Firemní účet:
Investiční účet pro společnosti

Spokojený klient LYNX po rychlém otevření firemního účtu

Otevřete si firemní účet prostřednictvím online brokera LYNX a začněte využívat širokých výhod pro firemní klienty.

Ušetřete na transakčních nákladech, směňujte měny za výhodných kurzů a získejte přítup na 150 burz ve 33 zemích. Přátelský klientský servis s osobním přístupem je samozřejmostí. Jsme tady pro váš úspěch na burze.

Upozornění: Aktuálně není možné dočasně otevírat firemní investiční účty. Zanechte své kontaktní údaje ve spodní části této stránky a budeme vás kontaktovat ihned, jakmile bude možné vaši žádost o účet zpracovat.

Možnosti a funkce investičního účtu

Pro investování firemních aktiv je třeba speciální typ investičního účtu. Online broker LYNX vám zajistí firemní účet pro obchodování na světových trzích za nízké a transparentní poplatky. 

Svůj firemní investiční účet můžete využít k obchodování vlastní investiční strategie jako např. sestavení akciového portfolia. Navíc si můžete zajistit proti cenovým pohybům na akciích, komoditách a měnách pomocí opcí nebo futures, tzv. hedging. Účet můžete také využít pro měnové konverze za výhodných měnových kurzů.


Výhody firemního účtu prostřednictvím LYNX:

Nízké náklady

 • Nízké a transparentní transakční poplatky
 • Výhodné měnové konverze
 • Obchodování s americkými akciemi od $5
 • Nízké úroky pro maržové obchodování a short selling

Pokročilé obchodní platformy

 • Obchodování na 150 světových burzách
 • Spolehlivé a stabilní obchodní platformy
 • Desítky obchodních příkazů a technických indikátorů
 • Vysoká úroveň zabezpečení

Kvalitní služby

 • Přátelský klientský servis
 • Telefonická podpora při zadávání příkazů zdarma
 • Investiční portál a pravidelné webináře
 • Týdenní investiční newslettery
Firemní účet: Časté dotazy

FAQ: Otevření firemního účtu

Jaké dokumenty jsou vyžadovány pro otevření firemního účtu?
 • Výpis z obchodního rejstříku: Kompletní výpis, který nesmí být starší než 6 měsíců.
 • Akcionářská dohoda: Pokud není uvedena ve sbírce listin obchodního rejstříku, žádáme vás o její dodání.
 • Doklad o adrese společnosti: Např. kopie výpisu z běžného / firemního bankovního účtu, jež obsahuje adresu společnosti. Doklad nesmí být starší než 6 měsíců.
 • Informace o předchozím zaměstnání (podnikání) všech vlastníků společnosti: Název a adresa zaměstnavatele, pracovní pozice (případně podnikatelské aktivity, IČO a sídlo společnosti).
 • IBAN (International Bank Account Number): Tento údaj naleznete u vašeho bankovního účtu.
 • BIC (Bank Identifier Code): Tento údaj naleznete u vašeho bankovního účtu.
 • FATCA: Pro otevření investičního účtu od vás potřebujeme vyplnit formuláře W-8, W-8BEN-E a W-8IMY. Za tímto účelem prosím kontaktujte svého daňového poradce. Pro aktualizaci formuláře W8-BEN můžete využít náš návod.
 • LEI (Legal Entity Identifier) číslo
 • NEW AGREEMENT dokument: Jedná se o autorizační dokument k obchodování na burze.

Požadované formuláře najdete zde nebo na webu Internal Revenue Service. Pro aktualizaci formuláře W8-BEN můžete využít náš návod. Více informací o formuláři naleznete i tady.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány po výkonném řediteli nebo akcionářích, aby bylo možné otevřít firemní účet?

K otevření firemního účtu potřebujeme následující informace a dokumenty od všech vedoucích pracovníků a akcionářů, kteří mají ve společnosti podíl 10 % a více:

 • Kopie 2 dokladů totožnosti (u těch, kteří s LYNX přímo nejednají, postačí kopie občanského průkazu nebo pasu)
 • Doklad o trvalém nebo jiném pobytu a doklad o státním občanství: Pokud disponujete více pobyty nebo více státními občanstvími, tuto skutečnost je nutné doložit doklady vydanými patřičnými autoritami.
Co je LEI (Legal Entity Identifier) ​​a proč je povinný pro firemní účet?

LEI je 20místný alfanumerický kód, který se celosvětově používá pro identifikaci účastníků na finančním trhu. Podle předpisů MiFID II / MiFIR, které vstoupily v platnost 3. ledna 2018, jsme jako online broker povinni hlásit transakce našich zákazníků odpovědnému dozorčímu orgánu. V rámci této zprávy musí být firemní zákazníci identifikováni pomocí LEI. Bez LEI nelze prostřednictvím LYNX otevřít firemní účet. Podrobné informace o LEI a pokyny, jak požádat o číslo LEI, najdete na stránce: Informace o identifikátoru právnické osoby (LEI).

Co je FATCA?

FATCA je zkratka pro zákon o dodržování daňových předpisů pro zahraniční účty. Jedná se o americký zákon, který mimo jiné upravuje výměnu daňových údajů mezi USA a dalšími zeměmi. Právním subjektům jsou přiřazeny různé statusy na základě daných charakteristik. K otevření firemního účtu musí společnosti předložit status FATCA, který je zaznamenán v daňovém formuláři W-8. Jako online broker jsme povinni klasifikovat naše zákazníky pro účely FATCA.

Je možné převést prostředky od jiného brokera na firemní účet?

Převedení prostředků od jiného brokera na firemní účet je samozřejmě možné. Nejprve si však musíte firemní účet založit. Poté můžete ve správě účtu zadat veškeré pozice, které chcete převést od jiného brokera. Z naší strany tento převod není zpoplatněn. Více informací naleznete zde: Převod z účtu na účet.

Jaké podmínky platí pro firemní účty?

Pro klienty z řad firem platí stejné výhodné podmínky jako pro soukromé investory. Jedinou výjimkou jsou poplatky za data v reálném čase (potřebná data pro akcie, warranty, opce, futures atd.), náklady spojené s LEI a poplatky pro investiční kluby.

Jaké informace LYNX zjišťuje u právnické a fyzické osoby?
LYNX se v tomto směru řídí schválenými skupinovými předpisy a zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 • U právnické osoby LYNX zjišťuje: 1. základní identifikační údaje právnické osoby, kterými jsou obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, 2. údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a 3. základní identifikační údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala.
 • U fyzické osoby LYNX zjišťuje: Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby. LYNX může získávat také i další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.
Bližší informace nalezenete na www.lynxbroker.cz/info/dokumenty.

Budeme vás kontaktovat

Máte zájem o otevření firemního investičního účtu? Zanechte níže své kontaktní údaje a my se s vámi spojíme.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.