Podmínky kampaně „Trhy.cz“, dále jen („Podmínky“)

LYNX přináší novým klientům, kteří si otevřou účet od 15.1.2020 do 15.4.2020 bonus ve formě refundace části zaplaceného kurzovného na investiční vzdělávací kurzy na www.trhy.cz. Kampaň má za cíl navýšit investiční vzdělání klientů LYNX, přispívá tak ke zlepšení kvality poskytovaných služeb společností LYNX a v žádném případně nepropaguje ani nijak nenabádá k obchodování CFD.

K této kampani se vztahují následující Podmínky:

 1. Kampaň začíná 15.1.2020 a končí 15.4.2020.
 2. Nárok na účast v kampani mají klienti, kteří jsou starší 18 let a do 15.4.2020 vyplní online formulář k otevření účtu a nejpozději do 30.4.2020 vloží depozit na svůj investiční účet v minimální výši 100 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně.
 3. V rámci kampaně může klient získat refundaci části zaplaceného kurzovného na investiční vzdělávací kurzy na www.trhy.cz. Výše jednotlivých refundů podle názvu kurzu je v tabulce „Výše refundu kurzovného na jednotlivé kurzy“ níže.
 4. Klient zaplatí plnou výši kurzovného poskytovateli investičního kurzu a LYNX klientovi po splnění Podmínek kampaně refunduje část kurzovného.
 5. Refundování kurzovného probíhá formou interního převodu na investiční účet klienta u LYNX. Refundaci není možné vyplatit v hotovosti, ani zaslat na bankovní účet.
 6. Klient má nárok na refundaci kurzovného pouze na jeden kurz. Po získání refundace kurzovného na jeden kurz získává klient nárok na slevu 20 % na všechny vzdělávací kurzy na www.trhy.cz.
 7. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty s výjimkou CFD. Kampaň se nevztahuje na obchodování CFD. Transakční kredit není možné využít na refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD.
 8. Transakční kredit je vyjádřen v amerických dolarech (USD). Pokud dojde k transakci, ve které byl transakční poplatek uhrazen v jiné měně než USD, bude refundován i tento poplatek (s výjimkou transakcí s CFD). LYNX bude refundovat transakční náklady ve měně, ve které byly uhrazeny nebo v přepočtu na USD.
 9. Transakční kredit je platný do 2 měsíců po vyplnění formuláře k otevření účtu.
 10. Zaplacené transakční poplatky budou refundovány interním transferem na klientův investiční účet vždy do 15. dne následujícího měsíce v úhrnné výši poplatků zaplacených v předchozím měsíci. Tzn. celkové transakční poplatky uhrazené v březnu budou refundovány do 15. dubna.
 11. Při převodu portfolia se pro účely kampaně počítá hodnota portfolia stejně jako výše depozitu. Určující je hodnota portfolia na konci prvního dne, kdy bylo portfolio k LYNX převedeno.
 12. Kampaň je určena pouze pro nové klienty LYNX, kteří v předchozích 24 měsících od počátku kampaně nebyli klienty LYNX.
 13. Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na jejich rodinné příslušníky či osoby pobývající na stejné adrese. Tito klienti mají nárok na slevu 20 % na všechny vzdělávací kurzy na www.trhy.cz.
 14. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně nebo mají sjednané individuální podmínky. Tito klienti mají nárok na slevu 20 % na všechny vzdělávací kurzy na www.trhy.cz.
 15. Při otevření firemního obchodního účtu i účtu na fyzickou osobu nelze tyto účty považovat za dva pro účel kampaně. Pouze jeden účet bude mít nárok na účast v kampani.
 16. Na jeden účet a na jednu adresu je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.
 17. LYNX může zamítnout žádost o otevření účtu bez udání důvodu.
 18. LYNX má právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX.
 19. Tato kampaň se řídí zákony České republiky.
 20. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme v Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 21. Účast v kampani předpokládá, že klient přečetl, porozuměl a souhlasil s podmínkami kampaně a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze.

Výše refundu kurzovného na jednotlivé kurzy

Níže je přehled vzdělávacích kurzů, které jsou zahrnuty v rámci této kampaně.

Kurz Cena na Trhy.cz Refund od LYNX Cena po refundu Cena pro klienty LYNX
Základní kurz investic 2 990 Kč 2 000 Kč 990 Kč 2 392 Kč
Průvodce opcemi 5 990 Kč 3 000 Kč 2 990 Kč 4 792 Kč
Obchodování tržních neefektivit 10 900 Kč 3 000 Kč 7 900 Kč 8 720 Kč
Balíček (Opce + Neefektivity + ScaleTrader + Reporty) 14 990 Kč $400 transakčního kreditu 11 992 Kč
Komoditní spready 5 990 Kč 3 000 Kč 2 990 Kč 4 792 Kč
Komoditní spready + Carry Trade 10 990 Kč 3 000 Kč 7 990 Kč 8 792 Kč
Komoditní spready + Carry Trade + Reporty 14 990 Kč $400 transakčního kreditu 11 992 Kč
AOS 5 990 Kč 3 000 Kč 2 990 Kč 4 792 Kč
Obchodování a analýza akcií 6 990 Kč 3 000 Kč 3 990 Kč 5 990 Kč
Průvodce forexem 6 765 Kč 3 000 Kč 3 765 Kč 5 412 Kč
Market Profile 7 490 Kč 3 000 Kč 4 490 Kč 5 992 Kč
Celoživotní členství 34 900 Kč 3 000 Kč 31 900 Kč 30 900 Kč

 

Podmínky připraveny dne 15.1.2020.