Butterfly: Vysvětlení spekulativní opční strategie

Autor: Ondřej Likeš
Butterfly opční strategie
Butterfly strategie se používá tehdy, když předpokládáme že trh se bude hýbat v předem stanoveném pásmu. Na rozdíl od vertikálních opčních spreadů, které se používají v případě, že předpokládáme pohyb podkladového aktiva.

V článku si vysvětlíme, jak opční strategie Butterfly funguje a jaké jsou její výhody a nevýhody. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Opční strategie Butterfly: Vysvětlení

Nákupem Butterfly spekulujeme na to, že cena podkladového aktiva bude při expiraci ve zvoleném rozmezí. Vzhledem k tomu, že se Butterfly váže na určité cenové rozpětí podkladového aktiva, lze jej využít i pro spekulaci na růst či pokles (ale pouze do určité míry).

Dole na obrázku je příklad, ve kterém proběhly následující transakce:

  • Nákup put opce na strike $35
  • Výpis 2 put opcí na strike $40
  • Nákup put opce na strike $45
Nákres vysvětlující opční strategii Butterfly
Názorný příklad Butterfly strategie

Butterfly se používá v případě, že trader spekuluje na to, že cena podkladového aktiva se bude v době expirace pohybovat v určitém pásmu.

Butterfly je složen ze 4 opcí. Dvě z nich jsou nakoupeny a dvě z nich jsou vypsány. Vnější opce trader nakupuje, vnitřní vypisuje. Cenou této opční konstrukce je zaplacené opční prémium, které zároveň představuje maximální ztrátu.

Vzdálenost mezi vnějšími nakoupenými opcemi od vypsaných opcí je stejná na obou stranách. Vzhledem k tomu, že jsme zaplatili opční premium $1, posunuli jsme break-even na $36 a $44. Pokud se tedy cena podkladového aktiva při expiraci bude nacházet mezi $36 a $44, je opční kombinace zisková.

Maximální zisk bude v našem případě $400, což je úroveň realizační ceny vypsaných put opcí na strike $40. Jestliže se cena podkladu bude při expiraci nacházet pod $36 nebo nad $44, pozice bude ztrátová. Ztráta je ale omezená a odpovídá výši zaplaceného opčního prémia (v našem případě $100).

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Výhody strategie Butterfly

  • Limitovaná výše rizika
  • Velmi dobrý poměr risku a zisku
  • Malá investice

Nevýhody strategie Butterfly

  • Relativně velké transakční náklady
  • Jde o celkem spekulativní strategii

Význam realizační ceny opce a doby expirace

V posledním týdnu před expirací je fluktuace ceny Butterfly největší, protože časová hodnota opcí se mění s blížící se expirací nejrychleji. Vzhledem k tomu je docela důležité dobře zvolit expirační den i strike cenu.

Výběr strike ceny

Pro tuto kombinaci je klíčové dobře zvolit poměr risku a zisku. Čím širší zvolíme pásmo, ve kterém předpokládáme, že bude trh v době expirace, tím větší máme šanci na úspěch. Za takovou kombinaci také ale více zaplatíme.

U této strategie se upřednostňuje dobrý poměr zaplaceného prémia a maximálního profitu. Doporučuje se držet poměru mezi 1:5 až 1:10.

Výběr expirace

Výběr správné časové expirace opce je rovněž důležitý pro úspěšné obchodování Butterfly pozice. Doporučuje se, aby expirace byla delší než jeden měsíc. Díky vzdálenější expiraci je tu větší prostor pro případné řízení pozice a cena díky časového hodnotě nefluktuuje tak rychle.

Strategie Butterfly je z velké míry založena na rozpadu časové hodnoty vypsaných opcí. Čím kratší je expirace, tím vyšší théta těchto opcí.

Tím, jak se blíží čas expirace, ceny opcí se díky thétě mění rychleji. Odhadnout cenové rozmezí, ve kterém by podklad měl v době expirace být, není vůbec jednoduché.

Butterfly strategie: Řízení pozice

Vzhledem k tomu, že se Butterfly užívá pro nesměrové obchody, je dobré, když se cena podkladu ve zvoleném pásmu téměř nehýbe. Pokud tedy cena podkladového aktiva zůstává neměnná, nebo se jen lehce pohybuje tam a zpět, je to ideální stav, který vám díky rozpadu času vypsaných opcí přinese zisk.

Pakliže ale vzroste volatilita a cena podkladu se vydá určitým směrem, je možné, že v době expirace bude cena mimo zvolené pásmo. V takovém případě je dobré včas zasáhnout. Jak bylo řečeno výše, rozpad časové hodnoty opce se zrychluje s blížícím se datem expirace.

Pakliže to vypadá, že trh opouští zvolené pásmo, je dobré zasáhnout co nejdříve. Nejjednodušší způsob, jak s pozicí naložit, je ji prostě uzavřít. Jednoduše prodáte celou kombinaci a případný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, bude vaše ztráta.

Je ale možné i Butterfly rolovat. V takovém případě prodáte aktuální a okamžitě nakoupíte nový, který má delší dobu expirace. Můžete samozřejmě i posunout strike a zvýšit pravděpodobnost, že trh expiruje ve zvoleném rozpětí.

Praktický příklad Butterfly

V našem příkladu se index AEX aktuálně obchoduje na úrovni 502 bodů. O několik týdnů dříve bylo dosaženo několikaletého maxima 510 bodů.

Očekáváme, že by mohlo opět dojít k proražení hranice 510 bodů. Níže je uveden příklad sestaveného Butterfly, za který jsme zaplatili prémii 1,50 EUR.

Nákup call opce na strike 510

Výpis 2 call opcí na strike 520

Nákup call opce na strike 530

Řecká písmena pak vypadají následovně:

DeltaGammaVegaThéta
6-2-21

Přestože tento příklad zahrnuje 4 opce (2 nakoupené a 2 vypsané), řecká písmena zůstávají při vstupu do pozice nízká. Hodnoty řeckých písmen nakoupených opcí jsou téměř úplně neutralizovány řeckými písmeny vypsaných opcí.

 Akce Opce Zaplaceno Obdrženo
Nákup Call 510 € 4,95 
 Výpis (2x) Call 520   2* € 2,10
 Nákup Call 530 € 0,75 
  Zaplaceno za prémie € 5,70 
  Obdrženo za prémie  € 4,20
  Celkové náklady za kombinaci € 1,50 

Za celou opční strategii byla zaplacena prémie 1,50 EUR. Break-even je tedy na úrovni 511,5 a 528,5 bodu. Pokud v době expirace bude cena podkladového aktiva v tomto rozmezí, Butterfly bude ziskový. Vzhledem ke standardnímu multiplikátoru 100 činí investovaná částka (bez transakčních nákladů) 150 EUR (1,50 EUR * 100).

Maximální možný zisk je dosažen tehdy, pokud se cena v době expirace bude nacházet na úrovni 520 bodů. Maximální možný zisk činí 850 EUR.

Butterfly a nepříznivý vývoj ceny

Uvažujme však situaci, kdy v našem příkladu byla cena podkladového aktiva mimo potřebné pásmo, které je nutné pro ziskovost výše popsané Butterfly strategie. V době expirace byl AEX na hodnotě 475 bodů. Protože se tato hodnota nenachází v rozpětí mezi 511,5 a 528,5 body, je tato opční strategie ztrátová. Ztráta v tomto případě činí celkem 150 EUR (výše naší vstupní investice).

Pokud by vás zajímaly další opční strategie pro netrendující trhy nebo pro pohyb ceny v určitém pásmu, doporučujeme podívat se například na strategie Jade Lizard a Iron Condor. Pokud se chcete dozvědět více informací o obchodování opcí, navštivte náš opční portál, kde se dozvíte vše potřebné.

Strategie Butterfly: Slovo závěrem

Protože u Butterfly spreadu vyděláváte pouze v případě, že cena podkladového aktiva je v době expirace ve správném rozmezí, jedná se o poměrně rizikovou strategii. Často se tedy může stát, že přijdete o celý vklad. To je ale také často kompenzováno vysokými profity, když je strategie úspěšná. Přesto raději doporučujeme při použití Butterfly strategie investovat jen omezenou část vašeho kapitálu. Mějte na paměti, že investování je rizikové.

Je také velmi důležité správně určit vhodný poměr výnosu a rizika. Čím větší bude rozpětí mezi realizačními cenami nakoupených opcí, tím vyšší bude investovaná částka a tím vyšší bude pochopitelně i pravděpodobnost, že podkladové aktivum vyexpiruje ve zvoleném rozmezí.

Najít správný poměr mezi zaplaceným opčním prémiem a maximálním možným ziskem je absolutně klíčové. Je celkem logické, že pakliže se bude rozpětí mezi realizačními cenami zmenšovat, potenciální zisk bude prudce narůstat, s tím ale bude prudce narůstat i riziko.

Opční Butterfly je poměrně silně spekulativní strategie a obecně se tedy doporučuje dobře řídit riziko a investovat pouze malé částky vzhledem k celkové výši účtu.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Butterfly spread: een speculatieve optiestrategie. LYNX [online]. Vydáno 22. 6. 2022 [cit. 16. 12. 2022]. Článek naleznete zde.

Vše o možnostech