Nízké a transparentní poplatky

Poplatky ovlivňují výnosnost vašeho portfolia a zahrnují více než jen komise.
LYNX nabízí nízké poplatky a zajišťuje transparentní přehled všech nákladů, aby vás nic nepřekvapilo.

Seznamte se s našimi poplatky1 níže.

Evropské akcie (Tradegate | TGATE)
(v EUR)

0,12 %

z hodnoty transakce
Minimum: 6,00 EUR Maximum: 99,00 EUR

US akcie (Nasdaq | NDAX)
(v USD)

0,01 USD

za akcii
Minimum: 5,00 USD Maximum: 2 % z hodnoty transakce

Asijské akcie (Hong Kong | SEHK)
(v HKD)

0,15 %

z hodnoty transakce
Minimum: 50,00 HDK Maximum: –

Opce na Micro futures (CME)
(v USD)

2,50 USD

za kontrakt

Opce na EU akcie (Euronext | FTA)
(v EUR)

3,00 EUR

za kontrakt

Opce na US akcie a indexy (CBOE)
(v USD)

4,00 USD

za kontrakt

Mini & Micro DAX futures (EUREX)
(Symbol: FDXS | FDXM)

1,50 EUR

za kontrakt

Micro E-mini futures (CME)
(Symbol: MES | MNQ | M2K | MYM)

2,50 USD

za kontrakt

E-mini futures (CME)
(Symbol: ES | NQ | 2K | YM)

4,00 USD

za kontrakt

Otevřít účet

1Poplatky jsou účtovány po provedení každého obchodu v té měně, ve které byl obchod proveden. Výše uvedené poplatky zahrnují provizi společnosti IBKR, nezahrnují dodatečné náklady, jako jsou běžné tržní spready, poplatky za produkty a případné daně z finančních transakcí.

Zobrazit všechny poplatky a náklady

O čem ostatní brokeři nemluví…

I přes marketingová tvrzení některých brokerů, bezplatný trading neexistuje. Absence transakčních poplatků je totiž nahrazena jinými náklady. LYNX preferuje transparentnost, abyste vy vždy věděli, kdy a za co platíte.

Automatické konverze měn

Někteří brokeři automaticky konvertují měny po každém obchodu, což bývá spojeno s mnohdy neočekávanými náklady. Skrze LYNX můžete provést konverzi, kdy sami chcete. Navíc za nízký poplatek a tržní mezibankovní kurz bez rozšířených spreadů.

Záruka spokojenosti

Zatímco někteří brokeři účtují vysoké poplatky za uzavření a převod účtu, my věříme v hodnotu našich služeb a spokojenost klientů.

Pokud nesplníme vaše očekávání, můžete účet uzavřít zcela bez poplatků.

SMART routing

Brokeři často posílají vaše příkazy pouze na jednu konkrétní burzu, přestože daný instrument je obchodovatelný na více burzách. Skrze LYNX můžete automaticky nakupovat a prodávat na burze s nejvýhodnější cenou. Systém na směrování příkazů vybere burzu s nejlepší cenou za vás a nasměruje na ni váš příkaz.

Kompenzujte své poplatky

LYNX vám umožňuje získat úrok nejen z právě nezainvestované hotovosti, ale také z vašich akciových pozic. Tyto výnosy vám mohou pomoci částečně kompenzovat náklady na vaše obchodování.

Infografika SYEP s LYNX

Zapojte se do našeho programu na půjčování akcií a začněte nabízet vaše akcie pro short selling za úrok. Dle aktuální poptávky může být váš roční výnos navýšen i o několik procent.

Spočítejte si, jaký úrok můžete očekávat. Zadejte výši vaší hotovosti.

Měna Úroveň Úroková sazba p.a. upravená o NAV od

Důležité komentáře:

  1. Kreditní úroky na účtech u Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) obecně podléhají srážkové dani ve výši 20 % z částky zaplaceného úroku. V závislosti na právním postavení klienta nebo daňové zemi jsou pro tento požadavek k dispozici výjimky a slevy. Více informací naleznete zde .
  2. Při výpočtu sazeb mějte na paměti, že se používá složená sazba založená na výše uvedených úrovních. Úrovně, na kterých jsou založeny úrokové sazby, se mohou bez upozornění změnit.
  3. V případě, že máte účet u IBIE, výpočet dlouhodobě vypořádané hotovosti je následující: Končící vypořádaná hotovost – Short Stock Colateral Value.
  4. Kreditní úrok na účtech u Interactive Brokers UK Limited (IBUK) se získává z kladně vypořádaných peněžních zůstatků držených v segmentu cenných papírů na účtu, ale nikoli z peněžních zůstatků držených v segmentu komodit. Více informací o výpočtu naleznete zde .

Důležitá informace:

Úrokové sazby jsou variabilní a mohou se bez upozornění změnit.

Úroková kalkulačka je založena na informacích, které považujeme za přesné a správné, ale LYNX nezaručuje jejich přesnost ani úplnost a jako takové by se na ně nemělo spoléhat. Společnost LYNX není odpovědná za žádné chyby nebo opomenutí nebo za jakékoli výsledky získané používáním této kalkulačky.

LYNX není banka a nezabývá se přijímáním vkladů. Proto LYNX neplatí úvěrové úroky. Zákazníci LYNX EEA mají účet u Interactive Brokers Ireland (IBIE) a zákazníci mimo EHP mají účet u Interactive Brokers UK Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), včetně dceřiných společností skupiny, může zákazníkům LYNX vyplácet kreditní úroky z dlouhodobě vypořádaných hotovostních zůstatků. Účty s čistou hodnotou aktiv (NAV) 100 000 USD (nebo ekvivalentem) nebo více jsou úročeny plnou sazbou, na kterou mají nárok u IBKR. Účty s NAV nižším než 100 000 USD (nebo ekvivalentem) jsou úročeny sazbami úměrnými velikosti účtu. LYNX si účtuje tzv. „LYNX Markdown“, částku ve výši 2 % z dlouhodobě vypořádaných hotovostních zůstatků, která je odečtena z úvěrového úroku placeného IBKR. Pokud je kreditní přirážka účtovaná LYNX vyšší než kreditní úrok placený IBKR, zákazník neobdrží žádný úrok.

Kreditní úrok vyjádřený vzorcem se pro každou kategorii vypočítá takto: Kreditní úrok = Min (sazba IBKR; Max (sazba IBKR – LYNX Markdown; 0)). Vezměte prosím na vědomí, že úroky budou obecně vypláceny na váš účet prostřednictvím IBKR, s výjimkou případů, kdy je kreditní úroková sazba IBKR záporná. Když je kurz záporný, IBKR účtuje úrok z vašeho účtu. Záporná sazba aplikovaná na účty držící tyto měny je stejná bez ohledu na velikost účtu. Pro stanovení takzvaných sazeb IBKR přidává IBKR pro každou měnu v úrovních marži kolem referenční úrokové sazby s proměnlivou referenční sazbou („BM“). IBKR používá složenou sazbu založenou na kategoriích popsaných na této stránce , kde také najdete sazby BM a IBKR.

Příklady způsobu výpočtu úroku z úvěru naleznete zde .

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Ptejte se. Jsme tu pro vás

LYNX je partnerem společnosti Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”). Vaše peníze jsou tak chráněné irským kompenzačním schématem s maximálním krytím €20.000 na klienta. V případě velmi nepravděpodobného úpadku IBIE, jsou vaše aktiva oddělená od majetku brokera a zůstávají nedotčená. Kompletní info k pojištění účtu si přečtěte na Pojištění účtu.

Přistup do platforem je zabezpečen pomocí dvoufaktorového ověření, které probíhá rozpoznáním otisku vašeho prstu nebo obličeje. Přihlášení je proto rychlé a bezpečné. Můžete k němu využít také SMS.

Obchodní platformy, které můžete využívat díky LYNX, fungují na nezávislých serverech. V případě technického výpadku na jednom serveru přebírá funkci jiný. Tím je zajištěna nepřetržitá služba. Od roku 2006 využívají klienti LYNX konzistentního online obchodování.

Podporu, na kterou se můžete vždy spolehnout, vnímáme v investování na trzích jako základ. Jako klient LYNX se můžete obrátit na naše zkušené investiční specialisty s vaším dotazem ve všední dny prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online chatu.

Pro podrobný vhled do funkcí a možností naší platformy se podívejte na následující video.

Na rozdíl od ostatních brokerů vám LYNX nabízí svobodu ve výběru brokera, který nejlépe odpovídá vašim přáním a potřebám. Žádné náklady na převod u nás tedy za standardních podmínek nenajdete.

Externí transakční náklady se mohou promítnout za těchto podmínek:

  • Je zvolen jiný než standarní typ převodu (DRS nebo DWAC).
  • Typem cenného papíru je ADR, GDR nebo CDI.
  • Cenný papír je kótován v Austrálii, Hong Kongu, Japonsku nebo Singapuru.

Přehled poplatků. Transparentně

Poplatky jsou účtovány po provedení každého obchodu v té měně, ve které byl obchod proveden. Výše uvedené poplatky zahrnují provizi společnosti IBKR, nezahrnují dodatečné náklady, jako jsou běžné tržní spready, poplatky za produkty a případné daně z finančních transakcí.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Pokud objem zaplacených poplatků nepřesáhne měsíčně minimální částku, může být účtován poplatek za neaktivitu.

Osobní a společné účty:

Poplatek za neaktivitu = 0,00 USD

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci přesáhly částku 1,00 USD nebo

(b) Pokud čistá likvidační hodnota účtu (bez hotovosti) činí více než 1.000 USD

Poplatek za neaktivitu = 1,00 USD – poplatky zaplacené v kalendářním měsíci

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci nepřesáhly částku 1,00 USD nebo

(b) Pokud čistá likvidační hodnota účtu (bez hotovosti) činí méně než 1.000 USD

Firemní účty:

Poplatek za neaktivitu = 0,00 EUR,

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci přesáhly částku 15,00 EUR

Poplatek za neaktivitu = 15,00 EUR – poplatky zaplacené v kalendářním měsíci

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci nepřesáhly částku 15,00 EUR

Debetní (negativní) úroky mohou být účtovány v případě, že držíte např. záporný zůstatek hotovosti, otevřenou CFD (přes noc) nebo krátkou pozici.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Daně z finančních transakcí mohou být účtovány po provedení obchodu, a to nad rámec běžných obchodních poplatků.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Mohou být účtovány další (administrativní) poplatky.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Přehled poplatků v souladu s MIFID2

Standardizované informace o nákladech v souhladu s MIFID2 vám poskytnou orientační přehled o nákladech a poplatcích, které se vztahují na transakce s finančními nástroji (a jejich převod).

Výpočet investičních nákladů

Pro výpočet vašich ročních investičních nákladů můžete využít naši kalkulačku níže.

Jste připraveni posunou své investování na vyšší úroveň?

Obchodujte skrze LYNX