Swing trading: Vše o investiční strategii
Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké?

Naštěstí existuje i trading strategie, která vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování.  Seznamte se s touto trading strategií a poznejte specifika swingových obchodů.

V článku vám vysvětlíme výhody i nevýhody tohoto přístupu a dokonce vám prozradíme tip na jednoduchý swing trading.


Co je to swingové obchodování (swing trading)

Abychom pochopili podstatu swingového obchodování, je dobré si nejprve připomenout, co je to intradenní obchodování (day trading) a dlouhodobé investování.

Intradenní obchodování

Při intradenním obchodování nedržíme obchodní pozice přes noc. Svůj obchod otevřeme a uzavřeme během jedné obchodní seance. Intradenní obchodník tedy pracuje s tržními pohyby v rámci jednoho dne. Tato trading strategie často používá kratší timeframe, kdy trader nejčastěji pracuje s minutovými nebo hodinovými grafy. Samotný obchod může trvat v rozmezí několika sekund až po několik hodin.

Čtěte také: Day trading: Vše, co musíte znát + 7 extra tipů pro vaše lepší intradenní obchodování!

Dlouhodobé investování

Dlouhodobé investování je naopak stylem obchodování, kdy pozice držíme v řádu měsíců či let. Tito investoři se soustřeďují na tvorbu dlouhodobého investičního portfolia, přičemž často kladou velký důraz na fundamentální analýzu finančních instrumentů, které do svého portfolia vybírají.

Ze známých světových investorů se vám jistě vybaví Benjamin Graham nebo Warren Buffett. Oba investiční guru věřili, že krátkodobé pohyby na akciovém trhu jsou často nepředvídatelné a náhodné.

Je důležité se soustředit na důkladnou hodnotovou analýzu společnosti a investice plánovat na delší časový horizont. Buffett je znám tím, že vybrané akcie by nejraději držel pokud možno navždy.

Swingové obchodování neboli swing trading

Swingové obchodování se nachází někde na pomezí mezi těmito dvěma zmíněnými přístupy. Tato trading strategie je založená na obchodování delších pohybů, než nabízí intradenní cenové pohyby, ale pozice jsou drženy kratší dobu než při dlouhodobém investování.

Frekvence vstupů a výstupů je zpravidla nižší než u intradenního obchodníka, ale vyšší než u dlouhodobého investora. Při swingovém obchodování mohou jednotlivé obchody trvat od několika dní až po několik týdnů či měsíců.

Mějte prosím na paměti, že jednotlivé obchodní přístupy se často prolínají a nemají přesně stanovené hranice. I swingový obchodník může své vstupy časovat na základě intradenních cenových pohybů nebo držet své pozice i po velmi dlouhou dobu.

Čtěte také: Investování na burze v roce 2021: Velký návod, jak začít investovat!

Swingový obchodník však zpravidla cílí na profity, které jsou větší než průměrné denní cenové rozpětí. Obchody lze provádět na stranu long (nákup) tak na stranu short (prodej). Mezi nejoblíbenější produkty swingových obchodníků patří zejména akcie a futures.

Swingové obchodování předpokládá, že trh, který obchodujeme, má patřičnou volatilitu a tvoří určité swingy (tedy jakési „vlny“). Právě tyto vlny se swingový trader snaží odhalit a zobchodovat.

Rostoucí trend se totiž málokdy pohybuje přímočaře. Dlouhodobý nárůst ceny je doprovázen krátkodobými poklesy a konsolidacemi. Podobně to funguje i u klesajících trendů. Cenové pohyby v podobě vln vytvářejí příležitosti pro swingové obchodování.

Support rezistence

Swing trading a význam supportů a rezistencí

Supporty a rezistence hrají významnou roli v rámci technické analýzy a své uplatnění mají nejen u swingového obchodování. Jsou to ale právě supporty a rezistence, které u swing tradingu pomáhají predikovat jednotlivé swingy a jejich průběh.

Co je to support?

Support je cenová hladina, u které dochází k obratu pohybu ceny směrem vzhůru. Důvodem je velké množství nákupních příkazů v dané cenové oblasti. Obecně platí, že čím vícekrát je daná cenová hladina otestována, tím větší váhu daný support má. Pokud je support proražen směrem dolů, mění se daná cenová hladina na rezistenci.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co je to rezistence?

Rezistence je cenová hladina, u které dochází k odrazu ceny směrem dolů. Jde vlastně o opak supportu. Důvodem daného odrazu je velké množství prodejních příkazů v dané cenové oblasti. I u rezistence platí, že čím více pokusů o proražení směrem vzhůru vydrží, tím větší platnost daná rezistence pro tradery má. Po proražení rezistence směrem vzhůru se z ní stává platný support.

Zjednodušeně řečeno, supporty a rezistence nám v grafu označují oblasti, přes které má cena problém se „probojovat“. Pokud nakonec dojde k proražení rezistence směrem vzhůru, dá se očekávat, že pokud cena k této oblasti opět klesne, bude mít obdobné problémy se tentokrát „probojovat“ směrem dolů (rezistence se změnila na support).

Toho právě mnoho obchodníků při swingovém obchodování využívá. Identifikují dlouhodobý trend a sledují oblasti krátkodobých rezistencí. Jakmile je tato oblast proražena, nově vzniklý support používají pro plánování svých vstupů a pro obchodování do směru dlouhodobého trendu.

Swingové obchodování a určení trendu

Jak je z výše přiloženého obrázku patrné, cenový trend je doprovázen cenovými nárůsty a poklesy, které se často poměrně pravidelně opakují.

Mnoho obchodníků se řídí pravidlem „trend is your friend“, kdy si nejprve na základě technické analýzy určí dlouhodobý trend. Poté hledají obchodní příležitosti na základě krátkodobějších swingových pohybů. Jak ale správně určit, zda se cena nachází v dlouhodobém trendu?

Existuje mnoho způsobů, jak určit trend. Nezapomínejme také na to, že vždy záleží i na zvoleném timeframe. To, co se může jevit jako dlouhodobý trend na minutovém grafu, může být při pohledu na hodinový graf jen krátkodobý cenový výkyv. Obecně lze říci, že čím vyšší timeframe, tím vyšší váhu má i případný trend. Vždy ale záleží na konkrétním obchodním stylu.

Trend se však obecně vyznačuje tím, že cenový pohyb vytváří nové vyšší vrcholy (červená tečka na přiloženém obrázku) a také vyšší dna (zelená tečka). Cena vytváří swingy, které mají rostoucí tendenci. Mnoho swingových obchodníků si při určení trendu také pomáhá zakreslením trendové linie, která spojuje dna u jednotlivých swingů. Dokud je cena nad touto linií a linie je rostoucí, trend je stále silný.

K určení směru a síly trendu nám také pomahá mnoho indikátorů, které obchodníci využívají nejen při swing tradingu. Za zmínku stojí například klouzavé průměry, ADX a MACD indikátor. Pro zajímavost si ukážeme, jak jednoduše určit trend za pomoci klouzavých průměrů.

Určení trendu pro swingové obchody pomocí klouzavých průměrů

Klouzavý průměr je v podstatě průměrná cena určitého počtu (oblíbené hodnoty jsou 50 a 200) posledních sledovaných cenových úseček. V cenovém grafu je pak klouzavý průměr nejčastěji prezentován křivkou.

Klouzavé průměry lze využít mnoha způsoby. Pokud byste se chtěli o klouzavých průměrech dozvědět více, doporučujeme náš podrobný článek.

Čtěte také: Klouzavý průměr: pomocník pro určení trendu

Zde si však představíme ten nejednoduší způsob, jak za pomoci klouzavého průměru určit trend.

Indikátory UP2

Pokud je cena nad klouzavým průměrem a křivka má vzrůstající tendenci, hovoříme o rostoucím trendu. Pokud křivka klesá a cena se nachází pod ní, hovoříme o klesajícím trendu.

Výhody swingového obchodování

Nyní se pojďme podívat na hlavní výhody, které vám swingové obchody přinesou.  Každý styl obchodování má svá specifika a vždy záleží na povaze obchodníka, jeho znalostech, časových možnostech a očekáváních.

Více volného času pro vás

Mezi hlavními výhodami swing tradingu se často zmiňuje skutečnost, že nemusíte trávit celý den pozorováním cenových grafů. Intradenní obchodník se často rozhoduje na základě minutových grafů, což vyžaduje pozornost během celé obchodní seance. Obchodník musí být připraven rychle reagovat na případné změny.

Swing strategie ale často pracují s vyšším timeframe. To dává více času si obchod naplánovat. Samotný swingový obchod pak také zpravidla trvá déle a obchodník spíše otevřenou pozici jen průběžně kontroluje.

Swingové obchodování je tedy vhodnou formou investování na burze pro lidi, kteří pracují na plný úvazek a na trhy mají čas jen několik hodin denně či dokonce týdně.

Obchodujte více pozic najednou

Jak už bylo řečeno, intradenní obchodník musí být rychle schopen reagovat na změny na trhu. Při svých obchodech musí intenzivně pozorovat cenové grafy. To naráží na určitá omezení. Aby měl své pozice neustále pod kontrolou, často musí pracovat s více monitory, případně se sofistikovanějšími obchodními platformami.

Jelikož je swing trading poklidnější, obchodník si často vystačí jen s jedním monitorem, který používá ke kontrole svých otevřených pozic. Velkým pomocníkem swingového obchodníka jsou watchlisty, které umožňují přehledně sledovat nejzajímavější finanční instrumenty.

Dalším nástrojem, který lze k pohodlnému obchodování využít, jsou inteligentní upozornění  (alerty). Obchodník si v předstihu vytipuje zajímavé trhy a investiční příležitosti.

Identifikuje si cenové hladiny (například již zmiňované supporty a rezistence), při jejichž proražení by měl zájem uskutečnit plánovaný obchod a poté si nastaví alert, který ho na danou situaci upozorní. Trader pak už jen může zadat konkrétní příkaz v rámci své swingové obchodní strategie.

Swingové obchodování akcií a PDT pravidlo?

Pokud obchodujete akcie, jistě jste se s tímto pravidlem již setkali. Pattern Day Trader (PDT) pravidlo nám říká, že pokud je náš obchodní účet nižší než $ 25,000, smí obchodník udělat jen 3 intradenní obchody v rozmezí 5 obchodních dnů. V případě, že toto pravidlo, poruší, může být jeho účet dočasně zablokován až na 90 dní.

Swing trading akcií tak může být vítanou formou investování do akcií pro obchodníky, jejichž účet je nižší než zmiňovaných $ 25,000. Za intradenní obchod se totiž považuje takový obchod, který je otevřen i uzavřen v rámci jednoho obchodního dne.

Swingový obchod je ale zpravidla zrealizován v delším časovém rámci, než je jeden obchodní den. PDT pravidlo pro naši swingovou obchodní strategii akcií nebude představovat takový problém jako pro mnoho obchodníků s malými účty, kteří obchodují intradenně.

Swingové obchodování umožňuje cílit na vyšší zisky

Pokud se rozhodneme obchodovat v rámci jednoho obchodního dne, jsme často limitováni denním cenovým rozpětím. Jinými slovy, cena má jen omezený čas na to, aby udělala nějaký zajímavý cenový pohyb.

Swingové obchody ale nabízejí ten luxus, že si na zajímavý cenový pohyb můžeme počkat. Pokud se nám podaří dobrý vstup a cena se vydá naším směrem, daný pohyb může trvat až několik dní či měsíců. Potenciální zisk tak může mnohonásobně převyšovat původní riskovanou částku. V této souvislosti se často uvádí pojem Risk Reward Ratio.

Co je Risk Reward Ratio (RRR)?

Risk Reward Ratio nám udává poměr mezi naším riskem na obchod a potenciálním ziskem. Pokud je Risk Reward Ratio 1:1 a úspěšnost našich obchodů je 50 %, znamená to že z dlouhodobého hlediska naše strategie negeneruje žádný zisk. Zároveň ale není ztrátová (v příkladu nejsou započítány komise a případné další náklady).

Pokud chceme být ziskovými obchodníky, úspěšnost našich obchodů by při daném poměru měla být vyšší než 50 %. Samozřejmě, pokud se nám podaří obchody, kdy náš zisk mnohonásobně převyšuje náš risk na obchod, úspěšnost našich obchodů může být dokonce nižší než 50 %.

V tabulce si ukážeme, jaká minimální úspěšnost je nutná při jednotlivých poměrech RRR, aby naše strategie nebyla ztrátová (do výsledku nejsou započítány komise):

Risk Reward RatioProcento ziskových obchodů
1:109 %
1:517 %
1:325 %
1:233 %
1:150 %
2:167 %
3:175 %
5:183 %
10:191 %

Jak sami z tabulky vidíte, pokud se vám podaří dosahovat dvojnásobných zisků na obchod (Risk Reward Ratio 1:2), stačí vám jen o něco více než 33% úspěšnost, aby byla vaše obchodní strategie dlouhodobě zisková. Cílem každého obchodníka je pochopitelně dosahovat vysoké úspěšnosti i vysokého RRR.

Samozřejmě, ne vždy je snadné dosáhnout toho, aby naše zisky mnohonásobně převyšovaly naši riskovanou částku. K tomu je zapotřebí velkého cenového pohybu, případně dokonale načasovaného vstupu a přiměřeného risku. Právě swing trading ale takové příležitosti nabízí, zejména pokud se nám podaří vstoupit do silného trendu.

Nevýhody swingového obchodování

Jako každá trading strategie i swing trading má samozřejmě své nedostatky, které mohou pro některé obchodníky představovat problém.

Riziko u otevřených pozic přes noc

Ačkoliv se se swingové obchodování v porovnání s day tradingem považuje za méně stresové, má pro mnohé jednu velkou nevýhodu. Swingové obchody je často nutné držet otevřené přes noc.

Pro mnoho obchodníků to může znamenat stresovou situaci, kdy během nočních hodin nemají pod kontrolou své obchody. Neustálé nutkání kontrolovat své pozice nejde příliš dohromady s kvalitním spánkem a odpočinkem.

Navíc burza má také své obchodní hodiny a často může dojít k velkému rozdílu mezi aktuální otevírací cenou a zavírací cenou předešlého dne. V takové situaci hovoříme o tzv. gapech.

Čtěte také: Obchodování gapů: Nebezpečí nebo příležitost?

Ty mohou vznikat například v důsledku nečekané události, která se udála v době, kdy byly trhy zavřené a cena na ně zareagovala hned po otevření burzy. Gapy mohou být rostoucího i klesajícího charakteru.

Gap může narušit náš swingový obchod na stranu long tím, že trh otevře hluboko pod cenou, na které jsme počítali, že v případě nepříznivého vývoje pokryjeme svou ztrátu. Podobné riziko podstupujeme i při obchodování na stranu short.

Pokud se rozhodnete pro swingové obchodování, pečlivě zvažte veškerá možná rizika. A hlavně si rozmyslete, zda jste typ obchodníka, kterému nevadí mít otevřené pozice I v době mimo hlavní obchodní hodiny.

Swingová obchodní strategie vyžaduje trpělivost

Nepochopte to špatně, swing trading nabízí mnoho kvalitních obchodních příležitostí. Na dané příležitosti je ale často nutné si počkat a být trpělivý. To může být pro řadu nedočkavých obchodníků problém.

Mnoho traderů má rádo akci a nejraději by obchodovali nejlépe každý den. Zkušený swingový obchodník ví, že obchody je třeba řádně plánovat a na správné vstupy si počkat. I jemu se ale může stát, že například propásne příležitost pro kvalitní vstup, která se může objevit jen jednou za několik dnů či týdnů.

Právě vidina toho, že další příležitost může přijít až za delší dobu, často způsobuje, že obchodníci vstupují i do obchodů, které již nejsou tak kvalitní a nenabízí takovou příležitost. U swingového obchodování platí, že méně je někdy více a trpělivost je důležitá.

Swingové obchodování a nutnost větších stop-lossů

Na začátku jsme si řekli, že jednou z charakteristik swingového obchodování je ta, že často cílíme na profity, které jsou větší než průměrné denní cenové rozpětí. Dáváme tak ceně dostatečný prostor, aby mohla udělat větší pohyb.

To má ale samozřejmě také svou nevýhodu. U každého obchodu musíme počítat s tím, že se cena pohne i proti nám, než se vydá požadovaným směrem. Intradenní obchodník si může dovolit velmi těsný stop-loss. Swingový obchodník by měl volit takový stop-loss, kdy ceně dá určitý prostor a nenechá se “vyhodit” na krátkodobé korekci a protipohybu.

Swingové obchody jsou také často plánovány na vyšším timeframe (například hodinový či denní graf). Je tedy nutné počítat s větším cenovým rozpětím při plánování našeho risku na obchod. A vždy dbát na to, aby výše risku na obchod odpovídala našim nastaveným pravidlům money managementu.

Tip na jednoduchý swing trading

Swingových obchodních strategií je nespočet a vždy záleží na osobních preferencích a zkušenostech obchodníka. Pokud ale se swingovým obchodováním začínáte, mějte prosím na paměti, že v jednoduchosti je síla.

Již jsme si řekli, že při swingovém obchodování mnoho obchodníků postupuje tak, že si nejprve určí dlouhodobý trend a následně časují své vstupy na základě krátkodobých swingů a supportů a rezistencí.

Také jsme si vysvětlili, jak určit dlouhodobý trend a jednotlivé supporty a rezistence. Nyní se podívejme na konkrétní příklad, jak bychom mohli daných znalostí využít v praxi.

Praktický příklad

Na obrázku níže vidíme rostoucí trend. Černé linie se šipkami označují významné supporty, které zafungovaly a cena se od nich odrazila směrem nahoru. Všimněte si prosím, že tyto supporty nejprve fungovaly jako rezistence a cena měla problém tuto oblast prorazit směrem vzhůru.

Tip na stratégiu

Šedivá linie také představuje rezistenci, která se po proražení změnila na support a mohla by tak být zajímavou příležitostí pro plánování našeho vstupu v bodě A. Náš stop-loss bychom mohli umístit na úroveň (nebo těsně pod) posledního platného předchozího supportu.

Pokud bychom stop-loss umístili přesně na úroveň předchozího supportu, obchod se vstupem v bodě A by byl zakončen ztrátou. V bodě B by ale obchod zafungoval a nám by se podařilo naskočit do rozjetého trendu. Zisk je pak možné vybírat na úrovni aktuální rezistence, případně se řídit dle Risk Reward ratia.

Všimněte si prosím, že úspěch nebo neúspěch našeho obchodu závisí nejen na úrovni našeho vstupu, ale také na umístění našeho stop-lossu, případně správného profit targetu.

Rozhodnutí, kam přesně umístit stop-loss a kde vybírat profit, je jen na vás. V tradingu nic nefunguje na 100 % a každý obchodník danou strategii zobchoduje trochu jinak. Vše závisí na vašich osobních preferencích, zkušenostech, money managementu a i trpělivosti. Tolerance k riziku zde také hraje svou roli.

Metoda, kdy si určíte dlouhodobý trend a své vstupy a výstupy řídíte na základě swingů a krátkodobých supportů a rezistencí, může být silným nástrojem pro vaše úspěšné obchody. Je však nezbytné, abyste si danou trading strategii osvojili a přizpůsobili tak, aby vám vyhovovala.

Z tohoto důvodu je dobré si jednotlivé obchody nejprve vyzkoušet nanečisto na demo účtu a vytvořit si obchodní plán, který budete schopni zrealizovat i během reálných obchodů.

Nastíněnou trading strategii berte tedy prosím spíše jako inspiraci, jak využít získané znalosti, na základě kterých můžete začít testovat své obchody a budovat svou trading strategii.

LYNX Webinář: Swingové obchodování, díl č.1: jak správně přistupovat ke swing tradingu

Extra tipy, které zlepší vaše swingové obchodování

Jak už jsme si řekli, swingové obchodování je dostupnou formou investování na burze i pro obchodníky, kteří si nemohou dovolit sledovat trh celý den.

Nyní již znáte hlavní výhody a nevýhody tohoto přístupu. Také jsme vám prozradili, co je dobré v grafu sledovat a jakou metodu swingoví obchodníci s oblibou používají.

Zde vám nabízíme pár tipů a doporučení, jak se stát lepším swingovým obchodníkem. Vypilujte svou swingovou strategii díky backtestování a paper tradingu.

Backtestování

Backtestování je metoda, kterou obchodníci používají k nalezení svého obchodního stylu a strategie. Je založená na analýze historických dat. Mějte na paměti, že to, jak se cena chovala v minulosti, nevypovídá nic o tom, jak se bude chovat v budoucnosti.

Přesto má backtestování u swing tradingu své místo. Na historických datech a grafech si můžete totiž jednotlivé obchody „natrénovat“ a na základě vypozorovaných hodnot a výsledků upravit svojí swing strategii.

Dostanete tak lepší představu o tom, jakou úspěšnost by vaše strategie mohla mít, případně jak přesně plánovat své vstupy a výstupy. Backtestování vám pomůže formovat vaši obchodní strategii a přístup. Historická denní data jsou navíc často běžně dostupná. Pokud si nejste jisti, zda váš broker historická data na daný instrument poskytuje, zkuste ho kontaktovat v rámci zákaznické podpory.

Čím více obchodů při svém backtestu provedete, tím lépe pro vás. Dobré je také backtestovat rozdílné roky a období, protože trhy se v různých letech nebo fázích roku vždy chovají trochu jinak. Aby byla vaše strategie úspěšná, měla by obstát v rozdílných podmínkách.

Paper trading

Paper trading je pak metoda, kdy obchodník testuje svojí strategii v reálném čase na aktuálních grafech, ale pořád se jedná o pozorování a analýzu bez zadaných obchodních příkazů. Jde o takové obchodování „nanečisto“. Paper trading je jakási poslední přípravná fáze před živým obchodováním. Zde si spíše vyzkoušíte, jak jste schopni v reálném čase zrealizovat svojí swingovou strategii a obchodní plán.

Tato fáze je také důležitá z toho důvodu, abyste si naplno osvojili obchodní platformu a nástroje, které ke svému obchodování používáte. Je dobré vědět, jak zadávat konkrétní obchodní příkazy a jak vstupovat a vystupovat z obchodů, než začnete obchodovat s reálnými penězi.

Backtestování i papertrading jsou důležité zejména pro začínající obchodníky, ale tato fáze by neměla trvat příliš dlouho. Je nutné plynule a opatrně přejít na reálné obchodování, protože teprve zde se naplno projeví vaše emoce, které souvisí s riskováním skutečných peněz.

Plánujte své vstupy i výstupy

Jak jsme si ukázali, správné načasování vstupu je u swingových obchodů důležité. Stejně tak je ale důležité správné nastavení stop-lossu a připadné ůrovně, kde vybírat profit.

Před každým obchodem byste měli mít ujasněno, jak budete postupovat, pokud se cena vydá vaším směrem, případně proti vám. Z tohoto důvodu byste měli vždy dodržovat vaše pravidla money managementu a mít jasně daná pravidla vaší swing trading strategie.

Mnoho obchodníků si za tímto účelem vede obchodní deník, kde si zaznamenávají důležité údaje o daném obchodu. Deník je také často doplněn o informace, zda se jim podařilo dodržet obchodní plán, případně proč ho nedodrželi.

Jakým stylem si záznamy povedete, je čistě jen na vás, ale správný obchodní deník by měl obsahovat alespoň tyto údaje.

 • Obchodovaný trh
 • Datum a čas vstupu
 • Typ pozice (long nebo short)
 • Velikost pozice
 • Vstupní cena
 • Plánovaný stop loss
 • Plánovaný profit target
 • Datum a čas výstupu
 • Výstupní cena
 • Realizovaný zisk či ztráta

Obchodní deník je významný zejména pro začínající tradery, protože jim umožní učit se z vlastních chyb a zlepšovat tak své swingové obchody a trading strategie.

Naučte se pracovat s watchlisty, screenery a alerty

Obchodník musí své swingové obchody pečlivě plánovat. Na správnou příležitost je nutné někdy čekat i několik dnů či týdnů, než nám trh nabídne ideální příležitost ke vstupu.

Mnoho obchodníků však během této doby poleví ve své ostražitosti a danou příležitost často propásnou. Na trhu se toho děje jednoduše příliš mnoho, abychom byli schopni zachytit každou investiční příležitost.

Buďte však o krok napřed. Naučte se pracovat s nástroji, které vám ušetří spoustu práce a času. Ujistěte se u svého brokera, zda vaše obchodní platforma nabízí možnost tvorby watchlistů a alertů.

Watchlist vám pomůže se přehledně orientovat ve všech aktuálních potenciálních příležitostech. Alert vás na tyto příležitosti dokonce i upozorní. Screener můžete používat k filtrování příležitostí dle vámi zadaných kritérií.

Pokud se naučíte správně používat tyto nástroje, swingové obchodování pro vás bude méně časově náročné a zároveň vám unikne mnohem méně swingových obchodů.

Buďte trpěliví!

Ano, je to opravdu banální doporučení, ale zejména u swing tradingu je potřeba neustále zdůrazňovat, že na správné obchody je třeba si počkat a zároveň jim nechat dostatečný čas a prostor.

Vstupujte jen do takových obchodů, které odpovídají vaší swingové strategii. Pokud propásnete příležitost, nesnažte se za každou cenu do obchodu vstoupit, pokud již případný vstup nesplňuje vaše kritéria. Počkejte si na další příležitost.

Pokud vstoupíte do obchodu, nejednejte unáhleně. Dodržujte svůj plán a trading strategii. Swingové obchody potřebují čas a prostor. Nechte obchod pracovat ve váš prospěch a nenechte se rozhodit krátkodobými pohyby a cenovým „šumem“.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

DHONDT, J. Swing trading: een ‘spannende’ beleggingsstrategie. LYNX [online]. Vydáno 8. 9. 2022 [cit. 8. 9. 2022]. Dostupné zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart