EBIT a EBITDA jsou široce využívány investory pro výpočet hodnoty společností. Nicméně jejich význam a využití není spoustě lidem znám.

Nevýhody a rizika těchto ocenění se téměř nedají nalézt. Výpočet EBIT a EBITDA je způsob, jak získat představu o hodnotě společnosti. Jedná se o alternativy k ziskovosti, přičemž finanční náklady nejsou do vzorce zahrnuty.

EBITDA: Co to je?

EBITDA je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací.  Jedná se o ukazatel hrubého zisku s odečtením režijních nákladů společnosti. EBITDA je široce používanou metrikou ziskovosti společnosti a lze ji použít k porovnání společností vůči sobě či vůči průměru průmyslu. EBITDA se používá jako míra ocenění společnosti včetně dluhů. Toto ocenění je často využíváno soukromými investory k oceňování potenciálních kandidátů na akvizici a jejich refinancování.

EBITDA výpočet

  1. Začněte s čistým ziskem (ztrátou)
  2. Přičtěte úrokové náklady
  3. Dále pak přičtěte zaplacené daně
  4. K tomu přičtěte odpisy (hmotného majetku)
  5. A nakonec přičtěte amortizaci (snížení hodnoty nehmotného majetku)
LYNX
WEbinář


Velký výhled na rok 2023
Příležitosti, hrozby a očekávaný vývoj na akciových, měnových a komoditních trzích. Získejte přehled a připravte své portfolio na rok 2023 s profesionálním traderem Tomášem Hykelem. Přihlaste se na novou webinářovou sérii LYNX. Druhý díl proběhne 21. 3. od 19:00.

Co je EBIT?

EBIT je zkratka pro Earnings Before Interest and Taxes, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky a daněmi. Jedná se o měřítko provozního zisku před odečtením úroků a daní. EBIT tedy na rozdíl od EBITA ve svém výpočtu nezahrnuje odpisy a amortizaci.

EBIT výpočet

Výpočet EBIT a EBITDA je téměř totožný. Do vzorce však nepřidáváme náklady na odpisy a amortizaci. Výsledkem je, že EBITDA je vždy vyšší než EBIT.

EBITDA a EBIT: Původ

EBITDA a EBIT pocházejí z USA a Velké Británie. EBIT je již dlouho populárním způsobem, jak provést výpočet agnostiky pro strukturu financování. Provozní výsledek již není závislý na výplatě úroků.

EBITDA zahrnuje navíc náklady na odpisy a amortizaci. Důvodem je skutečnost, že pro mnohé společnosti neposkytují náklady na odpisy a amortizaci pravdivý obraz o investicích, které musí společnost udělat, aby si udržela pozici na trhu.

Tato metoda se stala velmi populární v době internetové bubliny, kdy společnosti chtěly schválit vysoké ocenění prostřednictvím jiných oceňovacích technik.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

EBITDA a EBIT: Výhody a nevýhody

EBITDA a EBIT neberou v úvahu financování společnosti. Tento výpočet proto musí být stále prováděn odděleně. Výhodou je, že se společnost může plně zaměřit na své výsledky. To je však také riziko.

Každá společnost je jiná a může být tedy financována odlišným způsobem. Například společnosti se stabilnějšími zisky mohou mít větší dluhy, a proto mohou být atraktivnější investicí.

Tato metoda analýzy funguje dobře pro soukromé investory, protože financování v případě převzetí společnosti je obvykle kompletně přepracováno.

Největší diskuze probíhá kolem odpisů a amortizace. Optimističtí analytici často využívají pouze EBITDA. Problém však je, že společnosti nejsou dlouhodobě životaschopné bez nových investic. Nové kapitálové výdaje jsou potřebné k tomu, aby hodnota společnosti zůstala stejná.

Tyto kapitálové výdaje se nemusí rovnat odpisům a amortizaci, ale téměř nikdy nejsou nulové. Skrytí těchto velmi reálných nákladů je proto největším problémem.

Tato kritika je vyjádřena, mimo jiné, dobře známými investory, jako je Warren Buffett, a je proto něčím, co je třeba pozorně sledovat.

Příkladem je časté používání EBITDA marže, které se mohou rychle jevit atraktivními, protože nezahrnují celou řadu nákladů. Je pravda, že marže EBITDA se v krátkodobém horizontu rovná částce, kterou jsou společnosti schopny zaplatit například v úrocích.

V delším časovém horizontu však musí být vynaloženy investice, aby si společnost zajistila svoji existenci. Například musí dojít k produkci nových výrobků, aby společnost zůstala atraktivní pro zákazníky.

EBITDA a EBIT v obchodní platformě Trader Workstation

V obchodní platforměTrader Workstation můžete EBITDA a EBIT snadno najít mezi dalšími finančními údaji. To lze provést kliknutím pravým tlačítkem myši na danou akcii v tomto případě akcii Apple a následně vybrat základní hodnoty.

Zde najdete mnoho esenciálních informací o společnosti. To pomáhá investorům v ocenění společnosti. Kromě finančních klíčových údajů zde můžete také najít očekávání analytiků a popis obchodních aktivit.

tws-ebitda-a-ebit
Podrobné informace o akcii. Zdroj: Trader Workstation

Výpočet obou ukazatelů může poskytnout zajímavý pohled na konkrétní společnost. To ale ještě samo o sobě rozhodně nestačí k posouzení společnosti. Je užitečné kombinovat různé ukazatele a pohledy pro vytvoření relevantního obrazu o situaci ve společnosti. Můžete se podívat také na solventnost, likviditu nebo ziskovost.

Obchodujte akcie prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart