Opce na akcie a jejich výhody rizika
Opce na akcie mohou posloužit k zajištění nebo k dodatečným výnosům z vašeho dlouhodobého akciového portfolia. Akciové opce jsou pro mnoho investorů také vhodnou alternativou, jak investovat do vybraných společností.

Poznejte 3 strategie pro obchodování opcí a vše důležité o opcích na akcie. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co jsou akciové opce?

Akciové opce jsou opce, jejichž podkladovým aktivem jsou akcie. Kupující call opce má právo koupit danou akcii za předem stanovenou cenu a k předem stanovenému datu. Vypisovatel (prodávající) kupní opce má povinnost akcie dodat, za což inkasuje opční premium.

Při nákupu put opce máte naopak právo dané akcie prodat. Vypisovatel (prodávající) put opce má povinnost akcie odkoupit, za což inkasuje opční premium.

Poznejte výhody akciových opcí

Akciové opce nabízejí investorům ideální způsob, jak investovat do konkrétních společností. Opce totiž umožňují dosáhnout velkých výnosů s relativně malou investicí. Samozřejmě můžete také rychle přijít o investovaný kapitál kvůli pákovému efektu opcí.

Opce na akcie jsou také velmi vhodné k ochraně (zajištění) vašeho dlouhodobého investičního portfolia nebo k dosažení dodatečných výnosů. Níže uvádíme 3 způsoby využití akciových opcí:

Nekrytá call opce: Profitujte z růstu ceny akcie

Call opce dává kupujícímu opce právo koupit akcie za předem stanovenou cenu. Kromě toho je také stanoveno datum, do kdy lze toto právo uplatnit, tzv. datum expirace.

V tomto příkladu spekulujete na růst akcie ING. Cena akcií ING byla 24. května 2022 na úrovni 9,80 EUR. Nakoupili jsme a 1 call opci s realizační cenou 10 EUR. Jako datum expirace jsme zvolili září. V dané době jsme za tuto opci zaplatili 0,65 EUR. 1 opční kontrakt pokrývá 100 akcií. Takže s vkladem 65 EUR (100 x 0,65 EUR) můžete získat expozici v akciích ING ve výši 980 EUR (100 x 9,80 EUR).

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

K dosažení zisku z nakoupené call opce je nutné, aby se cena podkladového aktiva v době expirace pohybovala nad cenou 10,65 EUR. Pro názornost si představme situaci, že cena akcie ING se v době expirace nacházela na úrovni 12 EUR. V tomto případě dosáhnete zisku 135 EUR ((12-10,65)*100) při investici pouhých 65 EUR. Je to proto, že máte právo koupit 100 akcií ING za 10 EUR a můžete je obratem prodat na burze za 12 EUR. To je zisk 200 EUR, přičemž jste za opci zaplatili 65 EUR.

Opce můžete prodat i v mezidobí, takže nemusíte čekat až do expirace. To může být někdy velmi rozumné pro zajištění zisku. Pokud se cena podkladového aktiva bude při expiraci nacházet pod hranicí 10 EUR bude celá naše investice ztracena.

Výhody a nevýhody nekryté call opce

Pro dosažení stejného zisku s akciemi byste museli koupit zhruba 61 akcií ING za přibližně 598 EUR. Díky pákovému efektu tak můžete s akciovými opcemi dosáhnout větších zisků s menším vkladem. Riziko u nakupování opcí ale spočívá v tom, že vaše opce vyprší bezcenné. To znamená, že můžete přijít o celý svůj vklad.

Nákup nekryté call opce v platformě TWS
Příklad nekryté call opce v platformě TWS.

U akcií máte samozřejmě teoreticky nekonečně mnoho času na to, aby se vaše predikce naplnila. Uvedený graf výkonnosti z obchodní platformy TWS schematicky znázorňuje možné zisky a ztráty výše popsané akciové opce. Nekryté call opce lze také vypisovat. Pokud se o tuto strategii zajímáte, doporučujeme vám náš článek Nekrytý výpis call opce: Výhody a rizika této opční strategie.

Nekrytá put opce: Profitujte z poklesu ceny akcie

Put opce dává kupujícímu opce právo prodat akcie za předem stanovenou cenu. Rovněž je stanoveno datum, do kdy lze právo uplatnit. Jedná se o tzv. datum expirace.

Put opce je vlastně přesným opakem call opce. V tomto příkladu spekulujeme na to, že cena akcie ING klesne. Cena se 24. května 2022 nacházela na úrovni 9,80 EUR. Nakoupili jsme 1 put opci s realizační cenou 9 EUR s expirací v září. Za danou opci jsme zaplatili 0,56 EUR. 1 opční kontrakt opět pokrývá 100 akcií. S vkladem 56 EUR (100 x 0,56 EUR) tak můžete získat expozici v akciích ING ve výši 980 EUR (100 x 9,80 EUR).

Nekrytá put opce
Příklad nekryté put opce v platformě TWS.

Prodejní opce se stane ziskovou v případě, že v době expirace bude cena podkladového aktiva pod cenou 8,44 EUR (9 EUR – 0,56 EUR). Řekněme, že ING vyexpiruje v září za cenu 7,50 EUR. V takovém případě bude dosaženo zisku 94 EUR s vkladem pouze 56 EUR. Při expiraci nad 9 EUR dojde ke ztrátě celé investice. Stejně jako při nakupování call opcí, i u put opcí nemusíte čekat až na den expirace. I nekryté put opce lze vypisovat. Více o této strategii se můžete dozvědět v našem článku Nekrytý výpis put opce (naked put): Výhody a rizika.

Výpis kryté call opce: Dodatečný výnos z držených akcií

U výpisu kryté call opce (covered call) spoléháte na omezený růst podkladového aktiva. Vypíšete krytou call opci na akcii, kterou držíte ve svém portfoliu. Za vypsání opce obdržíte premium a máte kladnou hodnotu theta, což znamená, že plynutí času hraje ve váš prospěch.

U vypsané call opce nenesete žádné dodatečné riziko, protože je krytá akciemi, které vlastníte. Zisk z pozice je však omezen realizační cenou podkladových akcií. V níže uvedeném příkladu jsou provedeny následující obchody:

  • Nákup 100 akcií za cenu 40 USD
  • Výpis call opce za realizační cenu 42 USD
covered call
Výpis kryté call opce: Nákup akcií na hodnotě 40 USD a výpis call opce na hodnotě 42 USD.

Za výpis call opce obdržíme premium 1 USD, takže break-even je 39 USD. Pokud cena podkladového aktiva vyexpiruje nad 39 USD, dosáhnete zisku, přičemž zisk je omezen na 300 USD. Pokud cena podkladového aktiva skončí pod 39 USD, utržíme ztrátu.

Výše uvedené příklady jsou jen příkladem toho, jaké možnosti opce nabízejí. Existuje nespočet opčních kombinací a strategií. Mezi ty nejoblíbenější patří například vertikální spready, Iron Condor, Butterfly a Straddle.

Je také dobré poznat, co jsou řecká písmena a jaký mají význam pro obchodování opcí. Každý investor by se také měl důkladně seznámit se všemi riziky, které opce přinášejí. Vždy obchodujte jen takové instrumenty, kterým plně rozumíte.

První opční burza v Evropě vznikla v roce 1978

Před více než 40 lety vznikla v Amsterdamu první opční burza v Evropě. Myšlenka opční burzy pochází z USA. V Chicagu byla již v roce 1973 založena CBOE. Byla to první burza pro obchodování s opcemi na světě.

Když tedy byla v roce 1978 v Amsterdamu otevřena European Options Exchange (EOE), obchodníci s opcemi byli mnohdy proškoleni právě chicagskými brokery. Pozoruhodné je, že v té době neexistoval žádný index. Prvních několik let byl zájem o opce v Evropě poměrně malý. Postupně ale zájem rostl a opční burzy začaly vznikat i v dalších evropských státech.

Zpočátku mohli investoři obchodovat pouze s call opcemi. Později byly přidány put opce a nakonec byly vytvořeny opce na celé indexy, které se postupně staly velmi populárními. V současné době téměř polovina všech opčních transakcí v Evropě zahrnuje indexy.

V posledních několika desetiletích proběhlo ve světě akciových trhů mnoho změn. V roce 2002 převzala Euronext londýnskou burzu LIFFE (London International Financial Futures Exchange). Následně byly opční burzy v Amsterdamu (FTA), Bruselu (BELFOX), Paříži (MATIF & MONEP) a Lisabonu sloučeny s burzou LIFFE do Euronext.Liffe. Další fúze s NYSE následovala v roce 2007, ale po akvizici ICE v roce 2013 byly kontinentální evropské burzy vyčleněny a obnoveny pod starým názvem Euronext.

LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

V současné době Euronext provozuje šest akciových trhů a trhů s deriváty v Amsterdamu, Bruselu, Dublinu, Lisabonu, Oslu a Paříži. Tyto trhy jsou propojeny prostřednictvím jednotné obchodní platformy s harmonizovaným regulačním rámcem. Euronext tak nabízí futures a opce na indexy a akcie z indexů AEX, BEL20, CAC40, ISEQ20, OBX a PSI20.

V současné době nabízí akciové opce několik burz, které zajišťují dostupnost opcí u všech hlavních tříd aktiv. Kromě toho poskytují například také likviditu a konzistentní informace o cenách v průběhu obchodního dne.

Otevírací doba opčních burz

Akciové opce se obchodují prostřednictvím burzy Euronext. Obchodní hodiny u akciových opcí jsou stejné jako u akcií. To je do jisté míry logicky vysvětlitelné, protože opce reagují na změny podkladového aktiva. Pokud jsou tedy ceny stacionární, nelze s opcemi obchodovat. Obchodní hodiny indexových opcí jsou však také stejné jako běžné obchodní hodiny na burze.

Všechny aktuální obchodní hodiny hlavních burz najdete na naší stránce s otevírací dobou burz.

Jak obchodovat s akciovými opcemi?

Obchodovat s opcemi můžete obvykle na většinu large caps akcií. U small caps akcií nejsou opce vždy k dispozici. Také je důležité věnovat pozornost likviditě. V obchodní platformě TWS můžete využít nástroje OptionTrader. Za použití nástroje Strategy Builder můžete několika kliknutími rychle vytvářet opční kombinace a mít i přehled o výkonnosti a důležitých údajích pro danou kombinaci.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Aandelenopties: hoe werken ze en hoe kunt u ze verhandelen? [online]. Vydáno 30. 5. 2022 [cit. 09. 01. 2023]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart