Obchodování CFD

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) přijal nová pravidla, která jsou pro retailové klienty obchodující CFD platná od 1. srpna 2018. Profesionální klienty nejsou těmito pravidly ovlivněni. Národní regulační orgány trvale přijaly pravidla ESMA. Tento článek rozebírá tato nová pravidla a jakým způsobem jsou implementována na Vašem obchodním účtu vedeném prostřednictvím LYNX v Interactive Brokres Ireland nebo Interactive Brokers Luxembourg.

Regulace vyžaduje k uspokojení CFD maržových požadavků volnou hotovost a zakazuje klientům využívat na účtu držené cenné papíry jako kolaterál pro CFD pozice. Aby bylo vyhověno těmto regulacím, je na účtech vytvořen samostatný CFD segment, který je možné sledovat v ikoně „Účet“ v platformě TraderWorkstation (TWS) a v aplikaci LYNX Trading. Níže najdete vysvětlení vztahující se k ikoně „Účet“ a maržovým požadavkům pro obchodování se CFD.

CFD je derivátovým kontraktem, což značí nákup či prodej daného kontraktu, a nikoliv samotného podkladu. Při nákupu CFD nedojde k poklesu hotovosti, ale k otevření obchodu je potřeba splnit příslušné maržové požadavky.

Ikona „Účet“ v platformě TWS zobrazuje CFD segment, kde je možné ověřit úroveň dostupné hotovosti k otevření CFD pozice. To neznamená, že hotovost je skutečně držena v odděleném segmentu, ale pouze zobrazuje hodnotu volné hotovosti, kterou je možné využít k obchodům se CFD. Tuto hodnotu je možné sledovat v položce Aktuální Dostupné fondy.

Pro každou CFD pozici je hodnota Aktuálních Dostupných fondů snížena o hodnotu CFD maržových požadavků.

Akcie CFD marže

Index CFD marže

 

Forex CFD marže

Forex CFDPočáteční maržeUdržovací marže
Standradní IBKR maržeV závislosti na měnovém páru (maržové požadavky viditelné v příkazovém lístku)V závislosti na měnovém páru (maržové požadavky viditelné v příkazovém lístku)
ESMA Minimum3,33 % pro hlavní měnové páry a 5 % pro ostatní měnové páry50% počáteční marže
Použitá maržeMaximum (IBKR počáteční, ESMA počíteční)Maximum (IBKR udržovací, ESMA udržovací)

Koncentrační minima

Sazba za koncentraci je použita v případě, kdy Vaše portfolio sestává z malého množství CFD pozic nebo dvou velkých pozic dominantní velikosti. Porftolio je zatíženo použitím 30% nepříznivého pohybu u dvou největších pozic a 5% u pozic zbývajících. Celková ztráta je použita jako požadavek na udržovací marži v případě, kdy je toto hodnota vyšší než standardní požadavek.

Likvidace

ESMA vyžaduje, aby IBKR likvidovalo CFD pozice nejpozději, když kvalifikovaný kapitál poklesne pod 50 % počáteční marže použité k otevření pozice. IBKR může pozici uzavřít dříve pokud je jejich pohled na riziko konzervativnější. Kvalifikovaný kapitál pro tento případ zahrnuje CFD hotovost a nerealizovaný CFD P/L (pozitivní či negativní). Vezměte na vědomí, že CFD hotovost neobsahuje hotovost použitou ke splnění maržových podmínek u ostatních instrumentů.

Základem pro výpočet je počáteční marže použitá v době otevření CFD pozice. Jinými slovy se na rozdíl od výpočtů marže pro jiné, než CFD pozice počáteční marže při změně hodnoty otevřené pozice nemění.

IBKR nemůže likvidovat jiné než CFD pozice k pokrytí deficitu u CFD. Naopak IBKR může zlikvidovat CFD pozici k pokrytí deficitu na jiném než CFD instrumentu.