Straddle opční strategie: Poznejte Long Straddle a Short Straddle

Autor: Ondřej Likeš
Poznejte výhody a nevýhody opční strategie Straddle
Straddle je opční strategie, která obchodníkům umožňuje reagovat na pohyb podkladového aktiva. Navíc se jedná o strategii, ve které s omezeným rizikem můžeme teoreticky získat neomezený profit.

Poznejte, co je Long Straddle, Short Straddle a výhody a nevýhody této opční strategie. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Co je Straddle?

Straddle je opční kombinace, při níž dochází k nákupu put a call opcí se stejnou realizační cenou a stejným expiračním datem.

Long Straddle

Long Straddle se skládá z nakoupených call a put opcí. Zaplacené prémium za obě opce je také maximální ztrátou při expiraci. Při růstu je profit teoreticky neomezený. Tato strategie profituje z pohybu ceny směrem nahoru nebo dolů. Silný cenový pohyb podkladového aktiva je ideální.

Short Straddle

Short Straddle se skládá z vypsaných call a put opcí. V tomto případě je profit omezený ale risk teoreticky neomezený.

Tato strategie naopak sází na pohyb ceny v určitém pásmu a neočekáváme, že by cena měla toto pásmo opustit. Ať už pohybem nahoru nebo dolů.

Straddle strategie a její rizika

Nákup Straddle je jednou z vůbec nejrizikovějších opčních strategií. Pakliže se cena podkladu nehýbe, cena komba ztrácí velmi rychle na hodnotě a investovaný kapitál mizí ve ztrátě. Držením Straddle do expirace tak má investor vysokou expozici vůči théta. Zavírání Straddle před datem expirace je častým řešením pro omezení potenciální ztráty vlivem časového rozpadu ceny nakoupených opcí.

V případě pozitivního vývoje, pakliže se cena podkladu skutečně výrazně hne, není vždy rozumné držet pozici až do expirace. Často se totiž stává, že po prudkém pohybu následuje technická korekce.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Strategie Straddle: Příklady

Jak již bylo zmíněno, za použití této opční strategie spekulujete na silný pohyb ceny podkladového aktiva jakýmkoliv směrem. Nakoupíte stejný počet call a put opcí se stejnou realizační cenou a expirací. Zaplatíte opční prémium a získáte negativní théta značící, že plynutí času vám přináší ztrátu. Riziko je omezeno výší zaplaceného prémia.

Long Straddle: Vysvětlení

Obrázek zachycuje Long Straddle a následující transakce:

  • Nákup call opce na strike $40
  • Nákup put opce na strike $40

Po zaplacení prémia $4 jsou body nulového zisku na $36 a $44. Pokud se bude cena podkladového aktiva v době expirace pohybovat pod $36 nebo nad $44, dosáhnete zisku, který při růstu ceny podkladu není omezený. V případě, že by se cena pohybovala mezi $36 a $44, bude pozice ztrátová s maximální výší ztráty $400.

Nákupem at-the-money straddle se delta pozice stává neutrální. Pozitivní delta call opce je vykompenzovaná negativní deltou put opce. Pozitivní gamma je motorem pozice.

Jakýkoliv pohyb nahoru či dolu posune deltu ve směru daného pohybu. Pokud bude podklad posilovat, gamma call opce bude zvyšovat hodnotu delty call opce a naopak gamma put opce bude snižovat deltu put opce.

Nárůst volatility bude mít pozitivní vliv na cenu straddle, zatímco pokles volatility snižuje cenu kombinace. Vliv théty a gammy je opačný, pozitivní dopad gammy snižuje negativní vliv théty. S blížící se expirací se časová hodnota opce snižuje.

Jelikož investor nakoupil Straddle a spekuluje na silný pohyb v ceně podkladového aktiva, opční kombinace ztrácí na hodnotě, jestliže nedochází k očekávanému pohybu a datum expirace se blíží.

V příkladu nahoře je zaplaceno opční prémium $4, což vytváří break-even bod na podkladovou cenu $36 a $44. V případě, že opce vyexpirují nad $44 nebo pod $36, pozice je zisková, v opačném případě je ztrátová.

Profit je teoreticky neomezený, cena podkladu může růst „nekonečně“ vysoko. Ztráta je omezená na výši zaplaceného opčního prémia, tedy na $400.

Lynx opční broker
Opční platforma: co vše by měla nabízet?

Snadné vytváření kombinací opcí, rychlé zadávání příkazů nebo přehledný řetězec. Kvalitní platforma je základem pro úspěšné obchodování opcí. Tu pokročilou s nástroji jako OptionTrader či ComboTrader nabízí online broker LYNX. Objevte, co vše umí a jak dokáže zefektivnit trading.

Výhody Long Straddle

  • Možnost velkého zisku
  • Spekulace na pohyb bez nutnosti znát směr (využívá se kupř. při earnigns, zasedání FEDu apod.)

Nevýhody Long Straddle

  • Vyšší riziko z pohledu řeckých písmen
  • Vyšší investovaný kapitál
  • Nutnost silného pohybu podkladu

Short Straddle: Vysvětlení

Straddle kombo je samozřejmě možné i vypsat, ale nevyužívá se tak často. Prodejem Straddle spekulujeme na uzamčení trhu v určitém pásmu. Častěji se na tyto spekulace ale využívá Butterfly nebo Iron Condor.

Dole na obrázku je příklad vypsaného Straddle (Short Straddle). Byly provedeny následující transakce:

  • Prodej call opce na strike $40
  • Prodej put opce na strike $40

S tímto nastavením tedy získáme opční prémium $4, break-even bod je na úrovni $36 a $44. Zisková je tato strategie v případě, že cena podkladu v době expirace bude v pásmu mezi $36 a $44. V případě, že tomu tak nebude, bude pozice ztrátová.

Největšího profitu bychom dosáhli v případě, když cena podkladu v době expirace bude $40. Ztráta je teoreticky neomezená, protože prodané opce nejsou kryté (jako je tomu právě kupř. Ve strategii Butterfly). Z toho důvodu se Short Straddle příliš nevyužívá.

Opční kombinace v platformě Trader Workstation (TWS)

platformě TWS můžete jednoduše vybrat celou opční kombinaci jen pár kliknutími. Nemusíte tak kupovat nebo prodávat každou opci samostatně. Máte tak jistotu exekuce na obě opce za pevnou celkovou cenu a neriskujete, že budete mít exekuci pouze na část opční kombinace. Opční kombinace můžete zadat prostřednictvím Strategy Builder v obchodním nástroji OptionTrader.

Opční strategie Straddle v TWS
Zadání Straddle v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation

Jednoduše si můžete zobrazit i detaily zvolené opční kombinace.

Straddle v TWS
Detaily Straddle v platformě TWS. Zdroj: Trader Workstation

Pokud se zajímáte o další užitečné nástroje pro obchodování opcí, doporučujeme vám náš článek Nejlepší opční nástroje pro úspěšné obchodování s opcemi. Pokud se zajímáte o další opční strategie pro rostoucí nebo klesající trhy, mohl by vás zajímat kalendářní spread, vertikální spread nebo Strangle. Pokud chcete zjistit více o obchodování opcí, doporučujeme navštívit náš opční portál, kde se dozvíte vše potřebné.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

LYNX: Straddle strategie: de optiestrategie waarmee u inspeelt op grote bewegingen (5. 12. 2022); www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiestrategieen/optiestrategie-straddle/

Vše o možnostech