Měsíční expirace opce, která je realizována každý třetí pátek v měsíci, je mnoha investory chybně považována za jedinou alternativu. Svou obchodní strategii můžete zdokonalit nejen pomocí měsíčních opcí, ale i týdenních a denních. 

V tomto článku vám chceme poskytnout jasný přehled různých typů opcí. Jaké jsou důležité vlastnosti těchto měsíčních, týdenních a denních opcí a co byste jako investor měl rozhodně vzít v úvahu? 

Co je to opce? 

Opce je derivát na různé druhy podkladových aktiv. Příkladem jsou opce na akcie, indexy, komodity, měny nebo státní dluhopisy. Opce kupujícímu poskytuje právo koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném čase. 

Jak je podrobně popsáno v článku Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky, existují kupní (call) a prodejní (put) opce. Kupující call opce má právo koupit akcie za předem stanovenou cenu v předem stanoveném čase, zatímco kupující put opce může akcie za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném čase prodat. Další vysvětlení hlavních rozdílů a způsobu stanovení ceny opcí naleznete ve výše uvedeném článku. 

Měsíční opce, týdenní opce a denní opce 

Jak již bylo zmíněno, zřejmě nejznámějším typem opcí jsou měsíční opce, jejichž platnost končí každý třetí pátek v měsíci. Dlouhou dobu to byly jediné opce, se kterými bylo možné obchodovat. V posledních letech mohou investoři obchodovat také s denními a týdenními opcemi. 

Měsíční opce 

Měsíční opce jsou opce, jejichž platnost vyprší každý měsíc třetí pátek v měsíci. Tato měsíční expirace je také nejčastější dobou platnosti. Mezi časy expirace jednotlivých indexů však mohou být rozdíly.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

Týdenní opce 

Expirace týdenních opcí probíhá v pátek na konci každého týdne. To znamená, že doba trvání týdenní opce je vždy kratší než doba trvání měsíční opce. V příkladu opcí na index AEX jsou k dispozici týdenní opce na první dva týdny. Další expirace je pak standardní měsíční opce. Pokud expirace měsíční opce spadá do těchto dvou týdnů, je k dispozici pouze jedna týdenní opce.  

Denní opce 

Pokud hledáte ještě kratší doby splatnosti, je možné obchodovat také s denními opcemi. Platnost těchto opčních kontraktů expiruje na konci obchodního dne. Například pro index AEX jsou k dispozici denní opce pro aktuální obchodní den a následující obchodní den. Pokud je další obchodní den pátek, je k dispozici pouze týdenní nebo měsíční opce.  

Jaké jsou výhody různých dob expirace opcí? 

Týdenní a denní opce umožňují investorům pracovat i s velmi krátkými splatnostmi. Kratší splatnosti tak mají tu výhodu, že investorům poskytují větší flexibilitu. 

Kromě toho můžete využít denní a týdenní opce, abyste si vše přesně načasovali. To umožňuje krátkodobě reagovat na relativně malé cenové pohyby. Tyto opce s kratší dobou splatnosti mají samozřejmě také řadu méně pozitivních aspektů. 

LYNX
WEbinář


Velký výhled na rok 2023
Příležitosti, hrozby a očekávaný vývoj na akciových, měnových a komoditních trzích. Získejte přehled a připravte své portfolio na rok 2023 s profesionálním traderem Tomášem Hykelem. Přihlaste se na novou webinářovou sérii LYNX. Druhý díl proběhne 21. 3. od 19:00.

Obchodování opcí: Čemu byste měli jako investoři věnovat pozornost? 

Než se pustíte do obchodování s týdenními nebo denními opcemi, doporučujeme seznámit se s důležitými charakteristikami těchto opcí s krátkou splatností. U krátkodobých opcí jste například ve srovnání s dlouhodobými opcemi mnohem více vystaveni cenovým výkyvům. 

Opční řecká písmena: Pozor na vysokou deltu

Jak asi chápete, opce, která platí jen několik hodin, bude mít velmi vysokou deltu, pokud se cena přiblíží realizační ceně. V takovém případě opce sleduje pohyb ceny podkladového aktiva v poměru téměř 1:1. 

Riziko pro kupujícího takové opce spočívá v tom, že pokud se cena pohne špatným směrem, hodnota opce může v krátké době výrazně klesnout. Na druhou stranu, pokud je pohyb ceny předpovězen správně, hodnota opce se velmi rychle zvýší. Tímto způsobem lze dosáhnout obrovských procentních zisků. Je s tím ale spojené vysoké riziko. 

Vysoká delta s sebou nese i velké riziko pro vypisovatele opce. Dalším rizikem pro investory do opcí s kratší splatností je enormně vysoká theta. To znamená, že s postupem času hodnota opce relativně rychle klesá. Vysvětlení je logické: šance, že out-of-the-money opce vyprší v penězích, je stále menší, pokud je splatnost jen několik hodin. 

Doporučujeme vám přečíst si náš článek o řeckých písmenech, kde rozebíráme jednotlivá písmena a jejich význam při obchodování opcí. 

Pozor na likviditu u opcí s kratší dobou splatnosti

Měsíční opce jsou zpravidla mnohem více obchodované než týdenní nebo denní opce. To znamená, že likvidita měsíčních opcí je lepší, což se následně promítá do menších spreadů a vyšších objemů poptávky a nabídky u měsíčních opcí ve srovnání s opcemi s kratší splatností. Pokud hodláte aktivně obchodovat s týdenními nebo denními opcemi, pak je důležité, abyste si byli vědomi výše zmíněných rizik. 

Měsíční opce, týdenní opce a denní opce prostřednictvím LYNX

Obchodujte opce na akcie, indexové opce nebo opce na futures snadno a rychle na mnoha opčních burzách po celém světě. Prostřednictvím online brokera LYNX je možné obchodovat opce na akcie na více než 3.000 amerických akcií. Získejte přístup k efektivním opčním nástrojům jako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, které posouvají analýzu opcí a jednoduchost zadávání opčních pokynů a kombinací na vyšší úroveň.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Maandopties, weekopties en dagopties om uw strategie te perfectioneren. LYNX [online]. Vydáno 27. 5. 2022 [cit. 14. 10. 2022]. Článek naleznete zde.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart