Investování na burze: Velký návod, jak začít investovat
Přemýšlíte, jak začít investovat a zda by obchodování na burze mohlo být pro vás? V tomto článku si vysvětlíme výhody a nevýhody investování a kam investovat peníze.

Seznámíme vás také s různými přístupy k investování. Pokud hledáte brokera, klikněte zde.
Obsah

Co je investice?

Investice znamená, že se v současné chvíli vzdáváme určitého statku za účelem navýšení tohoto statku v budoucnosti. Například dobrovolně omezíme své finanční výdaje, přičemž prostředky zainvestujeme do nákupu akcií Apple. S vidinou toho, že vynaložené prostředky se nám v čase zhodnotí.

Investovat lze do různých finančních instrumentů, ale také do jednotlivých společností, dokonce i do zajímavé myšlenky.

Čtěte také: 18 investičních a finanční pojmů, které musí znát každý začínající investor

Při investování myslíme na budoucnost. Dobrovolně se teď něčeho vzdáváme, abychom se v budoucnosti měli lépe. Z investice nemáme okamžitý prospěch, ten se v ideálním případě dostaví až po určitém čase. Ne vždy skončí investice ziskem. Proto je nutné k investování přistupovat zodpovědně a s rozmyslem. Investujme vždy jen do toho, čemu rozumíme.

Kdo je investor?

Investor je ten, kdo usiluje o zhodnocení vložených prostředků. Investor zvažuje případná rizika a možný výnos z dané investice. Na základě toho pak činí svá rozhodnutí.

Investorem může být konkrétní osoba, ale také firmy a finanční instituce. Investor vyhledává příležitosti a počítá s případnými riziky, pokud se vše nevyvíjí dle plánu a představ. V souvislosti s obchodováním na burze se pak za investory často označují obchodníci, kteří provádí dlouhodobé obchody.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak začít investovat: Poznejte 6 výhod investování

Investování je efektivní způsob, jak nechat peníze pracovat za vás a budovat bohatství. Držení hotovosti a bankovní spořicí účty jsou považovány za bezpečné strategie, ale investování vašich peněz jim umožňuje růst v průběhu času na hodnotě. Než, si prozradíme, jak začít investovat, vysvětlíme si nejprve, proč by o tom měl každý alespoň začít vůbec uvažovat.

Růst kapitálu

Investice vám umožňují zhodnocovat své peníze a dosahovat růstu kapitálu. Díky výnosům z investic můžete postupně zvětšovat své jmění a dosahovat svých finančních cílů.

Diverzifikace příjmů skrze investování

Investování vám umožňuje diverzifikovat zdroje příjmů a snížit závislost na jediném zdroji příjmů, jako je například zaměstnání. Různé investice mohou generovat pasivní příjmy v podobě dividend, úroků nebo pronájmu.

Ochrana proti inflaci

Investice mohou poskytnout ochranu proti inflaci tím, že pomáhají udržet hodnotu vašeho jmění v čase. Aktiva jako akcie, nemovitosti nebo komodity často rostou v ceně alespoň v souladu s inflací.

Dosahování finančních cílů

Investice poskytují prostředky, které mohou pomoci při plánování a dosahování dlouhodobých finančních cílů, což může být klíčové pro zajištění finanční stability a pohodlí v budoucnosti.

 1. Důchodové spoření: Jedním z nejčastějších dlouhodobých finančních cílů je financování důchodu. Investice mohou pomoci budovat spoření, které vám umožní užívat si důstojný důchodový životní styl.
 2. Vzdělání a zaopatření dětí: Zajištění budoucnosti dětí je dalším důležitým cílem pro mnoho rodičů. Investice do akcií nebo jiných finančních nástrojů mohou pomoci zajistit pro děti dobrý start do života.
 3. Nákup nemovitosti: Investice mohou pomoci financovat nákup domu nebo nemovitosti. Akcie, dluhopisy a jiné druhy investování mohou generovat příjmy nebo zisky, které lze použít k úspoře na vlastní nemovitost, což může být klíčové pro dosažení vlastního bydlení.
 4. Cestování: Mnoho lidí si klade za cíl cestovat a objevovat nová místa. Investování může pomoci financovat tyto cestovatelské aspirace tím, že vytvoří pasivní příjem nebo zhodnotí kapitál.

Klíčem k úspěchu je plánování, pravidelné investování a sledování pokroku směrem k cílům.

Pasivní příjmy z investování

Některé formy investic, jako jsou dividendy z akcií, výnosy z dluhopisů nebo pronájem nemovitostí, mohou poskytnout pravidelné pasivní příjmy. Pasivní příjem vám umožňuje generovat příjmy nezávislé na vaší běžné práci nebo aktivním úsilí. To znamená, že i když nepracujete, stále máte zdroj příjmů, což vám může poskytnout větší finanční bezpečnost a svobodu.

Dosažení finanční nezávislosti

Investování může být cestou k dosažení finanční nezávislosti, kdy máte dostatek pasivních příjmů, abyste si mohli užívat životního stylu, který si přejete, aniž byste museli pracovat. Obecně platí, že čím dříve s investováním začnete, tím více pocítíte efekt složeného zúročení. O co se přesně jedná?

Investování ale není bohužel jen o ziscích. Ruku v ruce jsou s ním spojené také ztráty, určité náklady a nevýhody. Dříve, než se přesuneme k tomu, jak začít investovat, si proto ještě uvedeme rizika, kterých by si měl být každý začínající investor vědom.

Nevýhody investování

Investování může být cestou k dosažení finanční nezávislosti a dlouhodobému růstu bohatství, ale není bez rizik a nevýhod. Zde je několik důležitých nevýhod, které by investoři měli zvážit:

Riziko ztráty kapitálu

Investování vždy nese riziko, že hodnota vašich investic může klesnout. Trhy mohou být volatilní a ceny akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv mohou kolísat v závislosti na ekonomických podmínkách, politických událostech nebo změnách na trhu. Investoři mohou čelit ztrátám, pokud trh klesne nebo pokud se jejich investice nevyvíjejí podle očekávání.

Nedostatek likvidity

Některé investice, jako například nemovitosti nebo určité druhy dluhopisů, mohou být méně likvidní. To znamená, že může být obtížné je rychle prodat nebo vyměnit za hotovost bez ztráty hodnoty. Tento nedostatek likvidity může být problémem, pokud potřebujete rychle získat peníze, například v případě neočekávaných finančních výdajů.

Poplatky a náklady

Investování je spojeno s různými poplatky a náklady, které mohou snížit celkovou návratnost. Může jít o poplatky za správu fondů, transakční poplatky, poplatky za zprostředkování nebo různé administrativní náklady. Ty se mohou nasčítat a výrazně ovlivnit váš celkový výnos.

Potřeba odborných znalostí

Úspěšné investování často vyžaduje znalosti a zkušenosti. Investoři potřebují rozumět finančním trhům, ekonomickým trendům, účetním výkazům a různým investičním strategiím. Bez dostatečných znalostí může být obtížné přijímat informovaná rozhodnutí a může dojít k chybám, které mohou vést k finančním ztrátám.

Emocionální stres

Investování může být emocionálně náročné. Investoři mohou zažít strach, úzkost nebo paniku, když vidí, jak hodnota jejich portfolia kolísá. Emoce mohou vést k iracionálním rozhodnutím, jako je prodej investic během poklesu trhu nebo nákup při vysokých cenách, což může negativně ovlivnit dlouhodobé výsledky.

Regulační a legislativní rizika

Investiční prostředí je ovlivněno regulačními a legislativními změnami. Nové zákony nebo předpisy mohou ovlivnit trhy a jednotlivé investice. Například změny v daňové legislativě mohou ovlivnit čisté výnosy z investic. Investoři musí být připraveni na to, že se právní a regulační prostředí může měnit, což může ovlivnit jejich investiční strategie a výsledky.

Co je složené zúročení?

Efekt složeného úročení je nástroj, který umožňuje vašim penězům růst exponenciálně v průběhu času. Princip složeného úročení spočívá v tom, že nejen původní kapitál, ale i veškeré dosavadní výnosy jsou investovány zpět a začínají generovat další výnosy. Tento proces se opakuje a vede k exponenciálnímu růstu hodnoty investice.

Efekt složeného úročení je často nazýván „osmý div světa“, protože dokáže vytvářet bohatství z relativně malých počátečních investic. Klíčem k maximálnímu využití tohoto efektu je čas. Čím déle jsou vaše peníze investovány, tím více se složené úročení může projevit a tím větší je konečná hodnota investice. Složené zúročení je jedním z klíčových faktorů, které umožňují dlouhodobým investorům dosahovat vysokých výnosů.

Existuje mnoho možností, kam investovat peníze. V tomto článku se ale zaměříme na produkty obchodovatelné na burze. A nyní si povíme proč.


Kam investovat peníze: 5 možností, do čeho investovat

Investování nabízí širokou škálu možností, přičemž každá z nich má své vlastní výhody a nevýhody. Nyní si krátce představíme nejpopulárnější formy investování a jejich výhody a nevýhody:

Do čeho investovat: Obchodování na burze

Výhody:

 • Likvidita: Burzovní trhy nabízejí vysokou likviditu, což umožňuje rychlé nákupy a prodeje investic.
 • Diverzifikace: Investice do akcií, opcí nebo futures umožňují snadnou diverzifikaci portfolia.
 • Transparentnost: Burzovní trhy jsou obvykle transparentní, což poskytuje snadný přístup k informacím o společnostech a obchodovaných produktech.

Nevýhody:

 • Volatilita: Burzovní trhy jsou náchylné k cenovým výkyvům a nestabilitě, což může vést k rychlým ziskům, ale i ztrátám.
 • Potřeba znalostí: Obchodování na burze vyžaduje určitou úroveň finanční gramotnosti a znalostí trhu.

Kam investovat peníze: Nákup nemovitostí

Výhody:

 • Stabilní výnosy z investice: Nemovitosti obvykle nabízejí stabilní výnosy v podobě nájmů nebo růstu hodnoty nemovitosti.
 • Diverzifikace portfolia: Investice do nemovitostí může sloužit jako forma diverzifikace portfolia odlišná od tradičních akcií a dluhopisů a dalších instrumentů.

Nevýhody:

 • Vysoké počáteční náklady: Investice do nemovitostí obvykle vyžadují vysoký počáteční kapitál pro nákup nemovitosti.
 • Nízká likvidita: Nemovitosti jsou méně likvidní než jiné styly investování, což znamená, že může být obtížné je rychle prodat.

Kam investovat peníze: Komodity

Výhody:

 • Zajištění proti inflaci: Investice do komodit, jako jsou zlato nebo stříbro, může sloužit jako hedge proti inflaci a měnovým rizikům.
 • Diverzifikace portfolia: Komodity mohou být užitečnou formou diverzifikace portfolia, protože jejich hodnota se často liší od hodnoty tradičních finančních aktiv.

Nevýhody:

 • Volatilita: Trh s komoditami může být velmi volatilní, což může způsobit rychlé ztráty.
 • Specifické znalosti: Investice do komodit vyžaduje určitou úroveň znalostí a porozumění trhu s komoditami.

Kam investovat peníze: Umění

Výhody:

 • Potenciální hodnotový růst: Umělecká díla a sběratelské předměty mohou s časem získat na hodnotě, což může vést k atraktivním výnosům.
 • Diverzifikace portfolia: Investice do umění může sloužit jako forma diverzifikace portfolia mimo tradiční finanční aktiva.

Nevýhody:

 • Nízká likvidita: Trh s uměním může být často illikvidní, což znamená, že prodej těchto aktiv může být obtížný a časově náročný.
 • Subjektivní hodnota: Hodnota uměleckých děl a sběratelských předmětů je často subjektivní a může se lišit mezi různými sběrateli a trhy.

Do čeho investovat: Start-upy

Výhody:

 • Potenciálně vysoké výnosy: Investice do start-upů může nabídnout vysoké výnosy v případě úspěchu podniku.
 • Možnost aktivního zapojení: Investoři do start-upů mohou mít možnost aktivně se zapojit do řízení a rozvoje společnosti.

Nevýhody:

 • Vysoké riziko: Investice do start-upů jsou spojeny s vysokým rizikem neúspěchu, a proto mohou vést k významným ztrátám.
 • Potřeba znalostí a zkušeností: Investování do start-upů vyžaduje znalost oboru, podnikatelských dovedností a schopnost odhadnout potenciální úspěch společnosti.

Vždy je důležité zvážit své cíle, toleranci k riziku a finanční situaci před rozhodnutím, kam investovat své peníze. Investujte vždy jen do toho, čemu opravdu rozumíte. Tento článek se zaměří hlavně na obchodování na burze, které nabízí mnoho výhod. Nyní si některé z nich představíme:

Do čeho investovat: 5 výhod obchodování na burze


Obchodování na burze je snadno dostupné

Prostřednictvím online brokera můžete dnes investovat na burze téměř odkudkoliv a stačí vám k tomu v podstatě jen internetové připojení a obchodní platforma. Přesto věnujte výběru správného brokera dostatek času a úsilí. Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili článek Jak vybrat brokera? 10 tipů pro začínající investory a tradery.

Produkty obchodované na burze jsou obvykle snadno dostupné a mají vysokou likviditu, což znamená, že je můžete koupit nebo prodat kdykoliv během obchodního dne za aktuální tržní cenu. Díky tomu můžete v případě potřeby snadno získat přístup k hotovosti.

Obchodování na burze: Náklady jsou relativně nízké

Investice do produktů obchodovaných na burze jsou ve srovnání s jinými investičními fondy nebo druhy investic často spojeny s nižšími náklady a kapitálovými požadavky. Prostřednictvím online brokera LYNX můžete například obchodovat americké akcie od 5 USD a opce na US akcie a indexy za 4 USD. Pokud vás zajímají další poplatky, doporučujeme navštívit stránku Nízké a transparentní poplatky, kde se dané problematice podrobně věnujeme.

Obchodování na burze je transparentní

Burzovní obchodování je založeno na veřejně dostupných informacích o společnostech, jejich výkonnosti a finanční situaci. Tyto informace jsou zpravidla zveřejňovány prostřednictvím oficiálních kanálů, jako jsou firemní výroční zprávy, tiskové zprávy, zprávy o výsledcích a další.

Samotné ceny aktiv obchodovaných na burze jsou pak veřejně dostupné a průběžně aktualizované v reálném čase. Prostřednictvím obchodní platformy můžete sledovat ceny akcií, komodit, dluhopisů a dalších investičních instrumentů.

Burzovní činnost je navíc obvykle pod dohledem regulačních orgánů. Ty dohlížejí na dodržování pravidel, ochranu investorů a zajištění transparentnosti trhu.

Obchodování na burze nabízí flexibilitu

Na burze lze obchodovat s mnoha investičními instrumenty. Tato pestrost vám umožňuje volit mezi různými aktivy dle vaší obchodní strategie, investičních cílů, horizontu a tolerance k riziku. Vaše rozhodnutí, do čeho investovat, můžete navíc přizpůsobit aktuálním tržním podmínkám a zajistit si také dostatečnou diverzifikaci vašeho portfolia.

Přístup k různým trhům

Kvalitní broker vám umožní přístup k trhům a odvětvím po celém světě, což znamená větší nabídku investičních příležitostí. Můžete tak diverzifikovat své portfolio nejen napříč finančními instrumenty a sektory, ale také jednotlivými zeměmi. Například prostřednictvím online brokera LYNX získáte přístup na více než 150 světových burz ve 33 zemích.

Nevýhody obchodování na burze

Burza může být dobrý způsob a místo, kam investovat peníze, ale nic není samozřejmě zcela bez rizika. Zde jsou tři klíčové nevýhody obchodování na burze:

Vysoká volatilita a tržní riziko

Burzovní trhy jsou známé svou vysokou volatilitou. Ceny akcií a jiných cenných papírů mohou kolísat v krátkých časových intervalech v závislosti na různých faktorech, jako jsou ekonomické zprávy, politické události, výsledky hospodaření firem nebo změny v náladách investorů. Tato volatilita může vést k rychlým ziskům, ale zároveň vést i k neočekávaným rychlým ztrátám, což je zvláště rizikové pro investory, kteří nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti pro efektivní řízení svých investic.

Obchodování na burze je psychicky náročné

Obchodování na burze může být velmi stresující, zejména při rychlých změnách tržních podmínek. Investoři často čelí psychologickému tlaku, což může vést k iracionálním rozhodnutím, jako je panický prodej při poklesu trhu nebo přehnaný optimismus při růstu trhu. Emoce, jako jsou strach a chamtivost, mohou negativně ovlivnit investiční rozhodování a vést k finančním ztrátám.

Začínající investoři často vstupují na burzu bez dostatečné podpory a zpětné vazby. Obchodují sami, což může vést k pocitu izolace a nejistoty. Bez zkušeného mentora nebo poradce je pro ně obtížné vyhodnotit, zda jejich strategie a rozhodnutí jsou správná.

Ztráty jsou nevyhnutelnou součástí obchodování na burze, ale pro začínající investory mohou být obzvláště demotivující a stresující. První významné ztráty mohou vést k pochybnostem o vlastních schopnostech a správnosti zvolené strategie. Tento psychologický dopad může způsobit, že se investoři vzdají dříve, než jim trh poskytne příležitost k zotavení a dlouhodobému růstu.

Obtížná orientace v informacích

Moderní investiční prostředí je přesyceno informacemi a různými radami. Začínající investoři často nevědí, kterým zdrojům důvěřovat, což může vést k nesprávným investičním rozhodnutím. Různé analýzy, prognózy a doporučení se mohou vzájemně lišit, a bez dostatečných znalostí je těžké určit, které rady jsou kvalitní a relevantní. Tato informační přetíženost může způsobit zmatek a rozhodovací paralýzu, kdy se investoři bojí učinit jakékoliv rozhodnutí ze strachu, že udělají chybu.

Kam investovat peníze na burze: Poznejte 7 oblíbených instrumentů

Nyní si představíme instrumenty, do kterých se v souvislosti s obchodováním na burze investuje nejčastěji.

Vždy mějte na paměti, že byste měli investovat jen do toho, čemu opravdu rozumíte. Pro lepší orientaci v tom, jaké investiční produkty a nástroje je možné obchodovat (nejen) na burze, navštivte tento náš článek. Než se pro obchodování na burze rozhodnete, měli byste si zjistit co nejvíce informací a osvojit si základy investování. Správné investování je informované investování. Jednotlivé finanční instrumenty se od sebe liší a je dobré si jejich vlastnosti nastudovat.

Investování do akcií

Investování do akcií je velmi oblíbené. Akcie je cenný papír, jehož nákupem získává kupující (vlastník) řadu práv. Majetkové právo vyjadřuje majetkový podíl vlastníka akcie.

Díky majetkovému právu se akcionář podílí na zisku společnosti formou získání dividendy. Dividendy jsou vypláceny na základě hospodaření firmy. Dalším právem akcionáře je rozhodovací právo umožňující řízení společnosti hlasováním na valné hromadě. Pokud se zajímáte o to, jak začít investovat do akcií, doporučujeme vám náš článek Investice do akcií v roce 2024: Jak investovat do akcií?.

Investice do opcí

Další možností, jak investovat, jsou opce. Opce je kontrakt uzavřený mezi dvěma stranami. Kupujícímu dává právo (nikoliv povinnost) koupit nebo prodat cenný papír za předem stanovenou cenu k předem stanovenému datu.

Za získání tohoto práva platí příjemce vypisovateli (prodávajícímu) kontraktu prémii. Hodnota nakoupené opce se odvíjí především od ceny podkladového aktiva, realizační ceny, doby expirace opce a volatility.

Rozlišujeme 2 základní typy opcí:

Kupní opce dávají kupujícímu (nabyvateli) právo (nikoliv však povinnost) nakoupit podkladové akcie za předem stanovenou cenu, a to k předem stanovenému datu či dříve.

Prodejní opce dávají kupujícímu právo (nikoliv však povinnost) prodat podkladové akcie za předem stanovenou cenu k předem stanovenému datu či dříve. Kupující prodejní opce je povinen dodat podkladové akcie, pouze pokud opci uplatní.

Pro zájemce o investování do opcí jsme připravili článek Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky. Doporučujeme navštívit také LYNX Opční portál, kde najdete veškeré klíčové informace spojené s obchodováním opcí.

Investování do futures

Futures kontrakty jsou dohody dvou stran o směně určitého podkladového aktiva za předem stanovenou cenu k předem určenému datu. Kupující se zavazuje k nákupu určitého aktiva a prodávající k jeho prodeji. Mnoho obchodníků skrze futures obchoduje například komodity (ropa, káva, kukuřice apod.). Populární jsou také futures na akciové indexy.

Některé futures kontrakty mohou vyžadovat fyzickou dodávku aktiva, zatímco jiné jsou vypořádány v hotovosti. Pokud vás zajímá, jak začít investovat do futures, doporučujeme náš článek Obchodování futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek.

Investice na forexu

Forex (z anglického Foreign Exchange) je označení pro globální mimoburzovní trh pro obchodování s měnami. Forex je zároveň nejlikvidnější a největší finanční trh na světě. Na druhém místě je trh úvěrový.

Denně se na forexu zobchodují měny v hodnotě přes 5 miliard dolarů. Investování probíhá nákupem či prodejem měnových párů se záměrem reagovat na zhodnocení nebo znehodnocení jedné měny vůči druhé. Pokud se zajímáte, jak začít investovat na forexu, doporučujeme náš článek Obchodování na forexu: Průvodce pro začátečníky a 5 cenných rad pro forex trading.

Investování prostřednictvím CFD

Zkratka CFD označuje Contract For Difference neboli kontrakt pro vyrovnání rozdílu. CFD kontrakty jsou finanční deriváty, které opisují cenu podkladového aktiva a umožňují tak spekulovat na pohyb ceny daného podkladového aktiva bez nutnosti jeho vlastnictví.

Prostřednictvím CFD je možné obchodovat především měnové páry (forex), akcie, akciové indexy a komodity. CFD nejsou kótovány na burze. Jedná se pouze o dohodu mezi brokerem a jeho klientem. Více o tom, jak začít investovat do CFD se dozvíte v našem článku CFD obchodování: Komplexní průvodce a 10 trading tipů.

Investice do ETF

ETF kopírují ceny vybraného podkladového aktiva. Tím mohou být komodity, dluhopisy, akciové indexy nebo koš jiných aktiv. Na rozdíl od podílových fondů však obchodování ETF probíhá jako u běžné akcie na burzovních trzích.

ETF mají obvykle vyšší denní likviditu a nižší poplatky než akcie podílových fondů, což z nich činí atraktivní alternativu pro investory. Obchodování ETF funguje tak, že určitý fond nakoupí určitá podkladová aktiva a vydá na to své vlastní akcie.

Článek Co je ETF? Rady a tipy, jak investovat do ETF v roce 2024 přináší hlubší pohled na to, jak začít investovat do ETF. Zde je důležité zmínit, že obyvatelům Evropské unie (v ČR dne 18. 6. 2018) bylo z legislativních důvodů omezeno obchodování amerických ETF.

Investování do kryptoměn

Kryptoměny jsou za poslední roky stále více přijímány investorskou veřejností. Některé obchody a finanční instituce dokonce umožnily platit vybranými kryptoměnami. Mezi nejznámější kryptoměnu se bezesporu řadí bitcoin.

Čtěte také: Bitcoin: Poznejte těžkou váhu kryptoměn a naučte se, jak do něj správně zainvestovat!

Kryptoměny se obchodují na kryptoměnových burzách. Vzhledem k tomu, že tyto burzy jsou méně regulované než klasické burzy, je zde investování riskantnější. Často se také stávají cílem hackerských útoků a jejich provoz je doprovázen výpadky. Z tohoto důvodu ještě stále mnoho investorů váhá s obchodováním kryptoměn.

Dochází ale k čím dál většímu propojování kryptoměnového světa a s akciovými trhy. Čím dále více společností, které se nějakým způsobem kryptoměnami zabývají, nabízí své akcie i na akciovém trhu.

Obchodování na burze: Co je to burza?

Pokud se zajímáte o investice, je dobré vědět, co je to burza a jak funguje. Burza je místo, na kterém se obchoduje s různými investičními nástroji podle předem stanovených pravidel. Burza organizuje a dohlíží na bezproblémový chod obchodů a na jejich správné vypořádání. Je prostředím k vykonávání těchto obchodů.

Čtěte také: Wall Street: Historie a největší pády

Samotná burzovní infrastruktura je velmi komplexní síť výkonných počítačů, které neustále kótují nákupní a prodejní příkazy, provádí a zaznamenávají obchody, aktualizují tržní data apod. Burza si za dobu své existence prošla zajímavým vývojem. Pokud se o burze a obchodování na burze chcete dozvědět více, doporučujeme náš zajímavý webinář od jednoho z nejpovolanějších.

LYNX Webinář: Historický úvod do burzovního obchodování a bublin

Známý ekonom a expert na dějiny ekonomie Pavel Kohout v tomto webináři hovoří o historii a počátcích burzy. Zmiňuje také nejznámější investiční bubliny a uvádí, co bychom si z toho měli odnést za poučení i do dnešních dnů.

Jak začít investovat na burze? Potřebujete peníze a brokera

Investování na burze je důležitým krokem směrem k budování finančního bohatství a dosahování finanční nezávislosti. Mnoho lidí se ptá, s jakou částkou by měli začít investovat. Odpověď na tuto otázku závisí na několika faktorech.

Kolik investovat peněz?

V prvé řadě záleží na investorovi samotném a na jeho finančních možnostech a ochotě riskovat. Dále také záleží na výběru finančních instrumentů. Vždy ale pamatujte, že investování není bez rizika a o všechny vložené prostředky můžete v nejhorším případě také přijít. Mnoho začínajících obchodníků dělá tu chybu, že hned investují enormní částky, přestože jejich znalosti a zkušenosti s burzou jsou omezené. Nezapomínejte, že investování není sprint, ale maraton. Jako v čemkoliv jiném, je důležité získat potřebné znalosti a nasbírat zkušenosti a tato prvotní fáze může být pro mnoho investorů ztrátová. Obecně se tedy doporučuje začít s menší částkou a postupem času navyšovat.

Obchodování na burze je přitom možné i s relativně malou částkou peněz. Někteří brokeři umožňují začít s minimálním kapitálem, a dokonce i možnost nakupovat jen část akcií. Tuto příležitost nabízí i online broker LYNX. Díky fractional shares (někdy také označované jako zlomkové akcie, frakční akcie) mohou investoři obchodovat i s akciemi s vysokou tržní hodnotou, které by pro ně jinak byly příliš drahé. Vždy se ale předem ujistěte, za váš broker možnost zlomkových akcií nabízí. Online broker LYNX umožňuje frakčně obchodovat vybrané americké, kanadské a evropské akcie a ETF. Více informací naleznete na naší stránce Frakční akcie.

Frakční akcie ale nejsou jediným důvodem, proč by investoři měli brokera vybírat pečlivě.

Jak začít investovat? Nepodceňte výběr brokera

Pro obchodování na burze je broker důležitý. Je to prostředník mezi vámi a burzou, díky kterému můžete provádět své obchody. Brokera bude mít na starosti vaše investice, proto je dobré vybrat takového, který bude splňovat vaše požadavky. Ať už se jedná o nabídku obchodovatelných instrumentů, poplatky, nabízené obchodní platformy nebo klientský servis. Pokud hledáte tipy, na co si dát při jeho výběru pozor, doporučujeme náš článek: Jak vybrat brokera? 10 tipů pro začínající investory a tradery.

LYNX Webinář: Základy investování, díl č.1: Jak zhodnotit peníze

Obchodování na burze: Jaký přístup k investování zvolit?

Přístupů k investování je mnoho a většina z nich závisí i na vaší osobnosti, možnostech a očekáváních. Platí však, že byste měli volit takový investiční přístup, který je vám určitým způsobem blízký. Měl by odpovídat vaším znalostem a povaze. Mnoho obchodníků dělá často tu chybu, že se snaží obchodovat způsobem, který je v rozporu s jejich osobností. Chybí jim například potřebná trpělivost, případně naopak postrádají schopnost rychlého rozhodování. Proto je dobré si jednotlivé přístupy vyzkoušet a zhodnotit, který styl vám vyhovuje nejvíce. K tomu může posloužit demo účet, kde si obchodníci mohou vyzkoušet, jak investovat a natrénovat jednotlivé strategie, aniž by riskovali reálné peníze. LYNX nabízí demo účet na investiční platformě Trader Workstation.

Někteří investoři například nedají dopustit na již zmiňované hodnotové investování, které je založené převážně na fundamentální analýze. Jiní obchodníci preferují technickou analýzu. Věří, že důležité informace a události jsou již započítané v ceně a soustředí se na vývoj ceny a různé cenové formace.

Jak začít investovat: Co je fundamentální analýza?

Základní funkcí fundamentální analýzy je nalezení vnitřní hodnoty akcie. Tato analýza nám tak sděluje, zda je akcie podhodnocená, nadhodnocená nebo správně oceněná. Vnitřní hodnotu lze definovat jako imaginární hodnotu akcie, která je nezávislá na tržním kurzu cenného papíru.

Čtěte také: Fundamentální analýza: Jak se počítá vnitřní hodnota akcie?

Fundamentální analýza se nezabývá pouze firemními fundamenty, ale také zohledňuje globální, politické, historické a další faktory. Odvozenou cenu poté investor srovnává s aktuálním oceněním společnosti na burzovních trzích a snaží se o prognózu budoucího vývoje firmy.

Základy investování: Co je technická analýza?

Technická analýza je způsob vyhodnocování a předpovídání cenových pohybů, který se opírá čistě o údaje vytvořené pohybem ceny. Na rozdíl od fundamentální analýzy, která se zaměřuje na analýzu finančních výkazů, makroekonomických dat, politických událostí apod., se technická analýza soustředí na to, co je vidět v cenovém grafu.

Graf a vývoj ceny je alfou a omegou technické analýzy. Jak již bylo řečeno, zastánci technické analýzy věří, že veškeré podstatné informace jsou již v ceně započítány. Analýzou předchozího vývoje ceny se snaží predikovat vývoj budoucí. A to za použití nejrůznějších patternů a indikátorů. Pokud se zajímáte o to, jak obchodovat na burze za pomocí technické analýzy, doporučujeme náš článek Technická analýza: Praktický průvodce.

Nikde přitom není psáno, že ke svému investování musíte využívat jen jeden ze zmíněných přístupů. Můžete je samozřejmě kombinovat. Pokud je kvalitní fundamentální analýza ještě navíc podpořena technickou analýzou, může se jednat o opravdu dobrou investiční příležitost.

Pokud vás zajímá, jak analyzovat trhy jako profesionál, doporučujeme podrobný webinář od investičního stratéga Jana Kašky, který vás provede světem nejen fundamentální a technické analýzy.

LYNX Webinář: Jak analyzovat trhy jako profesionální trader

Jak investovat: Je lepší dlouhodobé investování nebo intradenní trading?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože záleží na více faktorech, které byste měli zvážit při rozhodování se o tom, jak začít investovat a jak obchodovat na burze.

Zvažte časový horizont i vaše časové možnosti

Dlouhodobé investování se obvykle zaměřuje na dlouhodobý růst hodnoty investic a držení aktiv po delší dobu (obvykle po několik let nebo dokonce desetiletí). Intradenní obchodování se odehrává během jednoho obchodního dne, kdy investoři nakupují a prodávají aktiva s cílem využít krátkodobé cenové pohyby. Dlouhodobé investování umožňuje těžit z dlouhodobého růstu (nebo poklesu) trhu. S tím jsou obvykle spojené i nižší transakční náklady. Intradenní trader obvykle provede mnohem více obchodů než dlouhodobý investor, s čímž bývá spojeno i více poplatků. Na druhou stranu, dlouhodobé investování vyžaduje trpělivost a odolnost vůči krátkodobým výkyvům na trhu. Intradenní obchodování může nabídnout více příležitostí, rychlé zisky a možnost využití krátkodobých trendů na trhu. Intradenní trading ale vyžaduje aktivně sledovat grafy po dobu trvání seance nebo obchodu a je k tomu nutná disciplína a pohotové reakce. Pokud vás tento styl obchodování zaujal, doporučujeme náš článek Day trading a jeho výhody a nevýhody. 7 tipů pro intradenní obchodování.

Určitým kompromisem mezi dlouhodobým investováním a intradenním tradingem je swingové obchodování. Zpravidla se zaměřuje na delší cenové pohyby a trendy než intradenní obchodování, avšak pozice jsou drženy kratší dobu než při dlouhodobém investování. Přečtěte si náš článek Swing trading: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie a zjistěte, zda pro vás právě tento přístup není cesta, jak začít investovat.

Zvolení správného přístupu závisí na individuálních preferencích, cílech a toleranci k riziku každého investora. Dlouhodobé investování je vhodné spíše pro ty, kteří preferují pasivní přístup a jsou ochotni držet aktiva po dlouhou dobu. Intradenní obchodování uvítají ti, kteří mají čas, zkušenosti a rychlé reakce. Swingové obchodování je ideální pro ty, kteří hledají střední cestu mezi krátkodobými a dlouhodobými strategiemi a chtějí využít i krátkodobé trendy na trhu.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro dlouhodobé investování, intradenní trading nebo swingové obchodování, je klíčové si uvědomit, že úspěch v každé z těchto strategií závisí na efektivním money managementu. Právě ten vám umožní minimalizovat rizika a maximalizovat zisky, a to bez ohledu na zvolený přístup.

Money management

Money management je často podceňovaná, ale extrémně důležitá složka obchodního plánu. Správně nastavený a dodržovaný money management dokáže obchodníka ochránit, když se nedaří. Každý obchodník by měl mít před případnou investicí ujasněné, kolik peněz je ochoten riskovat, za jaké situace je připraven přijmout ztrátu a kdy vybírat případné zisky.

Cílem money managementu je zvolit takový přístup, který vám zajistí, že i při sérii ztrát nepřijdete o všechny své peníze a budete schopni nadále investovat. Money Management je klíčovým prvkem úspěšného obchodování na burze. Pomáhá investovat s disciplínou a rozvahou, což snižuje emoční rozhodování a impulzivní obchodování. Správně navržený money management také může minimalizovat ztráty v případě nepříznivých tržních podmínek a chrání investory před nadměrným rizikem. Pro lepší pochopení money managementu jsme pro vás připravili článek Money Management: Jak se stát mistrem disciplíny?

Za zmínku stojí také náš webinář:

LYNX Webinář: Trading Masterclass: Psychologie a money management

Jak začít investovat? Vytvořte si obchodní plán

Obchodní plán je strukturovaný postup, který obsahuje cíle, strategie a pravidla pro obchodování na finančních trzích. Obsahuje detailní popis obchodního stylu, předpoklady pro vstup a výstup z obchodů, řízení rizika a další klíčové prvky. Hlavním cílem obchodního plánu je zajistit, aby měl investor disciplinovaný přístup k obchodování.

Obchodní plán se liší od money managementu tím, že se zaměřuje především na strategii a pravidla pro samotné obchodování. Zatímco money management pomáhá investorovi ochránit kapitál a minimalizovat rizika, obchodní plán mu poskytuje jasný směr a disciplinovaný přístup k obchodování na trhu. Zahrnuje specifické vstupy a výstupy z obchodů, používané indikátory, typy obchodních příležitostí a další podrobnosti, které řídí rozhodování investora na trhu.

Hlavní výhodou obchodního plánu je poskytnutí jasného rámce a struktury pro obchodování, což obchodníkům pomáhá zůstat disciplinovanými a soustředěnými na své cíle. Dobře navržený obchodní plán může také pomoci minimalizovat emoční rozhodování a impulzivní obchodování.

Někteří investoři také považují rigidní pravidla za omezující. Často zaznívá argument, že sebelepší obchodní plán nemůže podchytit všechny aktuální investiční příležitosti na trhu, a tudíž může v určitém směru obchodníka spíše omezovat.

Impulzivní obchodování na burze na základě toho, co se aktuálně píše v médiích, není nejvhodnější strategie. Každý investor by měl mít svůj vlastní obchodní plán. Čím častěji obchodujete, tím ucelenější by tento plán měl být.

Obchodní plán by měl obsahovat kritéria, podle kterých vybíráte své investice. Jde i o určitý soubor pravidel pro vaše vstupy a výstupy. Měli byste zohlednit i negativní scénáře, když se investice nevyvíjí dle vašich představ. Díky předem připraveným postupům a nastaveným procesům tak často ušetříte hodně peněz a nervů. Úspěšných přístupů, jak obchodovat na burze, je nespočet, ale skoro žádný se neobejde bez kvalitního obchodního plánu.

Čtěte také: Obchodní plán – Praktický průvodce pro tvorbu obchodní strategie

Obchodování na burze je často spjato s emocemi. Obchodní plán je jakýsi váš rádce, který vám pomáhá zachovat si chladnou hlavu a postupovat systematicky.

Obchodní plán by neměl být příliš komplikovaný. Jde o základní pravidla vaší investiční strategie, kterých byste se měli držet.

Jak začít investovat: Knihy o obchodování na burze

O investování toho bylo napsáno mnoho. Právě knihy mohou být na začátek dostupným řešením, jak se více seznámit s tímto světem. Zejména pokud hledáte informace o obchodování na burze pro začátečníky. Existuje mnoho úspěšných investorů, kteří ve svých knihách sdílí své zkušenosti, obchodní myšlenky a investiční strategie. Získané informace a rady dalších obchodníků vám také mohou pomoci v rozhodování, kam investovat peníze.

Mějte na paměti, že obchodování na burze se s dobou vyvíjí. Obchodní strategie, které platily před několika desítkami let, již nemusí být v dnešní době zcela relevantní. Přesto není na škodu seznámit se s obchodními strategiemi ostatních, seznámit se s jejich úspěchy i omyly a osvojit si základy investování.

Inteligentní investor (Benjamin Graham)

Benjamin Graham je považován za otce hodnotového investování, jehož základem je důsledná analýza společností, do kterých se rozhodl investovat.

Přestože to bude brzy již 100 let od doby, kdy Benjamin Graham svojí strategií dokázal vydělat obrovské bohatství, jeho přístup k obchodování se neztrácí ani v dnešní době. Pokud hledáte zajímavý náhled na to, jak obchodovat na burze, tato kniha je správná volba.

Market Wizards (Jack Schwager)

Pokud chcete nahlédnout do mysli úspěšných investorů, doporučujeme knihu Market Wizards, kterou napsal Jack Schwager.

Tato kniha obsahuje rozhovory s celou řadou obchodníků, kteří stabilně a dlouhodobě vykazovali vynikající výsledky. Můžete tak pochytit rozdílné přístupy jednotlivých úspěšných obchodníků.

Zrádná nahodilost (Nassim Nicholas Taleb)

Taleb je spíše filozof než investor, ale jeho názory a přístup k riziku mají ve světě financí své místo a mnoho investorů na ně klade velký důraz. Díky němu se například proslavil termín „černá labuť“.

Tato kniha přináší ojedinělý pohled na svět investování z hlediska nahodilosti a faktoru náhody. Tento faktor bychom rozhodně neměli podceňovat.

Při obchodování na burze bychom měli myslet i na rizika, u kterých může být nízká pravděpodobnost, že se stanou, ale o to větší dopad mohou mít, pokud k nim opravdu dojde.

Knih o tom, jak začít investovat, je samozřejmě mnohem více. Pokud vás zajímají tipy na dobré investiční knihy, jistě oceníte náš článek Nejlepší knihy o investování: 22 tipů na knihy o tradingu.

Pro další informace o obchodování na burze doporučujeme LYNX Investiční portál, který je plný aktuálních informací a analýz.

Jak začít investovat: LYNX webináře o obchodování na burze

Online broker LYNX pro vás pravidelně připravuje webináře s investiční tématikou, které jsou vedeny zkušenými obchodníky. Níže naleznete některé z nich. Další se nachází v našem Archivu webinářů:

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

The Motley Fool: Why Is It Important to Invest in Stocks? (23. 05. 2024); www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/why-invest-in-stocks/

Investopedia: Benefits of Holding Stocks for the Long Term (23. 05. 2024); www.investopedia.com/articles/investing/

052216/4-benefits-holding-stocks-long-term.asp

CNBC: Here’s why you shouldn’t shy away from investing, even if you only have a small amount of money (23. 05. 2024); www.cnbc.com/select/why-you-shouldnt-avoid-investing-with-a-small-amount-of-money/

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart