Technická analýza: Praktický průvodce
V obchodování na burze se používají dva základní přístupy, jak analyzovat cenné papíry nebo jejich deriváty a podle získaných informací otevřít či zavřít pozici. Prvním z nich je fundamentální analýza, druhým z nich je technická analýza.
V tomto článku se blíže podíváme na technickou analýzu. Ukážeme si, co to technická analýza je, jak ji dělíme, kdo a kde ji používá a jak s ní správně začít. Představíme i jednoduché příklady technické analýzy tak, aby byl výklad co nejnázornější. Pokud hledáte brokera pro investování, klikněte zde.

Proč technická analýza

Nikdo nikdy stoprocentně neví, kam se cena pohne. Technická analýza slouží k lepšímu odhadu budoucího směru.

Jak správně určit budoucí vývoj a nastoupit do obchodu, aniž bychom se příliš spoléhali na pocity?

Technická analýza je právě takovým nástrojem, který nám umožní dělat správná rozhodnutí. Opakovaně. Slovo opakovaně je opravdu velmi důležité, protože nevíte-li, proč jste vlastně do obchodu vstoupili, nebudete moci toto chování zopakovat.

Případný zisk se tak stane pouhou náhodou. Pouze opakovatelnost vede k žádoucím výsledkům, především preferujete-li krátkodobější obchody.

Co je technická analýza?

Technická analýza je způsob vyhodnocování a předpovídání cenových pohybů, který se opírá čistě o údaje vytvořené trhem. Na rozdíl od fundamentální analýzy, která se zaměřuje na analýzu finančních výkazů, makroekonomických dat, politických událostí apod., se technická analýza soustředí pouze na to, co “je vidět v grafu”.

Tedy historický průběh ceny, obchodované objemy, příchozí objednávky, tržní korelace nebo průběhy různých indikátorů.

Technický analytik tedy vychází z předpokladu, že všechny kurzotvorné informace jsou již nějakým způsobem odraženy v ceně a nezabývá se dalšími faktory, které mohou, ale taky nemusí mít vliv na její budoucí vývoj.

Technická analýza se může vnějškově viděno jevit jako poměrně komplikovaný soubor informací, ale nemusí tomu tak být vždy. Záleží jen na tom, jak složité si to kdo udělá.

analyza
Příklad (zbytečně) složité technické analýzy na trhu EUR.USD (15 min timeframe)

Někteří obchodníci pracují pouze se základními indiciemi jako je průběh ceny, trendové linie či obchodovaný objem. Někteří naopak přidávají spoustu dalších sofistikovaných studií, grafů a indikátorů tak, že je nakonec sotva vidět, kde je cena.

Řada obchodníků pro přesnější kvantifikaci určitých pravděpodobností využívá statistické nebo matematické metody, ale opět toto není podmínkou a je na každém, jak hluboko a jak exaktně bude zobrazené grafy testovat a zkoumat.

Je ale pravda, že matematika je nástroj, který dokáže v interpretaci technické analýzy velmi výrazně pomoci.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Na jaké trhy se technická analýza využívá?

Technická analýza je využívána pro všechny typy finančních produktů a používá se pro různé časové rámce, od rychlých intradenních přístupů až po dlouhodobé investování. Faktem nicméně je, že technickou analýzu nejvíce využívají především krátkodobí spekulanti, zatímco ti, kteří investují dlouhodobě jí přikládají sekundární význam a používají ji např. pro přesnější načasování vstupu.

Pro intradenní obchodníky je technická analýza grafů často tím hlavním, někdy dokonce tím jediným, na co se soustředí. Pro krátkodobé držení pozice v řádech několika minut (maximálně hodin) není příliš potřeba vyhledávat a studovat výkaznictví akciových společností nebo řešit makroekonomické zprávy.

Fundamentální analýza je při daytradingu využívána pouze velmi okrajově, a to spíše v tom smyslu, že daytrader kupř. nevstupuje do obchodů těsně před vyhlašovaním makroekonomických reportů, protože ten může cenou nečekaně pohnout bez ohledu na technickou stránku.

technická analýza
Příklad jednoduché technické analýzy na trhu EUR.USD (5 min timeframe)

Technická analýza je hojně používaná pro obchodování forexu nebo futures kontraktů. Forex má oproti futures či akciím bohužel tu nevýhodu, že je necentralizovaným trhem a nezobrazuje tedy (pro někoho důležité) informace o zobchodovaném objemu, velikosti a směru obchodů.

Řada forex traderů si ale vystačí s jednoduchou technickou analýzou pomocí cenového grafu, trendových čar a support rezistencí.

Futures trhy a trhy akciové nabízí více pokročilejších možností technické analýzy, protože umožňují sledovat všechno to, co je možné sledovat na trhu forexovém, ale navíc přesná data o proobchodovaných objemech, příchozích objednávkách, změnách na hloubce trhu, velikosti market příkazů apod.

Tyto informace jsou často využívány především pro krátkodobé spekulace, kde mohou samy o sobě poskytovat solidní základ pro funkční edge.

analyza
Příklad zobrazení hloubky trhy s limitními pokyny a spárovanými objemy na jednotlivých levelech (trh ES, platforma Ninja Trader)

Technická analýza vs. fundamentální analýza

Často se říká, že technická analýza a fundamentální analýza spolu příliš nekamarádí a ti, kdo používají jednu, nepoužívají druhou. Není to tak úplně pravda.

Technická analýza může být dobrým doplňkem pro akciového investora, který se při nákupu cenných papírů řídí především fundamentální stránkou. Zatímco fundamentální složka, při které se analyzují různé finanční zprávy společnosti, její účetnictví, její management apod., nám dává odpověď na otázku jakou akcii koupit, technická analýza nám řekne více o tom, kdy ji koupit.

V tomto smyslu je technická analýza velmi užitečnou výbavou v arzenálu akciových investorů a neměli by ji přehlížet.

Technická analýza vychází z předpokladu, že všechny důležité informace jsou v každou chvíli odraženy v ceně, a proto sama o sobě nebere v potaz fundamentální stránku ani makroekonomické údaje. Čistě technický analytik tedy neřeší, jaký má firma meziroční nárůst tržeb, jaké má měsíční obraty nebo jak pravidelně vyplácí dividendu.

I přesto ale může přihlížet k důležitým událostem jako je den zveřejnění kvartálních výsledků.

Jak s technickou analýzou správně začít

Využití technické analýzy je extrémně rozmanité. Existuje nespočet různých indikátorů a jejich kombinací, různé nastavení timeframů, ať už časových či jiných alternativních, různé možnosti sledování tržních korelací apod. Zde více než jinde platí: Kolik lidí tolik chutí a co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému.

I proto může být velmi problematické přejímat obchodní systémy druhých lidí, protože ty jsou vždy postaveny na správném čtení konkrétní technické analýzy.

Klíč k rozumnému využití tedy spočívá ve znalosti sebe sama a zároveň i ve znalosti jednotlivých možností, které technická analýza nabízí. Jste-li kupř. člověk, který má rád jednoduchost, držte se toho i v tomto případě a zbytečně nepřekombinovávejte. Pusťte si jeden graf, jeden timeframe, jeden indikátor a stačí.

Jste-li naopak někdo, kdo rád analyzuje velké množství informací, máte možnost si pořídit několik monitorů, na každý pustit několik grafů o různých timeframech a do každého z nich nasadit několik desítek studií.

Pamatujte ale, že technická analýza a nastavení jednotlivých ukazatelů (indikátorů, grafů, křivek apod.) vám vždy musí dávat smyl jako celek. Je absolutně zbytečné zdvojovat informace. A je také zbytečné mít na monitoru informace, které nevyužíváte.

Velmi důležité je pochopit, že již samotné nastavení cenového grafu, resp. jeho timeframu, je první (a možná nejdůležitější) “indikátor”, který si zapínáte a který značně ovlivní téměř všechno ostatní, co si do grafu kdy pustíte. Cena jako taková a její historický průběh se totiž vůbec nezajímá o to, jaký timeframe sledujete.

Jste to vy, kdo si ji uměle zabalil do časových úseček o příslušné periodě, ze které se pak počítají další periodicky nastavitelné studie.

analyza
Příklad zobrazení range barů na trhu DAX – každý bar je stejně dlouhý (range 10 ticků) a ignoruje časovou periodu (platforma Sierra Chart)

Samotné zvolení timeframu je tedy kritický krok, kterým jednou provždy “zdeformujete” cenu. Je to krok, který je ale nezbytný, aby šly informace dále zpracovávat. Velmi dobře si tedy rozmyslete, jaký timeframe zvolíte.

Máte na výběr mezi širokých spektrem klasických časových timeframů (cca od 1 vteřiny do 1 roku), ale můžete zvolit i alternativní rámce jako jsou range bary, reverzal bary, volume bary, momentum bary a další, které zcela ignorují tok času a vykreslují se podle úplně jiných pravidel.

Vždy si graf nastavte tak, aby vyhovoval vám, protože jste to vy, kdo je s ním v kontaktu. Nastavte si ho především tak, abyste rozuměli tomu, co zobrazuje, abyste byli schopni to popsat a vysvětlit i člověku, který o tradingu nic neví.

Důležité je skutečně chápat, co všechny ty křivky, čísla a čáry, které v grafu máte znamenají, protože jestliže tomu dostatečně dobře nerozumíte, pak jen velmi těžko dokážete učinit správné rozhodnutí, kdy do obchodu vstoupit a kdy vystoupit a celá krása technické analýzy je tedy k ničemu.

Správné využití technické analýzy tedy spočívá v tom, že víte, co vám v určitém okamžiku říká a dokážete podle toho jednat. Samozřejmě je potřeba jít krok za krokem a jestliže jste začátečník ideální je pustit si pouhý cenový graf, bez další nadstavby. Jak se stanete zkušenější, můžete si přidávat doplňující informace a nastavení si dál ladit.

Analýza cenových grafů

Zjednodušeně by se dalo říci, že existují dva typy technické analýzy.  První z nich je analýza cenového grafu. Ta se zaměřuje výhradně na čtení cenové akce (price action), její rychlosti, jejího směru, její stability a formací, které v průběhu času vytváří. Price action přístupy odhadují budoucí směr ceny podle jejího chování v historii.

V grafu se vyhledávají různé formace či trendy, které s určitou pravděpodobností předpovídají budoucnost.

Běžně se užívají různé typy cenových grafů, ať už liniový, nebo klasický svíčkový. Svíčkové grafy mají bohatou historii a jsou velmi oblíbené po celém světě.

Lze díky nim číst různé druhy trendů nebo jednoduchých formací. Trend rozlišujeme rostoucí (býčí), klesající (medvědí) a neutrální (boční).

Navíc každá svíčka ukazuje maximum i minimum včetně otevírací i zavírací ceny. V liniovém grafu se tato informace ztrácí. Díky svíčkám se lze rovněž dozvědět, zda v příslušné časové periodě byl pohyb býčí nebo medvědí.

Barva svíčky udává, zda byl pohyb růstový či klesající. Vídíte-li zelenou svíčku, cena v tento interval rostla. Vidíte li červenou, cena klesala.

Pohyb ceny v průběhu času vytváří různé formace (obrazce), některé jsou velmi jednoduché, jiné značně složité. Všechny jsou do určité míry subjektivní, nicméně se dají nalézt společné znaky tak, aby se i nezávislí pozorovatelé shodli, že se jedná o stejný vzor.

Jednou ze základních a hojně používaných technik čtení podle ceny jsou tzv. supporty a rezistence.

technická analýza
Boční trend s vyznačenými úrovněmi suportu a rezistence (trh ES, 1 hodina)

Support (neboli hladina podpory) je místo v grafu, kde se cena několikrát v minulosti otočila a rostla vzhůru. S určitou pravděpodobností se tedy dá říci, že dorazí-li cena na to místo znovu, opět se otočí a začne růst. Právě takováto místa technický analytik pracující s cenovým grafem může vyhledávat pro vstup do nákupní pozice.

Rezistence (neboli hladina odporu) je naopak místo, kde se cena v minulosti několikrát otočila a klesla směrem níž. Opět tedy lze předpokládat, že když trh k takové úrovni dorazí, otočí se dolů. To může být vhodné místo pro otevření krátké pozice.

technická analýza
Rostoucí (býčí) trend s vyznačenými hladinami suportu a rezistence (akcie 3M, denní graf)

Graf nahoře ukazuje akcie společnosti 3M, obě linie jsou víceméně rovnoběžné a cena se drží mezi nimi, dá se tedy očekávat, že při dalším přiblížení k jedné z hran bude rekce obdobná jako v minulosti. Důležité je si ale uvědomit, že taková technická analýza není exaktní věda, kde lze všechno změřit přesně na milimetr.

technická analýza
Klesající (medvědí) trend s vyznačenými hladinami suportu a rezistence (index DAX, 1 hodina)

Zde vidíme klesající trend na německém akciovém indexu DAX, kde by se dle čtení trhu touto technikou dal předpokládat další pokles v moment, kdy cena bude atakovat horní hranu klesajícího kanálu.

Trendy mohou být různě dlouhé, různě prudké a různě přesně respektovat naznačené linie.

LYNX TIP: Podívejte se na LYNX Webinář v podání známého tradera Tomáše Hykela na téma maximálního využítí technické analýzy ve svůj prospěch

Kvantitativní technická analýza s LYNX

Druhým typem technické analýzy vedle čtení samotného grafu je technická analýza za pomocí indikátorů (studií). Indikátory jsou matematicky počítané parametry, které se zobrazují buď přímo do cenového grafu, nebo pod něj.

Indikátorů je velké množství a mohou mít různě nastavitelné periody, takže je skutečně na každém, jaké si zvolí a jak s nimi bude pracovat.

V platformě LYNX trading existuje zhruba 80 různých technických indikátorů. Jsou řazeny do různých skupin pro lepší pochopení toho, z čeho a jak jsou počítané a co nám vlastně říkají.

Najdete tam např. momentum indikátory, které měří sílu/slabost ceny, indikátory volatility měřící rozkmit ceny, volume indikátory měřící obchodované objemy apod.

Pojďme si probrat pár příkladů těch nejznámějších z nich.

RSI

RSI indikátor měří rychlost a směr momenta. Momentum je původně fyzikální veličina newtonovské mechaniky, která měří hybnou sílu objektu. Přeneseno do tradingu: objektem je cena a momentem je dynamika jejího toku v určitém směru.

Indikátor nabývá hodnot 0 až 100 a obecně se s ním pracuje tak, že se čtou “překoupené” či “přeprodané” oblasti. RSI nad 50 je pozitivní signál zatímco RSI pod 50 je signál negativní.

Klouzavý průměr

Klouzavý průměr je velmi populární mezi všemi druhy obchodníků. Vyjadřuje průměrnou cenu zvoleného počtu cenových svíček a používá se jako plovoucí support/rezistance úroveň. Jednoduchý klouzavý průměr a exponenciální klouzavý průměr jsou dva nejznámější zástupci.

MACD

MACD vychází z klouzavých průměrů a ukazuje směr trendu a jeho sílu. Indikátor je propočtený z více parametrů a každý z nich se vypočítá jinak. Často se na něm hledají divergence jako vstupní signál pro otočku trendu.

Fibonacciho pásma

Fibonacci je jedním z indikátorů, který nemusí být úplně srozumitelný na pochopení. Fibonacciho pásma jsou oblasti v trhu, které jsou vypočítané podle specifické sekvence čísel (tzv. Fibonacciho řada).

Ta vytváří vzorce, které se opakují v celém vesmíru (ulity hlemýžďů, listy stromů, tvary mraků apod.), a proto i na finančních trzích by měla tato řada existovat a trh by na ni měl patřičně reagovat.

Fibonacciho pásma je poněkud výjimečná studie, především proto, že je neperiodická a nepočítá se tedy z cenových úseček. Díky tomu je univerzálně použitelná na všechny časové rámce.

Bollingerova pásma

Jako poslední si představíme bollingerova pásma, což jsou hladiny postavené na klouzavých průměrech. Vychýlení ceny do jednoho extrému bollingerova pásma se považuje za signál pro návrat ceny zpět a opačně. Použití tohoto indikátoru je opravdu hodně triviální.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart