Gamma squeeze: Vysvětlení a příčiny
Slyšeli jste někdy výrazy short squeeze a gamma squeeze? Vzpomínáte si ještě na rozruch okolo akcií AMC a Gamestop?
Ty se na začátku roku 2021 vyšplhaly do astronomických výšin. Mnoho velkých investičních fondů přitom tyto cenné papíry v dané době shortovalo. Retailovým investorům se zejména díky skupině Reddit WallStreetBets podařilo cenu těchto akcií vyhnat nahoru a dostat tak mnohé velké hráče na Wall Street do nezáviděníhodné situace.

Výsledkem byl velký short squeeze tzv. meme akcií.
Na rychlý růst ceny akcií měl ale také vliv gamma squeeze. Ten bývá způsoben snahou market makerů a „authorized participants“ limitovat rizika u vypsaných call opcí.
V článku si tedy vysvětlíme, co je to short squeeze a gamma squeeze. Pomůže nám to lépe pochopit, proč v roce 2021 meme akcie zažily nebývalý růst, který zaskočil i velké investiční fondy.

Reddit WallStreetBets a spolupráce retailových investorů

V roce 2021 se na burze objevil nový fenomén. Drobní investoři dali lekci velkým hráčům (banky a hedgeové fondy), kteří dlouhodobě shortovali specifické akcie. Následoval astronomický nárůst ceny akcie GameStop (GME). Investoři na fóru Reddit WallStreetBets se také zaměřili na akcie AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond. I u těchto cenných papírů došlo k dosud nevídaným cenovým pohybům. Skupina WallStreetBets má nyní více než 12 milionů členů.

Opce
Opce dávají kupujícím právo koupit nebo prodat akcie za předem dohodnutou cenu k předem dohodnutému datu. Opční kontrakt se vztahuje na 100 akcií a tím dochází k pákovému efektu. Hodnoty opcí obecně kolísají s měnící se pravděpodobností, že kupující opce své právo uplatní.

Co je short squeeze?

Short squeeze se často týká akcií, u kterých obchodníci ve velkém spekulují na pokles ceny. Pokud však cena začne nečekaně růst, investoři, kteří mají otevřené short pozice, začnou obvykle své pozice uzavírat, aby omezili ztráty. Tím se na trh dostane velké množství nákupních příkazů (pokud chcete uzavřít short pozici, je nutné zadat nákupní příkaz). To způsobí ještě rychlejší růst ceny akcie.

Má ale opravdu skupina retailových investorů takovou sílu a prostředky, aby se jim nákupem akcií povedlo způsobit short squeeze, ve kterém dostanou pod tlak velké investiční fondy?

Abychom si na tuto otázku mohli odpovědět, je nutné si také vysvětlit gamma squeeze a roli, kterou v podobných situacích sehrávají opce a market makers. Pojďme si ale nejprve připomenout význam opčních řeckých písmen, zejména písmena gamma.

Opční řecká písmena

Opční řecká písmena delta, gamma, vega a theta poskytují investorům pohled na cenotvorbu opcí prostřednictvím matematických výpočtů. Tyto ukazatele však nejsou konstantní. Cena opce je například definována mimo jiné cenou podkladového aktiva, dobou platnosti opce do data expirace a volatilitou. Pokud se například volatilita zvyšuje, zvyšuje se nejistota, čímž se zvyšují i opční prémia.

Delta odkazuje na změnu ceny opce ve vztahu ke změně ceny podkladového aktiva. O opčních řeckých písmenech si můžete přečíst více v tomto článku.

Opční řecké písmeno Gamma

Míra změny delty se měří pomocí gammy. Delta je číslo, které definuje, jak se změní teoretická hodnota opce, pokud se hodnota podkladového aktiva změní o jednu jednotku. Gamma odráží změnu hodnoty delty při pohybu ceny podkladového aktiva. U opcí At the Money je gamma největší, protože pohyb podkladového aktiva má největší vliv na deltu těchto opcí.

Když mají opce kratší dobu expirace, zvětší se také gamma. Vysvětlení je celkem jednoduché. Opce s kratší dobou expirace mají menší časovou hodnotu než opce s delší dobou expirace. Pohyby podkladového aktiva mají tedy větší vliv na opční prémie než u dlouhodobějších opcí. Například gamma denní opce je zpravidla mnohonásobně větší než gamma měsíční opce. Více o písmenu gamma si můžete přečíst v tomto článku.

LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

Co je gamma squeeze?

Pro pochopení je důležité chápat úlohu market makers nebo authorized participants na opčních burzách. Jedná se o regulované subjekty, které mají s burzami smluvní vztah za účelem dodávání/udržování likvidity a aktuálních BID/ASK cen.

Gamma squeeze je způsoben masivním a nečekaným nákupem call opcí. Obchodníci, zejména tvůrci trhu, kteří tvoří obchodům protistranu, riskují, že nakonec budou muset akcie dodat a realizovat ztrátu. Za účelem snížení tohoto rizika však mohou (někdy dokonce podle interních pravidel kvůli risk managementu musí) nakupovat podkladové akcie.

Uveďme následující příklad: Aktuální cena akcie na trhu je $105. Vypíšete call opci na ceně $120, tedy se zavazujete prodat 100 akcií (které nevlastníte) za $120 za akcii. Cena však nadále vzroste na $125 a analytické oddělení vás informuje, že v době expirace bude cena pravděpodobně $160. Rozhodnete se tedy snížit riziko a zajistit se tím, že nakoupíte dané akcie na aktuální tržní ceně $125. Poptávka po call opcích na trhu je však obrovská. Cena na trhu stále roste, tedy dále nakupujete akcie, abyste limitovali risk. To způsobuje růst cen akcií a ten nadále přiživuje poptávku po call opcích. Pro gamma squeeze je samozřejmě také důležitý vysoký počet krátkých pozic (vysoké short ratio).

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gamma squeeze a short squeeze akcie GameStop

Jakmile “spolčení” investoři hromadně nakupují call opce a cena podkladové akcie roste, jsou vypisovatelé call opcí nuceni jednat a zajistit se nákupem podkladových akcií. Na short squeezu se tedy podílejí i tvůrci trhu a vypisovatelé call opcí. Jejich akce jednoduše způsobuje řetězovou reakci. Zvláště pokud se drobní investoři hromadně dohodnou, že nebudou prodávat své akcie a opce, jako tomu bylo v případě akcií GameStop.

Short squeeze v roce 2021, který se odehrál na tzv. meme akciích, byl tedy vyvolán zvýšeným zájmem retailových investorů. Ti se na Reddit fóru dohodli na hromadném nákupu akcií a call opcí. To navíc dostalo vypisovatele call opcí a tvůrce trhu pod tlak a zvýšený zájem o nákup podkladových akcií z jejich strany vedl k tomu, že short squeeze nabral na síle.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Gamma squeeze: de optiegriek die short squeezes bij AMC en Gamestop veroorzaakte. LYNX [online]. Vydáno 17. 5. 2022 [cit. 19. 8. 2022]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart