Jak zadat forex pokyn jedním klikem?

FX obchodník odkrývá forexovým obchodníkům zcela jedinečné možnosti. Jednou z nich je umístění příkazu přímo na trh pomocí jediného kliku.

Nejdříve si FX obchodníka spustíme kliknutím na jeho ikonu 1 v platformě TWS.

1
Abychom mohli umísťovat příkazy přímo na trh jedním klikem, tak si nejdříve musíme nastavit jako primární příkaz MKT neboli vstup do pozice za tržního kurzu.

V základním okně platformy klikněte na Editovat 1 a zvolte Globalní konfigurace 2.

1
2
V zobrazeném okně vyberete Přednastavení 1 a poté Forex 2. Z nabídky voleb změníte Primární příkaz a konkrétně Typ příkazu na MKT 3 neboli market a potvrdíte OK.

1
2
3
Když bychom teď zadali příkaz, tak bude umístěn jako MKT a bude je stále nutné potvrdit stiskem Přenést. Abychom se vyhnuli i tomuto kroku a mohli rovnou jedním klikem vstoupit na trh, je nutné v levém horním rohu okna FX obchodník zaškrtnout Přenést okamžitě 1.

1
Objeví se Vám okno s upozorněním, že právě zapínáte vlastnost otevírání pozic jedním klikem a že investoři jsou zodpovědní za své vlastní obchody, tudíž i výsledky vznikající v důsledku nechtěné chyby nemohou být žádným způsobem refundovány a Lynx za ně nenese žádnou zodpovědnost. Pokud s těmito podmínkami souhlasíte, potvrďte kliknutím na Ano 1.

1
V toto chvíli již máte aktivované umísťování příkazů na trh jedním kliknutím. Pro deaktivaci klikněte znovu na Přenést okamžitě.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager