Maržové obchodování – limity

Otevřením maržového účtu získáváte možnost obchodovat na marži. Pro obchodování např. s opcemi a futures je maržový účet nezbytný. Na maržovém účtu je nezbytný zůstatek alespoň $2000 nebo ekvivalent v jiné měně. Pokud částka účtu klesne pod tuto hranici, účet se bude chovat jako hotovostní.

LYNX se sktriktně drží pravidel a vyžaduje to stejné i od svých klientů. Obchodujete-li akcie na páku, opce či futures, vystavujete se větším rizikům, které mohou být mimo jiné spojeny i s likviditou.

Limity pro obchodování

Využíváte-li marže, je zde několik limitů, které je nutno dodržovat. Pokud těchto limitů dosáhnete, budou Vám zaslány omezení prostřednictvím obchodní platformy. Tato upozornění také můžete zjistit ve své administraci účtu, kam se dostanete kliknutím na ikonu Účet v levém horním rohu.

Tato upozornění získáte pouze v obchodní platformě. LYNX Vás nebude kontaktovat žádným způsobem.

Jakmile kliknete na ikonu Účet 1  v platformě LYNX TWS, otevře se okno. Zajímá Vás třetí zvýrazněná záložka s hlavičkou K dispozici pro obchodování. Na následujícím obrázku je účet investora, který má více než dostatek volných prostředků.

1
Při obchodování na úvěr Vás nejvíce zajímají následující tři hodnoty:

– Aktuální nadměrná likvidita 1
– Speciální záznamový účet 2
– Nadměrná likvidita přes noc 3

1
2
3

Pokud se hodnota Aktuální nadměrné likvidity 1  nebo Speciálního záznamového účtu 2  dostane pod 5 % Netto likvidační hodnoty Vašeho účtu, bude tento řádek žlutě podbarven.

Když je výše Aktuální nadměrné likvidity 1  nebo Speciálního záznamového účtu 2  negativní, značí to, že je Váš účet deficitní, pak bude tento řádek zvýrazněn červeně. Broker má v tomto případě právo (nikoliv povinnost) uzavřít automaticky jednu nebo více pozic.

Chcete-li si své otevřené pozice ponechat přes noc do dalšího obchodního dne, pak musí být hodnota Nadměrné likvidity přes noc 3  pozitivní. Jestliže je tato hodnota negativní, pak má broker právo (nikoliv povinnost) uzavřít automaticky jednu nebo více pozic.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager