LYNX: Doporučení k otevření investičního účtu
Otevřete si účet a získejte bonus €50 na trading.
Spokojený investor který obdržel doporučení a bonus 50 EUR při otevření účtu
Jste malý krok od velkých obchodních příležitostí
Těší nás, že jste se rozhodli využít doporučení na otevření investičního účtu prostřednictvím online brokera LYNX. Našim klientům nabízíme skvělé podmínky pro dosažení úspěchu na trzích. Od nízkých poplatků přes pokročilou platformu až po podporu investičních specialistů. Díky LYNX získáte příležitosti pro realizování vašich strategií. Otevřete si investiční účet prostřednictvím formuláře níže a získejte bonus €50 na váš trading.

Otevřete si investiční účet

Podmínky kampaně „Doporučte LYNX“

PODMÍNKY ÚČASTI V KAMPANI DOPORUČTE LYNX (dále jen „Podmínky”)

Od: 15.12.2021

Společnost LYNX B.V., organizační složka, dále jen “LYNX”, nabízí odměnu za doporučení nových klientů. Doporučující osoba je klientem společnosti LYNX a musí mít otevřený majetkový účet (dále jen “účet”), který je aktivně využíván. Doporučená osoba nesmí být klientem společnosti LYNX. Klient získává nárok na bonus maximálně za 5 nově doporučených osob ročně. Pokud má klient více účtů, platí, že celkový počet doporučených osob, ze kterých mu vzniká nárok na bonus, je 5 osob ročně. Hromadný nábor nových klientů (např. prostřednictvím zprostředkovatelských portálů apod.) je zakázán. Doporučující osoba v takovém případě ztrácí nárok na bonus.

Transakce

Doporučená osoba musí na účtu otevřeném prostřednictvím LYNX provést alespoň jeden obchod. Po provedení vkladu získává doporučující i doporučený nárok až na €50 v podobě transakčního kreditu. Tento bonus je platný 3 měsíce ode dne, kdy byl nový účet nafundován. Akce se nevztahuje na poplatky vzniklé při obchodech s CFD a turbo certifikáty. Tyto poplatky nebudou proplaceny.

Příklad: Doporučená osoba za obchodování na poplatcích zaplatí €30. LYNX jí vrátí €30. Doporučující osoba za svůj trading zaplatila poplatky ve výši €75. LYNX jí vrátí €50.

Otevření nového účtu musí proběhnout skrze zaslaný osobní odkaz

Doporučená osoba si musí otevřít účet za použití osobního odkazu, který poskytl doporučující. Pokud účet není otevřen za použití poskytnutého odkazu a přes poskytnutou stránku, nebude možné přiřadit nového klienta k osobě, která jej doporučila.

Opakované doporučení

Každou osobu lze doporučit jen jednou. Pokud byl již nový klient doporučen dříve někým jiným, nelze uplatňovat nárok na odměnu. I kdyby si doporučená osoba otevřela více účtů, bonus bude připsán jen jednomu účtu.

Vyplácení transakčního kreditu

Pokud jsou splněny Podmínky, po uplynutí 3měsíční lhůty (na začátku následujícího měsíce) vyplatí společnost LYNX odpovídající částku za poplatky ve formě interního transferu na účet klienta.

Těmito Podmínkami informujeme účastníky kampaně, že mezi aktivací účtu prostřednictvím prvního vkladu a vyplacením transakčního kreditu může uplynout až 16 týdnů.

Bonus do výše €50

Doporučená osoba i doporučující osoba mají každý nárok na uhrazení poplatků až do výše €50. Transakční kredit bude připsán na příslušný účet. Pokud jsou poplatky uhrazeny v jiné měně než v eurech, budou nejprve převedeny na eura a poté dojde k připsání na účet. Vyplácení v hotovosti není možné. Pokud daná osoba již v době vyplácení nemá účet vedený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit zaniká.

Kombinace s jinými akcemi

Pokud je v rámci jiné kampaně vyplácena vyšší částka, bude vám připsána odměna z té kampaně, kde je bonusová částka vyšší.

Žádné investiční poradenství

LYNX upozorňuje všechny nové klienty, že LYNX neposkytuje osobní a individuální investiční poradenství.

Obecná ustanovení

Touto akcí chce společnost LYNX získat nové klienty, kteří mají zájem o aktivní a dlouhodobý obchodní vztah se společností LYNX.

Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LYNX a osoby, které ještě nedosáhly věku 18 let. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé osoby (stávající klienty) z akce, stejně jako právo na odebrání transakčního kreditu v případě nesplnění Podmínek nebo zneužití v jakékoliv formě.

Po pečlivém prověření ze strany společnosti LYNX nebude za nového klienta považován ten, kdo nemá potřebné znalosti a zkušenosti a nedokáže adekvátně posoudit rizika spojená s obchodováním na burze.

Na vrácení poplatků není právní nárok. Pokud si doporučená osoba neotevře účet prostřednictvím LYNX nebo nesplní podmínky, nedostane doporučující žádné další oznámení.

LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX. V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat, se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti po dobu trvání vyšší moci. Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Účast v kampani předpokládá, že si klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány v informačních memorandech.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Jak probíhá otevření investičního účtu
1
Vyplníte žádost o účet

Vyplníte formulář k otevření účtu, který najdete výše. Formulář je plně online stejně jako celý proces otevírání účtu.

2
Nahrajete dokumenty

Po vyplnění formuláře vám přijde zabezpečený odkaz na nahrání dokumentů nezbytných pro otevření vašeho účtu. Na otevírání vašeho účtu můžeme začít pracovat až ve chvíli, kdy budeme mít všechny vaše dokumenty.

3
Aktivujete účet

Jakmile bude váš investiční účet otevřen, budeme vás ihned kontaktovat. Následně účet aktivujete prvním vkladem. Po připsání vkladu a jeho ověření můžete začít obchodovat.


Časté otázky k otevření účtu
Jaké dokumenty budu potřebovat doložit při žádosti o otevření účtu?
  • Kopie 2 dokladů prokazující totožnost (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz)
  • Výpis z bankovního účtu, ze kterého pošlete první vklad – výpis musí obsahovat vaši adresu a nesmí být starší než 6 měsíců.
  • IBAN – V souladu se zákonem proti praní špinavých peněz vyžadujeme od svých klientů informace o bankovním spojení.
  • U sdíleného účtu jsou doklady totožnosti, informace a dokumenty vyžadovány od obou žadatelů.
Je možné převést cenné papíry?

Ano, převedení cenných papírů od vašeho stávajícího brokera je možné a jedná se o nenáročný proces. Nejprve je však nutné mít otevřený investiční účet přes LYNX. Poté je možné ve správě účtu zadat, které cenné papíry chcete převést. Pro více informací přejděte na stránku Převod portfolia.

Jaké typy investičních účtů jsou k dispozici?

Soukromí investoři si u LYNX mohou založit individuální nebo sdílený účet. Právnickým osobám nabízíme možnost založit si firemní účet. Klient se může rozhodnout mezi hotovostním a maržovým účtem.

Jaké jsou podmínky pro otevření investičního účtu?

Zde uvádíme podmínky, které musí splňovat žadatel o investiční účet online brokera LYNX:

Žadatel dosáhl věku 18 let.
Žadatel je připraven obchodovat na svou zodpovědnost a ve svém vlastním ekonomickém zájmu.
Žadatel nemá trvalý pobyt v USA nebo Kanadě.


LYNX: Výhody pro vaše obchodování

Globálnější & Levnější

Využijte globální obchodní příležitosti a obchodujte na 150 burzách ve 33 zemích za nízké a transparentní poplatky.

Osobnější & Profesionálnější

Posuňte své obchodování na vyšší úroveň s Investičním portálem LYNX a také díky osobnímu přístupu našich investičních specialistů.

Stabilnější & Inovativnější

Využijte stabilních pokročilých obchodních platforem pro váš trading. Obchodujte na PC, tabletu i mobilu.


Nízké a trasparentní poplatky

Online broker s nízkými a transparentními poplatky

LYNX vám umožňuje investování a trading akcií, opcí, futures, forex, ETF bez skrytých poplatků a dodatečných nákladů.

Mějte své poplatky pod kontrolou. Již žádné uměle vytvořené náklady ukryté ve spreadech. Před potvrzením transakce si navíc můžete zkontrolovat poplatky za daný obchod. Využijte nízkých a transparentních poplatků pro váš trading.

  • US akcie: od 1 centu na akcii (min. $5,00)
  • Evropské akcie: 0,12% z hodnoty transakce (min. €6,00)
  • US opce: $4,00 za kontrakt
  • Evropské opce: €3 za kontrakt
  • US futures: $4,00 za kontrakt1
  • Evropské futures: €3 za kontrakt1
[{"product_name":"US akcie","volume":"Akcie Apple za $3.000\r\nAkcie Apple za $5.000\r\nAkcie Apple za $10.000","price":"$5,00\r\n$5,00\r\n$5,00","country_code":""},{"product_name":"EU akcie","volume":"P\u0159\u00edkaz za \u20ac3.000\r\nP\u0159\u00edkaz za \u20ac5.000\r\nP\u0159\u00edkaz za \u20ac10.000","price":"\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\r\n\u20ac12,00","country_code":""},{"product_name":"ETF","volume":"P\u0159\u00edkaz za \u20ac1.000\t\r\nP\u0159\u00edkaz za \u20ac2.500\t\r\nP\u0159\u00edkaz za \u20ac4.000\t\r\nP\u0159\u00edkaz za \u20ac5.000","price":"\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00","country_code":""},{"product_name":"Opce","volume":"1 S&P 500 MES mikrofutures opce\r\n1 AAPL AMEX opce \r\n1 DAX EUREX opce \r\n","price":"$2,50\r\n$4,00\r\n\u20ac3,00\r\n","country_code":""},{"product_name":"Futures","volume":"1 S&P 500 mikrofutures\r\n1 Nasdaq 100 NQ futures\r\n1 Ropa CL futures\r\n1 Mini DAX futures\r\n1 DAX Future \t","price":"$2,50\r\n$4,00\r\n$4,00\r\n\u20ac1,50\r\n\u20ac3,00","country_code":""},{"product_name":"CFD","volume":"Deutsche Bank CFD v hodnot\u011b \u20ac2.500\t\r\nCommerzbank CFD v hodnot\u011b \u20ac5.000\t\r\nApple CFD v hodnot\u011b $2.500","price":"\u20ac6,00\r\n\u20ac6,00\t\r\n$5,00","country_code":""}]

Ukázka poplatků

Online-Broker LYNX

1  Poplatek za držení:
Poplatek za držení je uplatňován u netto futures kontraktů, netto prodaných call opcí na futures nebo netto prodaných put opcí na futures na daný
podklad za každý obchodní den, kdy je tato pozice držena přes noc. Hodnota poplatku závisí na měně a výši plnění maržových požadavků.


Ocenění nejlepší broker

LYNX: Několikrát zvolen jako nejlepší online broker

Získaná ocenění jsou pro nás potvrzením naší filozofie: vše pro úspěch našich klientů. Odborná média i různé poroty napříč Evropou již několikrát ocenili naše služby.

Od českých investorů získal LYNX již dvakrát ocenění nejlepší broker v anketě Broker roku. Kromě ocenění od renomovaných finančních institucí po celé Evropě si obvláště vážíme zpětné vazby našich klientů a jsme rádi, že naši klienti hodnotí klientskou podporu LYNX vysokou průměrnou známkou 9,44 bodů z 10.

25 ×
Mezinárodní ceny
Broker-roku.cz

Broker roku

2 krát

Handelsblatt

Top online broker

3 krát

Gouden Stier

Nejlepší broker

3 krát

BeleggersBelangen

Nejlepší online broker

8 krát

BankingCheck

Top doporučení

5 krát