Disclaimer

Autor potvrzuje, že v době zveřejnění nedrží žádné pozice ve výše uvedených finančních nástrojích. Dále také LYNX potvrzuje, že není ani v žádném jiném střetu zájmů, který by byl v rozporu s Politikou střetu zájmů společnosti LYNX. Shrnutí Politiky střetu zájmů společnosti LYNX je k dispozici na našem webu zde: Shrnutí Politiky střetů zájmů společnosti LYNX.

Jedná se o marketingovou komunikaci, která nebyla zpracována v souladu s právními požadavky prosazujícími nezávislost finančního průzkumu a nevztahuje se na ni zákaz obchodování před šířením finančního průzkumu.

Informace obsažené v tomto marketingovém sdělení nepředstavují žádnou veřejnou nabídku a ani žádnou výzvu k nabídce nákupu cenných papírů nebo finančních nástrojů. Nenahrazují a ani nepředstavují finanční poradenství založené na individuálních okolnostech, zkušenostech a znalostech investora. Stránka zobrazuje údaje, které společnost LYNX připravila pro soukromé použití investory. Nejedná se o žádné osobní doporučení konkrétních finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje konkrétní finanční situaci jednotlivého investora, jeho investiční znalosti a zkušenosti, investiční cíle, horizont, rizikový profil ani preference.

Zobrazit celý disclaimer
Skrýt disclaimer