Podmínky kampaně „Získejte $50 na obchodování“, dále jen („Podmínky“) 

LYNX přináší neaktivním klientům, kteří si znovu otevřou účet od 31.12.2019 a zároveň vyplní zaslaný dotazník (dostupný na adrese URL: https://www.lynxbroker.cz/dotaznik-pozastavene-obchodovani/, dále jen „Dotazník“), transakční kredit v $50. K této kampani se vztahují následující Podmínky: 

 1. Kampaň začíná 29.11.2019 a končí 31.3.2020.
 2. Nárok na účast v kampani mají klienti, kteří do 31.12.2019 vyplní zaslaný Dotazník a zároveň reaktivují svůj investiční účet.
 3. V rámci kampaně může klient získat transakční kredit $50.
 4. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty s výjimkou CFD. Transakční kredit není možné využít na refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD.
 5. Transakční kredit může být využit do 31.3.2020.
 6. Zaplacené transakční poplatky budou refundovány interním transferem na klientův investiční účet do 30.4.2020. Pokud klient již nebude mít aktivní investiční účet v momentě refundace, pak klient ztratí nárok na refundaci zaplacených transakčních poplatků.
 7. Transakční kredit je vyjádřen v amerických dolarech (USD). Pokud dojde k transakci, ve které byl transakční poplatek uhrazen v jiné měně než USD, bude refundován i tento poplatek (s výjimkou transakcí s CFD).  LYNX bude refundovat transakční náklady ve měně, ve které byly uhrazeny nebo v přepočtu na USD za zavíracího kurzu daného měnového páru k 30.4.2020.
 8. Kampaň je určena pouze pro bývalé klienty LYNX.
 9. Kampaň se nevztahuje na klienty LYNX s aktivním účtem s pozitivním zůstatkem ani na jejich rodinné příslušníky či osoby pobývající na stejné adrese.
 10. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně nebo mají sjednané individuální podmínky.
 11. Na jeden účet a na jednu adresu je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.
 12. LYNX může zamítnout žádost o znovu-otevření účtu bez udání důvodu.
 13. LYNX má právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX.
 14. Tato kampaň se řídí zákony České republiky.
 15. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme v Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 16. Účast v kampani předpokládá, že klient přečetl, porozuměl a souhlasil s podmínkami kampaně a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze.