Forex obchodování

Forex, obchodování s měnami, je nákup a prodej měnových párů se záměrem reagovat na zhodnocení nebo znehodnocení jedné měny vůči druhé. Forexový trh je trh, kde je zpracováván největší objem na světě, u investorů je proto mimořádně oblíbený. Přesto však stále mohou existovat pochybnosti ohledně mechanismu fungování a charakteristik tohoto produktu. V této brožuře jsou vysvětleny koncepce forexu, jak pracuje a k čemu jej lze používat.

U LYNX obchodujete hotovostní (cash/spot) forex. Znamená to, že při obchodu reálně dochází ke směnám měn v měnovém páru a jejich vypořádání.

Poznámka: Pamatujte na to, že forex se považuje za komplexní produkt. Transakce by měly být uzavírány pouze investory, kteří rozumí povaze a rozsahu svých práv, závazků a rizik spojených s obchodováním na forexu.

Vysvětlení forexu

Forex (neboli obchodování s měnami nebo FX nebo Foreign Exchange) znamená obchodování s měnovými páry, což investorům umožňuje reagovat na pokles nebo růst jedné měny vůči druhé měně v dané kombinaci. Při obchodování s měnami je proto podkladovým aktivem vždy kombinace měn. Z tohoto důvodu je cenou forexového nástroje cena konkrétní kombinace měn nebo měnového páru.

Měnový pár je vždy vyjádřen jako posloupnost dvou po sobě jdoucích měn oddělených tečkou: [měna1].[měna2]. Pokud se nakupuje pár [měna1].[měna2], znamená to, že je nakupováno množství [měny1] a současně je prodáván ekvivalent v [měně2]. Například nákup 10.000 EUR.USD za 1,10 znamená, že je nakupováno 10.000 € a současně prodáváno 11.000 $.

Aby bylo možné otevřít forexovou pozici nebo ji udržovat v portfoliu, musíte mít ve svém portfoliu dostatečnou zástavu. Tato povinnost mít zástavu závisí na zvolené kombinaci měn. Čím větší je volatilita vybraného měnového páru, tím vyšší bude stanovena povinnost zástavy. Tyto zástavy jsou označovány také jako marže. Protože marže je obecně daleko nižší než 100 %, znamená to, že s forexem lze obchodovat s pákovým efektem. Což znamená, že můžete například koupit značné množství cizí měny, které je vyšší než váš aktuální zůstatek hotovosti.

Zaujmutí forexové pozice (jak dlouhé, tak krátké) může mít za následek záporný zůstatek hotovosti v určité měně. Jak je uvedeno výše, každá forexová transakce znamená nákup jedné měny a prodej druhé měny. Pokud zůstatek hotovosti prodané měny není dostatečný, vznikne při tomto zůstatku měny debetní pozice. Pokud se forexová pozice neuzavře během dne, ale je převedena do následujícího obchodního dne (přes noc), budou při záporném zůstatku splatné úroky z dluhu.

Forexovou pozici lze koupit (dlouhá) nebo prodat (krátká), což bude vysvětleno níže za pomoci příkladů. Pamatujte na to, abyste ji udržovali jednoduchou, náklady na transakci jsou v příkladu vynechány.

Dlouhá forexová pozice

Dlouhá forexová pozice se otevře nákupem měnového páru. Cena, za kterou lze dlouhou forexovou pozici otevřít, je rovna nabídkové ceně měnového páru. Prodejem měnového páru lze potom dlouhou forexovou pozici znovu uzavřít. Cena, za kterou lze forexovou pozici uzavřít, je rovna poptávkové ceně měnového páru. Nákup měnového páru znamená, že budete mít prospěch z růstu prvního měnového páru ve skladbě v porovnání s druhým měnovým párem v dané skladbě.

Předpokládejme, že chceme mít zisk z růstu měnového páru EUR.USD. Předpokládejme, že nabídková cena pro pár EUR.USD je 1,10. Dále předpokládejme, že investor má aktuálně ve svém portfoliu hotovost 5.000 € a 0 $ a chce v tomto měnovém páru expozici 50.000 €. Nakonec předpokládejme, že požadavek na marži pro měnový pár EUR.USD je aktuálně 5 % a že příslušné úroky z dluhu jsou v případě USD aktuálně 5 % (ročně).

Příklad dlouhé forexové pozice

Otevření dlouhé forexové pozice

Investor otevře dlouhou forexovou pozici na pár EUR.USD s požadovanou expozicí nákupem 50.000 EUR.USD. Výsledkem této transakce bude, že 50.000 € je nakoupeno a 55.000 $ (50.000 * 1,10) je prodáno. Počáteční marže je stanovena ve výši 2.500 € (5 % z 55.000 $ / směnný kurz 1,10). Protože investor má ve svém portfoliu 5.000 €, požadavky na marži jsou splněny a nákupní transakce bude provedena.

Po tomto obchodu investor zaznamená následující zůstatky hotovosti:

Zůstatek hotovosti v EUR €55.000 (počátečních 5.000 € + nakoupených 50.000 €)
Zůstatek hotovosti v USD – $55.000 (počátečních 0 $ – prodaných 55.000 $)
CELKOVÁ hotovost v EUR €5.000 (€55.000– $55.000 / 1,10)

Jinými slovy, zůstatek hotovosti v USD se stal záporným a celkem má investor v portfoliu stále 5.000 €.

Příklad dlouhé forexové pozice

Držení dlouhé forexové pozice

Předpokládejme po prvním dni, že pár EUR.USD se pohybuje očekávaným směrem a nyní je jeho poslední cena 1,12. To má následky na dvou úrovních:

  1. Odpočet nákladových úroků

Pokud investor otevře forexovou pozici, bude muset zaplatit úroky z dluhu ze záporných zůstatků hotovosti. Z tohoto důvodu bude v tomto příkladu zůstatek hotovosti investora snížen o 7,53 $ (-55.000 $ * 5 % / 365 dnů), což má za následek konečný zůstatek v USD ve výši -55.007,53 $ (počátečních -55.000 $ – úroky z dluhu 7,53 $).

  1. Dopad marže na udržování

Potřebná záruka na držení pozice je nyní stanovena ve výši 5 % * 55.000 $ / 1,12 = 2.455 €. Protože zůstatek hotovosti je vyšší než tato marže na údržbu, lze pozici držet v portfoliu.

Příklad dlouhé forexové pozice

Uzavření dlouhé forexové pozice

Nyní investor chce realizovat zisk ze své dlouhé forexové pozice a pozici uzavře prodejem forexové pozice na pár EUR.USD za cenu 1,12. Výsledkem této transakce bude, že 50.000 € je prodáno a 56.000 $ (50.000 * 1,12) je nakoupeno.Po tomto obchodu investor zaznamená následující zůstatky hotovosti:

Zůstatek hotovosti v EUR €5.000 (počátečních 55.000 € – prodaných 50.000 €)
Zůstatek hotovosti v USD – $55.000 (počátečních -55.007,53 $ + nakoupených 56.000 $)
CELKOVÁ hotovost v EUR €5.886 (€5.000 + $992,47 / 1,12)

Jinými slovy, po uzavření této forexové pozice má investor zbytkový zůstatek hotovosti v USD ve výši 992,47 $ a nakonec získal 886 € – oceněno příslušným směnným kurzem (tj. 1,12).

Krátká forexová pozice

Krátká forexová pozice se otevře prodejem měnového páru. Cena, za kterou lze krátkou forexovou pozici otevřít, je rovna poptávkové ceně měnového páru. Krátkou forexovou pozici lze potom nákupem měnového páru znovu uzavřít. Cena, za kterou lze forexovou pozici uzavřít, je rovna nabídkové ceně měnového páru. Prodej měnového páru znamená, že budete mít prospěch z poklesu ceny prvního měnového páru ve skladbě v porovnání s druhým měnovým párem v dané skladbě.

Předpokládejme, že chceme mít zisk z poklesu měnového páru EUR.USD. Předpokládejme, že nabídková cena páru EUR.USD je 1,10. Dále předpokládejme, že tento investor má aktuálně ve svém portfoliu hotovost 5.000 € a 0 $ a u tohoto měnového páru chce expozici ve výši 50.000 €. Nakonec předpokládejme, že požadavek na marži pro měnový pár EUR.USD je aktuálně 5 % a že příslušné úroky z dluhu jsou v případě EUR aktuálně 3 % (ročně).

Příklad krátké forexové pozice

Otevření krátké forexové pozice

Investor otevře krátkou forexovou pozici na pár EUR.USD s požadovanou expozicí prodejem 50.000 EUR.USD. Výsledkem této transakce bude, že 50.000 € je prodáváno a 55.000 $ (50.000 * 1,10) je nakupováno. Počáteční marže je stanovena ve výši 2.500 € (5 % z 55.000 $ / 1,10 směnný kurz). Protože investor má ve svém portfoliu 5.000 €, požadavky na marži jsou splněny a nákupní transakce bude provedena.

Po tomto obchodu investor zaznamená následující zůstatky hotovosti:

Zůstatek hotovosti v EUR -€45.000 (počátečních 5.000 € – prodaných 50.000 €)
Zůstatek hotovosti v USD  $55.000 (počátečních 0 $ + prodaných 55.000 $)
CELKOVÁ hotovost v EUR  €5.000 (€45.000 – $55.000 / 1,10)

Jinými slovy, zůstatek hotovosti není ovlivněn okamžitě po transakci.

Příklad krátké forexové pozice

Držení krátké forexové pozice

Předpokládejme, že po prvním dni se pár EUR.USD pohybuje opačným směrem a jeho poslední cena je nyní 1,12. To má důsledky na dvou úrovních:

  1. Odpočet nákladových úroků

Pokud investor otevře forexovou pozici, bude muset zaplatit úroky z dluhu ze záporných zůstatků hotovosti. Z tohoto důvodu bude v tomto příkladu zůstatek hotovosti investora snížen o 3,70 € (-45.000 € * 3 % / 365 dnů), což má za následek konečný zůstatek v EUR ve výši -45.003,70 € (počátečních -45.000 € – úroky 3,70 €).

  1. Dopad marže na udržování

Potřebná záruka pro držení pozice je nyní stanovena ve výši 5 % * 55.000 $ / 1,12 = 2.455 €. Protože zůstatek hotovosti je vyšší než tato marže na udržování, lze pozici držet v portfoliu.

Příklad krátké forexové pozice

Uzavření krátké forexové pozice

Nyní chce investor snížit své ztráty ze své krátké forexové pozice a pozici uzavře nákupem forexové pozice na pár EUR.USD za cenu 1,12. Výsledkem této transakce bude, že 50.000 € je nakoupeno a 56.000 $ (50.000 * 1,12) je prodáno.Po tomto obchodu investor zaznamená následující zůstatky hotovosti:

Zůstatek hotovosti v EUR  €4.996,30 (počátečních -45.003,70 € + nakoupených 50.000 €)
Zůstatek hotovosti v USD -$1.000 (počátečních 55.000 $ – prodaných 56.000 $)
Zůstatek hotovosti v USD €4.103 (€4.996,30 – $1.000 / 1,12)

Jinými slovy, po uzavření této forexové pozice má investor zbytkový záporný zůstatek hotovosti v USD ve výši -1.000 $ a přišel o 897 € – oceněno příslušným směnným kurzem (tj. 1,12).

Možnosti nabízené forexem

Obchodování na forexu nabízí investorům široký výběr možností a lze jej použít pro různý typ strategií. Důležité je, abyste před učiněním jakýchkoli rozhodnutí vyvážili výhody obchodování s měnami s riziky.

 Zajištění

Hlavním důvodem, proč chcete pro své obchody použít zajištění, je omezení rizika. Zajištění může být větší částí vašeho obchodního plánu, pokud jej provedete pečlivě. Měli by jej používat pouze zkušení obchodníci, kteří rozumí výkyvům trhu a načasování. K zajištění měnového rizika stávajícího portfolia se často používá forex. Protože se pro forexové pozice nepoužívají velikosti lotů, jsou velmi flexibilním nástrojem, kterým toho lze dosáhnout.

Například: Mohli byste držet portfolio sestávající z akcií o hodnotě 25.000 €, denominovaných v eurech, a protihodnotu v akciích o hodnotě 20.000 €, denominovaných v USD. Abyste oslabili měnové riziko u portfolia akcií v USD, mohli byste se rozhodnout koupit pár 20.000 EUR.USD, což by mělo za následek záporný zůstatek hotovosti v USD. Proti tomuto zápornému zůstatku hotovosti se potom započtou zisky nebo ztráty měny z portfolia akcií v USD. Pokles směnného kurzu EUR.USD bude mít za následek ztrátu z vašeho portfolia akcií, bude však kryta ziskem z vašeho záporného zůstatku hotovosti v USD.

Marže

Marže jsou určeny k ochraně finanční stability trhu. Protože protihodnota forexové pozice může být značně vyšší než peníze vložené na počátku, může investor čelit ztrátám, které jsou vyšší než počáteční vklad. Aby se tomu zamezilo, je pro každou forexovou pozici uložena marže. Marže je částka, která se vypočítá tak, aby bylo zajištěno, že daný závazek splníte.

Spekulace

Snadnost obchodování s forexovou pozicí a rozsáhlé hodiny obchodování umožňují obchodování krátkodobě a spekulativně. Pokud očekáváte rozdíl ve výkonnosti dvou měn, můžete se rozhodnout otevřít forexovou pozici.

Pákový efekt

Pákový efekt poskytuje potenciál dosažení vyššího výnosu z menšího počátečního výdaje než při přímém investování. Pákový efekt však obvykle s sebou nese více rizik. Obchodování na forexu může umožnit mít prospěch z menší změny ceny měnového páru.

Generování příjmů

Investoři jsou běžně schopni dostat úroky z úvěru z dlouho nevyužívaných zůstatků hotovosti. Pro investora to může být zdrojem příjmů.

Vlastnosti forexu

Za účelem odpovědného obchodování na forexu se doporučuje, abyste v plném rozsahu rozuměli jeho aspektům. V této brožuře budou tyto charakteristiky rozvedeny.

Mimo burzu (Over-the-Counter, OTC)

Měny nejsou kótovány na regulované burze. Ceny měnových párů jsou poskytovány poskytovateli likvidity. Těmito poskytovateli je 17 největších bank obchodujících na FX na světě.

Životnost po dobu neurčitou

Forexové pozice nemají datum splatnosti. Dokud jsou splněny požadavky na marži, lze je v portfoliu držet natrvalo.

Stanovení ceny měnového páru

Směnný kurz je kurz, při kterém bude jedna měna vyměněna za jinou. Je považován také za hodnotu měny jedné země ve vztahu k jiné měně. Pár EUR.USD proto vyjadřuje hodnotu druhé měny, kterou můžete koupit za 1 euro. Například, pokud pár EUR.USD má cenu 1,10, znamená to, že prodejem 1 eura můžete koupit 1,10 amerického dolaru.

Ceny měnových párů se stanovují s použitím poptávkové a nabídkové ceny poskytnuté různými poskytovateli likvidity. V každém okamžiku se vám zobrazuje nejlepší poptávková cena a nejlepší nabídková cena od všech poskytovatelů likvidity. K obdrženým cenám nejsou připočítávány žádné přirážky, jak je uvedeno níže.

Graf stanovení cen měnového páru

Úroky

Jak je uvedeno výše, otevření forexové pozice může mít za následek záporný zůstatek hotovosti. Z tohoto záporného zůstatku hotovosti jsou splatné úroky z dluhu. Úroky z dluhu jsou účtovány společností LYNX měsíčně. Úroky jsou navíc také zdrojem příjmů. Zprostředkovatelé a banky běžně nabízejí platby úroků za nevyužité vypořádané hotovostní pozice.

Rizika forexu

Forex je investiční produkt se závažným rizikem. Před provedením transakce na forexu je důležité, abyste v plném rozsahu rozuměli rizikům. Pokud si přejete provést forexovou transakci, je důležité, abyste byli informovaní o rizicích, abyste pečlivě sledovali své pozice a aby vaše finanční situace umožňovala nést tato rizika.

Riziko protistrany

Protože při forexových transakcích je protistranou společnost Interactive Brokers (IBKR), která je partnerem společnosti LYNX, jste vystaveni finančnímu riziku spojenému s obchodováním se společností IBKR jako protistranou. To znamená, že v případě konkurzu nebo insolvence společnosti IBKR nebude tato společnost již schopna splnit své závazky vůči vám.

Riziko volatility

Ceny měnových párů se mohou prudce a významně měnit.

Účinek pákového efektu

Počáteční výdaj kapitálu může být ve srovnání s celkovou hodnotou kontraktu malý, s tím výsledkem, že pro forexové transakce je využit pákový efekt. Relativně malý pohyb na trhu může mít poměrně větší dopad na hodnotu portfolia, což může pracovat proti vám, stejně jako pro vás. Využití pákového efektu může vést k velkým ztrátám stejně jako k velkým ziskům.

Tržní riziko

Vývoj ceny měnového páru je mimo jiné ovlivněn stavem celkového hospodářství, měnícím se vzorcem nabídky měn a poptávky po měnách, rozhodnutími regionálních, národních nebo nadnárodních vlád, úrokovým sazbami, národními a mezinárodními ekonomickými událostmi a aktuálním psychologickým klimatem na akciovém trhu. Může to mít vliv na cenu měnového páru.

Riziko mezery

Protože s měnovými páry nelze obchodovat v sobotu nebo od 23:45 do 0:00 v obchodních dnech, hrozí riziko mezery. Mezerou se rozumí: rozdíl mezi závěrečnou cenou měnového páru v předchozím obchodním dni na straně jedné a zahajovací cenou daného měnového páru v obchodním dni po závěrečné ceně na straně druhé. Existence velké mezery může u forexové pozice vést k významné ztrátě. Navíc je nutné poznamenat, že typy příkazů, jejichž cílem je chránit aktuální pozici (například příkazy typu TRAIL nebo příkazy typu STOP) v těchto případech nefungují přesně.

Riziko spojené s obchodováním mimo burzu

S měnovými páry se neobchoduje na regulovaném trhu a nejsou zúčtovávány centrálním zúčtovacím místem. Jinými slovy, při provádění forexové transakce neplatí pravidla a ochrana nabízené regulovanými burzami a zúčtovacími místy.

Riziko spojené s likviditou

I když je to vysoce nepravděpodobné, existuje možnost, že nejsou vždy dostupné všechny měnové páry. Likvidita závisí na poskytovateli likvidity a nejsou dávány žádné záruky, že v každém okamžiku budou zobrazeny ceny všech měnových párů nebo že budou dostupné pro obchodování.

Riziko úrokové sazby

Úrokové sazby účtované ze záporných zůstatků hotovosti vycházejí z mezinárodních standardů. Protože tyto úrokové sazby jsou neustále v pohybu, budou mít vliv i na zisky nebo ztráty investora na forexu.

Měnové riziko

Pokud obchodujete na forexu, je s tím vždy spojena nejméně jedna měna, která je odlišná od EUR. To znamená, že při obchodu na forexu vždy budete čelit měnovému riziku.

Riziko likvidace

Když celková zástava v portfoliu klesne na úroveň nižší než požadavek na marži, má společnost LYNX právo zlikvidovat určité pozice bez předchozího upozornění, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové.

Zvýšení požadavku na marži

Na svoji ochranu i na ochranu svých klientů může společnost LYNX kdykoli zvýšit požadavek na marži pro některé nebo všechny klienty a pro všechny otevřené nebo nové forexové pozice. K tomu může dojít například v případě prudkého nárůstu volatility měnového páru nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Konflikty zájmů

Společnost Interactive Brokers, jakožto protistrana při obchodech na forexu, nabízí různým účastníkům řadu finančních produktů. To může znamenat, že Interactive Brokers může mít zájem na provedení nebo neprovedení transakce z vaší strany Mohou také existovat okolnosti, kdy mezi různými klienty existuje konflikt zájmů. Společnost Interactive Brokers přijala nezbytné kroky za účelem přijetí všech možných opatření k identifikaci takových konfliktů zájmů.

Využití forexu

Existuje řada různých důvodů, proč investoři obchodují na forexu. Některé z nich jsou nastíněny níže.

Krátkodobá spekulace

Obchodováním na forexu můžete mít zisk z rozdílů ve výkonnosti dvou měn. Protože jako marži je nutné účinně držet pouze určité procento protihodnoty, je možné na tento rozdíl ve výkonnosti reagovat pákovým efektem. Také je důležité vědět, že spekulace na forexu je vhodnější pro krátkodobé pozice. Přece jenom nákladové úroky za dlouhodobou pozici by se nakonec staly příliš důležitým nákladovým faktorem, znesnadňujícím dosažení pozitivního výsledku.

Zajištění měnového rizika v portfoliu

Jednou metodou, kterou investoři na forexu používají k omezení potenciálního rizika, je zavedení „zajištěných“ pozic. Například byste mohli držet portfolio sestávající z denominovaných akcií o hodnotě 25.000 EUR a protihodnotu 20.000 EUR v akciích denominovaných v USD. Za účelem zeslabení měnového rizika u portfolia akcií v USD byste se mohli rozhodnout koupit 20.000 EUR.USD, což by mělo za následek záporný zůstatek hotovosti v USD. Tento záporný zůstatek hotovosti se potom započítá proti ziskům nebo ztrátám měny v portfoliu akcií v USD. Pokles směnného kurzu EUR.USD bude mít za následek ztrátu z vašeho portfolia akcií, bude však kryt ziskem ze záporného zůstatku hotovosti v USD.

Zisky z obchodování při zhodnocení nebo znehodnocení měny

Měnový pár lze koupit nebo prodat, což umožní mít zisk jak ze zhodnocení, tak ze znehodnocení jedné měny vůči druhé měně v páru.

Strategie carry trade

Můžete použít strategii, při které se nakoupí měna s vysokými výnosy, a přitom se prodá měna s nízkými výnosy. Tuto strategii byste mohli použít k zachycení rozdílu mezi sazbami. Zisková je pouze tehdy, pokud rozdíl v úrokových sazbách těchto měn (spread úrokové sazby) je značný.

Profil investora do forexu

Před investováním do finančního nástroje byste měli pečlivě posoudit, zda je daný nástroj vhodný pro vaše znalosti a zkušenosti, investiční cíle a investiční horizont. Při zvažování obchodování na forexu byste měli při rozhodování, zda forex pasuje vašemu profilu, zohlednit následující body.

Komplexnost

Vezmeme-li v úvahu charakteristické znaky a mechanismus obchodování na forexu, považuje se za komplexní finanční nástroj. Před prováděním obchodů na forexu byste proto měli v plném rozsahu rozumět mechanice produktu.

Je to z toho důvodu, že obchodování s měnami má povahu spojenou s pákovým efektem, přičemž od investora se požaduje pouze zavázat se k relativně malému požadavku na marži. Při provádění forexového obchodu by si investor měl uvědomit, že na zprostředkovatelském účtu je nutné držet pouze malou část hodnoty transakce, což se označuje za požadavek na marži. Kromě toho, protože investor může obchodovat s větší částkou, než je jeho skutečná měnová pozice, má sklon vytvářet záporné zůstatky hotovosti. Měl by však pamatovat na to, že v případě držení záporného zůstatku hotovosti bude společnost LYNX účtovat úroky z dluhu.

Stručně řečeno, vzhledem k mechanice s pákovým efektem a pravděpodobnosti úrokových poplatků by investor před provedením obchodů na forexu měl pečlivě sledovat své měnové pozice a posuzovat rizika.

Typ investora           

Ve světě financí se rozlišuje mezi retailovými a profesionálními investory. Vzhledem ke své komplexní povaze je forex nejvhodnější pro pokročilé investory. Na forexu mohou obchodovat retailoví i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Při povolování vašeho zprostředkovatelského účtu pro obchodování na forexu má společnost LYNX stanoveno několik standardů znalostí a zkušeností, které je nutné splnit. Protože forex je klasifikován jako komplexní nástroj, požaduje společnost LYNX, aby investor doložil historii obchodování na forexu v délce nejméně dvou let a měl dostatečné znalosti o mechanismu fungování tohoto produktu a rizicích s ním spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Investoři by měli být informováni a měli by vzít na vědomí skutečnost, že v důsledku obchodování na forexu by mohli přijít až o 100 % částky počátečního vkladu, nebo ještě o více.

Obchodování na forexu se považuje za investici s profilem vysokého rizika. Vzhledem k účinku pákového efektu může investor vytvářet záporné zůstatky hotovosti a měl by bedlivě sledovat platné úrokové poplatky. Dále, protože na měnové kurzy lze nahlížet jako na volatilní, mohou ztráty přerůst požadované marže. K obnovení zůstatků na účtech a ke splnění výzev k doplnění marže mohou být nutné další peněžní prostředky.

Investiční cíl a horizont

Obchodování na forexu může sloužit určitým investičním cílům jako zajištění a směrovaná investice s pákovým efektem.

Zajištění

Zajištění je technika, která se používá ke snížení vystavení různým rizikům. Zajištění proti investičnímu riziku znamená strategické používání nástrojů na trhu k vykompenzování rizika nepříznivých pohybů cen.

Investoři mohou obchodovat s měnovými páry, aby je použili k zajištění proti měnovému riziku existujících investičních portfolií. Tato technika v podstatě zahrnuje nákup nebo prodej měnového páru za účelem ochrany jiné pozice.

Směrové investice s pákovým efektem

Směrová investice s pákovým efektem může být provedena tehdy, když investor chce obchodovat v určitém směru měnového páru.

Investování s využitím pákového efektu je technika, kterou se usiluje o vyšší zisky z investic využitím mechanismu multiplikátoru. Použití měnových párů je nástrojem k využití pákového efektu pro vaše portfolio.

Investiční horizont

Vzhledem k úrokové složce je obchodování na forexu vhodnější pro velmi krátké doby držení (kratší než 6 měsíců).

Shrnutí

V této brožuře bylo dosud pojednáno o tom, co s sebou nese forex. Forex (obchodování s měnami) znamená nákup a prodej měnových párů se záměrem reagovat na zhodnocení jedné měny vůči druhé. Samozřejmě, stejně jako každý investiční nástroj i forex nabízí také zvláštní výhody a nevýhody. Ty zahrnují zejména následující:

Výhody
  • Forexový trh je nejlikvidnějším trhem na světě
  • Na forexu lze obchodovat v obchodních dnech téměř 24 hodin
  • Zajištění proti měnovému riziku v portfoliu
Nevýhody
  • Žádná centrální burza
  • Měny dvou zemí pro každou obchodní pozici na forexu
  • Měnové riziko
Slovníček pojmů

Zhodnocení

Měna je zhodnocena, když její cena posílí v reakci na tržní poptávku.

Nabídková cena

Cena, za kterou je obchodník ochoten měnu prodat.

Základní měna

Tento termín se používá pro účely účetnictví k označení měny, v které investor vede svoji účetní knihu.

Poptávková cena

Cena, za kterou je obchodník ochoten měnu koupit.

Protistrana

Jeden z účastníků finanční transakce.

Měna

Jakákoli forma peněz vydaných vládou nebo centrální bankou, používaná jako zákonné platidlo a základ pro obchodování.

Měnový pár

Měnový pár je vždy vyjádřen jako posloupnost dvou po sobě jdoucích měn oddělených tečkou: [měna1].[měna2].

Znehodnocení

Pokles hodnoty měny v důsledku tržních sil.

Devalvace

Záměrná úprava ceny měny směrem dolů, obvykle oficiálním oznámením.

Směnný kurz

Kurz stanovený měnovými úřady pro jednu nebo více měn.

Obchodování s cizími měnami (Forex)

Forex je souběžný nákup jedné měny a prodej druhé. Tento trh pro směnu má více kupujících a prodávajících a větší denní objem než kterýkoli jiný na světě.

Zajištění

Zajišťovací transakce je nákup nebo prodej finančního produktu, jehož účelem je eliminace ztráty vzniklé z kolísání ceny. Pokud jde o měnové transakce, chránil by proti kolísání směnného kurzu.

Úroky

Peníze placené pravidelně v konkrétní sazbě za použití vypůjčených peněz.

Pákový efekt

Obchodování s pákovým efektem je technika, která investorovi umožňuje dosáhnout rychlejších zisků s vypůjčenými penězi. Mějte však na paměti, že se můžou zvýšít i ztráty.

Likvidita

Likvidita popisuje stupeň, v jakém může být měna rychle nakoupena nebo prodána na trhu s minimálním nebo žádným dopadem na stabilitu ceny.

Dlouhá pozice

Investiční pozice, při které je přínos z růstu tržní ceny. Pozice je dlouhá při nákupu měny.

Marže

Požadovaná hodnota vlastního kapitálu, který musí investor vložit jako zástavu pro pozici.

Mimo burzu (Over-the-Counter – „OTC“)

Používá se k popisu transakce, která se neprovádí na burze.

Obchod přes noc (overnigt)

Obchod, který zůstává otevřený až do následujícího obchodního dne.

Pipy

Číslice připočtené k čtvrtému desetinnému místu, nebo od něj odečtené, tj. 0.0001.

Spekulace

Spekulace znamená akt provedení finanční transakce, která s sebou nese značné riziko ztráty hodnoty, ale která je také spojena s očekáváním významného zisku.

Spread

Rozdíl mezi poptávkovou (nákup) a nabídkovou (nákup) cenou. Například USD/JPY může mít poptávkovou cenu 131.40 a nabídkovou 131.45, tento spread 0.05 určuje náklady obchodníka, které lze získat zpět při příznivém pohybu měny na trhu.

Krátká pozice

Investiční pozice, která má prospěch z poklesu tržní ceny. Pozice je krátká při prodeji měny.

Volatilita

Volatilita je statistická míra kolísání cen. K měření volatility ceny se běžně používá standardní odchylka řady cen.

Slabé euro, silné euro

O měně euro se říká, že je slabá (ve srovnání s předchozím časovým obdobím) proti druhé měně, když je k nákupu jedné jednotky druhé měny zapotřebí více eur. Euro je silné nebo získalo na síle, když je k nákupu jedné jednotky druhé měny zapotřebí méně eur.