Co jsou nedoporučené instrumenty?

Po otevření investičního účtu novým klientům odesíláme uvítací e-mail obsahující klíčové informace spojené s investičním účtem jako je číslo obchodního účtu, přihlašovací jméno a heslo a také bankovní detaily pro provedení prvního vkladu.

Další důležitou informací je typ investorského profilu, který klientovi LYNX udělil na základě informací, které klient zadal do Formuláře k otevření účtu. Přidělení investorského profilu probíhá na základě standardizovaného interního ohodnocení znalostí a zkušeností investora v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID).

V souladu s tímto vyhodnocením jsou také rozděleny investiční instrumenty na ty, které LYNX doporučuje a ty, které nedoporučuje určitým klientům obchodovat.

Můžu nedoporučené instrumenty obchodovat?

Nedoporučené instrumenty neznamená, že jsou to instrumenty zakázané a že je nemůžete obchodovat. Znamená to pouze, že jsou s přihlédnutím k  Vašim aktuálním znalostem a zkušenostem nebezpečné. Podle zvážení rizik si můžete nedoporučené instrumenty povolit k obchodování ve správě účtu podle tohoto návodu.

Berte prosím na vědomí, že obchodování s instrumenty, které LYNX nedoporučuje k obchodování, může vést ke zvýšenému riziku v důsledku obchodování nevhodných investičních nástrojů, se kterými nemáte dostatek zkušeností. V tomto případě LYNX nebere žádnou odpovědnost za důsledky takového jednání.

LYNX důrazně doporučuje seznámit se s těmito instrumenty v prostředí demo účtu a v rámci studia.

V případě zájmu o bližší seznámení se s nedoporučenými instrumenty se můžete obrátit na LYNX na bezplatné lince 800 877 877.

Mohlo by vás zajímat

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager