Převod účtu:
Převedení portfolia od stavajícího brokera

Investor LYNX na zeleném kole

Převedení vašeho portfolia od aktuálního brokera je rychlé a snadné. S celým procesem vám rádi pomůžeme.

Máte již investiční účet u jiného brokera? Převeďte své portfolio a využijte téměř neomezených investičních možností. Můžete převést celé portfolio nebo jeho část.


Převod portfolia

Převod portfolia - snadný, rychlý, bezstarostný

Proces převodu cenných papírů a investičního účtu k online brokerovi LYNX

Převedení portfolia od jiného brokera na účet otevřený přes LYNX je bezstarostné.

Převod portoflia je ve většině případů zdarma. Výjimkou jsou převody asijských akcií a specifické metody převodů jako tzv. Direct Registration System (DRS). Pro kompletní přehled nákladů je nutno konzultovat vašeho aktuálního brokera, který si může účtovat poplatky za tuto službu.

Proč převádět účet?

  • Obchodujte všechny produkty na jednom účtu
  • Šetřete na nákladech
  • Možnost obchodovat jak na PC, tak z mobilní aplikace
  • Získejte prvotřídní přátelskou podporu

Jak probíhá převod účtu

Převod účtu krok po kroku

1
Otevření účtu přes LYNX

Pro zahájení převodu cenných papírů potřebujete mít nejprve otevřený účet přes LYNX. Pokud ho ještě nemáte, můžete si ho otevřít skrze online formulář k otevření účtu. Po obdržení všech potřebných dokladů je váš účet obvykle k dispozici během několika dnů.

2
Vyplňte formulář pro převod portfolia

Chcete-li převést své cenné papíry z jiného investičního účtu, jednoduše vyplňte formulář k převodu portfolia a zadejte všechny pozice, které mají být převedeny.

3
Proces převodu portfolia

Jakmile od vás obdržíme formulář k převodu portfolia, předáme jej našemu partnerovi Interactive Brokers, u kterého je váš účet skrze LYNX otevřený. IB poté kontaktuje brokera, od kterého se vaše portfolio převádí, a následně zajistí převedení vašich pozic. Pokud bude potřeba něco z vaší strany, budeme vás kontaktovat.


Poradce pro převod účtu

Převod portfolia - Čemu byste měli věnovat pozornost

Náklady na převod účtu

Převod portoflia je ve většině případů zdarma. Výjimkou jsou převody asijských akcií a specifické metody převodů jako tzv. Direct Registration System (DRS). Při těchto specifických převodech vznikají náklady přímo u IB. Pro kompletní přehled nákladů je nutno konzultovat také vašeho aktuálního brokera, který si může účtovat poplatky za tuto službu. Pro kompletní přehled nákladů LYNX přejděte na stránku s přehledem poplatků a dalších nákladů.

Doba trvání převodu

Převod pozic obvykle trvá déle, než skutečné otevření účtu. Po otevření investičního účtu byste měli očekávat převod cenných papírů s dobou trvání obvykle v rozmezí dva až tři týdny. Skutečná doba trvání převodu závisí nejen na odesílajícím brokerovi, ale také na povaze a počtu vašich cenných papírů.

Přístup k cenným papírům během převodu účtu

Při převodu účtu, nelze nakládat s cennými papíry, které mají být převedeny. Pokud plánujete v dohledné době například prodávat cenné papíry, nedoporučuje se převod těchto cenných papírů.

Částečný převod

Nemusíte převádět celý účet. Máte možnost částečného přenosu vybraných pozic. Jednoduše si zvolíte, které cenné papíry chcete převést. Další převody je možné provést kdykoliv.

Přenos fragmentů podkladových aktiv

Pokud držíte část akcií nebo ETF se současným brokerem jako je tomu například u různých druhů spoření, nemohou být tyto části cenných papírů převedeny.

Převod účtu se změnou vlastnictví

Svůj účet můžete převést pouze bez změny vlastníka. Toto se vztahuje i na rodinné příslušníky.

Převod účtu ve společném vlastnictví

Prostřednictvím LYNX je možné spravovat jak soukromý účet, tak společný účet. Pokud chcete převést cenné papíry ze společného účtu u jiného brokera, musíte rovněž otevřít společný účet prostřednictvím LYNX se stejnými držiteli účtu. Převod ze společného účtu na soukromý účet je možný.

Převod účtu a nákupní ceny

V případě převodu účtu nedochází k automatickému převodu nákupních cen. Převedené cenné papíry budou zaúčtovány do vašeho účtu za aktuálních cen. Samozřejmostí je možnost zpětné úpravy kupních cen, nákladů a dalších údajů o nákupu, jako je datum nákupu, velikost položky nebo měna. Tyto změny provedete v platformě nebo ve Správě účtu. Nicméně je vhodné uchovávat výpisy s přehledem obchodů od vašeho současného brokera, abyste mohli prokázat jejich nákup například pro účely daňového úřadu.