Obchodování strukturovaných produktů

Mnozí investoři jsou obeznámeni s tím, co jsou strukturované produkty a jak tento finanční produkt používat k ochraně svého portfolia nebo jak provádět směrové investice za účelem vytváření výnosů. Přestože jsou velmi populární, mohou se stále ještě vynořovat otázky týkající se mechanismu fungování a vlastností tohoto produktu. Tato brožura vysvětluje, co jsou strukturované produkty, jak fungují a k čemu je lze používat.

Poznámka: Mějte, prosím, na paměti, že strukturované produkty se považují za komplexní produkty. Transakce s nimi by měly uzavírat pouze investoři, kteří rozumí mechanismu jejich fungování, možnostem, které nabízejí, i rizikům s nimi spojeným.

Vysvětlení strukturovaných produktu

Strukturovaný produkt (tj. Turbo certifikát) je vytvořen tak, aby usnadňoval plnění individuálně uzpůsobených cílů ve struktuře rizika a návratnosti. Strukturované produkty umožňují investorovi vytvářet vysoké výnosy a zároveň udržovat nízké počáteční investice. Toho lze dosáhnout působením pákového efektu. V této brožuře se později budeme podrobně zabývat mechanismem fungování pákového efektu, ale už nyní můžeme s jistotou prohlásit, že díky této vlastnosti se doporučuje, aby se turbo certifikáty obchodovaly krátkodobě a aby byly zacíleny na aktivní obchodníky.

Finanční nástroje emitují velké finanční instituce jako jsou BNP Paribas, Goldman Sachs, Commerzbank a ING. Pokud jde o strukturované produkty, investor si může vybrat z řady různých strukturovaných produktů. Obecně tyto nástroje fungují stejným způsobem a nesou s sebou podobná rizika.

Turbo certifikáty se obchodují v rámci širokého spektra tříd aktiv. Několik příkladů tvoří kmenové akcie, indexy, komodity a forex. Tyto cenné papíry se označují jako podkladové. To znamená, že základ ceny turbo certifikátu tvoří podkladové aktivum. Při obchodování s turbo certifikáty se v podstatě spekuluje na růst ceny nebo na pokles ceny podkladového aktiva. Potenciální zisky plynoucí z obchodování s turbo certifikáty jsou vyšší díky mechanismu pákového efektu. Buďte však opatrní, protože potenciální ztráty mají tendenci v důsledku působení pákového efektu rychle narůstat. Turbo certifikáty jsou nástrojem s pákovým efektem.

Turbo certifikáty jsou definovány úrovní financování nástroje, poměrem, knock-out cenou a měnovým kurzem. Úroveň financování, která představuje množství podkladového aktiva financovaného emitentem, je model oceňování turbo certifikátů. Úroveň financování navíc ve vztahu ke knock-out ceně signalizuje možné ztráty. Jakmile je dosaženo knock-out ceny, emitent turbo certifikáty zastaví a investor obdrží zbytkovou hodnotu, což je rozdíl mezi knock-out cenou a úrovní financování. Z tohoto hlediska máte vlastně k dispozici dvě varianty turbo certifikátů: 1) turbo certifikát s knock-out cenou, která se rovná úrovni financování, a 2) turbo certifikát s knock-out cenou, která je jiná než úroveň financování. Vezměte na vědomí, že investor v případě varianty 1 neobdrží zbytkovou hodnotu, což znamená, že případná ztráta investora bude činit 100 % z výše počáteční investice. V případě varianty 2 však existuje rozdíl mezi knock-out cenou a úrovní financování, která signalizuje, že investor získá zbytkovou hodnotu. To znamená, že případná ztráta je nižší než původní investice.

Emitent navíc použije poměr, protože podkladové aktivum má v absolutních číslech obvykle vysokou cenu. Poměr udává, kolik turbo certifikátů potřebujete nakoupit, abyste zainvestovali do jednoho podkladového aktiva. Řekněme, že poměr je stanoven na 10, znamená to, že investor potřebuje koupit 10 turbo certifikátů, aby zainvestoval do jednoho podkladového aktiva.

Pro ilustraci v této brožuře používáme třídy aktiv akcií (nebo kapitálových podílů), odkazujeme-li se na podkladové cenné papíry. Není rovněž možné, aby se turbo certifikáty prodávaly nakrátko. Jsou proto k dispozici dva typy turbo certifikátů: turbo long certifikát a turbo short certifikát. Na níže uvedených příkladech ukazujeme dva typy turbo certifikátů, v nich si můžete povšimnout, nakolik je důležitá úroveň financování nástroje, poměr a knock-out cena.

Turbo long certifikát

Turbo long certifikát umožňuje kupujícímu spekulovat na růst ceny podkladového aktiva.

Příklad turbo long certifikátu

Očekáváte-li, že cena akcií společnosti Royal Dutch Shell (RDSA) poroste, můžete zvážit zakoupení turbo long certifikátů na RDSA. Strukturovaný produkt je z převážné části financován emitentem a jen z malé části investorem.

Obecně lze říci, že cena turbo long certifikátu se rovná rozdílu mezi tržní cenou podkladového aktiva a úrovní financování děleno poměrem. Například cena akcie RDSA v současnosti činí 27 EUR a emitent zafinancuje 25 EUR, teoretická cena turbo certifikátu se blíží 2 EUR (s poměrem stanoveným na 1). Díky tomu můžete spekulovat na růst ceny RDSA pouze s malou investicí ve výši 2 EUR, což je cena turbo long certifikátu. Pokud cena akcie RDSA následně vzroste na 29 EUR, výsledkem bude nová cena turbo long certifikátu 4 EUR. To znamená, že takový nárůst ceny akcií o 7,4 % vede k nárůstu ceny turbo long certifikátů o 100 %. Jinak řečeno, úroveň financování vede u turbo nástroje k aktivaci pákového mechanismu.

Jakmile cena akcií RDSA klesne – v našem příkladu pod 27 EUR, dojde ke ztrátě. Řekněme, že cena podkladových akcií klesne na 26 EUR, nová cena turbo long certifikátu činí přibližně 1 EUR. Pokles ceny na 1 EUR znamená ztrátu ve výši 50 %. Aby emitent ochránil svoji pozici, stanoví knock-out cenu. Stanovení knock-out ceny na 26 EUR by znamenalo, že turbo certifikát by byl zastaven a investor by obdržel zbytkovou hodnotu (v hodnotě 1 EUR za turbo certifikát), jakmile by cena podkladového aktiva klesla na 26 EUR. Pamatujte si: Pokud se knock-out cena rovná úrovni financování, neobdrží investor při dosažení knock-out ceny žádnou zbytkovou hodnotu.

Stručně řečeno, emitent financuje podstatnou část podkladového aktiva, zatímco vy musíte zaplatit jen malou částku. Výše počáteční investice je proto nízká, což vám umožňuje dosáhnout vyšší návratnosti. Díky knock-out ceně odpovídá maximální výše vaší případné ztráty výši počáteční investice.

Turbo short certifikát

Turbo short certifikát umožňuje kupujícímu spekulovat se pokles ceny podkladového aktiva.

Příklad turbo short certifikátu

Za předpokladu, že zaujímáte vůči farmaceutickému odvětví medvědí pozici, tj. očekáváte-li jeho pokles, a proto byste chtěli spekulovat na pokles ceny akcií společnosti Bayer (BAYN), můžete zvážit strukturované produkty. Pamatujte si: Pokud chcete generovat výnosy z poklesu ceny podkladového aktiva, nemůžete prodávat turbo certifikát nakrátko. Chcete-li spekulovat na poklesu cen akcií BAYN, můžete si zakoupit turbo short certifikát na BAYN.

Řekněme, že emitent nabízí turbo short certifikát na BAYN s úrovní financování 70 EUR a poměrem nastaveným na 1, zatímco cena akcií BAYN činí 65 EUR, to by znamenalo, že vnitřní hodnota turbo short certifikátů je naceněná na 5 EUR. S poklesem ceny akcií se zvyšuje cena turbo certifikátů. Když cena akcie BAYN klesne na 64 EUR, cena turbo certifikátu prudce vzroste na 2 EUR. Opět je třeba poznamenat, že jelikož je zavedena úroveň financování, investor je schopen dosáhnout zisku zrychleně. Investor však v důsledku nárůstu ceny akcií BAYN, tj. nad 65 USD, utrpí ztráty. Podobně jako u turbo long certifikátů, emitent zamezuje vzniku velkých ztrát prostřednictvím knock-out ceny. Stanovením knock-out ceny na 67 EUR omezujete maximální výši své ztráty na 2 EUR. Pokud se knock-out cena rovná úrovni financování (tj. 70 EUR), mohla by případná ztráta činit 100 % z výše počáteční investice.

Emitent financuje podstatnou část podkladového aktiva za účelem rekapitalizace, zatímco vy se zavazujete jen k nízké investici. Tím lze na jedné straně předvídat vývoj zaplacené investice a na druhé straně lze zrychleně dosáhnout výnosů.

Poznámka na okraj

V následujících kapitolách této brožury podrobně rozvedeme vlastnosti tohoto nástroje a jeho cenový mechanismus.

Možnosti nabízené strukturovanými produkty

Obchodování s turbo certifikáty dává investorům široké spektrum možností, lze je použít pro různé druhy strategií. Než učiníte jakékoli rozhodnutí, je důležité, abyste drželi v rovnováze výhody obchodování s turbo certifikáty a související rizika.

Řízení rizik

Turbo certifikáty lze použít ke zmírnění rizik na vašich existujících pozicích. Předpokládejme, že máte několik krátkých pozic v akciích. V takovém případě můžete řídit rizika otevřením pozice v Turbo Long na akciovém indexu. Stejně tak je možné vyrovnat aktuální riziko stávající dlouhé pozice otevřením pozice v turbo short certifikátu.

Čas na rozhodnutí

Turbo certifikáty mají neomezenou životnost. Pokud nebude zasažena knock-out cena, může turbo certifikát teoreticky existovat nekonečně dlouho.

Směrová investice

Očekáváte-li, že trh poroste, můžete se rozhodnout koupit turbo long certifikáty. Pokud očekáváte pád, můžete se rozhodnout koupit turbo short certifikáty.

Pákový efekt

Turbo certifikáty jsou produkty s pákovým efektem. Jelikož emitent financuje značnou část investice, je nutné, aby investor zaplatil pouze její malou část. Výsledkem je působení pákového efektu na strukturovaný produkt. I když investor investuje jen malou část podkladové hodnoty, může dosáhnout vyšších zisků i ztrát.

Diverzifikace

Turbo certifikáty vám umožňují vybudovat diverzifikované portfolio s nižšími počátečními výdaji, než by tomu bylo u přímého nákupu jednotlivých akcií. Nákup turbo certifikátů na akciový index, aniž byste museli koupit akcie samostatně, vám umožňuje udržovat portfolio diverzifikované.

Vlastnosti strukturovaných produktů

Chcete-li obchodovat s turbo certifikáty zodpovědně, doporučujeme, abyste se plně seznámili se všemi složkami kontraktu. Tato brožura se bude podrobně zabývat těmito vlastnostmi:

Podkladové cenné papíry

Turbo certifikáty se obchodují na širokou škálu cenných papírů, například akcie, indexy, komodity a měny. Tyto cenné papíry jsou označovány jako podkladové. Podkladová aktiva musí být kótována na burze.

Úroveň financování

Je třeba rozlišovat mezi turbo long certifikáty a turbo short certifikáty. Když koupíte turbo long certifikát na akcii, emitent turbo certifikátu si koupí příslušnou akcii. Při nákupu akcie financuje emitent podstatnou část nástroje. Toto se nazývá úroveň financování. Stejný princip platí i pro turbo short certifikát. Při koupi turbo short certifikátu na akcii emitent příslušnou akcii prodá. Při prodeji podkladové akcie získá emitent značnou částku. A opět platí, že tato částka se označuje jako úroveň financování.

Pojďme se na to podívat podrobněji. Řekněme, že si koupíte turbo long certifikát (s poměrem 1) na akcii společnosti Heineken za cenu 1,50 EUR, zatímco skutečná tržní cena akcie činí 96, 50 EUR. To by znamenalo, že emitent koupil akcii společnosti Heineken a financoval ji částkou 95,00 EUR. Technicky vzato, tento turbo long certifikát na akcii Heinekenu má úroveň financování 95,00 EUR.

Totéž platí pro turbo short certifikát (s poměrem 1). Za předpokladu, že koupíte turbo short certifikát na akcii společnosti Volkswagen za 4,00 EUR, zatímco cena akcie v současnosti činí 158 EUR, znamená to, že emitent prodal akcii společnosti Volkswagen za 162,00 EUR. Částka, kterou emitent obdržel, se nazývá úroveň financování.

 Pákové mechanismy

Vraťme se k našemu předchozímu příkladu s turbo long certifikátem na akcii společnosti Heineken. Povšimněte si, že s nárůstem ceny akcie společnosti Heineken z 96,50 EUR na 98 EUR se zvýší i cena vašeho turbo certifikátu z 1,50 EUR na 3 EUR. Zatímco podkladová akcie vzroste pouze o 1,5 %, váš turbo long certifikát povyskočí o 100 %. Vzhledem k úrovni financování nástroje nespočívá vaše zvýhodnění jen v investování malé částky, ale můžete také dosáhnout vyššího zisku. Buďte však obezřetní, protože potenciální ztráty jsou také zrychlené.

Úrok

Vzhledem ke skutečnosti, že emitent financuje část podkladového aktiva, je v případě turbo long certifikátů investorovi účtován úrok. Úroky nejsou účtovány investorovi napřímo, ale odečítají se denně z úrovně financování. V případě turbo short certifikátů však emitent platí úrok investorovi. Investor nezískává úrok od emitenta ani neplatí úrok emitentovi napřímo. Namísto toho se úroveň financování turbo short certifikátů upravuje na každodenním základě. Pokud udržujete pozici turbo certifikátu přes noc, musíte vzít v úvahu úroky, protože ovlivňují cenu turbo certifikátů.

Oceňování

Jelikož je oceňování ovlivněno rozdílem mezi cenou podkladového aktiva a úrovní financování, je také nezbytné zohlednit i další aspekty, například poměr, měnový kurz a dividendy. Určitě si přečtěte si následující kapitolu „Mechanismus oceňování turbo certifikátů“, abyste plně porozuměli tomu, jak se tyto nástroje oceňují.

Knock-out cena

Životnost turbo certifikátů je teoreticky neomezená. To znamená, že dokud existuje základní podkladová akcie, bude existovat i samotný turbo certifikát. Po dosažení knock-out ceny však bude platnost turbo certifikátu ukončena. Co přesně znamená knock-out cena?

Cena, kterou stanovuje emitent za účelem ochrany pozice turbo certifikátu před velkými ztrátami. V tomto případě emitent pravidelně určuje, o jakou částku může tržní cena podkladové akcie klesnout. Jakmile tržní cena podkladové akcie spadne na stanovenou cenu, turbo certifikát přestane existovat. Proto se tomu říká knock-out cena. Co se stane dál, je, že turbo certifikát bude odstraněn z burzy a pozice investora zmizí. Emitent odstraní turbo certifikát a zaplatí zbytkovou hodnotu příslušnému investorovi.

Předpokládejme, že máte turbo long certifikát na akcii ASML, zatímco cena akcie ASML činí 230 EUR a knock-out cena je stanovena na 227 EUR. To by znamenalo, že cena akcií ASML může klesnout, ale ne na cenu 227 EUR. Pokud skutečně dosáhne knock-out ceny 227 EUR, platnost vašeho turbo certifikátu se zastaví.

V závislosti na knock-out ceně získá investor zbytkovou hodnotu. Chcete-li zjistit, zda platí zbytková hodnota, měli byste se podívat na rozdíl mezi úrovní financování a knock-out cenou. Zbytková hodnota bude zaplacena investorovi, je-li knock-out cena vyšší než úroveň financování. V některých případech se knock-out cena rovná úrovni financování, čímž se zbytková hodnota ponechává stranou.

Zbytková hodnota

Jak bylo vysvětleno výše, po dosažení knock-out ceny se platnost turbo certifikátu zastaví a emitent převede zbytkovou hodnotu investorovi. Rozdíl mezi úrovní financování a knock-out cenou se rovná zbytkové hodnotě. Řekněme

Řekněme, že turbo long certifikát na akcii ASML má úroveň financování 225 EUR, zatímco knock-out cena činí 227 EUR, což značí, že zbytková hodnota se rovná 2 EUR. To znamená, že investor obdrží částku 2 EUR jako zbytkovou hodnotu, protože bylo dosaženo knock-out ceny. Jak si můžete domyslet, použitím knock-out ceny je investor nakonec chráněn před obrovskými ztrátami.

Knock-out cena nikdy nebude nižší než úroveň financování, a ztráty tedy nebudou nikdy vyšší než vaše počáteční investice

Shrnutí

Zbytková hodnota = knock-out cena – úroveň financování

Oceňování strukturovaných produktů

Uvažujete-li o turbo certifikátech, je důležité chápat, jak se vypočítává cena. Zatímco si budeme rozebírat, jak funguje oceňování turbo certifikátů, zjistíte, že řadou aspektů jsme se již zabývali. Vzorce jsou uvedeny níže. Nebojte se, projdeme jejich složky s vámi krok za krokem.

Cena turbo long certifikátu: (cena podkladového aktiva – úroveň financování) + prémie za riziko / (poměr * měnový kurz)

Cena turbo short certifikátu: (Úroveň financování – cena podkladového aktiva) + prémie za riziko / (poměr * měnový kurz)

Typy turbo certifikátů

Jak si možná pamatujete, existují dva typy turbo certifikátů. Chcete-li spekulovat na býčí trend, můžete zakoupit turbo long certifikáty. Pokud však máte pocit, že trhy zákonitě klesnou, můžete zvážit zakoupení turbo short certifikátů. Jinými slovy, není možné, abyste turbo certifikáty prodali nakrátko. Za tímto účelem si můžete koupit turbo short certifikáty.

Typ nástroje (buď turbo long certifikát nebo turbo short certifikát) je důležitý pro výpočet ceny.

Podkladové aktivum

Za účelem ocenění turbo certifikátů se nesmí opomenout tržní cena podkladového aktiva. Když roste cena podkladové akcie, všimněte si, že se zvyšuje i cena turbo long certifikátu. Když cena podkladového aktiva klesne, cena turbo long certifikátu také klesne. Podíváme-li se ale na turbo short certifikát, vidíme, že jeho cena se s poklesem ceny podkladového aktiva zvyšuje, jak klesá základ. Cena turbo short certifikátu se s nárůstem ceny podkladového aktiva snižuje.

Úroveň financování

Když kupujete turbo certifikát, velká část podkladového aktiva je financována emitentem. Tento proces se označuje jako úroveň financování. Koupíte-li si turbo long certifikát na akcii společnosti Wirecard, zatímco cena akcie této společnosti činí 140,00 EUR, emitent bude financovat její značnou část. Řekněme, že emitent financuje 135 EUR, zatímco akcie společnosti Wirecard je oceněna na 140,00 EUR, znamená to, že turbo long certifikát (s poměrem 1) stojí 5,00 EUR. A obdobně platí, že zaplacení 6,00 EUR za turbo short certifikát (s poměrem 1) na akcii společnosti Galapagos, zatímco cena podkladové akcie činí 150 EUR, způsobí, že úroveň financování je oceněna na 156 EUR.

Shrnutí

Úroveň financování turbo long certifikátu = cena podkladového aktiva – cena turbo long certifikátu

Úroveň financování turbo short certifikátu = cena podkladového aktiva + cena turbo short certifikátu

Prémie za riziko

Kromě úrovně financování lze účtovat prémii, která se nazývá prémie za riziko.

Tuto prémii platí investor emitentovi a jeho účelem je chránit emitenta v případě prudkého snížení hodnoty (zvýšení hodnoty) podkladového aktiva v případě Turbo Long (Short).

Prémii za riziko určuje emitent. Výpočty pro stanovení prémie se liší podle emitenta.

Dividendy

Těsně před začátkem obchodního dne se cena akcií sníží o očekávanou hodnotu dividendy. To má vliv na cenu turbo long certifikátu. Předpokládejme, že je dividenda stanovena na 1 EUR, na což se vztahuje příslušná sazba daně ve výši 15 %. To znamená, že úroveň financování turbo long certifikátu se sníží o 0,85 EUR, což v konečném důsledku sníží i cenu turbo long certifikátu o 0,15 EUR. Úroveň financování turbo short certifikátu se však sníží o 1 EUR.

Jak můžete vidět, úroveň financování hraje při oceňování turbo certifikátů obrovskou roli. K získání celkového obrazu o oceňování turbo certifikátů je však nezbytné projít i další aspekty – poměr a měnový kurz.

Poměr

Poměr turbo certifikátu udává, kolik turbo certifikátů potřebujete, abyste zainvestovali do podkladového aktiva. Řekněme, že poměr je stanoven na 5, znamená to, že potřebujete koupit 5 turbo certifikátů, když chcete zainvestovat do 1 podkladového aktiva. Emitent používá poměr vzhledem k relativně vysoké ceně podkladového aktiva.

Měnový kurz

Upozorňujeme, že turbo certifikáty jsou distribuovány především evropskými emitenty a nabízeny na evropských burzách. Z tohoto důvodu jsou tyto strukturované produkty běžně denominovány v eurech. Protože se turbo certifikáty zaměřují hlavně na evropské kmenové akcie, nepoužívá se žádný měnový kurz. Jinými slovy, stejně jako samotný turbo certifikát je i podkladová kmenová akcie denominována v eurech.

Zejména při pohledu na indexy turbo certifikátů je však možné, že podkladové aktivum bude denominováno v jiné měně než v eurech. Řekněme, že chcete koupit turbo long certifikát na americký akciový index S&P 500. Měli byste si uvědomit, že podkladové aktivum je denominováno v amerických dolarech, zatímco samotný turbo long certifikát je denominován v eurech. To znamená, že ocenění turbo je ovlivněno měnovým kurzem euro/dolar.

Model oceňování

Brožura se doposud zabývala všemi důležitými aspekty, které ovlivňují tvorbu cen turbo certifikátů. Níže uvedené příklady vám pomohou dále porozumět probraným složkám modelu oceňování.

Při spekulování na růst akcií, například společnosti Siemens, si můžete koupit turbo long certifikát na akcii společnosti Siemens. S vědomím, že cena akcií činí 98 EUR a úroveň financování ze strany emitenta je oceněna na 90 EUR, bude turbo certifikát stát 8,00 EUR. Pokud se však použije poměr, ovlivní to cenu turbo certifikátu. Řekněme, že emitent nastavil poměr na 10, znamená to, že potřebujete koupit 10 turbo long certifikátů, abyste investovali do 1 podkladového aktiva společnosti Siemens. Ocenění pak vypadá následovně:

Cena turbo longcertifikátu na akcii Siemensu =  (€ 98 – € 90)/(10*měnový kurz)

Výpočtem dostanete cenu 0,80 EUR za turbo long certifikát na akcii společnosti Siemens. Zapamatujte si, že složka měnový kurz zůstává nevyplněná, protože jak turbo certifikát, tak i podkladové aktivum jsou denominovány v eurech.

Rizika spojená se strukturovanými produkty

Turbo certifikáty nejsou vhodné pro všechny investory. S ohledem na rizika spojená s obchodováním s turbo certifikáty byste je měli používat pouze tehdy, když jste si jisti, že těmto rizikům rozumíte. Než začnete investovat, měli byste důkladně vyhodnotit své zkušenosti, investiční cíle, finanční zdroje a vzít v úvahu všechny ostatní relevantní skutečnosti.

Tržní rizika

Vnitřní hodnota turbo certifikátů je ovlivněna řadou faktorů. Například cena turbo certifikátů může poklesnout kvůli tržním podmínkám. (viz kapitola „Mechanismus oceňování turbo certifikátů“ na str. 6). Cena turbo certifikátů může v důsledku tržních podmínek klesnout.

Účinek pákového efektu

Investice může být malá vzhledem k ceně pokladového aktiva. Díky tomu, že podstatnou část podkladového aktiva financuje emitent, investor musí zaplatit pouze malou částku. Když cena podkladového aktiva stoupá či padá, může to významným způsobem ovlivnit cenu turbo certifikátu.

Knock-out hranice

Utrpět můžete celkovou ztrátu ve výši vaší investice. Díky knock-out ceně, kterou stanoví emitující strana, však investorovi nevznikne ztráta vyšší, než je jeho počáteční investice.

Dostupnost kotací

Turbo certifikáty vydávají finanční instituce, například Goldman Sachs, Commerzbank, Citibank a ING. Emitenti nesou odpovědnost za nabídnutí kotace a hrají důležitou roli v likviditě strukturovaných produktů. Avšak jejich povinnost zajišťovat kotace není bezpodmínečná a vaše schopnost vydělat na strategii může záviset na tom, zda budete schopni získat kotaci od tvůrce trhu.

Riziko spojené s likviditou

Riziko spojené likviditou je důležitým faktorem obchodování. Úroveň likvidity v kontraktu může ovlivnit rozhodnutí o tom, zda proběhne či neproběhne obchodování. I když obchodník dospěje k silnému obchodnímu přesvědčení, nemusí být schopen tuto strategii uskutečnit kvůli nedostatečné likviditě. K zahájení obchodu nemusí být na trhu za správnou cenu dostatek zájmu na opačné straně. A i když se obchod provádí, vždy existuje riziko, že může být obtížné nebo nákladné opustit pozice v nelikvidních kontraktech. Likvidita ve strukturovaných produktech se liší podle podkladového aktiva a nálad na trhu.

Měnové riziko

Pokud obchodujete s nástrojem, který je denominován v jiné měně než v eurech, budete čelit měnovým rizikům. Pokud měna strukturovaného produktu, do něhož investujete, oproti euru klesá, bude to mít negativní dopad na hodnotu vašeho turbo certifikátu.

Riziko spojené s časovými rozdíly, tzv. riziko mezery neboli gap risk

Protože s turbo certifikáty lze obchodovat pouze během obchodních hodin stanovených burzami, měl by investor mít stále na paměti, že hrozí riziko mezery. Mezerou se rozumí: rozdíl mezi závěrečnou cenou určitého kontraktu v předchozím obchodním dni na straně jedné a zahajovací cenou určitého kontraktu v obchodním dni po závěrečné ceně na straně druhé. Pokud dojde k velké mezeře, může to mít z důvodu působení pákového efektu za následek významnou ztrátu pozice turbo certifikátu. Mějte na paměti, že ačkoliv společnost LYNX nabízí příkazy zastavení při ztrátě (stop-loss), například příkazy typu STOP a TRAIL, pozici lze navíc chránit mimo běžné obchodní hodiny díky knock-out ceně. Pokud se cena podkladové akcie otevře za knock-out cenu nebo pod ní, bude platnost turbo certifikátu zastavena. Pokud je cena příslušného turbo certifikátu vyšší (v případě turbo long certifikátu) nebo nižší (v případě turbo short certifikátu) než úroveň financování, bude zbytková hodnota převedena investorovi.

Zvýšení maržových požadavků

V zájmu ochrany sebe a svých zákazníků může Interactive Brokers kdykoli zvýšit požadavky na marži pro zákazníky na stávajících i nových pozicích strukrutovaných fondů. Toto rozhodnutí může být způsobeno prudkým nárůstem volatility podkladového aktiva, když tržní kapitalizace podkladového aktiva klesla pod určitou prahovou hodnotu nebo z nějakého jiného důvodu. Upozorňujeme, že po úpravě marží již účet nemusí splňovat požadavky na marže. Pokud se jedná o tento problém, makléř přistoupí k likvidaci pozic za účelem odstranění této nedostatečnosti.

Likvidační riziko

Pokud celkový kolaterál ve vašem portfoliu klesne pod požadavek na marži, Interactive Brokers má právo uzavřít určité pozice bez předchozího upozornění, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové. Pokud po likvidaci na vašem účtu stále existuje deficit marže a máte další pozice jako kolaterál, Interactive Brokers uzavře další pozice, aby odstranil deficit marže. Mějte, prosím, na paměti, že likvidace vždy probíhá za v daný moment převládající nejlepší nabídku nebo nabídkovou cenu a že na konečnou transakční cenu nemáte žádný vliv. Likvidace může být provedena se ztrátou a může být provedena v pro vás nepříznivém čase.

Využití strukturovaných produktů

Existuje celá řada různých důvodů, proč investoři obchodují s opcemi. Některé z nich jsou popsány níže.

Řízení rizik

Strukturované produkty mohou být velmi užitečné při omezení rizika, kterému investor v obchodě čelí.

Scénář 1: Zajištění za účelem ochrany býčího portfolia

Investoři, kteří spravují býčí portfolio, zamýšlejí vytvářet zisky na rostoucích trzích. V zájmu ochrany portfolia může investor chtít otevřít pozici turbo short certifikátu. Když jsou stávající dlouhé pozice v portfoliu vystaveny klesajícím tržním cenám, lze toto riziko zmírnit současnou držbou turbo short certifikátů.

Scénář 2: Zajištění za účelem ochrany medvědího portfolia

Při udržování medvědí pozice investoři doufají, že budou vytvářet zisky na klesajících trzích. V zájmu ochrany portfolia může investorovi přijít zajímavé otevřít pozici turbo long certifikátu. Když jsou stávající krátké pozice v portfoliu vystaveny riziku rostoucích tržních cen, lze toto riziko zmírnit současnou držbou turbo long certifikátů.

Využití pohybů podkladových cen bez nutnosti koupit podkladové aktivum

U podkladových akcií můžete vytvářet zisk z pohybů směrem, ať už nahoru, nebo dolů, aniž byste museli obchodovat se samotnými podkladovými akciemi, a to obchodováním s turbo certifikáty. Některé příklady jsou popsány níže.

Scénář 1: Nákup turbo long certifikátu za účelem vytvoření zisku z očekávaného nárůstu ceny

Někdo, kdo očekává, že cena určité kmenové akcie v určitém období poroste, se může snažit vydělat na nákupu turbo long certifikátu. Je-li prognóza směru a načasování změny ceny správná, lze strukturovaný produkt později prodat za vyšší cenu, což vynese zisk. Pokud cena spíše klesne, než aby se zvýšila, bude výsledkem obchodu ztráta. Kvůli pákovému efektu mohou být ztráty i zisky rychlejší.

Profil investorů do strukturovaných produktů

Před investováním do finančního nástroje byste měli pečlivě posoudit, zda je daný nástroj vhodný pro vaše znalosti a zkušenosti, investiční cíle a investiční horizont. Při zvažování obchodování s turbo certifikáty a rozhodování, zda turbo certifikáty pasují vašemu profilu, byste měli při zohlednit následující body.

Komplexnost

Vezmeme-li v úvahu charakteristické znaky turbo certifikátů, jsou tyto nástroje považovány za komplexní produkty. Proto byste měli plně porozumět mechanismu fungování tohoto produktu, než s nimi začnete obchodovat.

Jedním z hlavních znaků turbo certifikátu je to, že podkladové aktivum významným způsobem financuje emitent. Úroveň financování poskytuje turbo certifikátu pákový mechanismus. Když dochází ke zvyšování ceny podkladového aktiva, cena turbo long certifikátu roste výrazně rychleji. A podobně platí, že když cena podkladového aktiva padá, cena turbo short certifikátu rychle stoupá. Uvědomte si však, že se nezrychlují jen zisky, ale i ztráty mohou být vyšší. Z tohoto důvodu byste měli pozorně sledovat tržní podmínky a své portfolio turbo certifikátů.

Stručně řečeno, obchodování s turbo certifikáty přináší velká rizika a povinnosti. Aby investor mohl obchodovat zodpovědně, musí porozumět mechanismu fungování nástroje a rizikům, která přináší.

Typ investora

Vzhledem ke své povaze se turbo certifikáty nejlépe hodí pro středně pokročilé a zkušené investory. S těmito nástroji mohou obchodovat retailoví i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Než začnete obchodovat s turbo certifikáty, je důležité vzít v úvahu standardy týkající se znalostí a zkušeností. LYNX vyžaduje, aby investor doložil historii obchodování se strukturovanými produkty v délce nejméně dvou let a měl dostatečné znalosti o mechanismu obchodování s turbo certifikáty a rizicích s tím spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Obchodování s turbo certifikáty s sebou nese velká rizika. Malá změna v ceně podkladového aktiva může mít velký dopad na tvorbu cen kontraktu. Pákový efekt zvyšuje potenciální zisky i ztráty.

Investoři by měli mít na paměti a vzít v úvahu skutečnost, že při obchodování s turbo certifikáty může dojít ke ztrátě až 100 % z výše počáteční investice. Vlivem knock-out ceny nastavené emitentem nelze ztratit více než 100 % z investice, protože knock-out cena nebude nižší (v případě turbo long certifikátu) nebo vyšší (v případě turbo short certifikátu) než úroveň financování.

Investiční cíl

Obchodování s turbo certifikáty může sloužit určitým investičním cílům, například zajišťování a směrovým investicím s pákovým efektem.

Zajištění (hedging)

Zajištění neboli hedging je metoda, která se používá ke snížení expozice vůči různým rizikům. Zajištění investičních rizik označuje strategické využití nástrojů trhu k vyrovnání rizika jakýchkoli nepříznivých cenových výkyvů.

Investoři mohou obchodovat s turbo certifikáty za účelem zajištění proti stávajícím investičním portfoliím jiných finančních nástrojů, například kmenových akcií. Tato metoda v podstatě znamená nákup turbo long certifikátů nebo turbo short certifikátů – investor, který chce řídit rizika spojená s medvědím portfoliem, může vstoupit do pozice turbo long certifikátu. Rizika spojená s držením dlouhé pozice lze zmírnit nákupem turbo short produktu.

Směrové investice s pákovým efektem

Směrové investice s pákovým efektem lze provádět, pokud investor chce obchodovat v určitém směru s využitím turbo certifikátů. Investování s pákovým efektem je metoda, která usiluje o vyšší zisky z investic pomocí pákového mechanismu.

Někdo, kdo očekává, že cena určité kmenové akcie v určitém období poroste, se může snažit vydělat na nákupu turbo long certifikátu. Na druhou stranu můžete zakoupit turbo short certifikát, když spekulujte na medvědí sentiment. Je-li prognóza směru a načasování změny ceny správná, lze nástroj později prodat za vyšší cenu, což vynese zisk. Pokud cena spíše klesne, než aby se zvýšila, bude výsledkem obchodu ztráta.

Investiční horizont

Pro obchodování s turbo certifikáty neexistuje žádný specifický investiční horizont. Nástroje se hodí ke krátkodobému obchodování (méně než tři roky), ke střednědobému obchodování (tři až deset let) i k dlouhodobému obchodování (více než 10 let). Přestože turbo certifikáty teoreticky existují neomezeně dlouhou dobu, běžně s nimi krátkodobě obchodují aktivními investoři.

Shrnutí

Tato brožura popisuje hlavní vlastnosti strukturovaných produktů, jako jsou například turbo certifikáty. Strukturované produkty jsou považovány za komplexní investiční produkty a lze je shrnout následovně:

 • Strukturované produkty jsou investiční produkty, které umožňují investorovi těžit ze zvýšení/snížení ceny podkladového aktiva;
 • Jsou k dispozici strukturované produkty s různými podkladovými aktivy, například akciemi, dluhopisy, indexy, komoditami a měnami;
 • Emitent strukturovaného produktu financuje převážnou většinu. Výsledkem je nižší investice investora ve srovnání s přímými investicemi do podkladového aktiva;
 • To vytváří pákový efekt, který vede k potenciálně vyššímu zisku i ztrátám;
 • Ne každý strukturovaný produkt má stejný pákový efekt.

Stejně jako jakýkoliv finanční nástroj mají i strukturované produkty své výhody i nevýhody. Nejdůležitější z nich jsou popsány v následující tabulce.

Výhody
 • Maximální ztráta je fixní a známá díky příkazu zastavení při ztrátě (stop-loss)
 • Žádná maximální doba splatnosti
 • Obchodování s pákovým efektem
 • Možnost zajištění
Nevýhody
 • Pákový efekt vede k vyššímu riziku
 • Platba úroků
 • Potenciální ztráta až 100 % z výše investice
Slovníček pojmů

Měnový kurz

Hodnota měny převedená na jinou měnu.

Úroveň financování

Část investice financovaná emitentem strukturovaného produktu.

Zajištění (hedging)

Zajištění znamená (úplné nebo částečné) pokrytí finančního rizika spojeného s investicí prostřednictvím jiné investice.

Emitent

Emitent je finanční subjekt, který vyvíjí, registruje a prodává cenné papíry k financování svých aktivit.

Finanční páka

Finanční páka je investiční mechanismus, díky němuž lze využít vypůjčené peníze ke zvýšení potenciálního výnosu z investic, zatímco původní investice zůstává relativně nízká.

Poměr

Poměr udává, kolik kontraktů je třeba koupit, abyste zainvestovali do jednoho podkladového aktiva.

Zbytková hodnota

Jakmile strukturovaný produkt dosáhne úrovně zastavení při ztrátě (stop-loss), která je (v případě turbo long certifikátu) nižší nebo (v případě turbo short certifikátu) vyšší, emitující strana převede zůstatkovou hodnotu příslušnému investorovi. Částka je připsána investorovi v hotovosti.

Úroveň zastavení při ztrátě (stop-loss)

Pokud cena podkladové hodnoty dosáhne určité cenové hladiny nebo ji překročí, přestane derivát existovat.

Turbo certifikát

Jedná se o jednu z mnoha variant strukturovaných produktů známých ve světě. Turbo certifikát zpravidla emituje Commerzbank, Citibank, ING, Goldman Sachs a BNP Paribas.

Podkladová hodnota

Strukturovaný produkt je derivátem založeným na hodnotě podkladového aktiva, například akcii, komoditě, indexu nebo forexu.