Podmínky kampaně „Urči si vlastní výši odměny“, dále jen („Podmínky“)

LYNX přináší novým klientům, kteří si otevřou účet od 1.5.2019 do 31.5.2019 transakční kredit v rozmezí $200 až $1 000. K této kampani se vztahují následující Podmínky:

 1. Kampaň začíná 1.5.2019 a končí 31.5.2019.
 2. Nárok na účast v kampani mají klienti, kteří do 31.5.2019 vyplní online formulář k otevření účtu a nejpozději do 31.7.2019 vloží depozit na svůj investiční účet v minimální výši $4 000 nebo ekvivalent v jiné měně.
 3. V rámci kampaně může klient získat transakční kredit od $200 do $1 000.
 4. Výše transakčního kreditu, na který má klient nárok se odvíjí od výše depozitu, který klient zašle na investiční účet do 31.7.2019.
 5. Výše transakčního kreditu je stanovena dle výpočtu uvedeného v bodě 21 těchto Podmínek.
 6. Při převodu portfolia se pro účely kampaně počítá hodnota portfolia stejně jako výše depozitu. Určující je hodnota portfolia na konci prvního dne, kdy bylo portfolio k LYNX převedeno.
 7. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty s výjimkou CFD. Kampaň se nevztahuje na obchodování CFD. Transakční kredit není možné využít na refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD.
 8. Transakční kredit může být využit do 31.7.2019.
 9.  Zaplacené transakční poplatky budou refundovány interním transferem na klientův investiční účet do 20.8.2019. Pokud klient již nebude mít aktivní investiční účet v momentě refundace, pak klient ztratí nárok na refundaci zaplacených transakčních poplatků.
 10. Transakční kredit je vyjádřen v amerických dolarech (USD). Pokud dojde k transakci, ve které byl transakční poplatek uhrazen v jiné měně než USD, bude refundován i tento poplatek (s výjimkou transakcí s CFD).  LYNX bude refundovat transakční náklady ve měně, ve které byly uhrazeny nebo v přepočtu na USD za zavíracího kurzu daného měnového páru k 31.7.2019.
 11. Kampaň je určena pouze pro nové klienty LYNX, kteří v předchozích 24 měsících od počátku kampaně nebyli klienty LYNX.
 12. Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na jejich rodinné příslušníky či osoby pobývající na stejné adrese.
 13. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně nebo mají sjednané individuální podmínky.
 14. Při otevření firemního obchodního účtu i účtu na fyzickou osobu nelze tyto účty považovat za dva pro účel kampaně. Pouze jeden účet bude mít nárok na účast v kampani.
 15. Na jeden účet a na jednu adresu je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.
 16. LYNX může zamítnout žádost o otevření účtu bez udání důvodu.
 17. LYNX má právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX.
 18. Tato kampaň se řídí zákony České republiky.
 19. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme v Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 20. Účast v kampani předpokládá, že klient přečetl, porozuměl a souhlasil s podmínkami kampaně a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze.

Výpočet výše transakčního kreditu

 1. Výše transakčního kreditu odpovídá 1 % výše celkových depozitů mínus výše celkových výběrů v období od otevření účtu do 31.7.2019. Minimální výše transakčního kreditu, na kterou má klient nárok při vložení depozitu v minimální výši $4 000 nebo ekvivalent v jiné měně, je $200. Maximální výše transakčního kreditu je $1 000. Transakční kredit není možné využít při obchodování CFD.

Příklady výpočtu výše transakčního kreditu:

 

Vloženo
(před 31.7.2019)
Vybráno
(před 31.7.2019)
Čistá výše depozitu Transakční kredit Uhrazené transakční poplatky do 31.7.2019 Výše refundováné částky
(do 20.8.2019)
$5,000 $0 $5,000 $200 (min.) $200 $200
$10,000 $0 $10,000 $200 (min.) $300 $200
$50,000 $0 $50,000 $500 $450 $450
$100,000 $20,000 $80,000 $800 $800 $800
$200,000 $50,000 $150,000 $1000 (max.) $1,000 $1,000

 

Podmínky připraveny dne 30.4.2019.