Je možné intradenní obchodování?

Ano, LYNX umožňuje day trading neboli intradenní obchodování. Intradenní obchod je otevření a následné zavření pozice v rámci jednoho obchodního dne. Jsou zde nicméně poměrně specifická pravidla pokud jde o intradenní trading akcií a opcí na maržovém účtu.

Pravidla pro intradenní obchodování

V případě akcií a opcí musí být hodnota Vašeho portfólia minimálně 25 000 USD. Je-li je hodnota Vašeho portfólia pod touto částkou, je možné realizovat maximálně tři intradenní obchody za posledních 5 obchodních dní. V případě, že nemáte požadované minimum na intradenní obchodování a realizujete více než 3 intradenní obchody s akciemi anebo opcemi, bude Váš účet zablokovaný na 90 dní, resp. do doby, než navýšíte svůj účet na 25 000 USD.

Toto pravidlo se nevztahuje na futures trhy, CFD na akcie, nebo trhy měn, tam lze intradenně obchodovat bez omezení. Vztahuje se rovněž na akcie a opce v Evropě či Asii.

Čtěte také >> Intradenní obchodování: průvodce pro začátečníky

Co je intradenní obchod?

Jestliže investor s maržovým účtem otevře pozici a zavře ji (celou nebo její část) během stejného obchodního dne, pak se tento obchod považuje za intradenní.

Investoři s celkovou hodnotou prostředků na účtě nižší než 25.000 USD mohou provést pouze tři denní obchody během pěti následujících obchodních dní, jak stanovuje americký regulátor FINRA. Toto pravidlo se nazývá Potential Pattern Day Trade Rule.

Pokud má investor na svém účtě více než 25.000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně), nevztahují se na něj žádné limity pro intradenní obchodování.

Jak zjistím, kolik intradenních obchodů mohu otevřít?

V obchodní platformě si můžete zkontrolovat, kolik denních obchodů ještě můžete provést v následujících pěti obchodních dnech. Zjistíte to v údajích o svém účtu. Klikněte tedy na ikonu Účet 1.

1

Jakmile kliknete na ikonu Účet, objeví se Vám pop-up okno. Zvolte třetí zvýrazněnou hlavičku K dispozici pro obchodování a kliknutím na zelené plusové znaménko 1 rozviňte další položky.

Na spodním řádku Zbývá intradenních ů (T,…,T+4) 2 můžete vidět, kolik intradenních obchodů můžete provést v následujících pěti obchodních dnech provést.

2
1
Počet zbývajících obchodů pro intradenní obchodování je uveden ve formátu (x ,x ,x , x, x)

  • První číslo ukazuje počet denních obchodů, které můžete provést během současného obchodního dne.
  • Druhé číslo udává počet denních obchodů, které můžete provést během druhého obchodního dne.
  • Třetí číslo stanovuje počet denních obchodů, které můžete provést během třetího obchodního dne.
  • Čtvrté číslo říká, které můžete provést během čtvrtého obchodního dne.
  • Páté číslo udává počet denních obchodů, které můžete provést během pátého obchodního dne od aktuálního.

Investor, který provedl tři intradenní obchody za uplynulých pět obchodních dní, bude mít v příslušné kolonce následující údaj: (0 ,1 ,3 ,3 , 3).  Nyní nemůže otevřít pozici v akciích či opcích v tomto obchodním dni. Další obchodní den může uzavřít jeden denní obchod a v následujícím obchodním dni má možnost provést 3 denní obchody.

Investor, jehož výše prostředků na investičním účtu je vyšší než 25.000 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) může intradenně provést neomezeně obchodů a v dané kolonce bude mít nápis: Neomezený.

Co se stane poruším-li toto pravidlo? 

Pokud toto pravidlo porušíte, bude Váš účet zablokovaný na 90 dní, resp. do doby, než navýšíte svůj účet na 25 000 USD a nebudete moci otevírat pozice na akciích a opcích. V příslušné kolonce bude vypsáno: (0 ,0 ,0 ,0 ,0). 

Musíte zavolat klientskou podporu společnosti LYNX na lince 800 877 877 a požádat o možnost rychlejšího odblokování. Tato možnost je uplatnitelná pouze jedenkrát za životnost Vašeho účtu. Porušíte toto pravidlo podruhé, nebude možné účet odblokovat a bude třeba čekat 160 dní, příp. navýšit účet na 25 000 USD.

Důrazně tedy doporučujeme toto pravidlo neporušovat!!

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager