Akcie: Jak obchodovat akcie
Pokud se zajímáte o investování do akcií a teprve začínáte, tento článek je právě pro vás. Vysvětlíme si základní terminologii, co jsou akcie a jaké existují druhy akcií.

Odhalte, kde a jak se s akciemi obchoduje a co musíte udělat před svou první investicí. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.

Obsah

Co jsou akcie?

Akcie představuje dílčí vlastnictví společnosti v poměru k celkovému počtu akcií. Jedná se o cenný papír, který vydává akciová společnost. Získává tak kapitál pro své podnikání. Majitelem akcie je akcionář. Ten díky jejímu vlastnictví získává právo na podíl na zisku společnosti.

Nominální hodnota akcie definuje její podíl na základním kapitálu společnosti. Tržní (kolísající) hodnota akcie je cena, za kterou se cenný papír v současné době obchoduje na burze. Pokud vlastníme například 50 % akcií společnosti Apple, znamená to, že vlastníme 50% podíl dané firmy. Při investování do akcií tak získáváte podíl v dané společnosti.

Jak fungují akcie?

Doposud jsme se seznámili s tím, co jsou akcie. Měli bychom si ale také odpovědět na otázku, jak akcie fungují a jaký mají vlastně význam. Proč se společnost rozhodne nabídnout své akcie veřejnosti? A jak můžeme z vlastnictví akcie profitovat?

Proč společnosti nabízejí své akcie?

Podniky zpravidla emitují (prodávají) své akcie, aby zvýšily finanční prostředky na provoz svých aktivit. Cílem je získat další potřebný kapitál pro rozvoj a financování svého podnikání, případně pro pokrytí pohledávek.

Prodejem cenných papírů společnost získává finanční prostředky, aniž by musela splácet úroky či úvěr. Z dalších přínosů může být zvýšení motivace pro zaměstnance, aby se ještě více podíleli na rozvoji firmy. Odměny ve formě akcií mohou být důležitou motivační složkou. Aby mohla společnost své cenné papíry na burze nabízet, musí nejprve dojít k první veřejné nabídce (IPO). Proces, kdy společnost nabízí svůj podíl investorům, není jen otázkou moderních dějin. K podobné praxi docházelo již ve starověkém Římě. Investování do akcií tak obchodníkům umožňuje podílet se na případném úspěchu firmy a společnost tak získává kapitál na další možný rozvoj.

Nizozemská východoindická společnost tímto způsobem získala prostředky a finance na své nákladné zámořské plavby již v roce 1602. Za sponzorování námořní flotily byl investorům nabídnut podíl na zisku z dovezeného zboží a koření.

Proč se zajímat o investice do akcií?

nákup akcií se zpravidla zajímáme tehdy, pokud chceme vydělat peníze na cenovém růstu akcie. Ať už jde o dlouhodobou či krátkodobou spekulaci. Pokud jsme schopni akcii prodat za více, než jsme nakoupili, inkasujeme profit.

Akciové společnosti také vyplácí dividendy. Dalším motivem pro investice do akcií může být snaha získat větší podíl a rozhodovací pravomoci v dané společnosti.

Kolik akcií společnost vydává?

Není dán počet, které by společnost mohla maximálně nabídnout. Akcie mohou být také emitovány opakovaně. Pro obchodování cenných papírů na burze je ale důležité si zapamatovat dva významné pojmy.

Celkový počet akcií se skrývá pod údajem Outstanding shares. Je ale třeba mít na paměti, že ne všechny jsou veřejně obchodovatelné. Mnoho z nich je vlastněno například majiteli společnosti.

Počet akcií, které jsou veřejně obchodovatelné, nalezneme pod údajem Float (Floating shares). Tento údaj nám říká, kolik akcií je aktuálně dostupných k obchodování na burze. Float u různých společností se pochopitelně liší a mění se v čase.

Pamatujte si ale, že společnosti, jejichž počet Floating shares je nízký, mohou být více náchylné na změnu nabídky a poptávky. Pokud prudce vzroste poptávka po akciích společnosti, která nabízí malé množství, cena těchto cenných papírů může rychle růst.

Níže uvádíme tabulku, která ukazuje aktuální ceny 10 vybraných cenných papírů známých společností:

Loading ...
Název společnosti Symbol Tržní kapitalizace (v mld. USD) Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Měs. Půl roku 1 rok 5 let
Tesla TSLA 777,25 255,70 -4,23 % -10,75 % 3,39 % 28,61 % -11,06 % 1.128,21 %
NIKE NKE 111,30 91,59 -0,81 % -5,62 % -8,00 % -24,74 % -6,36 % 6,20 %
NVIDIA NVDA 1.027,77 410,17 1,45 % -5,22 % -11,69 % 55,38 % 232,45 % 531,77 %
Alphabet A GOOGL 772,77 130,44 -0,15 % -5,20 % -1,60 % 23,53 % 31,91 % 122,25 %
Lufthansa LHA 9,72 8,04 1,00 % 0,31 % -3,29 % -13,80 % 42,46 % -50,98 %
Meta Platforms META 664,73 295,73 1,13 % -0,41 % 1,64 % 45,18 % 113,00 % 83,56 %
Alibaba BABA 226,79 84,11 4,98 % 1,41 % -1,71 % 1,61 % 12,06 % -46,36 %
Boeing BA 118,94 199,95 -1,12 % -5,00 % -13,51 % 0,09 % 50,62 % -46,88 %
Amazon AMZN 1.332,23 129,33 -0,16 % -8,03 % -4,72 % 31,58 % 13,48 % 34,85 %
Apple AAPL 2.732,71 173,93 0,49 % -0,13 % -3,49 % 9,07 % 16,19 % 221,22 %

Obchodování s akciemi: Nákup akcií

Jak už bylo řečeno, investoři se zajímají o zpravidla o nákup akcií tehdy, když očekávají, že cena akcie půjde následně v určitém časovém horizontu nahoru. Následným prodejem pak mohou vydělat na rozdílu mezi pořizovací cenou a akcie a prodejní cenou.

Obchodování akcií: Prodej akcií

Pokud investor již drží nakoupené akcie ve svém portfoliu a domnívá se, že růst ceny akcie je u konce a naopak hrozí její pokles, může se rozhodnout pro prodej držených akcií a inkasovat zisk (v případě, že nákup akcií proběhl za nižší cenu). Prodej akcií je pak vlastně ukončením obchodu a uzavřením dané obchodní pozice.

Může ale nastat i situace, kdy se investor rozhodne pro prodej akcií, aniž by dané cenné papíry vlastnil. V takovém případě hovoříme o prodeji na krátko.

Co je prodej akcií na krátko (Short selling)?

Shortování (Short selling, prodej na krátko) je situace, kdy investor spekuluje na pokles ceny daného aktiva. Samo o sobě nám to říká, že účastník trhu očekává pokles ceny a hodlá z této situace profitovat. Můžete shortovat  například akcie, indexykomodityměnové páry, dluhopisy.

Prodej na krátko tedy není v konečném důsledku ničím jiným než snahou o dosažení zisku z klesajících cen, podobně jako investoři chtějí vydělat peníze na uptrendu. Při shortování akcií je vždy důležité ujistit se u svého brokera, že takové akcie jsou pro prodej na krátko k dispozici. U některých brokerů si dané akcie na vybraný den můžete za určitý poplatek zarezervovat.

Také mějte na paměti, že shortování je mnohem více rizikové než nákup akcií. Při nákupu víme, že v nejhorším možném případě může cena spadnout až na hodnotu nula. Při shortování je ale riziko neomezené. Cena totiž může teoreticky růst až do nekonečna. Vždy tedy počítejte s veškerými možnými riziky a mějte připravený plán, pokud se cena akcie nechová podle vašich očekávání. Tento styl investování do akcií je tak určen spíše pro zkušenější obchodníky

Obchodování s akciemi: Co určuje cenu akcie?

Cena akcií se řídí stejnými zákony nabídky a poptávky jako jakékoliv jiné zboží nebo služby. Je-li akcie na trhu žádaná, protože produkty nebo služby, které firma poskytuje jsou úspěšné, má i cena akcie tendenci růst.

Zároveň je ale třeba zmínit, že cenné papíry společnosti mohou klesat i růst, přestože tomu příliš neodpovídají výsledky společnosti. Zejména v krátkém časovém horizontu.

Samotný Warren Buffett opakovaně upozorňuje, že trhy se z krátkodobého hlediska mohou chovat nepředvídatelně a nelogicky. Z jeho pohledu krátkodobé investice do akcií často nedávají příliš smysl.

Investování do akcií: Kvartální výsledky a jejich význam

Pro pochopení mechanismu za růstem nebo poklesem je důležité mít na paměti, že cena akcií se odvíjí od budoucího očekávání ohledně dalšího vývoje společnosti. Akciové trhy mají vyšší stupeň efektivity trhu, což znamená, že v sobě diskontují minulé, aktuální i budoucí informace.

Jednoduše to znamená, že aktuální cena v sobě již zahrnuje veřejné informace o minulém vývoji společnosti, ale také o aktuální situaci a o aktuálním očekávání.

V praxi to znamená, že pokud např. Netflix zveřejní informaci, že v dalším kvartálu očekává růst tržeb o 10 %, pak se tato informace zahrne do aktuální ceny akcií. Když po ukončení kvartálu bude růst tržeb opravdu 10 %, akcie Netflix nemusí mít tendenci růst, přestože se jedná o pozitivní vývoj. Avšak v tomto případě již byla tato informace zahrnuta do ceny.

Cena akcií má tendenci klesat, pokud se společnosti nedaří. Reporty s neuspokojivými výsledky či očekáváními mají negativní vliv na vývoj ceny. Společnosti kótované na tradičních burzách vzeřejňují své výsledky pravidelně. Pokud se zajímáte o kvartální výsledky, doporučujeme náš Earnings kalendář.

Na cenu akcií mají vliv ale i jiné faktory, které firma nemůže vždy ovlivnit. Externí faktory jako je politické klima, inflace, úrokové sazby, daňová zátěž, ekonomické cykly nebo nepředvídatelné události typu válek, zemětřesení apod. Při investování do akcií je tedy dobré brát v úvahu více faktorů, než jen samotný cenový graf.

3 výhody investice do akcií

Výhodou investování do akcií bývá často vysoká likvidita trhů, která umožňuje nakoupit či prodat akcie prakticky kdykoliv. Nízké poplatky a možnost samostatného řízení portfolia jsou další plusy, které investice do akcií přináší. Mezi hlavní výhody řadíme dlouhodobé zhodnocení, pravidelný příjem ve formě dividend a možnost diverzifikace portfolia.

Mezi nevýhody patří praktická nemožnost ovlivnění chodu společnosti, nízká informovanost retailových investorů a samozřejmě možnost bankrotu společnosti při extrémním vývoji.

Dlouhodobé zhodnocení akcií

Dlouhodobý růst ziskovosti je klíčovým faktorem, díky kterému je akciové investování tak populární. Základním odrazovým můstkem pro investování je obecně to, že ziskovost investice musí překonat inflaci.

LYNX Webinář: Úrokové sazby, inflace a trh

Čtěte také >> Peter Lynch – Růst za rozumnou cenu

Chcete-li se inspirovat, podívejte se na příběhy a strategie nejznámějších investičních guru historie v sekci Investiční guru.

Možnost pravidelného příjmu ve formě dividend

Roční procentuální zhodnocení akcií je jedna možnost, díky které lze na akciovém investování vydělat. Druhou možností jsou pravidelné výplaty dividend. Samozřejmě ne každá společnost dividendy vyplácí, a ne všechny jsou ve stejné výši. Výše dividendy se vyjadřuje pevnou sumou na jednu akcii (například 100 Kč na akcii).

Její velikost se zpravidla odvíjí od zisku společnosti, ale existují i společnosti, které zisky nemají a dividendy vyplácí. Vyplácení pravidelných dividend je pro investory velmi vítaným faktorem, který v mnoha případech může rozhodnout, zda akcii koupí či nikoliv.

Co to je dividenda?

Dividenda představuje podíl na zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Každý, kdo drží akcie společnosti, která dividendy vyplácí, má na její výplatu nárok. O termínu a výši výplaty dividendy rozhoduje valná hromada.

Jak funguje dividenda?

Dividenda představuje finanční částku, kterým společnost odměňuje své akcionáře. Výše dividendy je určena dividendovou politikou společnosti. Jedním z hlavních vlivů na stanovení výše dividendy je ziskovost firmy. Dividenda může být stabilní, stabilně rostoucí nebo variabilní dle výše zisku.

Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že vyplacením dividend firma přijde o finanční prostředky, které by mohla jinak investovat do svého rozvoje a růstu. Dává tím investorům najevo, že prostředky, které vydělává, nedokáže lépe zhodnotit.

Dividenda se vyplácí v tzv. payment day (výplatní den). Aby měl akcionář na dividendu nárok, musí akcie držet ještě před výplatním dnem. Posledním dnem, ve kterém akcie musí držet, je tzv. ex-dividend date.

Řekněme, že firma vyplácí dividendu 1.5.2020, zároveň stanovuje, že abyste měli na její výplatu nárok, musíte akcii držet už ke dni 1.4.2020.

Pakliže akcii nakoupíte 2.4.2020, na dividendu nárok mít nebudete. Každá firma deklaruje, kdy tyto dny jsou a každý akcionář (či potenciální akcionář) si tato data může snadno zjistit.

Pro nutné pochopení důležitých dat pro dividendové investory se podívejte na jejich podrobné vysvětlení v tomto článku.

Jak získat dividendy

Vyplácení dividendy probíhá jednoduše připsáním na investiční účet každého investora. U některých českých akcií se dividendy vyplácí složenkou. Firma dividendy vyplácí již z čistého zisku po odvodu daní.

Přijatou dividendu musí navíc investor zdanit ještě jednou jako vlastní kapitálový příjem. Danění probíhá podle platných sazeb. V České republice je sazba 15 %. Dividenda tedy podléhá dvojímu zdanění, což je důvod, proč je dividenda označována jako neefektivní nástroj pro přerozdělení firemních zisků svým akcionářům.

Investice do akcií jako diverzifikace osobních financí

Pro někoho může obchodování akcií představovat hlavní zdroj příjmu, pro jiného může jít pouze o určitou formu diverzifikace osobních financí.

Diverzifikace je pojem, který vyjadřuje rozložení strategií a eliminaci rizika tím, že se nespoléhá pouze na jeden konkrétní investiční produkt, ale rozdělí se do více jednotlivých titulů. Známé přísloví „nenoste všechna vejce v jednom koši“ vyjadřuje ideu diverzifikace.

Diverzifikace slouží primárně pro omezení rizika. Je to ale dvousečná zbraň, jelikož s omezením rizika se omezuje i potenciální zisk. Jsou i investoři, kteří v diverzifikaci nevěří, a naopak radí ona pomyslná vejce raději dát do jednoho koše a ten důsledně hlídat. Příkladem je Warren Buffet.

Začátečníkům se ale diverzifikace spíše doporučuje. Diverzifikovat je možné portfolio skrze různé sektory. Aby měla diverzifikace smysl, pak je třeba rozdělit prostředky mezi tituly, které mají nízkou pozitivní korelaci. Je dobré vybrat tituly různých sektorů v různých zemích světa.

Investice do akcií není složitá a má oproti investování do nemovitostí nebo uměleckých děl řadu výhod (snadná dostupnost, nízké poplatky, vysoká likvidita,).

Navíc lze těžit nejen z rostoucích cen akcií, ale i z pravidelných dividend. Není divu, že investování do akcií získává popularitu u stále větší části veřejnosti, která hledá, kde své peníze zhodnotit. Akciových titulů je opravdu mnoho a můžete si tak sestavit zajímavé diverzifikované portfolio.

Kdy a jak nakupovat akcie?

Investice do akcií probíhají na burzách po celém světě. V dnešní době se k nákupu či prodeji využívá především internetového prostředí, díky kterému lze z domova přes počítač či přes chytrý telefon koupit nebo prodat požadované tituly.

Pryč jsou doby, kdy se investoři překřikovali na burzovních parketech a pomocí gest pro nákup nebo prodej zadávali pokyny brokerům, kteří jim cenné papíry obstarali. Dnes se investování do akcií odehrává elektronicky. Stačí několik kliknutí myší a můžete vlastnit například akcie firmy Tesla.

Jediné, co k tomu potřebujete, je mít otevřený investiční účet u brokera a přístup k internetu. Pro investici do akcií se využívá jak fundamentální, tak technická analýza.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je nástroj, jak zjistit reálnou hodnotu akcie. Snaží se najít tzv. vnitřní cenu akcie a tu porovnat s aktuální kurzem, který se na trhu nabízí.

Je-li vnitřní hodnota akcie vyšší než tržní cena, pak je podhodnocená a má cenu ji koupit. Pokud je vnitřní hodnota akcie nižší než aktuální tržní cena, je vhodné ji prodat.

LYNX Webinář: Úspěšné obchodování optikou hodnotového investora

Stanovení vnitřní hodnoty může být dost sofistikovaná věda, která vyžaduje znalost čtení finančních výkazů, sledování různých reportů a makroekonomických dat. Směr, který sleduje vnitřní hodnotu akcií se označuje jako hodnotové investování a jeho otcem je slavný Benjamin Graham, učitel Warrena Buffeta.

Čtěte také >> Benjamin Graham – inteligentní investor a hodnotové investování

Technická analýza

Technická analýza se zabývá rozborem cenového grafu. Obchodník na grafu sleduje důležité cenové oblasti a chování ceny samotné.

Za pomocí nejrůznějších cenových formací a indikátorů se pak snaží odhadnout, kterým směrem se cena vydá. Důležité je také správné načasování vstupu.

Čtěte také >> 13 nejoblíbenějších technických indikátorů

Technická analýza zahrnuje mnoho přístupů a možností, jak cenový graf analyzovat a je důležité, aby se každý obchodník s principy technické analýzy náležitě seznámil.

LYNX Webinář: Jak využít technickou analýzu ve svůj prospěch

Používejte takové indikátory a postupy, které vám dávají smysl a rozumíte jim. Pokud se chcete podívat na příklady technické analýzy v praxi a konkrétní obchodní tipy, doporučujeme vám náš Breakout Trader.

Při investování do akcií je samozřejmě možné kombinovat prvky fundamentální i technické analýzy. Pamatujte, že čím více poznatků o dané akcii máte, tím lépe. Fundamentální analýza může například sloužit ke správnému výběru akcie. Technickou analýzu můžete využít ke správnému načasování vašeho vstupu a určení rizika.

Co to je burza?

Burza je místo, na kterém se obchoduje s různými investičními nástroji podle předem stanovených pravidel. Jedná se o instituci, která organizuje a dohlíží na bezproblémový chod obchodů a na jejich správné vypořádání. Setkávají se zde dvě strany – investoři a emitenti:

  • Investoři mají možnost za svůj kapitál nakoupit investiční nástroje (cenné papíry, opce atd.) s motivací budoucího zisku.
  • Emitenti mají možnost získat kapitál pro své další podnikání a rozvoj.

Emitent

Emitent je společnost či jiný oprávněný subjekt (např. centrální banka), který emituje (vydává) do oběhu peníze, ceniny (např. kolky) či cenné papíry (např. akcie, směnky atd.).

Čtěte také >> Akciové trhy – 10 největších burz světa a jaký na ně má vliv politika?

Jak funguje burza?

Koncept fungování burzy je velmi jednoduchý. Akciový trh funguje na principu aukce: umožňuje kupujícím a prodávajícím vyjednávat ceny a obchodovat. Investoři mohou cenné papíry nakupovat a prodávat mezi sebou. Burza sleduje nabídku a poptávku a je prostředím k vykonávání těchto obchodů.

LYNX Webinář: Cesta k ziskovému tradingu 1: Základní burzovní mechanismy

Čtěte také >> OTC obchodování – příležitosti a rizika Over-The-Counter trhů

Nakupující vyjadřují ochotu nakoupit. Jinými slovy poptávají určité investiční produkty (např. akcie Nvidia).

Prodávající vyjadřují ochotu prodat neboli nabízejí k prodeji určité investiční produkty. Střet nabídky a poptávky tvoří aktuální tržní cenu. Nevyváženost těchto sil způsobuje cenové fluktuace a rostoucí či klesající trendy.

Čtěte také >> Wall Street – historie a největší pády

Burza jakožto instituce dohlíží na to, že se vše děje v rámci pravidel a že nikdo nemá výhodu nad ostatními. Specifikuje i určité standardy obchodování (velikost objednávek).

Samotná burzovní infrastruktura je velmi komplexní síť výkonných počítačů, které neustále kótují nákupní a prodejní příkazy, provádí a zaznamenávají obchody, aktualizují tržní data apod. Pokud se rozhodnete pro investování do akcií, budete potřebovat brokera.

Jak investovat do akcií: Výběr brokera

Doposud jsme se seznámili s tím, jaké druhy akcií existují, jaký je jejich význam a jakým způsobem z nich lze profitovat. Také už jistě každý chápe, že bez brokera se obchodník s akciemi jen tak neobejde.

Kdo je broker? A na co bychom si měli dávat pozor při výběru brokera?

Broker je prostředníkem mezi investorem a burzou, na které probíhají obchody. Bez něj není možné žádné akcie nakoupit, nemáte-li zaplacené křeslo přímo na burze. Broker je firma, která zprostředkovává burzovní obchody, které vy, jakožto obchodník, chcete učinit. Za provedené obchody si broker účtuje poplatky.

Broker vám umožní otevřít si investiční účet. Na něj si pošlete finanční prostředky, za které následně můžete akcie nakoupit. Zároveň vám zajistí přístup k obchodní platformě, pomocí níž pokyny budete zadávat.

Také zprostředkuje tržní data, abyste viděli aktuální ceny a pomůže vám zorientovat se v burzovní problematice. Broker je váš partner pro investování do akcií a obchodování na burze a takového partnera je potřeba si dobře vybrat.

Co by měl broker splňovat?

Dobrý broker by měl splňovat několik kritérií. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční instituci, musí být regulovaná platnými zákony a směrnicemi dané země. Brokerské společnosti působící v České republice podléhají dohledu ČNB.

Měla by to být společnost s dostatečnou kapitalizací, aby v případě nutnosti byla schopna krýt ztráty, které v důsledku nečekaných tržních výkyvů mohou přijít. Broker by měl určitě oddělovat svůj majetek od investičních účtů klientů a všechny investiční účty by měl mít pojištěné.

Mnoho obchodníků se při výběru brokera řídí zejména poplatky. Ačkoliv tarify a poplatky za obchodování jsou jistě důležité, investoři by měli zvažovat i kvalitu dalších služeb, které daný broker nabízí.

LYNX TIPJak vybrat brokera? 10 tipů pro začínající investory a tradery.

Jak investovat do akcií: Kvalitní obchodní platforma je důležitá

Velmi důležitá je již zmiňovaná obchodní platforma. Platforma by měla být srozumitelná a zadávání příkazů rychlé a jednoduché. Čím více se trader s obchodní platformou sžije, tím lepší a rychlejší obchodní rozhodnutí může provádět.

Významná je také plynulost a stabilita obchodní platformy. Vždy se ujistěte, že nástroje, které vám broker nabízí, mají dobré recenze a jsou s nimi dobré zkušenosti. Nízké poplatky a nejlepší tarify budou investorovi k ničemu, pokud jeho obchodní platforma zamrzá a není schopen zadávat obchodní příkazy včas. Také je dobré podívat se na nástroje, které daná platforma nabízí. Mnoho z nich totiž může posunout vaše investování o mnoho úrovní výše.

Online broker LYNX nabízí svou platformu LYNX+, která je v českém jazyce a nabízí kvalitní zpracování grafů i analýz. Umožňuje například obchodovat přímo z grafu, což jistě ocení zejména obchodníci, kteří obchodují intradenně a rychlost zadávání příkazů je pro ně tedy důležitá. O výhodách platformy LYNX+ se můžete více dozvědět zde: Webtrader LYNX+ Moderní platforma pro obchodování v prohlížeči.

Vedle toho LYNX také umožňuje obchodovat skrze platformu Trader Workstation (TWS). Výhody a nástroje této platformy ocení i obchodníci s opcemi. Více o nástrojích TWS se můžete dočíst zde: Trader Workstation (TWS): Investiční platforma pro náročné tradery.

Jak investovat do akcií: Klientská podpora a její význam

Důležitá je také kvalitní zákaznická podpora. Trader by měl mít možnost svého brokera rychle kontaktovat  přinejmenším telefonicky nebo e-mailem. Ať už z důvodu aktuálního problému spojeného s obchodováním, nebo jen s konkrétním dotazem na nabízené služby nebo jednotlivé investiční instrumenty. Online broker LYNX nabízí klientskou v českém jazyce.

Při investování do akcií se můžete dostat do situace, kdy budete potřebovat poradit, nebo vyřešit technický problém. Kvalitní broker by vám měl být schopen zodpovědět vaše otázky nejen ohledně trhů, ale i obchodní platformy, zadávání obchodních příkazů a dalších věcí.

Jak investovat do akcií: Jaký styl obchodování s akciemi zvolit?

Každý obchodník by si měl předem ujasnit, jaký obchodní styl mu vyhovuje. Ať už z časových možností, nebo jeho povahových rysů či finančních možností. Pokud můžete obchodování věnovat jen pár hodin denně, stojí za to zaměřit se na dlouhodobé investování.

Pokud jste spíše aktivní typ obchodníka, který rád provádí rychlé obchody, intradenní obchodování by mohlo být pro vás. Swingové obchodování lze považovat za určitou zlatou střední cestu.

Dlouhodobé investování

Dlouhodobé investování do akcií se opírá především o fundamentální analýzu cenných papírů. Dlouhodobí investoři zpravidla sledují a analyzují finanční výkaznictví firmy a poměry různých ukazatelů (P/E ratio apod.).

Snaží se porozumět sektoru, ve kterém firma operuje, poznat blíže produkty a služby firmy a také její management apod.

Na základě toho vyberou ty správné tituly, které jsou aktuálně podhodnocené a levné, ale s potenciálem dlouhodobého růstu. I dlouhodobý investor ale může aktivně využívat technické analýzy.

Mezi dlouhodobé investory patří většina velkých jmen (Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch apod). Tito investoři neuvažují v řádech týdnů, měsíců, ale spíše v řádech několika let. Zpravidla jsou orientovaní směrem long – čili na nákupy akcií.

Intradenní obchodování (day trading)

Intradenní obchodování je jednou z nejrychlejších forem obchodování akcií, se kterou se můžete setkat. Obchodník často provádí mnoho obchodů v rámci jediného dne. Některé obchody trvají třeba i jen pár sekund či minut.

Čtěte také >> Day trading: Vše, co musíte znát + 7 extra tipů pro vaše lepší intradenní obchodování!

Intradenní trader využívá fundamentální analýzu zejména k výběru správných akcií pro daný obchodní den. Jelikož ale spekuluje na krátkodobé pohyby cen, jeho obchodní strategie je často spíše založena na technické analýze.

Intradenní obchodník musí být schopen rychlého rozhodování a mít pevnou disciplínu. Takový obchodník vždy uzavírá své pozice před koncem obchodního dne. Nikdy nedrží pozice přes noc a nevystavuje se tak riziku nečekaných výkyvů cen, které mohou během noci nastat.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je určitým kompromisem mezi dlouhodobým investováním a day tradingem. Oproti daytradingu nabízí více času na reakci na vývoj ceny a dlouhodobější držení pozice.

LYNX Webinář: Swingové obchodování, díl č.1: jak správně přistupovat ke swing tradingu

Čtěte také >> Swingové obchodování: Vzrušující investiční strategie

V porovnání s dlouhodobým držením naopak nabízí výrazně vyšší flexibilitu a frekvenci vstupů i výstupů. Swingový obchodník často používá kombinaci fundamentální i technické analýzy.

Investice do akcií: 2 zásady, které musíte vždy dodržovat

Nyní se seznámíme s pravidly, které by měl dodržovat každý, kdo se rozhodne pro investování do akcií. Ať už zvolíte jakýkoliv obchodní styl, vždy mějte na paměti, že musíte dodržovat svůj obchodní plán a money management.

Obchodní plán

Obchodní plán je v podstatě strategie, díky které budete provádět svá investiční rozhodnutí. Jedná se o soubor pravidel a rozhodnutí, na základě, kterých vybíráte vhodné akcie a plánujete jednotlivé vstupy a výstupy.

Můžete k tomu využít fundamentální a technické analýzy. Podstatné ale je, že obchodní plán je velmi individuální záležitost. Musí v prvé řadě vyhovovat vám. Musí být také srozumitelný. Obchodujte to, čemu rozumíte a dává vám to smysl.

Čtěte také >> Obchodní plán – Praktický průvodce pro tvorbu obchodní strategie

Obchodní plán by měl brát ohled i na typ vaší osobnosti.  Čím detailněji si obchodní plán připravíte, tím lépe se vám pak samotné obchody budou provádět. Bude pro vás jednodušší daná pravidla dodržovat, případně identifikovat nedostatky.

Obchodní plán by vám měl odpovědět na otázky, jaké akcie vybírat, kdy a proč dané akcie obchodovat a kdy a proč daný obchod se ziskem či ztrátou ukončit. Pokud budete schopni svou strategii dodržovat, vaše obchodování bude více konzistentní.

Money management

Správné dodržování money managementu je často hlavním rozdílem mezi ziskovým a ztrácejícím obchodníkem. Mělo by jít o pevnou součást vašeho obchodního plánu.

Každý obchodník by se měl být schopen odpovědět na otázku, kolik je ochoten riskovat na jednotlivý obchod a na jaký zisk či úspěšnost obchodů cílí.

Čtěte také >> Money Management: Jak se stát mistrem disciplíny?

Money management vám pomůže určit, kdy je čas navýšit své obchodní pozice, popřípadě je naopak snížit. Pokud budete mít tato pravidla správně nastavená, nemělo by se vám stát, že jeden nepovedený obchod ohrozí váš účet.

Co je Pattern Day Trader (PDT) pravidlo?

Každý, kdo se zajímá o obchodování s akciemi by měl být s tímto pravidlem seznámen. V podstatě se jedná o ochranné pravidlo, které stanovuje, že s obchodním účtem pod $ 25 000, můžeme provádět jen omezený počet obchodů.

Konkrétně je možné realizovat maximálně tři intradenní obchody za posledních 5 obchodních dní. Volte tedy obchodní strategii, která odpovídá výši vašeho obchodního účtu.  Zejména, pokud se na vás toto pravidlo vztahuje.

Investování do akcií: Jaké jsou druhy akcií?

Cenných papírů existuje samozřejmě několik druhů a typů. Pokud se rozhodneme pro investování do akcií, je dobré se s nimi trochu seznámit. Cenné papíry můžeme rozdělit na základě několika různých hledisek. Dělí se z hlediska formy na dva základní typy. Jedním z nich je akcie na majitele a druhým je akcie na jméno.

Akcie na majitele

Též je někdy označovaná jako akcie na doručitele a je bez omezení převoditelná. To znamená, že noví ani bývalí vlastníci nemají povinnost tento převod akciové společnosti hlásit. Takové cenné papíry tedy v maximální míře uplatňují princip anonymního investování.

Akcie na jméno

Tento druh cenného papíru je vydáván jen na jméno určité osoby (fyzické či právnické). V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací podle § 21 zák. o cenných papírech. Její převoditelnost na jiného majitele mohou stanovy společnosti omezit, nesmí tuto možnost ale úplně vyloučit.

Akciová společnost, která akcie na jméno vydala, má povinnost vést seznam akcionářů, které cenné papíry drží.

Čtěte také >> Nejlepší akcie: Rady a tipy na investice do akcií

Z hlediska podoby pak je možné ještě akcie rozdělit na další dva typy, a to akcie listinné a akcie zaknihované.

Akcie listinné 

Jedná se o cenné papíry, které mají hmotnou, skutečnou podobu. Skládají se z tzv. pláště a kuponového archu. Plášť obsahuje jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, její formu, datum emise, číselné označení a další detaily. Kuponový arch obsahuje kupóny, které ztělesňují právo na výplatu dividendy.

Akcie zaknihované

Nemají materiální podobu. Existují tedy pouze ve formě účetního záznamu v systému, který vede centrální depozitář cenných papírů.

Jednotlivé akcie se od sebe také liší právy a povinnostmi, které jejich majitel držením cenného papíru nabývá.

Kmenová akcie

Kmenové akcie umožňují majiteli využívat všech 4 práv, které jsou s držením akcií spojeny. Může se podílet na řízení společnosti, má právo na zisk společnosti, má právo na podíl na likvidačním zůstatku a má přednostní právo na upsání nových akcií v takové míře, že jeho základní podíl ve společnosti zůstane nezměněn.

Prioritní (přednostní) akcie

Akciová společnost může ve svých stanovách definovat vydání tzv. prioritních (přednostních) akcií, se kterými jsou spojena přednostní práva na výplatu dividendy nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Výměnou za to, ale vlastníci mohou ztratit hlasovací právo v případě, že je z prioritních akcií vyplácena dividenda.

Zaměstnanecké akcie

Některé firmy mohou jako bonus svým zaměstnancům nabízet zaměstnanecké akcie. Ty mohou mít nižší (výhodnější) cenu ale jsou s nimi spojená určitá omezení. Jsou zpravidla vydávány na jméno a převoditelné jsou jen omezeně.

Čtěte také >> Portfolia velkých fondů: Kam investuje Buffett, Ackman, Burry a Icahn?

Mohou mít rovněž nějak omezenou možnost odprodeje (ne dříve než za 1 rok od nabytí). Mohou obdržet jak současní, tak bývalí zaměstnanci, kteří odešli do důchodu.

Cyklické vs. necyklické (defenzivní) akcie

Cyklické akcie jsou takové cenné papíry, jejichž cena bývá výrazně ovlivněna současnou ekonomickou situací. Pokud je období ekonomického růstu, cyklickým akciím se zpravidla daří. Pokud jsme uprostřed ekonomické recese, nezažívají nejlepší časy.

Mezi cyklické akcie můžeme zařadit například cenné papíry společností vyrábějící automobily nebo luxusní zboží. V době ekonomického rozkvětu poptávka domácností po takovém zboží zpravidla roste. Lidé si mohou dovolit utrácet. V případě recese jsou lidé často nuceni šetřit a poptávka po podobném zboží zpravidla klesá.

Necyklické (defenzivní) akcie jsou obvykle méně náchylné na ekonomický cyklus. Poptávka po takovém zboží většinou neklesá ani v období recese. I v době krize lidé kupují produkty jako léky, zubní pasty a předměty denní potřeby.

Anticyklické akcie jsou méně náchylné na ekonomický vývoj. Existují i obory jako pojišťovnictví či zdravotnictví, pro které může být ekonomická krize naopak i příležitostí, jak profitovat.

Investování do akcií: Co jsou akciové sektory?

Na akciovém trhu jsou tisíce společností a často je velmi složité se mezi nimi orientovat. Některé společnosti jsou si ale svými produkty, oborem činnosti, případně i vývojem ceny velmi podobné.

Pokud různé společnosti podnikají ve stejné činnosti, dá se očekávat, že pro ně existují velmi podobné příležitosti a rizika.

Pro lepší orientaci se akciové společnosti dělí do sektorů. Můžete tedy sledovat nejen jak se daří vybrané firmě, ale také jak si stojí ostatní společnosti v daném sektoru. Jsou období, která jsou pro jednotlivé sektory příznivá a naopak. Někteří obchodníci se při investování do akcií soustředí jen na vybrané sektory a čekají na správnou příležitost. Jiní provádí své investice do akcií v rámci více sektorů, aby rozložili případné riziko.

Je jasné, že v dnešním propojeném světě obor činností mnoha společností zasahuje hned do několika různých sektorů. Dané rozdělení je tedy nutné brát s rezervou.

Navíc neustále vznikají sektory nové. Přesto vám přinášíme 11 hlavních sektorů, se kterými se můžete v souvislosti s akciemi nejčastěji setkat.

Energetický sektor

Spadají do něj společnosti, které například těží, převáží nebo zpracovávají ropu a zemní plyn. Případně vyrábějí a distribuují elektřinu.

Tento sektor je často velmi závislý na ceně ropy. Z tohoto sektoru můžete například obchodovat akcie společností Exxon Mobil a Chevron.

Sektor základních materiálů

Mezi tyto materiály se řadí například dřevo, nerosty a kovy. V podstatě se jedná o jakýkoliv základní materiál, který je následně dále zpracováván. Patří sem tedy například rafinerie a důlní a lesnické společnosti.

Čtěte také >> Investice do solární energie – slibný zdroj alternativní energie budoucnosti

Tento sektor je silně závislý na poptávce po základních materiálech. Do tohoto sektoru patří například akcie Vale.

Spotřební sektor

Do tohoto sektoru řadíme takové společnosti, u kterých domácnosti utrácí své nadbytečné příjmy. Může se jednat o restaurace, hotely, výrobky pro domácnost, služby, maloobchodní prodeje atd.

Často se jedná o již zmiňované cyklické akcie. V době hospodářského růstu se těmto společnostem často daří, v době recese poptávka po jejich zboží a službách často klesá.

Sektor základního spotřebního zboží

Do této kategorie řadíme zejména společnosti se zbožím každodenní potřeby. Dané výrobky domácnosti nakupují jak v době ekonomického růstu, tak recese.

Řadí se sem potravinářské společnosti, společnosti vyrábějící nápoje a drogerii.

Patří sem například Coca-ColaPhilip Morris a PepsiCo.

Technologický sektor

Do této kategorie řadíme nespočet firem, které se zabývají technologiemi. Může jít o výrobce elektronických zařízení, softwarové vývojáře, sociální média atd. Patří sem například Google a Facebook.

Čtěte také >> Technologické akcie: 5 nejlepších akcií, které musíte znát!

Finanční sektor

Do této skupiny patří firmy, jejichž obor podnikání nějak souvisí s financemi. Může jít o banky, pojišťovny, investiční poradenství atd.

Toto odvětví je úzce spjato s výší úrokových sazeb. Příkladem mohou být společnosti Wells FargoCitigroup a Goldman Sachs.

Zdravotnický sektor

Do této kategorie se řadí společnosti, které jsou určitým způsobem spojeny s farmaceutickým průmyslem. Může jít o biotechnologické společnosti, výrobce a distributory léčiv, výrobce vybavení a zařízení pro nemocnice atd.

Zdravotnickému sektoru se někdy také říká defenzivní sektor, jelikož poptávka po daných produktech neklesá ani v době krize. Někdy právě naopak.

Mezi nejznámější akcie z této oblasti jmenujme například Johnson & JohnsonPfizer a AstraZeneca.

Telekomunikační sektor

Do tohoto sektoru řadíme společnosti, které se nějakým způsobem zabývají telekomunikací. Může se jednat o mobilní operátory, poskytovatele internetových služeb, kabelové společnosti či výrobce vybavení a produktů nutných pro zajištění komunikační sítě.

Do tohoto sektoru patří například Vodafone a Telefonica.

Realitní sektor

Jak správně tušíte, sem patří společnosti, jejichž činnost je nějakým způsobem spojená s realitním trhem. Může jít o realitní kanceláře, makléře, developery, stavební společnosti atd.

Patří sem také různé realitní fondy a REIT společnosti. Příkladem může být akcie společnosti Simon Property Group.

Sektor veřejných služeb

Patří sem zejména firmy, které zajišťují základní služby potřebné pro domácnosti a chod společnosti. Jde třeba o vodárenské a plynárenské firmy, stejně jako o firmy zajišťující distribuci elektřiny. Řadí se sem ale také poštovní a doručovací služby.

Mezi akcie v tomto odvětví patří například NextEra EnergyDuke Energy a PPL.

Průmyslový sektor

Jedná se o velmi široký sektor, do kterého spadají společnosti zaměřené na těžký průmysl, letectví, dopravu, stavebnictví atd. Mezi akcie, které patří do této skupiny jmenujme například 3MCaterpillar a Boeing.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co je IPO?

IPO (Initial Public Offering) je zkratka pro první veřejnou nabídku akcií. Jde zpravidla o nákladný a zdlouhavý proces, při kterém společnost vstupuje na burzu a poprvé nabízí své akcie veřejnosti.

Proč společnosti přistupují k IPO?

Některé z důvodů jsme si již zmínili. Nabídkou akcií společnost získává dodatečné finanční prostředky na své aktivity.

IPO je často ale také otázka určité prestiže. Akciová společnost se dostává do hledáčku burzovních analytiků, kteří pravidelně vyhodnocují potřebné informace a sledují vývoj ceny akcie na burze.

Tato otevřenost a transparentnost pak často zvyšuje povědomí u široké veřejnosti a zvyšuje důvěryhodnost společnosti samotné. To je důležité při hledání dalších investorů nebo získávání nových úvěrů. IPO je často cesta, jak zvýšit povědomí o firmě.

Pokud se zajímáte o IPO, jistě se podívejte na náš IPO kalendář, který pravidelně informuje o důležitých blížících se prvních veřejných nabídkách akcií. Také zde naleznete dodatečné informace a zajímavosti o proběhlých IPO různých společností jako například ArmInstacart a Alibaba.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart