Disclaimer

Autor potvrzuje, že v době zveřejnění nedrží žádné pozice ve výše uvedených finančních nástrojích. Dále také LYNX potvrzuje, že není ani v žádném jiném střetu zájmů, který by byl v rozporu s Politikou střetu zájmů společnosti LYNX. Shrnutí Politiky střetu zájmů společnosti LYNX je k dispozici na našem webu zde: Shrnutí Politiky střetů zájmů společnosti LYNX.

Pokud se tento obsah týká produktů PRIIPs, rádi bychom vás odkázali na dokument s klíčovými informacemi (KID), kde najdete další informace o tomto finančním nástroji a rizicích. Dokument s klíčovými informacemi naleznete na webových stránkách LYNX nebo na obchodní platformě. Produkt se kvalifikuje jako produkt spadající pod nařízení PRIIPs, pokud částka splatná investorovi podléhá výkyvům z důvodu expozice vůči referenčním hodnotám nebo výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která nejsou přímo zakoupena retailovým investorem.

Informace uvedené na této webové stránce jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují investiční poradenství ani investiční doporučení poskytnuté společností LYNX. Stránka zobrazuje údaje, které společnost LYNX připravila jako obecné informace a marketingové informace pro soukromé použití investory. Nejedná se ale o žádné osobní doporučení konkrétních finančních nástrojů nebo strategií. Poskytované informace nereflektují, tj. nemusí být v souladu s vaší osobní finanční situací, vašimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti investování, vaším investičním cílem, horizontem, rizikovým profilem a/nebo vaší tolerancí k riziku.

Zobrazit celý disclaimer
Skrýt disclaimer