LYNX: Opční broker
pro neomezené obchodování opcí

Obchodování opcí prostřednictvím online brokera LYNX

Obchodujte opce na akcie, indexové opce nebo opce na futures snadno a rychle na mnoha opčních burzách po celém světě.

Investiční účet vám zajistí vhodné podmínky pro obchodování všech opčních strategií. Obchodujte například na amerických opčních burzách CME a CBOE nebo na evropské burze Eurex. Na těchto a dalších opčních burzách se ročně zobchoduje až 13 miliard opčních kontraktů.

Mezi investory v posledních letech roste na popularitě obchodování opcí na amerických trzích, které je mezi klienty LYNX hojně rozšířeno. Přes LYNX je možné obchodovat opce na akcie na více než 3.000 amerických akcií, ale také opce na komodity jako zlato nebo ropa a také opce na indexy jako S&P 500, Dow Jones, Nasdaq nebo DAX.

Ať už chcete nakoupit call opce nebo put opce, provést výpis opce nebo obchodovat opční kombinace, LYNX je pro vás správnou volbou. Žádný jiný broker v ČR nemá tak širokou a specializovanou nabídku pro obchodování s opcemi.

OBCHODOVÁNÍ S OPCEMI SKRZE LYNX

Neomezené opční příležitosti

Obchodujte opce na akcie, indexy, ETF nebo forex za výhodných podmínek na opčních burzách po celém světě.

 • Nízké a transparentní poplatky na opce

 • Výhodné měnové konverze za mezibankovních kurzů

 • Obchodní platforma pro obchodování s opcemi

 • Pokročilé nástroje pro efektivnější obchodování opcí

 • Přímý přístup k opčním burzám po celém světě

 • Neomezená tvorba a analýza opčních kombinací

 • Snadné zadávání opčních strategií

 • Rozsáhlé vzdělávání k obchodování opcí zdarma


Obchodní platforma pro obchodování opcí

Opční broker s pokročilou platformou na opce

Základem úspěchu pro začínající i pokročilé opční obchodníky je obchodní platforma optimalizovaná pro obchodování opcí. Obchodujte snadno a rychle call opce, put opce i pokročilé opční strategie jako jsou Iron Condor, Butterfly, Straddle, Strangle nebo si sestavte a analyzujte vlastní opční kombinace. Díky SMART Routing jsou vaše příkazy vyplněny za nejlepší možné ceny.

Vaše opční kombinace jsou zasílány vcelku přímo na největší opční burzy, aby mohly být vyplněny za nejlepších možných cen. Každý opční trader zajisté ocení pokročilé možnosti analýzy opcí. Můžete si zobrazit opční řetězec v objednávkové knize, řecká písmena i open interest a také

analyzovat pravděpodobný vývoj opce či opční kombinace v rámci profesionálních trading nástrojů na obchodování s opcemi OptionTrader, ComboTrader a Probability Lab.

Obchodní platforma na které můžete prostřednictvím LYNX obchodovat opce

Úspěch při obchodování opcí je otázkou technologií:

 • Snadné vytváření opčních kombinací
 • Nákup i výpis call opce a put opce
 • Rozsáhlé opční analýzy
 • Zobrazení rizikových scénářů
 • Tvorba vlastních opčních strategií


Trading nástroje pro obchodování opcí

Broker na opce s pokročilými trading nástroji

Se správnými nástroji se obchodování s opcemi jednodušší. Opční broker LYNX vám poskytuje přístup k profesionálním trading nástrojům pro jednodušší a efektivnější obchodování. 

Přímo pro potřeby opčních obchodníků jsou k dispozici nástroje OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, které posouvají analýzu opcí a jednoduchost zadávání opčních pokynů na vyšší úroveň.

OptionTrader se používá k zobrazení opčního řetězce daného podkladového aktiva. V jednom okně sledujete aktuální kotace cen opcí v přehledném opčním řetězci a kromě otevírání nových opčních pozic můžete také řídit a analyzovat již otevřené opční obchody. K dispozici je přehled o implikované volatilitě, výpočet vnitřní hodnoty opce a také další opční parametry jako řecká písmena. 

Ukázka obchodování v nástroji OptionTrader

Nástroj Options Portfolio slouží k úpravě rizikového profilu portfolia na základě známých opčních parametrů jako jsou řecká písmena. Díky Options Portfolio najdete vždy nákladově nejefektivnější řešení ke splnění vašich potřeb pro obchodování opcí. 

Detail obchodního nástroje Options Portfolio

V Option Strategy Lab zadáte vlastní prognózy na volatilitu ceny podkladového aktiva opce a na základě těchto předpokladů obdržíte návrhy vhodných opčních strategií. Tyto návrhy mohou být filtrovány například podle opčních prémií, realizační ceny nebo data expirace. Zobrazí se vám také graf s očekávaným vývojem zisku a ztrát a také zde můžete přímo zadat svůj příkaz na opční burzu.

Detail obchodního nástroje Option Strategy Lab pro analýzu podkladového aktiva opce

Combo Trader vám pomůže odeslat na burzu celé opční kombinace najednou. Už tedy nemusíte čekat, až se váš příkaz provede po jednotlivých částech. Při provádění příkazu máte jistotu, že bude vždy přijata celá kombinace. Bez problémů tak můžete například vložit Straddle, Strangle a Butterfly.

Combo Trader: Obázek a funkce

Mobilní aplikace pro obchodování opcí
Mobilní telefon s obchodní aplikací LYNX Trading

Obchodování opcí v mobilní aplikaci

Díky napojení na opční burzy po celém světě můžete obchodovat opce v kteroukoliv denní i noční hodinu. Obchodování přes mobilní aplikaci dělá přístup na opční burzy v Americe, Evropě i Asii jednodušší než kdy dříve.

Kdykoliv a kdekoliv máte okamžitý přístup přes chytrý telefon nebo tablet k přehledu svého portfolia, řízení pozic, analýze opcí, tvorbě opčních kombinací a také k přenášení příkazů na burzu. Obchodní aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem iOS i Android.

Skrze aplikaci můžete také uplatnit opce ve svém portfoliu. Pokud nepotřebujete zadávat obchody ani upravovat příkazy, využijete Read-only mód pro rychlý náhled na aktuální stav vašeho portfolia a již zadaných příkazů, aniž byste museli zadávat své přihlašovací údaje.

 • Rychlé a spolehlivé nahlížení do účtu a jeho řízení

 • Snadná analýza cenových pohybů

 • Obchodování opcí kdykoliv, kdekoliv

 • Aplikace pro iOS (Apple) a Android

 • Přístup k obchodování na více než 150 trzích ve 33 zemích světa


SMART Routing technologie

Nejlepší cena vyplnění vašich obchodů

Díky unikátnímu SMART Routing získáváte rozhodující výhodu v obchodování s opcemi. vaše příkazy jsou zaslány na všechny dostupné burzy a vyplněny pouze na burze, která nabídne nejlepší cenu.

Investoři si mnohdy ani nejsou vědomi, že opce jsou obchodovány paralelně na více trzích, které mohou kótovat různé ceny. Unikátní inteligentní směrovací funkce SMART Routing garantuje vyplnění příkazu za nejlepší cenu v danou chvíli. Nemusíte si pro svůj obchod vybírat burzu – obchodní platforma to udělá automaticky za vás.

SMART Routing neustále sleduje všechny dostupné burzy a odešle objednávku do obchodního místa s nejnižší cenou. Tím získáte jistotu, že vaše objednávka bude vyplněna za nejlepší cenu.

Ikona Smart Routing

Obchodování opcí bez skrytých poplatků

Nízké a transparentní poplatky
pro obchodování s opcemi

Prostřednictvím opčního brokera LYNX obchodujete opce vždy za příznivé a transparentní poplatky, a to jak na amerických burzách jako jsou Chicago Mercantile Exchange (CME) a Chicago Board Options Exchange (CBOE), tak i na evropských burzách Eurex, European Options Exchange (EOE) a dalších.

LYNX si zakládá na transparentnosti a jednoduchosti poplatkové struktury. Proto jsou veškeré poplatky udávány jako all-inclusive – tedy včetně nákladů burzám a dalším třetím stranám. Celkový poplatek tak snadno spočtete jako součin poplatku na jeden opční kontrakt a počtu zobchodovaných opcí.

Neúčtujeme žádné minimum na opční obchod. Navíc zajisté oceníte nízké maržové požadavky. V LYNX je našim cílem vytvářet a udržovat dlouhodobé vztahy s klienty.

Poplatky u opčního brokera LYNX

Opční příkazy na amerických burzách

Typ opcePoplatek za kontrakt
Opce na akcie$4
Opce na indexy$4
Opce na futures$4

Opční příkazy na evropských burzách

Typ opcePoplatek za kontrakt
Opce na akcie€3
Opce na indexy€3
Opce na futures€3

Poplatky za obchodování opcí se odvíjí od počtu zobchodovaných opčních kontraktů. Neplatíte žádný minimální poplatek za obchod.

Více informací o celkových poplatcích a dalších nákladech na obchodování akcií naleznete v sekci Tarify & Poplatky.


Obchodování opcí: Co byste měli vědět
Co jsou opce?

Opce jsou termínové kontrakty, které dávají opčnímu obchodníkovi právo koupit nebo prodat dané podkladové aktivum k budoucímu datu za stanovenou cenu. Mezi nejčastější podkladové aktiva, které se prostřednictvím opcí obchodují, patří akcie, indexy, měny nebo komodity. Opce jsou obchodovány na derivátových burzách, které bývají také označovány jako termínové burzy. Transakce na těchto burzách jsou prováděny v aktuálním čase, avšak vyplněny jsou až v budoucnosti. Aby investor mohl na těchto burzách provést nákup nebo prodej opce, potřebuje mít investiční účet u opčního brokera, který funguje jako zprostředkovatel a zajišťuje přenos opčního příkazu na burzu.

Proč investoři obchodují opce?

Opce vám dávají širokou škálu možností – můžete díky nim generovat dodatečný příjem z aktuálního portfolia a také lépe řídit riziko ve svém portfoliu – např. zajistit akciové portfolio proti tržnímu propadu. Opce vám přináší výhody jak v krátkodobém tak i dlouhodobém obchodování. 

Výhody a rizika obchodování s opcemi

Výhody obchodování s opcemi

Opce mohou sloužit k zajištění vašeho portfolia. Použitím určitých opčních strategií můžete ochránit své pozice před propadem na trzích.

Opce umožňují generovat dodatečné příjmy například vypsáním opcí na akcie, které držíte ve svém portfoliu.

Obchodování s opcemi vyžaduje nižší kapitálové výdaje než přímý nákup podkladového aktiva. Právo na nákup podkladového aktiva, například akcií, za plnou cenu podkladového aktiva nabýváte až v budoucnu za předem stanovenou cenu.

Díky obchodování opcí můžete využít výhod pákového efektu.

Vzhledem k širokým možnostem opčních strategií mohou opce sloužit ke zobchodování téměř jakýchkoliv příležitostí na trhu. Díky opcím můžete vydělávat na rostoucím i klesajícím trhu a dokonce i na trhu pohybujícím se do strany.

Rizika obchodování s opcemi

Při obchodování s opcemi můžete ztratit veškerý svůj kapitál, pokud se cena podkladového aktiva nevyvíjí v očekávaném směru.

Opce musí být vždy obchodovány jako celé kontrakty. Není možné koupit pouze část opčního kontraktu. Proto při nákupu opce získáváte předem definovaný počet kusu podkladového aktiva, který je neměnný. 

Vypisování opcí s sebou nese výrazně vyšší riziko v porovnání s nákupem opcí. Při výpisu opce obdržíte opční prémium v momentě uskutečnění transakce. Avšak potenciální ztráta může přesáhnout toto obdržené prémium v momentě, kdy budete povinni přijmout nebo dodat podkladové aktivum. Tato povinnost vám teoreticky dává neomezené riziko ztráty.

Cena opce je tvořena tvůrci trhu, kteří mají povinnost kótovat ceny. Avšak v období zvýšené volatility se může stát, že kótace nebudou dotupné.

Opce mají datum expirace a jejich životnost je tedy omezená. Časová hodnota opce se snižuje s blížícím se datem expirace. Je tedy důležité se ujistit, že vámi zvolená opce má dostatek času k realizaci vaší investiční myšlenky.

Při investování do zahraničních opcí v cizích měnách podstupujete měnové riziko, které může významně ovlivnit skutečnou návratnost investice.

Investorský profil a cíle

Kdy je tento produkt pro vás vhodný?

 • Chcete zajistit své pozice (hedging)
 • Chcete využít pákového efektu
 • Chcete generovat příjem ve formě opčního prémia.
 • Chcete investovat v krátkodobém horizontu (méně než tři roky).

Kdy pro vás tento produkt není vhodný?

 • Chcete zachování kapitálu
 • Chcete růst kapitálu
 • Chcete investovat ve střednědobém horizontu (tři až deset let).
 • Chcete investovat na delší dobu (více než 10 let).

Tolerance rizika

Kdy je tento produkt pro vás vhodný?

 • Jste připraveni přijít o celou počáteční investici
 • Jste připraveni ztratit více než celou počáteční investici.
 • Jste připraveni investovat s pákovým efektem
 • Jste připraveni investovat do komplexních produktů
 • Jste připraveni investovat do vysoce rizikového produktu.

Kdy pro vás tento produkt není vhodný?

 • Jste připraveni utrpět žádnou nebo pouze relativně malou ztrátu ze své počáteční investice
 • Jste připraveni investovat do nekomplexních produktů.
 • Jste ochotni investovat do produktu s nízkým rizikem.
 • Jste ochotni investovat do středně rizikového produktu.

LYNX nabízí následující produktové klastry * pro obchodování opcí:

Produktový klastrIndikátor rizika
Long opce EURVysoké
Long opce (jiné než EUR)Vysoké
Long opce na rozvojových trzíchVysoké
Short opce EURVysoké
Short opce (jiné než EUR)Vysoké
Short opce na rozvojových trzíchVysoké

* Produktový klastr je seskupení finančních nástrojů, které si navzájem odpovídají na základě různých kritérií (např. výkonnost produktu, složitost a riziko).

Další informace o opcích a funkcích tohoto produktu najdete na této stránce: Vlastnosti produktu – opce


Obchodování s opcemi online

Proč obchodovat opce přes LYNX?

LYNX je opční broker, který nabízí nejpokročilejší nabídku pro obchodování opcí mezi českými brokery. Skrze oblíbené platformy můžete koupit i prodat opce na akcie, indexové opce a opce na futures na burzách v Americe, Evropě i Asii. Například přístup na největší světový opční trh v USA vám umožňuje obchodovat opce na více než 3.000 amerických akcií, ale také opce na komodity jako ropu nebo zlato a také opce na indexy S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell a další. Ať už jste začínající investor nebo zkušený trader, zajisté oceníte pravidelné vzdělávání v oblasti obchodování opcí i dalších oblastech investování a tradingu a také bezplatné konzultace s našimi zkušenými investičními specialisty, kteří mají dlouholeté reálné obchodní zkušenosti s obchodováním opcí. 

 •  Nízké a transparentní náklady
 •  Měnové konverze za mezibankovních kurzů
 • Široký výběr obchodovatelných opcí
 • Nízké požadavky na marže
 • Platforma optimalizovaná pro opční obchodování
 • Individuální nabídky pro aktivní tradery

Obchodujte s populárními opcemi

Nejobchodovanější opce u opčního brokera LYNX

Nabídka trhů pro obchodování s opcemi u LYNX je velmi široká. Využijte možnosti obchodovat na desítkách opčních burz po celém světě včetně těch nějvětších opčních burz CBOE, CME, Eurex a dalších. Obchodovat můžete opce s různými dobami expirace – denní opce, týdenní opce i měsíční opce. Mezi nejobchodovanější opce patří:

Opce na akcie v USA

 • Opce na akcie Apple
 • Opce na akcie Facebook
 • Opce na akcie Google
 • Opce na akcie Tesla

Opce na akcie v Německu

 • Opce na akcie Adidas
 • Opce na akcie BMW
 • Opce na akcie Deutsche Bank
 • Opce na akcie Lufthansa
 • Opce na akcie Siemens

Opce na další evropské akcie

 • Opce na akcie Airbus
 • Opce na akcie Allianz
 • Opce na akcie ING
 • Opce na akcie Shell
 • Opce na akcie Vodafone

Opce na americké indexy

 • Opce na S&P 500
 • Opce na Dow Jones
 • Opce na Nasdaq 100
 • Opce na Russell 2000

Opce na evropské indexy

 • Opce na DAX
 • Opce na AEX
 • Opce na Euro Stoxx 50

Opce na americké futures

 • Opce na futures e-mini S&P 500
 • Opce na futures e-Mini Russell 2000
 • Opce na futures na ropu

Opce na ETFs

 • SPDR S&P 500 ETF Trust
 • PowerShares QQQ Trust
 • iPath Series B S&P 500 VIX

Opce na měnové páry

 • Opce na EUR/USD
 • Opce na GBP/USD
 • Opce na USD/JPY

Naučte se obchodovat s opcemi

LYNX vás naučí, jak obchodovat opce

Obchodování opcí má velmi zajímavý ziskový potenciál i při menší investici. S tím jsou však spojeny i vysoké rizika. Pouze investoři, kteří si osvojí základy obchodování opcí, mohou dosahovat konzistentních zisků při obchodování s opcemi. Opční broker LYNX pro vás proto přichystal podrobné opční vzdělávání – projděte s námi základy pro obchodování opcí a také pokročilé

opční strategie. Připravili jsme pro vás oblíbenou knihu o opcích, pravidelně připravujeme webináře o obchodování opcí i o dalších burzovních tématech a také publikujeme články o obchodování na burze a různých oblastech tradingu. Více ke vzdělávání naleznete na našem Investičním portálu.

LYNX – Více než opční broker

Prostřednictvím online brokera LYNX můžete obchodovat nejen s opcemi. Více informací o dalších produktech naleznete zde: