Nejlepší opční nástroje pro úspěšné obchodování opcí
LYNX poskytuje investorům bohaté možnosti, jak obchodovat chytřeji, rychleji a efektivněji. Prostřednictvím obchodní platformy Trader Workstation (TWS) můžete využívat různé opční nástroje. Na své si přijdou i tradeři, kteří se zajímají o obchodování opcí.

V tomto článku si představíme nejlepší opční nástroje, které vám mohou pomoci úspěšně obchodovat s opcemi. Podrobně pro vás rozebereme následujících pět trading nástrojů: OptionTrader, Probability Lab, ComboTrader, Risk Navigator a Option Strategy Lab.

Opční nástroje

Platforma Trader Workstation (TWS) je ideální pro aktivní investory a obchodníky. Jedná se o nejpokročilejší obchodní platformu, která nabízí více než 60 typů obchodních příkazů a obrovské množství různých obchodních nástrojů.

Obchodní platforma TWS nabízí řadu obchodních nástrojů a algoritmů, které vám umožní optimalizovat vaše investiční strategie, obchodovat rychleji a provádět podrobné analýzy. Níže se budeme zabývat pěti nejdůležitějšími nástroji pro obchodování s opcemi.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

OptionTrader: Získejte ucelený přehled o cenách opcí

Opční nástroje by měly obchodníkům ulehčovat jejich investování a trading. V rámci OptionTrader si můžete jednoduše zobrazit požadované opce. A to včetně nákupní a prodejní ceny. Získáte tak jasný přehled o všech aktuálních cenách daných opcí na trhu. Kromě toho jsou zobrazeny opční grafy a implikovaná volatilita. Díky těmto uceleným informacím můžete efektivně vybírat atraktivní opce pro vaše investiční portfolio.

Ukázka opčního nástroje OptionTrader v platformě TWS
Opční nástroje v platformě TWS – OptionTrader. Zdroj: Trader Workstation (14. 7. 2022)

V OptionTrader můžete vytvořit nákupní příkaz kliknutím na poptávkovou cenu nebo prodejní příkaz kliknutím na nabídkovou cenu. Po vytvoření příkazu můžete změnit množství, typ a dobu trvání příkazu a následně jej realizovat. Objednávku lze vytvořit také na základě volatility.

Probability Lab: Obchodujte opce na základě pravděpodobnosti

Probability Lab patří mezi opční nástroje, které vám nabízejí praktický a názorný způsob práce s opcemi, aniž byste museli přemýšlet o složité matematice. Pomocí tohoto trading nástroje tak můžete analyzovat rozložení pravděpodobnosti a určit, která kombinace opcí nejlépe odpovídá vaší investiční strategii.

Probability Lab a další opční nástroje najdete v platformě TWS
Probability Lab: Opční nástroj pro efektivní obchodování opcí v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation (14. 7. 2022)

Výše vidíte rozdělení pravděpodobnosti opcí na akcie Apple pro srpnovou expiraci. Toto rozdělení vychází z cen opcí. Z grafu například vyplývá, že pravděpodobnost, že opce vyexpiruje pod 150 USD za akcii, je 57,15 %. Pravděpodobnost, že se Apple bude v srpnu obchodovat nad 180 USD, je pouze 1,24 % (100-98,76 = 2,26).

ComboTrader: Trading nástroj pro tvorbu opčních kombinací

Věděli jste, že prostřednictvím obchodní platformy TWS můžete obchodovat se složitými opčními kombinacemi? Opční burzy (např. Euronext) nabízejí tzv. spread book. To znamená, že můžete obchodovat přímo s kombinacemi opcí. Prostřednictvím opčního nástroje ComboTrader můžete jedním pokynem zaujmout pozici například ve vertikálním spreadu, butterfly, straddle nebo iron condor.

Využijte nástroje ComboTrader pro obchodování opcí
ComboTrader: Opční nástroj pro trading opcí v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation (14. 7. 2022)

Velkou výhodou takového kombinovaného příkazu je, že nemusíte zadávat samostatný příkaz k nákupu a prodeji pro každou část formace. Kombinaci můžete jednoduše přidat, abyste na první pohled viděli, jaká je nabídková a poptávková cena pro celou kombinaci. Prostřednictvím LYNX získáte možnost obchodovat na platformě TWS a využívat všechny zmíněné opční nástroje.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Risk Navigator: Mějte své portfolio pod kontrolou

Za pomoci tohoto opčního nástroje získáte přehled o rizicích otevřených pozic ve vašem portfoliu. Přehledně jsou zobrazeny hodnoty delta, gama, vega a theta. Kromě toho se vizuálně zobrazuje výsledek otevřené pozice při určité ceně podkladového aktiva.

V horní části se nejprve zobrazí informace o vašem účtu. Níže se můžete podívat, o které pozice se jedná a jaké jsou ceny jednotlivých opcí. Řádek All Underlyings zobrazuje podrobnosti o vašich pozicích. Vidíte, že tato kombinace opcí má delta -35, gama 2, vega 0 a nakonec theta 0.

Obchodní nástroje: Risk Navigator
Opční nástroje pro trading opcí v platformě TWS – Risk Navigator. Zdroj: Trader Workstation (16. 6. 2022)

V grafu vidíte zisk a ztrátu během expirace v srpnu. Na ose x je zobrazena cena a na ose y váš zisk/ztráta. Tímto způsobem můžete přesně zjistit, na které úrovni dosahujete jakého výsledku.

Option Strategy Lab: Obchodní nástroj pro vytváření opčních strategií

Option Strategy Lab patří mezi sofistikovanější opční nástroje. Umožňuje snadno vytvářet složitější opční kombinace. Systém navrhuje opční strategie na základě zadaných očekávání ceny nebo volatility.

Výsledky můžete porovnat podle různých charakteristik, jako je očekávaný zisk, Sharpe ratio a pravděpodobnost zisku. Výsledky lze také filtrovat podle prémie, delty, striku a expirace. U každé strategie pak můžete vidět potenciální zisk a ztrátu a poměr rizika a výnosu.

Option Strategy Lab - účinný trading nástroj pro obchodování opcí

Opční nástroje pro obchodování opcí v platformě TWS – Option Strategy Lab. Zdroj: Trader Workstation (14. 7. 2022)

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. De beste optietools om succesvol opties te verhandelen. LYNX [online]. Vydáno 16. 6. 2022 [cit. 12. 7. 2022]. Dostupné na: https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/beste-optietools-succesvol-opties-verhandelen/

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart