2020.

Bude mít převod vliv na nastavení mého účtu?

Nastavení vašeho účtu zůstane zachováno v rozsahu povoleném zákony a předpisy země daného subjektu. Ve výjimečných případech se může stát, že některé doposud nabízené produkty nebude moci klient u nového subjektu obchodovat.

Budou všechny zůstatky převedeny najednou a co se stane se starým účtem?

Ano, vše bude převedeno najednou, pouze s výjimkou nabíhajících úroků a nároků na dividendy. Tyto položky budou převedeny, jakmile to bude možné.

V současné době je váš investiční účet chráněn před ztrátou pod americkou US Securities Investor Protection Corporation (Americká společnost pro ochranu investorů v oblasti cenných papírů) a částečně pod britským Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačních služeb). Po migraci účtu vaše aktiva nově ochrání před ztrátou irské kompezační schéma, a to v případě, že IBIE bude v prodlení a nebude schopno dostát svým závazkům vůči vám.

Irské kompezační schéma zajišťuje odškodnění až do výše 20.000 EUR.

Finanční instrumenty a hotovost klientů jsou drženy odděleně od aktiv IBKR. To je podstatné pro nepravděpodobný případ bankrotu IBKR, jelikož by to znamenalo, že by věřitelé neměli přístup k hotovosti a aktivům klientů právě díky tomuto oddělení majetku firmy od majetku klientů. Více informací o ochraně účtů u nových evropských subjektů IBKR můžete objevit na této stránce.