Delta a opce: Co je to delta a delta neutrální opční strategie?
Delta patří mezi klíčová řecká písmena, která jsou investory využívaná v souvislosti s obchodováním opcí.

V následujícím článku se budeme zabývat všemi aspekty opčního ukazatele delta. Po přečtení tohoto článku pochopíte význam delty a budete znát vlastnosti a dopad tohoto důležitého opčního řeckého písmena.

Co je to delta?

Delta je číslo, které definuje, jak se změní teoretická hodnota opce, pokud se hodnota podkladového aktiva změní o jednu jednotku. Jinými slovy se jedná o míru citlivosti opce na změnu ceny podkladového aktiva.

Pro put opce se používá negativní delta a pro call opce pozitivní delta. Pozitivní delta znamená rostoucí cenu opce při růstu ceny podkladového aktiva a klesající cenu opce při poklesu ceny podkladového aktiva.

Negativní delta znamená klesající cenu opce, když hodnota podkladového aktiva roste, a rostoucí cenu opce, když hodnota podkladového aktiva klesá. Níže je uveden obrázek, kde lze nalézt dostupné opce pro index AEX (EOE). Vidíte, že call opce mají pozitivní deltu a put opce negativní deltu.

Řecké písmeno delta pro jednotlivé opce na index AEX v platformě TWS
Dostupné opce pro index AEX (EOE) a delta v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Je důležité si uvědomit, že datum expirace opce nemá na deltu významný vliv. Opce, která je na penězích, má vždy deltu přibližně 0,5. Delta pro put opci se pohybuje mezi 0 a -1, zatímco delta pro call opci se pohybuje mezi 0 a 1.

Níže je uvedena opce na index AEX (EOE). Delta call opce s realizační hodnotou 560 pro každé datum expirace je přibližně 0,48, zatímco delta put opce s realizační hodnotou 560 pro každé datum expirace je přibližně -0,52.

Delta a call a put opce na index AEX
Call opce a put opce pro index AEX (EOE) a delta v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Delta portfolia

Pro každou pozici, kterou máte otevřenou, je možné vypočítat její deltu. Pokud znáte deltu své opční pozice a vynásobíte ji počtem opčních kontraktů, získáte celkovou deltu své pozice. Vezměte prosím na vědomí, že delta není pevné číslo. Vzhledem k tomu, že se delta v čase mění, je níže uvedený výpočet pouze teoretickou hodnotou delty.

Například máte 2 kupní opce na akcii ABC s deltou 0,3. Celková delta pozice těchto opcí ve vašem portfoliu je 0,6 (=0,3 x 2).

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Delta a volatilita

Zde je několik faktů o deltě a o tom, jak se toto opční řecké písmeno chová ve vztahu k volatilitě:

 • Delta put opce se pohybuje mezi 0 a -1.
 • Delta call opce se pohybuje mezi 0 a 1.
 • Absolutní součet delty pro call a put se stejnou strike cenou a datem expirace je vždy roven 1.
 • Delta put opce ATM (At the money) se pohybuje kolem -0,5 bez ohledu na datum expirace.
 • Delta call opce ATM se pohybuje kolem 0,5 bez ohledu na datum expirace.
 • Zvýšená volatilita způsobuje, že delta ITM (In the money) call opcí klesá k 0,5.
 • Zvýšená volatilita způsobuje, že delta OTM (On the money) call opcí se zvyšuje ve směru k 0,5.
 • Snížená volatilita způsobuje, že delta ITM call opcí dále roste od 0,5.
 • Snížená volatilita způsobuje, že delta u OTM call opcí dále klesá od 0,5.

Obchodování s neutrální deltou

Pokud je v portfoliu několik kombinací opcí, není vždy snadné získat jasný přehled o stabilitě celého portfolia. Obchodování s neutrální deltou je také známé jako nesměrové obchodování. Tato strategie zajišťuje, že se hodnota vašeho portfolia nebude měnit v důsledku změn cen podkladových aktiv v portfoliu.

V praxi je obtížné vždy dosáhnout delta neutrality. Delty vašich pozic se mění každým dnem, takže je nutné pravidelně aktivně zasahovat do portfolia, aby delta zůstala neutrální.

LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

Delta neutrální opční strategie

Delta neutrální opční strategii můžete vytvořit prostřednictvím dlouhých nebo krátkých akciových pozic i bez nich. Mezi delta neutrální opční strategie bez akcií se řadí například iron condor a strangle. Předpokládejme, že máte opční strategii bez akcií. Můžete ji učinit delta neutrální tím, že zaujmete dlouhou nebo krátkou akciovou pozici. Pokud máte opční strategii na akciový index, můžete ji také učinit delta neutrální tím, že si ve svém portfoliu otevřete dlouhou nebo krátkou pozici na futures.

Jaké jsou výhody opční strategie s neutrální deltou?

 • Lze ji použít jako prostředek zajištění. V důsledku toho je portfolio méně náchylné na cenové pohyby podkladových produktů.
 • U delta neutrální strategie lze izolovat další prvky, které určují cenu opce. Příkladem je časová hodnota a implikovaná volatilita. Můžete pak vytvořit určité opční strategie, které například reagují na časovou hodnotu (theta).

Jak dosáhnout toho, aby vaše strategie byla delta neutrální?

Pokud chcete, aby se portfolio s kladnou deltou stalo neutrální, máte následující možnosti:

 • Nákup put opcí
 • Prodej call opcí
 • Otevření krátkých akciových pozic. Může se také jednat o futures na akciový index namísto akcií.

Pokud chcete, aby se portfolio s negativní deltou stalo neutrální, máte následující možnosti:

 • Nákup call opcí
 • Prodej put opcí
 • Otevření dlouhých akciových pozic. Může se také jednat o futures na akciový index namísto akcií.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Delta: de optiegriek om te begrijpen. LYNX [online]. Vydáno 13. 5. 2022 [cit. 27. 7. 2022]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart