EBITDA a EBIT: Silné nástroje pro ocenění společnosti

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Apple
ISIN: US0378331005
|
Symbol: AAPL --- %

---
USD
---% (1D)
Týd. ---
Měs. ---
1 rok ---
Přejít na Apple Akcie
EBITDA a EBIT - silné nástroje pro ocenění společnosti
EBIT a EBITDA jsou široce využívány investory pro výpočet hodnoty společností. Nicméně jejich význam a využití není spoustě lidem znám.

Nevýhody a rizika těchto ocenění se téměř nedají nalézt. Výpočet EBIT a EBITDA je způsob, jak získat představu o hodnotě společnosti. Jedná se o alternativy k ziskovosti, přičemž finanční náklady nejsou do vzorce zahrnuty. Pokud hledáte brokera pro obchodování na burze, klikněte zde.

EBITDA: Co to je?

EBITDA je zkratka pro Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací.  Jedná se o ukazatel hrubého zisku s odečtením režijních nákladů společnosti. EBITDA je široce používanou metrikou ziskovosti společnosti a lze ji použít k porovnání společností vůči sobě či vůči průměru průmyslu. EBITDA se používá jako míra ocenění společnosti včetně dluhů. Toto ocenění je často využíváno soukromými investory k oceňování potenciálních kandidátů na akvizici a jejich refinancování.

EBITDA výpočet

  1. Začněte s čistým ziskem (ztrátou)
  2. Přičtěte úrokové náklady
  3. Dále pak přičtěte zaplacené daně
  4. K tomu přičtěte odpisy (hmotného majetku)
  5. A nakonec přičtěte amortizaci (snížení hodnoty nehmotného majetku)

Co je EBIT?

EBIT je zkratka pro Earnings Before Interest and Taxes, což se do češtiny překládá jako zisk před úroky a daněmi. Jedná se o měřítko provozního zisku před odečtením úroků a daní. EBIT tedy na rozdíl od EBITA ve svém výpočtu nezahrnuje odpisy a amortizaci.

EBIT výpočet

Výpočet EBIT a EBITDA je téměř totožný. Do vzorce však nepřidáváme náklady na odpisy a amortizaci. Výsledkem je, že EBITDA je vždy vyšší než EBIT.

EBITDA a EBIT: Původ

EBITDA a EBIT pocházejí z USA a Velké Británie. EBIT je již dlouho populárním způsobem, jak provést výpočet agnostiky pro strukturu financování. Provozní výsledek již není závislý na výplatě úroků.

EBITDA zahrnuje navíc náklady na odpisy a amortizaci. Důvodem je skutečnost, že pro mnohé společnosti neposkytují náklady na odpisy a amortizaci pravdivý obraz o investicích, které musí společnost udělat, aby si udržela pozici na trhu.

Tato metoda se stala velmi populární v době internetové bubliny, kdy společnosti chtěly schválit vysoké ocenění prostřednictvím jiných oceňovacích technik.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

EBITDA a EBIT: Výhody a nevýhody

EBITDA a EBIT neberou v úvahu financování společnosti. Tento výpočet proto musí být stále prováděn odděleně. Výhodou je, že se společnost může plně zaměřit na své výsledky. To je však také riziko.

Každá společnost je jiná a může být tedy financována odlišným způsobem. Například společnosti se stabilnějšími zisky mohou mít větší dluhy, a proto mohou být atraktivnější investicí.

Tato metoda analýzy funguje dobře pro soukromé investory, protože financování v případě převzetí společnosti je obvykle kompletně přepracováno.

Největší diskuze probíhá kolem odpisů a amortizace. Optimističtí analytici často využívají pouze EBITDA. Problém však je, že společnosti nejsou dlouhodobě životaschopné bez nových investic. Nové kapitálové výdaje jsou potřebné k tomu, aby hodnota společnosti zůstala stejná.

Tyto kapitálové výdaje se nemusí rovnat odpisům a amortizaci, ale téměř nikdy nejsou nulové. Skrytí těchto velmi reálných nákladů je proto největším problémem.

Tato kritika je vyjádřena, mimo jiné, dobře známými investory, jako je Warren Buffett, a je proto něčím, co je třeba pozorně sledovat.

Příkladem je časté používání EBITDA marže, které se mohou rychle jevit atraktivními, protože nezahrnují celou řadu nákladů. Je pravda, že marže EBITDA se v krátkodobém horizontu rovná částce, kterou jsou společnosti schopny zaplatit například v úrocích.

V delším časovém horizontu však musí být vynaloženy investice, aby si společnost zajistila svoji existenci. Například musí dojít k produkci nových výrobků, aby společnost zůstala atraktivní pro zákazníky.

EBITDA a EBIT v obchodní platformě Trader Workstation

V obchodní platforměTrader Workstation můžete EBITDA a EBIT snadno najít mezi dalšími finančními údaji. To lze provést kliknutím pravým tlačítkem myši na danou akcii v tomto případě akcii Apple a následně vybrat základní hodnoty.

Zde najdete mnoho esenciálních informací o společnosti. To pomáhá investorům v ocenění společnosti. Kromě finančních klíčových údajů zde můžete také najít očekávání analytiků a popis obchodních aktivit.

tws-ebitda-a-ebit
Podrobné informace o akcii. Zdroj: Trader Workstation

Výpočet obou ukazatelů může poskytnout zajímavý pohled na konkrétní společnost. To ale ještě samo o sobě rozhodně nestačí k posouzení společnosti. Je užitečné kombinovat různé ukazatele a pohledy pro vytvoření relevantního obrazu o situaci ve společnosti. Můžete se podívat také na solventnost, likviditu nebo ziskovost.

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker