Moneyness: Definice, vysvětlení a praktický příklad při obchodování opcí
Poznejte, co se skrývá za termínem Moneyness a jaký je jeho význam pro obchodování opcí. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co je to Moneyness? 

Moneyness je číslo, které stanovuje poměr realizační ceny (strike ceny) opce k ceně podkladového aktiva. Ukazatel popisuje aktuální vnitřní hodnotu opce. Hodnota moneyness udává, zda je příslušná opce In The Money (v penězích), At The Money (na penězích) nebo Out of The Money (mimo peníze).

Moneyness se nejčastěji používá u put a call opcí a říká držiteli kontraktu, zda by opce v případě okamžitého uplatnění přinesla zisk nebo ztrátu. Ztráta by znamenala, že opce je mimo peníze, zatímco zisk by nastal, pokud by byla opce v penězích. Na penězích znamená, že byste v případě uplatnění opce nedosáhli ani zisku ani ztráty.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kdy jsou opce v penězích, na penězích nebo mimo peníze?

MoneynessPut opceCall opce
V penězích (In The Money, zkráceně ITM)Cena podkladového aktiva je nižší než realizační cena opceCena podkladového aktiva je vyšší než realizační cena opce
Na penězích (At The Money, zkráceně ATM)Cena podkladového aktiva je rovna realizační ceně opceCena podkladového aktiva je rovna realizační ceně opce  
Mimo peníze (Out of The Money, zkráceně OTM)Cena podkladového aktiva je vyšší než realizační cena opceCena podkladového aktiva je nižší než realizační cena opce

Moneyness: Výpočet

U call opce se vypočítá vydělením aktuální ceny podkladového aktiva realizační cenou opce:

Moneyness = aktuální cena podkladového aktiva / realizační cena call opce

U put opce je výpočet přesně opačný:

Moneyness = realizační cena put opce / aktuální cena podkladového aktiva

Moneyness = 1: Opce je na penězích, nemá žádnou vnitřní hodnotu, ale pouze časovou hodnotu.

Moneyness > 1: Opce je v penězích a má vnitřní hodnotu.

Moneyness < 1: Opce je mimo peníze, nemá vnitřní hodnotu, ale pouze časovou hodnotu.

Díky tomu tak lze určit možný zisk nebo ztrátu vyplývající z případné realizace opce. Pokud je například Moneyness rovna 1,15, držitel opce by uplatněním kontraktu (bez ohledu na to, zda jde o put nebo call opci) dosáhl zisku 15 %.

Moneyness: Praktické příklady

Pokud je aktuální cena akcie XYZ 50 USD, call nebo put opce s realizační cenou 50 USD by byla na penězích. Uplatnění opce by pro investora nevedlo k zisku ani ztrátě. Moneyness je v tomto případě 1.

Put opce s realizační cenou 75 USD by však v tomto případě byla v penězích. Umožnila by držiteli put opce prodat danou akcii za vyšší cenu než za jakou se aktuálně obchoduje na burze. Moneyness je 75 USD / 50 USD = 1,50. Držitel opce by mohl koupit akcii za 50 USD a okamžitě ji prodat za 75 USD uplatněním put opce. Tato transakce odpovídá zisku 25 USD neboli 50 % ve vztahu k nákupní ceně akcie.

Call opce s realizační cenou 75 USD by naopak byla mimo peníze. Moneyness je totiž 50 USD / 75 USD = 0,67. Uplatnění call opce by v tomto příkladu příliš nedávalo smysl. Držitel call opce by koupil akcii za 75 USD, aby ji okamžitě prodal za 50 USD.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Moneyness (Geldnähe) – Definition & Berechnung (23.1.2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/optionsgrundlagen/moneyness/

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart