Právní prohlášení

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou sestaveny společností Lynx B.V., organizační složka se sídlem Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1, IČ: 02451778, vedená pod sp.zn. A 76398 u Městského soudu v Praze dále zvaná „LYNX“.

Použití webové stránky

Informace na těchto webových stránkách byly společností LYNX sestaveny s náležitou péčí. I přes to nelze zaručit přesnost a úplnost informací převzatých od dalších stran. Společnost poskytuje prostřednictvím tohoto portálu čistě informace o (finančních) produktech a službách, které společnost nabízí. Změny nelze provést bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách nejsou ze strany společnosti LYNX nabídkou nebo pozvánkou pro návštěvníka této webové stránky, aby nějakým způsobem obchodoval s cennými papíry nebo používal služby společnosti LYNX (v oblasti cenných papírů).

Ačkoliv se společnost LYNX maximálně snaží obsah těchto stránek předkládat aktualizovaný a jak jen možno úplný, nemůže zaručit přesnost, platnost, úplnost a aktuálnost informací zveřejněných na těchto stránkách, či tam, kam stránka umožňuje přístup.

Informace třetích osob, produktů a služeb

Pokud LYNX zobrazuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, pak toto není ze strany společnosti LYNX doporučením výrobků nebo služeb, nabízených prostřednictvím těchto webových stránek. Používání podobných odkazů je zcela na vlastní riziko. LYNX nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, použití, či dostupnost takových internetových stránek. Pravdivost, přesnost, přiměřenost, spolehlivost a úplnost jakéhokoli obsahu zmíněných webových stránek nebyly společností LYNX ověřeny.

Emailová komunikace

Informace zaslané LYNX prostřednictvím e-mailu (včetně příloh) jsou výhradně určeny pro adresáta a jejich využití dalšími osobami je zakázáno. Informace mohou být důvěrné povahy a spadají pod povinnost zákazu zveřejnění. Pokud nejste oprávněným adresátem, prosím upozorněte odesílatele a odstraňte tento e-mail. LYNX se nemůže zaručit za bezpečnost a bezchybnost e-mailové komunikace a nepříjímá jakoukoliv odpovědnost za škody vyplývající z použití či zneužití e-mailu.

Práva duševního vlastnictví

Není dovoleno informace z těchto webových stránek kopírovat, stahovat nebo jakýmkoliv způsobem zveřejnovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu LYNX nebo souhlasu oprávněné osoby. Informace na těchto webových stránkách můžete vytisknout a/nebo stáhnout pouze pro vlastní potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti LYNX není dovoleno poskytovat odkaz na webové stránky společnosti LYNX.

LYNX Basic disclaimer

LYNX nenese žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z následujících skutečností:

  1. Zneužití nebo neautorizované či nesprávné použití (klientem nebo třetími osobami) obchodní platformy LYNX Basic nebo přihlašovacích údajů do LYNX Basic, které vyústí v provedení obchodních transakcí na účtu klienta, ke kterým se klient nehlásí či s nimi nesouhlasí;
  2. Výpadky jakéhokoliv druhu v LYNX Basic plynoucí např. z výpadku elektrické energie, hardware i software, které jsou ve správě LYNX, klienta nebo třetích osob, které vedou k dočasnému omezení přístupu do obchodní platformy LYNX Basic nebo k jiným produktům či službám poskytovaných LYNX;
  3. Nepřesnosti a/nebo chyby či zpoždění v zobrazení cenových informací, kalkulací (včetně výpočtu marže), údajů o stavu účtu či výpisu účtu nebo dalších informací poskytovaných LYNX či třetí stranou klientovi;
  4. Analýzy a/nebo další informace spojené s investováním do finančních instrumentů od LYNX či třetí strany dostupné klientovi přes obchodní platformu LYNX Basic;
  5. Jakékoliv výpadky na stranách burz, clearingových a vypořádacích systémů, depozitářů nebo správců cenných papírů;
  6. Pokles nebo růst hodnoty finančního instrumentu nebo měny, jakékoliv ztráty nebo ztráty v příjmu, který utrpí klient.

Klientům je doporučováno mít neustále přístup k alternativní obchodní platformě jako je např. Trader Workstation.

Rozhodné právo

K těmto webovým stránkám a vyloučení odpovědnosti se vztahuje nizozemská legislativa. Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto prohlášením budou předloženy příslušnému soudu v Nizozemsku. Pokud jsou v cizojazyčné verzi tohoto vyloučení odpovědnosti rozdíly ve výkladu, pak je rozhodující nizozemská verze. Vzhledem k ochraně a zpracování osobních údajů Vás odkazujeme na naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které najdete v sekci Ochrana osobních údajů & Cookies.

Úpravy

LYNX má právo upravit znění webových stránek včetně tohoto prohlášení bez předchozího upozornění. návštěvníkům webových stránek je doporučováno periodicky ověřit informace na webových stránkách.

Copywright 2019 LYNX