Nízké a transparentní poplatky

Poplatky ovlivňují výnosnost vašeho portfolia a zahrnují více než jen komise.
LYNX nabízí nízké poplatky a zajišťuje transparentní přehled všech nákladů, aby vás nic nepřekvapilo.

Seznamte se s našimi poplatky1 níže.

Evropské akcie (Tradegate | TGATE)
(v EUR)

0,12 %

z hodnoty transakce
Minimum: 6,00 EUR Maximum: 99,00 EUR

US akcie (Nasdaq | NDAX)
(v USD)

0,01 USD

za akcii
Minimum: 5,00 USD Maximum: 2 % z hodnoty transakce

Asijské akcie (Hong Kong | SEHK)
(v HKD)

0,15 %

z hodnoty transakce
Minimum: 50,00 HDK Maximum: –

Opce na Micro futures (CME)
(v USD)

2,50 USD

za kontrakt

Opce na EU akcie (Euronext | FTA)
(v EUR)

3,00 EUR

za kontrakt

Opce na US akcie a indexy (CBOE)
(v USD)

4,00 USD

za kontrakt

Mini & Micro DAX futures (EUREX)
(Symbol: FDXS | FDXM)

1,50 EUR

za kontrakt

Micro E-mini futures (CME)
(Symbol: MES | MNQ | M2K | MYM)

2,50 USD

za kontrakt

E-mini futures (CME)
(Symbol: ES | NQ | 2K | YM)

4,00 USD

za kontrakt

Otevřít účet

1Poplatky jsou účtovány po provedení každého obchodu v té měně, ve které byl obchod proveden. Výše uvedené poplatky zahrnují provizi společnosti IBKR, nezahrnují dodatečné náklady, jako jsou běžné tržní spready, poplatky za produkty a případné daně z finančních transakcí.

Zobrazit všechny poplatky a náklady

O čem ostatní brokeři nemluví…

I přes marketingová tvrzení některých brokerů, bezplatný trading neexistuje. Absence transakčních poplatků je totiž nahrazena jinými náklady. LYNX preferuje transparentnost, abyste vy vždy věděli, kdy a za co platíte.

Automatické konverze měn

Někteří brokeři automaticky konvertují měny po každém obchodu, což bývá spojeno s mnohdy neočekávanými náklady. Skrze LYNX můžete provést konverzi, kdy sami chcete. Navíc za nízký poplatek a tržní mezibankovní kurz bez rozšířených spreadů.

Záruka spokojenosti

Zatímco někteří brokeři účtují vysoké poplatky za uzavření a převod účtu, my věříme v hodnotu našich služeb a spokojenost klientů.

Pokud nesplníme vaše očekávání, můžete účet uzavřít zcela bez poplatků.

SMART routing

Brokeři často posílají vaše příkazy pouze na jednu konkrétní burzu, přestože daný instrument je obchodovatelný na více burzách. Skrze LYNX můžete automaticky nakupovat a prodávat na burze s nejvýhodnější cenou. Systém na směrování příkazů vybere burzu s nejlepší cenou za vás a nasměruje na ni váš příkaz.

Kompenzujte své poplatky

Prostřednictvím LYNX můžete získat úrok z (kladných) vypořádaných hotovostních zůstatků na účtu a také dodatečný příjem z plně splacených akcií. Díky tomu pak můžete (částečně) kompenzovat své zaplacené poplatky. V obou případech jsou s tím spojena určitá rizika. Tyto služby zahrnují mimo jiné rizika protistrany a tržní rizika.

Prostřednictvím LYNX můžete získat dodatečný příjem z plně splacených akcií na svém účtu. Toho můžete dosáhnout tak, že umožníte společnosti IBKR, aby si prostřednictvím programu SYEP (Stock Yield Enhancement Program) půjčila vaše plně splacené akcie výměnou za kolaterál (cenné papíry americké státní pokladny nebo hotovost) a poté tyto akcie půjčila investorům, kteří je chtějí prodat nakrátko a jsou ochotni za jejich půjčení zaplatit úrok. Každý den, kdy jsou vaše plně splacené akcie zapůjčeny, obdržíte úrok za půjčku vyplacený z hodnoty kolaterálu na základě tržních sazeb.

Více informací

Rizika – Při účasti v programu SYEP podléhají vaše investice výkyvům trhu. Kromě toho čelíte riziku protistrany v případě platební neschopnosti nebo předlužení IBKR. Můžete tak přijít o více než svou počáteční investici.

Klienti mohou získat kreditní úrok z (kladných) zúčtovaných zůstatků hotovosti na svém účtu (jedná se o okamžitě dostupné zůstatky hotovosti). Úrokové sazby jsou denně aktualizovány a vypočítávají se na základě referenční hodnoty a přirážky pro každou měnu.

Více informací a kalkulačka

Rizika – Prostředky na vašem účtu podléhají riziku protistrany, které může způsobit ztrátu (části) vaší investice. Více informací a kalkulačku úrokových sazeb naleznete na našich webových stránkách.

Ptejte se. Jsme tu pro vás

LYNX je partnerem společnosti Interactive Brokers Ireland („IBIE“). Jelikož IBIE není bankou, bude vaše prostředky (tj. peněžní prostředky) evidovat odděleně buď na klientském účtu u depozitní banky (custodian bank), nebo v kvalifikovaném fondu peněžního trhu (QMMF). V každém případě jsou vaše prostředky evidovány na sdruženém, souhrnném základě. To znamená, že vaše jednotlivé peněžní prostředky nejsou konkrétně přiděleny jedné instituci nebo uznány příslušnými bankami/QMMF na individuálním základě. IBIE nenese riziko úpadku žádné z bank/QMMF, v nichž jsou vaše prostředky evidovány. V důsledku toho může být v případě úpadku takové banky/QMMF vaše ztráta agregována se ztrátou ostatních klientů IBIE, což znamená, že ztráta bude poměrně rozdělena mezi vás a ostatní postižené klienty. IBIE je členem Irish Investor Compensation Scheme (ICS), které poskytuje odškodnění oprávněným investorům v případě, že se IBIE dostane do platební neschopnosti. ICS je určeno na pomoc jednotlivcům a nevztahuje se na instituce a profesionální klienty. Odškodnění v rámci ICS je omezeno na 90 % ztracené částky, maximálně však na 20 000 EUR na investora. Krytí poskytuje ochranu proti možnému úpadku investiční společnosti, nikoli proti ztrátě tržní hodnoty finančních produktů. ICS spravuje Investor Compensation Company DAC („ICCL“), nezávislý orgán zřízený podle irského zákona o odškodnění investorů z roku 1998. Další informace o ICS a odpovědi na často kladené otázky (např. jak ICS funguje, co je chráněno, jak podat žádost atd.) naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.investorcompensation.ie/.


Pečlivě si prostudujte „dokument s klíčovými informacemi o majetku klienta“, protože vám pomůže pochopit, jak a kde bude váš majetek v držení IBIE, a upozorní vás na související rizika.

Informace o institucích, které drží aktiva klientů IBIE, najdete na tomto odkazu:
https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2.formSampleView?formdb=4350.

Přistup do platforem je zabezpečen pomocí dvoufaktorového ověření, které probíhá rozpoznáním otisku vašeho prstu nebo obličeje. Přihlášení je proto rychlé a bezpečné. Můžete k němu využít také SMS.

Obchodní platformy, které můžete využívat díky LYNX, fungují na nezávislých serverech. V případě technického výpadku na jednom serveru přebírá funkci jiný. Tím je zajištěna nepřetržitá služba. Od roku 2006 využívají klienti LYNX konzistentního online obchodování.

Podporu, na kterou se můžete vždy spolehnout, vnímáme v investování na trzích jako základ. Jako klient LYNX se můžete obrátit na naše zkušené investiční specialisty s vaším dotazem ve všední dny prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online chatu.

Pro podrobný vhled do funkcí a možností naší platformy se podívejte na následující video.

Na rozdíl od ostatních brokerů vám LYNX nabízí svobodu ve výběru brokera, který nejlépe odpovídá vašim přáním a potřebám. Žádné náklady na převod u nás tedy za standardních podmínek nenajdete.

Externí transakční náklady se mohou promítnout za těchto podmínek:

  • Je zvolen jiný než standarní typ převodu (DRS nebo DWAC).
  • Typem cenného papíru je ADR, GDR nebo CDI.
  • Cenný papír je kótován v Austrálii, Hong Kongu, Japonsku nebo Singapuru.

Přehled poplatků. Transparentně

Poplatky jsou účtovány po provedení každého obchodu v té měně, ve které byl obchod proveden. Výše uvedené poplatky zahrnují provizi společnosti IBKR, nezahrnují dodatečné náklady, jako jsou běžné tržní spready, poplatky za produkty a případné daně z finančních transakcí.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Pokud objem zaplacených poplatků nepřesáhne měsíčně minimální částku, může být účtován poplatek za neaktivitu.

Osobní a společné účty:

Poplatek za neaktivitu = 0,00 USD

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci přesáhly částku 1,00 USD nebo

(b) Pokud čistá likvidační hodnota účtu (bez hotovosti) činí více než 1.000 USD

Poplatek za neaktivitu = 1,00 USD – poplatky zaplacené v kalendářním měsíci

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci nepřesáhly částku 1,00 USD nebo

(b) Pokud čistá likvidační hodnota účtu (bez hotovosti) činí méně než 1.000 USD

Firemní účty:

Poplatek za neaktivitu = 0,00 EUR,

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci přesáhly částku 15,00 EUR

Poplatek za neaktivitu = 15,00 EUR – poplatky zaplacené v kalendářním měsíci

(a) Pokud poplatky zaplacené v kalendářním měsíci nepřesáhly částku 15,00 EUR

Debetní (negativní) úroky mohou být účtovány v případě, že držíte např. záporný zůstatek hotovosti, otevřenou CFD (přes noc) nebo krátkou pozici.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Daně z finančních transakcí mohou být účtovány po provedení obchodu, a to nad rámec běžných obchodních poplatků.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Mohou být účtovány další (administrativní) poplatky.

Úplný přehled těchto poplatků je dostupný zde:

Více informací

Přehled poplatků v souladu s MIFID2

Standardizované informace o nákladech v souhladu s MIFID2 vám poskytnou orientační přehled o nákladech a poplatcích, které se vztahují na transakce s finančními nástroji (a jejich převod).

Výpočet investičních nákladů

Pro výpočet vašich ročních investičních nákladů můžete využít naši kalkulačku níže.

Jste připraveni posunou své investování na vyšší úroveň?

Obchodujte skrze LYNX