Disclaimer
Prezentované informace (např. články), které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů (dále jen „investoři“). Odměna prezentujícího není přímo či nepřímo vázána na jeho názory či nápady. Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

ODR regulace

Evropská komise nabízí možnost mimosoudního řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli na platformě on-line (ODR: řešení sporů online). Zákazníkům je k dispozici tento odkaz. V Nizozemsku je KiFID alternativním řešením sporů v oblasti finančních služeb. KiFID je registrován na platformě ODR. LYNX je registrován s KiFID pod registračním číslem 400.001120. V České republice se v rámci ochrany spotřebitele lze obrátit na Českou národní banku (kontakty jsou uvedeny zde) a též na Finančního arbitra (kontakty jsou zde).

Opce
Rádi bychom Vás upozornili, že opce představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Futures
Rádi bychom Vás upozornili, že futures představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Certifikáty
Rádi bychom Vás upozornili, že certifikáty představují vysoce rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a vysokou toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

ETF
Rádi bychom Vás upozornili, že ETF představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Akcie
Rádi bychom Vás upozornili, že akcie představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Spot forex
Rádi bychom Vás upozornili, že Forex představuje zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

CFD
Rádi bychom Vás upozornili, že rozdílové smlouvy označované jako CFD představují vysoce rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a vysokou toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde a Sdělení klíčových informací zde.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 53,9 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Warrant
Rádi bychom Vás upozornili, že warranty, tj. opční listy představují zvýšeně rizikové investiční produkty a vyžadují konkrétní znalosti, zkušenosti, Váš vyšší risk apetit a toleranci k podstupovanému riziku. Z tohoto důvodu Vám společnost LYNX doporučuje, abyste se řádně seznámili s daným investičním produktem a riziky, která jsou s ním spojena, a to před zahájením obchodování. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách zde.

Prezentované informace, které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů (dále jen „investoři“). Odměna prezentujícího není přímo či nepřímo vázána na jeho názory či nápady. Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.