Investování do zlata: Praktický průvodce & 5 důvodů proč si vybrat zlato v roce 2024

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Barrick Gold
ISIN: CA0679011084
|
Symbol: GOLD --- %

---
USD
---% (1D)
Týd. ---
Měs. ---
1 rok ---
Přejít na Barrick Gold Akcie
Investování do zlata
Je nyní vhodný čas na nákup zlata? Jedním ze způsobů, jak své portfolio diverzifikovat, je investice do zlata, protože zlato má zpravidla negativní korelaci k akciovým trhům.

V článku vám představíme 5 důvodů proč zvážit investování do zlata a jak funguje obchodování se zlatem. Pokud hledáte brokera pro obchodování se zlatem, klikněte zde.

Proč tomu tak je?

Zlato bylo od pradávna považováno za silného uchovatele hodnoty a v dobách nejistoty nabíralo na síle. Je vzácné a jeho hodnota je v čase stabilní. Jestliže se na trzích rozšíří panika a ceny akcií prudce oslabují, investoři přirozeně hledají bezpečnější úložiště pro své finanční prostředky. Mnozí ho nacházejí právě ve zlatě a v menší míře také v dalších cenných kovech.

Obecně se doporučuje, aby alespoň 5 – 15 % hodnoty portfolia tvořila investice do zlata nebo do produktů na zlato navázaných. Sníží se tak celkový risk a zvýší se výnosnost.

5 důvodů proč investovat do zlata

Historicky bylo zlato vždy cenné a využívalo se k tomu, aby krylo nějaké jiné ceniny – typicky peníze. Řada zemí při vydávání svých bankovek zavedla tzv. zlatý standard, který měl svázat hodnotu vydaných bankovek s hodnotou zlata.

Postupem času se od tohoto standardu stále více upouštělo, až jsme se dostali do bodu, kdy bankovky kryté zlatem v nejsou a hodnota jejich kurzu je plovoucí a spíše psychologická.

Jak investovat do zlata?
Do zlata lze investovat buď fyzicky ve formě zlatých prutů a mincí nebo prostřednictvím zlatých certifikátů, akcií, futures, opcí a ETF.

Ačkoliv zlato není předmětem každodenních transakcí, je stále důležité pro globální ekonomiku. Stačí se podívat na rozvahy centrálních bank a jiných finančních organizací, jako je Mezinárodní měnový fond.

Tyto organizace drží přibližně jednu pětinu světové nabídky nadlimitního zlata. Několik centrálních bank (v obavách ohledně dlouhodobého výhledu globální ekonomiky) k současným zlatým rezervám ještě další přidaly.

Investice do zlata slouží několika důležitým cílům. Pojďme se nyní podívat na 5 dobrých důvodů pro nákup zlata:

1. Zlato jako ochrana proti inflaci

Zatímco zlato je schopno zachovat bohatství po stovky generací, o papírových penězích toto říct určitě nelze. Investice do zlata může sloužit jako dobrá ochrana proti inflaci, která je schopna totálně znehodnotit hodnotu peněz.

Sedmdesátá léta představují příklad růstu cen zlata uprostřed rostoucí inflace. Tato myšlenka se stupňuje v prostředí, kde investoři čelí poklesu ceny amerického dolaru.

2. Zlato jako ochrana proti klesajícícmu dolaru

Důvodem, proč zlato těží z klesajícího amerického dolaru, je, že zlato je globálně oceňované právě v amerických dolarech. Pro tento vztah existují dva důvody. Za prvé, ti, kteří investují do zlata, musí prodávat své americké dolary, což vede k poklesu této měny.

Druhý důvod má co do činění s tím, že oslabení dolaru činí zlato levnější pro investory, kteří mají jiné měny a o investování do zlata projeví zájem. To má za následek větší poptávku od investorů, kteří drží měny, které vůči americkému dolaru posílily.

3. Zlato jako bezpečný přístav

Politické napětí, ekonomické nejistoty, obchodní války, kolapsy měn, poklesy akciových trhů, všude tam zlato slouží jako jeden z bezpečných úložišť právě pro svoji schopnost uchovat si hodnotu i v těžkých dobách. Historie je plná zhroucených impérií, politických převratů a kolapsů a ti kteří drželi zlato, byli schopni úspěšně ochránit své bohatství a uniknout nepokojům.

V důsledku toho, kdykoli se objevují události, které naznačují určitý druh globální nejistoty, investice do zlata nabírá na síle.

KDE KOUPIT ZLATO?
Zlato lze koupit buď fyzicky ve formě zlatých prutů a mincí nebo prostřednictvím zlatých certifikátů, akcií, futures, opcí a ETF.

4. Zlato jako diverzifikace

Zlato je obecně považováno za diverzifikační složku investic. Je zřejmé, že zlato historicky sloužilo jako investice, která může do portfolia přidat onen potřebný prvek zajištění, bez ohledu na to, zda se obáváte inflace, klesajícího amerického dolaru nebo chráníte majetek před kolapsem.

Pokud se zaměřujete pouze na diverzifikaci, zlato nekoreluje s akciemidluhopisy, energiemi ani nemovitostmi.

5. Zlato jako dividendová investice

Zlaté akcie, o kterých bude řeč dále, obecně rostou a klesají s cenou zlata jako takového, ale jsou zde společnosti, které jsou dobře spravované a mohou tedy vykazovat zisk i v dobách, kdy cena kovu klesá. Řada těchto společností vyplácí dividendy a stává se tak dalším příjmem pro jejich vlastníky.

I poměrně malé zvýšení cen zlata může vést k významnému zisku takových společností a vlastníci těchto akcií obvykle získají mnohem vyšší návratnost svých investic, než vlastníci fyzického zlata.

Jak vypočítat cenu zlata?

Cenu zlata za gram vypočítáme vydělením momentální ceny zlata hodnotou 1 trojské unce (31,103 g). Pokud je dnes zlata např. 1330 USD za trojskou unci, cena zlata za gram bude 1330/31,103 = 42,76 USD.

LYNX Webinář: Výběr z aktuálních příležitostí na komoditách

Jak investovat do zlata?

Obchodování se zlatem má mnoho podob. Od nákupu zlatých šperků, mincí, či slitků čistého zlata, až po nákup burzovně obchodovaných futures, fondů nebo akcií zlatokopeckých firem.

Zlato lze tedy nakupovat, jak ve své fyzické podobě, tak skrze pokročilejší finanční nástroje. Investice do zlata a dalších cenných kovů je pro průměrného člověka každopádně přístupnější, než investování do ostatních komodit. Narozdíl od ropy lze do zlata investovat po malých částkách a fyzicky nakupovat slitky zlata např. po jednom gramu každý měsíc.

Čtěte také >> Velký průvodce obchodováním 11 komodit

Takové investování jde ale mimo burzy a nebudeme se o něm v tomto článku příliš rozepisovat. Naopak se zaměříme na to, jak investovat do zlata na burze.

Obchodování se zlatem (a do komodit obecně) na burzovních trzích bývá typicky komplikovanější, než investování do akcií nebo dluhopisů, protože komodity lze nakupovat a prodávat přes řadu různých investiční instrumentů (jako jsou futures, opce, ETF, či akcie) a každému z nich je třeba alespoň v základech porozumět. Každý investiční instrument má totiž jiné parametry, jinou výnosnost, jiná rizika a specifika.

Podívejme se, jaké jednotlivé možnosti máme, chceme-li začít s obchodováním se zlatem na burze.

Investice do zlata prostřednictvím futures

Nákup zlata ve fyzické podobě zdaleka není jedninou jak investovat do zlata. Zlato jakožto komodita se často obchoduje přes burzovní termínované kontrakty, které označujeme jako futures. Futures je smlouva o budoucím dodání nějakého podkladového aktiva. Podkladovým aktivem je v tomto našem případě fyzické zlato.

Futures jsou kontrakty, které jsou standardizované a pákové. Co to znamená? Standardizace nám říká, že nakoupíte-li futures, nakoupíte vždy stejné množství komodity ve stejné kvalitě.

Je-li něco pákové, pak to znamená, že se využívá k obchodování tzv. margin. Tyto specifikace určuje burza a jsou závazné pro všechny účastníky trhu.

Převedeno na konkrétní příklad, investování do zlata přes futures kontrakt znamená to následující. Burza specifikuje, že nákupem jednoho kontraktu futures na zlato (který se označuje symbolem GC) nakoupíte 100 trojských uncí zlata.

Nemůžete tedy nakoupit jen jednu trojskou unci nebo jen jeden kilogram zlata.

Z toho vyplývá, že obchodování se zlatem přes futures je poměrně drahá záležitost. Málokdo totiž má na to nakoupit najednou sto uncí zlata. Naštěstí ale burza stanovuje tzv. margin, neboli minimální zálohu, kterou je potřeba složit, aby futures kontrakt šel koupit.

Margin bývá násobně menší než reálná cena podkladu. U futures na zlato se marže pohybuje od $3000 do $4500.

Není to ale tak, že složíte $3000 a někdo vám domů doručí 100 uncí zlata. Takové obchodování se zlatem by bylo velmi výhodné. Proto fyzické doručení u většiny brokerů včetně LYNX není možné.

Futures se tak obecně využívají spíše na zjišťování nebo na krátkodobé spekulace. Obyčejný investor je nikdy nevyužívá pro nákup fyzické komodity jako takové.

Výše jsme si řekli, že burza vždy stanovuje pravidla pro konkrétní kontrakty. Existuje několik futures kontraktů, které lze pro investování do zlata využít. Každý má jiná specifika.

3 futures kontrakty na zlato

Nejvíce využívaným je futures kontrakt, který se označuje jako GC (Gold Comex). Má jako podklad 100 trojských uncí, nejmenší pohyb ceny je $0,10 na jednu unci a aktuální intradenní marže je necelých $3000. Tento kontrakt má největší likviditu a dalo by se říci, že je jakýmsi standardem.

Druhý futures kontrakt na zlato, který lze využít, je E-mini Gold, který se označuje jako QO. Jeho podkladem je 50 trojských uncí a nejmenší pohyb ceny je $0,25 na unci. Tento kontrakt je tedy “menší”, má násobně menší likviditu než GC a má i menší intradenní marži, která je zhruba $1500.

Třetí futures kontrakt vhodný na obchodování zlata, je E-micro Gold (označuje jako MGC). Jak už název napovídá, je ještě menší než předchozí, podkladem je pouze 10 trojských uncí zlata, ale obchoduje se více a častěji než QO. Intradenní marže je kolem tří set dolarů.

Všechny tři výše zmíněné futures kontrakty se obchodují na americké burze NYMEX.

Jak investovat do zlata prostřednictvím opcí

K investování do zlata je možno využít i opce, resp. opce na futures. Opět je třeba nejprve pochopit, jak opce fungují, seznámit se všemi mechanizmy a riziky. Ve zkratce, opce jsou práva, která dávají nakupujícímu možnost do určitého data vstoupit do trhu long či short na cenách, které si předem zvolil. Problematika opcí je pravděpodobně ještě složitější než problematika futures.

Na velký kontrakt GC obchodovaný na burze Nymex se dají nakupovat i vypisovat opce. Na menší kontrakty QO a MGC se opce neobchodují.

Opce je možné obchodovat ale i na řadu zlatých ETF a i na řadu zlatých akcií, o kterých si povíme dále.

Zlaté ETF

Zkratka ETF označuje burzovně obchodované fondy, které sledují vývoj určitých podkladových aktiv. Zlatá ETF sledují vývoj ceny zlata, ať už spotového nebo přes finanční instrumenty.

Problematiku burzovně obchodovaných fondů rozebíráme v ETF průvodci. Jedná se o investiční fondy, které nakoupí nějaké finanční či nefinanční aktiva a následně vydají své vlastní akcie se kterými je možné obchodovat na burze. Zlaté ETF tedy investiční fondy nakupují buď na zmíněné futures kontrakty na zlato nebo nakupují fyzické zlato nebo nakupují akcie firem, které zlato těží nebo nakupují bondy které jsou zlatem kryté atd.

Tím, že investiční fondy nakoupí a drží aktiva, která souvisí se zlatem a následně vydají své cenné papíry, je zaručena velmi silná korelace. Pakliže bude cena fyzického zlata růst, bude růst i cena akcií fondů, které fyzické zlato drží.

Výhody investování do zlata prostřednictvím ETF

Výhodou takové investice do zlata je diverzifikace. Namísto toho, aby investor vybíral jednu konkrétní akcii jedné konkréní firmy, která např. těží zlato, koupí ETF, které ve svém portfoliu drží mnoho takových akcií. Kupuje tedy celý sektor a vyhýbá se tak nepříjemné možnosti, že zrovna vybral tu jednu smolnou akcii.

Obchodování se zlatem pomocí ETF probíhá stejně jako obchodování akcií, nebývá u nich (většinou) žádný pákový efekt jako u futures. Celkově jsou mnohem jednodušší na pochopení i na výpočet rizika potenciálu.

Na světě existuje velká paleta ETF trhů, které kopírují zlato a investování do nich je velmi populární. Jaké zlaté ETF vybrat je vždy otázkou, kterou si musí každý zodpovědět sám potom, co se seznámí s detaily konkrétního trhu. Informace o konkrétním ETF je nejlépe hledat v prospektu, který každý fond povinně vydává.

Bohužel současná legislativa EU omezuje obchodování amerických ETF pro občany České republiky.

Zlaté akcie

Podobně jako se vžil akronym FANG, který označuje 4 lídry “tech” odvětví (FacebookAmazonNetflixGoogle), existuje i akronym BANK, který označuje 4 lídry odvětví těžby zlata. Patří tam Barrick Gold (ABX), Agnico Eagle Mines (AEM), Newmont Mining Corp (NEM), Goldcorp (GG). To, zda jde o top 4 akcie v tomto sektoru, je samozřejmě diskutabilní a ryze subjektivní. Do seznamu jsme umístili jen vybrané z nich.

Těžařských akcií je celá řada a budete-li investovat do zlata právě nákupem některé z nich, můžete využít tento odkaz, který nabízí zajímavé tituly.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak investovat do zlata: Akcie těžařů zlata

Další možností, jak investovat do zlata, je nakoupit akcie firem, které zlato těží nebo jej nějak zpracovávají, distribuují, či z něj vyrábí třeba šperky. Velkou skupinou jsou akcie zlatých těžařů, což jsou právě firmy, které zlato (přípádně i jiné cenné kovy) kutají.

Takových firem existuje celá řada prakticky všude po světě. Liší se kapitalizací, operativními náklady, dividendou, tržní cenou apod. Do seznamu níže jsme uvedli šest akcií těžařů zlata.

Čtete také >> Investice do zlata: Nejlepší akcie těžařů zlata

Akcie Royal Gold (RGLD)

Royal Gold (ISIN: US7802871084 – symbol: RGLD – měna: USD) není úplně tradiční těžební společností, která musí investovat do nákladného vybavení. Tato firma generuje příjmy hlavně prostřednictvím licenčních poplatků a smluv s firmami, které cenný kov těží. Zajímavým aspektem obchodního modelu Royal Gold je, že společnost není závislá na úspěchu jednoho dolu. Kromě těžby zlata se Royal Gold podílí na více než 130 projektech zaměřených na jiné nerostné suroviny na šesti kontinentech.

Investování do zlata
Týdenní graf akcie RGLD od března 2017 do října 2022. Zdroj: Trader Workstation (16. 10. 2022)

Akcie Kirkland Lake Gold (KL)

Kirkland Lake Gold (ISIN: CA49741E1007 – symbol: KL – měna: USD) vznikla v roce 2016 sloučením tří menších zlatých společností: Kirkland Lake Gold, St Andrew Goldfields a Newmarket Gold. Společnost, do jejíhož představenstva patří miliardář a celosvětově uznávaný komoditní investor Eric Sprott, má několik velmi lukrativních projektů těžby zlata v Kanadě a v Austrálii.

Akcie Agnico Eagle Mines (AEM)

Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085 – symbol: AEM – měna: USD) je společnost sídlící v kanadském Torontu. Název Agnico pochází z roku 1957 a jedná se o zkratku symbolů prvků pro stříbro (Ag), nikl (Ni) a kobalt (Co). Dnes je Agnico Eagle producentem zlata s osmi těžebními doly v Kanadě, Finsku a Mexiku. V těchto zemích, stejně jako ve Spojených státech a ve Švédsku, jsou ve fázi průzkumu a rozvoje další zajímavé projekty zaměřené na zlato.

Investování do zlata
Týdenní graf akcie AEM od března 2017 do října 2022. Zdroj: Trader Workstation (16. 10. 2022)

Akcie Barrick Gold (ABX)

Barrick Gold (ISIN: CA0679011084 – symbol: ABX – měna: CAD) je jedním z nejznámějších a největších těžařů na světě. Barrick Gold uskutečnila fúzi se společností RandGold ve výši USD 18,3 miliard, díky čemuž nyní akcionáři Barrick Gold vlastní 67% společnosti RandGold. Vedle zlata se tato společnost soustředí také na těžbu stříbra a mědi.

Investování do zlata
Týdenní graf akcie ABX od března 2017 do října 2022. Zdroj: Trader Workstation (16. 10. 2022)

Akcie Corvus Gold (KOR)

Tato těžební společnost soustředí své hlavní aktivity na Aljašce a v Nevadě. Společnost disponuje celou řadou patentů v oblasti alokace zlata a stříbra.

Akcie Maya Gold & Silver (MYA)

Tato společnost vlastní několik největších dolů v Maroku, kde si za posledních několik let silně upevnila své dominantní postavení.

Akcie Wesdome Gold Mines (WDO)

Tato společnost se zaměřuje zejména na zlato. Wesdome Gold Mines byla založena jako společný podnik v roce 1976 s cílem prozkoumat a rozvíjet doly Wesdome Estate ve Val d’Or.

Akcie Great Bear Resources (GBR)

Tato společnost v roce 2015 získala komplex Dixie Mines v okrese Red Lake v Ontariu.

Výhody nákupu zlata skrze burzovní produkty

Možností kde koupit zlato je celé spektrum. Každá investice má své výhody i nevýhody. Nákup a držení fyzického zlata je alternativou pro ty, kteří rádi vlastní hmatatelný majetek spíše než nějaké kusy papíru. Nevýhodou je mnohem nižší likvidita a vyšší spread oproti zlatu ve formě burzovních instrumentů.

Přečtěte si také:

Produktové informace:

Key Information Document (KID): Futures CME Group na Kovy s Fyzickým Dodáním. (12. 5. 2023); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/cz-key-information-document-metals-futures-physical.pdf

Key Information Document (KID): Futures CME Group na Kovy s Peněžním Vypořádáním. (12. 5. 2023); www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/cz-key-information-document-metals-futures-cash-settled.pdf

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX