Vertikální spready: Poznejte výhody a rizika této opční strategie
Vertikální spready jsou oblíbené u opčních traderů, kteří spekulují na růst (vertikální call spread) či pokles podkladového aktiva (vertikální put spread).

V tomto článku si tyto opční kombinace představíme a vysvětlíme. Poznejte výhody a rizika vertikálních spreadů. Pokud hledáte brokera pro obchodování opcí, klikněte zde.

Vertikální call spread

Nákup vertikálního call spreadu se užívá při očekávání nárůstu ceny podkladového aktiva. Vertikální call spread vytvoříme tak, že vypíšeme i nakoupíme stejný počet call opcí. Nakoupené call opce mají ale nižší realizační cenu než vypsané call opce.

Za takovouto kombinaci opcí zaplatí investor opční prémium, které představuje maximální možnou ztrátu. Riziko pozice je tedy omezeno a není blokována marže.

V příkladu jsou provedeny tyto obchody:

 • Nákup call opce se strike cenou $40
 • Výpis call opce se strike cenou $45
Vertikální call spread
Vertikální call spread: Nákup call opce se strike cenou $40 a výpis call opce se strike cenou $45.

Tato strategie se obyčejně využívá při spekulaci na růst ceny podkladu. Vzhledem k tomu, že se zaplatí opční prémium (zaplacené prémium za nakoupenou call opci-získané prémium za vypsanou call opci), je profit otázkou velikosti růstu podkladového aktiva. Pakliže se podkladové aktivum nehýbe, je tato strategie ztrátová.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vertikální call spread: Vysvětlení teorie

Kombinace nakoupených a vypsaných opcí redukuje jak potenciální ztrátu, tak potenciální zisk. V uvedeném příkladě investor zaplatí opční prémium $2 (jedná se o výsledný rozdíl mezi zaplaceným prémiem ve výši $5 a přijatým prémiem ve výši $3).

To posune break even bod (bod nulového zisku a ztráty) na hodnotu $42. Pokud se v době expirace bude cena podkladového aktiva pohybovat nad $42, strategie je zisková. Maximálního zisku pak bude dosaženo tehdy, když se cena podkladového aktiva v době expirace dostane nad $45. V našem případě je pak maximální zisk omezen na $300 (45-42 = 3, přičemž to ještě musíme vynásobit multiplikátorem 100).

Pokud by se cena podkladu dostala při expiraci pod $42, bude pozice ztrátová. Maximální ztráta je ale limitována na zaplacené opční prémium, tedy $200.

Výhody vertikálního spreadu

 • Menší investice
 • Omezená výše rizika
 • Dobrý poměr risku a zisku

Nevýhody vertikálního spreadu

 • Omezená výše maximálního profitu

Význam realizační ceny opce a doby expirace

Vertikální call spread počítá s tím, že cena podkladového aktiva bude růst. S ohledem na to se také volí vhodná doba expirace a strike cena.

Výběr strike ceny

Pokud jde o volbu strike ceny, doporučujeme zaměřit se na nákup spreadu, který je na penězích (at-the money), nebo takového, který je mimo peníze (out-of-the-money). S tím je samozřejmě spojená nižší pravděpodobnost, že opce vyexpirují v penězích.

Výběr expirace

I vzhledem k limitovanému riziku není tato strategie příliš ovlivněna různými expiračními dobami. Nicméně je třeba si uvědomit, že čím blíže je čas expirace, tím vyšší je théta opčního spreadu.

Řízení pozice

Odhadli jste dobře vývoj a cena podkladového aktiva roste? Potom máte v podstatě dvě možnosti, jak s pozicí naložit. První z nich je, že počkáte na expiraci a opční spread zavřete těsně před ní.

U vertikálního call spreadu v penězích je často vidět, že jeho cena je nižší, než je vnitřní hodnota opcí. Čím delší je čas do expirace, tím větší je rozdíl mezi vnitřní hodnotou opcí a cenou opčního spreadu. Je tomu tak díky času a časové hodnotě vypsané opce. Ta je v tomto případě výše než opce nakoupená.

Druhou možností je nečekat na datum expirace, uzavřít opční pozici a inkasovat profit.

Vertikální put spread

Vertikální put spread je zrcadlovým opakem k vertikální call spreadu a využívá se při spekulaci na pokles ceny podkladového aktiva. Tato opční kombinace se skládá ze stejného počtu nakoupených a vypsaných put opcí.

V tomto příkladu jsou provedeny následující transakce

 • Nákup put opce na strike ceně $40
 • Výpis put opce na strike ceně $35
Vertikální put spread
Vertikální put spread: Nákup put opce se strike cenou $40 a výpis put opce se strike cenou $35.

Vertikální put spread předpokládá pokles ceny podkladového aktiva. Pokud cena dostatečně neklesne nebo naopak vzroste, je tato strategie ztrátová.

Vertikální put spread: Vysvětlení teorie

Kombinace nakoupených a prodaných opcí snižuje jak riziko, tak výši investice, kterou je třeba do nákupu vložit. Podobně jako u call spreadu je i zde omezen maximální zisk i maximální riskovaná částka.

V našem příkladu při nákupu put opce na strike ceně $40 došlo k zaplacení opčního prémia ve výši $2 (jedná se o výsledný rozdíl mezi zaplaceným prémiem ve výši $5 a přijatým prémiem ve výši $3). Díky tomu se posouvá break even na hladinu $38. V případě, že cena při expiraci bude pod $35, bereme maximální zisk ve výši $300. Pakliže naopak bude cena podkladu při expiraci nad $38, naší maximální ztrátou bude zaplacené prémium $200.

Výpočet zisku a ztráty probíhá v principu stejně jako u vertikálního call spreadu. Díky této opční kombinaci zaplatíme opční prémium a máme negativní thétu (časovou hodnotu). To znamená, že čas plyne v náš neprospěch a my tedy potřebujeme, aby se cena podkladu pohnula směrem dolů.

Během času se ztrácí časová hodnota opce, což má vliv na celkové znehodnocení pozice, aniž by se cena podkladu posunula proti nám. Proto je důležité, aby théta byla co nejnižší a snižovala tak opční pozici co nejméně. O opčních řeckých písmenech a jejich vlivu na cenu si můžete více přečíst v tomto článku.

LYNX opční broker
Co lze obchodovat prostřednictvím opcí?

Populární jsou opce na akcie, indexy a futures. Nabídka opcí se ale u brokerů liší. S online brokerem LYNX lze obchodovat opce na EU a US akcie (např. Tesla nebo Apple), indexy (např. S&P 500 nebo Nasdaq) nebo komodity. Zjistěte více o opční nabídce a poznejte nejobchodovanější opce.

Výhody vertikálního put spreadu

 • Menší investice
 • Omezené maximální riziko
 • Dobrý poměr risku a zisku

Nevýhody vertikálního put spreadu

 • Omezený maximální profit

Význam realizační ceny opce a doby expirace

U vertikálního put spreadu očekáváme pohyb podkladového aktiva směrem dolů. S ohledem na to se také volí vhodná doba expirace a strike cena.

Výběr strike ceny

Pokud jde o strike, je vhodné nakupovat spready, které jsou na penězích nebo mimo peníze.  Čím více je spread mimo peníze, tím méně za něj zaplatíte. Samozřejmě se tím ale i snižuje pravděpodobnost, že opce expirují v penězích.

Výběr expirace

I vzhledem k limitovanému riziku není tato strategie příliš ovlivněna různými expiračními dobami. Nicméně je třeba si uvědomit, že čím blíže je čas expirace, tím vyšší je théta opčního spreadu.

Řízení pozice

Odhadli jste dobře pokles ceny podkladového aktiva? Potom máte dvě možnosti, jak s pozicí naložit. První z nich je, že počkáte na expiraci a opční spread zavřete těsně před ní.

U vertikálního put spreadu, který je v penězích je často vidět, že jeho cena je nižší než vnitřní hodnota. Čím delší je čas do expirace, tím větší je rozdíl mezi vnitřní hodnotou opcí a cenou opčního spreadu. Je tomu tak díky času a časové hodnotě vypsané opce.

Druhou možností je nečekat na datum expirace, uzavřít opční pozici a inkasovat profit.

Opční spready jsou oblíbené právě díky tomu, že kombinace opcí umožňuje lépe regulovat riziko a snižuje výši nutné investice. Právě díky tomu jsou vertikální spready velmi oblíbenou strategií.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Vertical spreads: de call spread en put spread [online]. Vydáno 27. 6. 2022 [cit. 02. 01. 2023]. Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart