Zásady a nastavení souborů cookies

Vážíme si vašeho zájmu o naše stránky, a proto přistupujeme ke zpracování údajů na našich stránkách co nejtransparentněji. Na této stránce najdete všechny informace o cookies, které používáme my a naši integrovaní poskytovatelé. Další informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde najdete i možnosti, jak nás kontaktovat.

Některé soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro fungování naší webové stránky (nezbytné soubory cookie), a proto je nelze zrušit. U všech ostatních typů souborů cookies vás žádáme o souhlas. Toto nastavení navíc můžete kdykoli změnit (nastavení souborů cookies).

Upravte nastavení souborů cookies
Zelená ikona burzovní info s cenovým grafem

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které si zapamatují vaše preference během prohlížení našich webových stránek LYNX. Soubory cookies jsou uloženy ve vašem zařízení prohlížečem a jsou platné pouze pro dané zařízení. Při opětovné návštěvě internetové stránky, která předala soubor cookies vašemu prohlížeči, dojde k rozpoznání a individuálnímu nastavení.

Naše soubory cookie

Používáme různé typy cookies. V následujícím textu podrobně vysvětlíme, jaké soubory cookie používáme na našich webových stránkách.

Zásady používání cookies (LYNX Cookies politika)

Tato Politika a zásady používání cookies se mohou měnit, a LYNX si tímto vyhrazuje právo na její úpravu a změnu. Například pokud začneme používat jiné cookies nebo pokud dojde ke změnám v právních předpisech či pokynech mateřské společnosti LYNX B.V. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, budeme vás o nich informovat prostřednictvím našich Zásad používání cookies na webových stránkách společnosti LYNX.

1. Omezení cookies

Cookies jsou určeny pro konkrétní počítače. Prohlížeče jsou ve výchozím nastavení nastaveny tak, aby cookies přijímaly. Pokud toto není váš případ a chcete, aby byly cookies ukládány, změňte si nastavení prohlížeče, abyste mohli plně využívat cookies nastavené společností LYNX.

2. Jaké cookies společnost LYNX používá?

Cookies se používají, když navštívíte naše webové stránky www.lynxbroker.cz. Skrze naše webové stránky jsou umístěny následující cookies:

Funkční (nezbytné) cookies

Analytické cookies

Marketingové cookies

Na konci těchto Zásad používání cookies naleznete tabulku s níže uvedenými informacemi pro každou kategorii cookies:

 • Název souboru(ů) cookie
 • Účel a funkce
 • Uložené informace
 • Doba uchovávání dat
 • Cookies společnosti LYNX / cookies třetích stran
 • K umístění cookies je/není nutný váš souhlas

3. Co tyto cookies dělají?

3.1. Funkční (nezbytné) cookies

Společnost LYNX používá funkční (nezbytné) cookies, včetně preferenčních cookies.

Funkční (nezbytné) cookies jsou nutné pro správné uspořádání, technické fungování a navigaci na našich webových stránkách. Používají se také k zapamatování toho, zda jste cookies přijali nebo odmítli. Umísťujeme své vlastní cookies, které mohou číst pouze zaměstnanci společnosti LYNX k tomu účelu pověřeni. Údaje nebo osobní údaje získané prostřednictvím funkčních (nezbytných) cookies neposkytujeme třetím stranám, pokud to není vyžadováno právními předpisy.

Jedním z typů funkčních cookies jsou také preferenční cookies. Preferenční cookies zajišťují, že si naše webové stránky zapamatují informace, které ovlivňují fungování a design našich webových stránek, jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Právní předpisy stanovují, že funkční cookies nevyžadují souhlas.

3.2. Analytické soubory cookies

Analytické cookies zaznamenávají, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto informace slouží k analýze používání našich webových stránek a k vytváření anonymních uživatelských statistik a zpráv. Tyto poznatky využíváme ke zlepšování našich marketingových aktivit a také kvality, efektivity a uživatelské přívětivosti našich webových stránek.

 • Google Analytics

Využíváme nástroj Google (Universal) Analytics. Společnost Google jako poskytovatel této služby umisťuje prostřednictvím našich webových stránek analytické cookies. Upozorňujeme, že společnost LYNX učinila příslušná opatření, aby omezila dopad na vaše soukromí. Například část vaší IP adresy je maskována (poslední oktet) a společnost LYNX uzavřela se společností Google smlouvu o zpracování, podle níž společnost Google vystupuje výhradně jako zpracovatel.

Další informace o těchto cookies a době jejich uchovávání naleznete zde.

Společnost Google vám nabízí možnost odhlásit se od shromažďování údajů v rámci nástroje Google Analytics prostřednictvím doplňku prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Chcete-li tuto možnost využít, klikněte zde. Další obecné informace o používání cookies společností Google a o zásadách ochrany osobních údajů společností Google naleznete zde.

 • Hotjar

Na našich webových stránkách využíváme službu Hotjar, která slouží k analýze webových stránek, abychom lépe porozuměli potřebám a zkušenostem uživatelů našich webových stránek (například kolik času stráví na které stránce, na které odkazy kliknou, co se uživatelům na našich webových stránkách líbí nebo nelíbí). Služba Hotjar používá uživatelské profily k analýze chování návštěvníků na našich webových stránkách a k vyhodnocení toho, jak můžeme naše online služby vylepšit. Hotjar může používat cookies. Uživatelské profily jsou pseudonymizované a nebudou kombinovány s osobními údaji uživatelů webových stránek bez jejich konkrétního a výslovného souhlasu. Proti shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy webu můžete kdykoli vznést námitku, a to tak, že navštívíte stránku https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ a kliknete na tlačítko “Zakázat Hotjar”. Společnost Hotjar nesdílí vaše údaje s třetími stranami. Další informace naleznete zde.

Společnost Hotjar vystupuje výhradně jako zpracovatel. Společnost LYNX uzavřela se společností Hotjar smlouvu o zpracování.

Společnost LYNX vás požádá o souhlas s používáním těchto cookies. Cookies můžete kdykoli deaktivovat. Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči umístěn tzv. opt-out cookie. Mějte na paměti, že tento opt-out musí být znovu nainstalován poté, co jste odstranili všechny cookies.

 • Další cookies a technologie

Váš souhlas si vyžádáme i pro další analytické cookies, pakliže tyto cookies neovlivňují nebo téměř neovlivňují vaše soukromí. O souhlas vás například požádáme, pokud cookies umisťuje třetí strana, která nevystupuje výhradně jako zpracovatel těchto cookies. Například pokud by taková třetí strana vystupovala jako (spolu)správce a prováděla analýzy/benchmarky ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích stran. V takovém případě vás vždy požádáme o souhlas. Vždy máte možnost se rozhodnout, do jaké míry chcete tyto nebo jiné cookies a technologie povolit. Svou volbu můžete kdykoliv zrušit.

Ukládání těchto cookies můžete zabránit tak, že to zadáte v rámci nastavení svého prohlížeče nebo kliknete na “Nesouhlasím” v banneru s cookies na našich webových stránkách. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

3.3. Marketingové cookies: Reklamní cookies a cookies sociálních médií

Marketingové cookies používáme ke zlepšení a měření úspěšnosti našich reklamních kampaní, k přehrávání videí a k lajkování/sdílení webového obsahu prostřednictvím tlačítek na našich webových stránkách.

Reklamní cookies 

Pokud například návštěvník klikne na reklamní banner na webových stránkách LYNX, vytvoří se prostřednictvím prohlížeče soubor cookie s reklamním ID a omezenou platností. Reklamní ID používáme k identifikaci toho, který reklamní materiál přitáhl vaši pozornost k webu LYNX. Neexistují žádné další funkce pro rozpoznání návštěvníka(ů) našich webových stránek.

Reklamní cookies používáme k tomu, abychom zjistili, které stránky jste na našich webových stránkách navštívili. Tyto informace používáme k umístění pro vás relevantních reklamních sdělení společnosti LYNX na další webové stránky, které navštívíte. Za tímto účelem spolupracujeme s reklamními partnery, jako je Google nebo Facebook. Prostřednictvím těchto partnerů můžeme také vyhledávat další cílové skupiny, pro které by naše reklamy LYNX mohly být zajímavé. Naši reklamní partneři mohou pomocí reklamních cookies sledovat, které další webové stránky navštěvujete. Tyto cookies umisťujeme pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas prostřednictvím našeho banneru s cookies.

Zjišťujeme, z důvodu zkvalitňování služeb LYNX, kolik lidí klikne na naše reklamy. A kolik z nich si zakoupí náš produkt (otevření majetkového účtu prostřednictvím LYNX) nebo se uchází o některou z volných pracovních pozic ve společnosti LYNX. Takto nám reklamní cookies pomáhají zlepšovat náš digitální marketing.

Upozornění: i když nedáte souhlas s těmito cookies, mohou se vám stále zobrazovat naše nabídky. V takovém případě tyto nabídky nereflektují vaše chování na našich webových stránkách.

Cookies pro sociální média 

Prostřednictvím pluginů sociálních médií můžete na našich webových stránkách zobrazovat, lajkovat a sdílet určitý obsah. K zajištění správného fungování těchto pluginů používáme cookies z platforem sociálních médií. Tyto cookies zajišťují, že vás webové stránky těchto sociálních médií rozpoznají, když chcete sdílet obsah webových stránek, například článek. Pomocí těchto cookies mohou přihlášení uživatelé vybrané platformy sociálních sítí také okamžitě sdílet konkrétní obsah z našich webových stránek.

Další informace o cookies, které umisťují, a o údajích, které shromažďují, naleznete v prohlášeních příslušných stránek sociálních médií. Příslušné odkazy naleznete níže. Doporučujeme pravidelně kontrolovat podmínky těchto stran, protože se mohou měnit. Společnost LYNX na ně nemá žádný vliv.

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube (Google)

Společnost LYNX umisťuje tyto marketingové cookies pouze s vaším souhlasem. Pokud s používáním marketingových cookies nesouhlasíte nebo procházíte naše webové stránky bez možnosti volby, nebudou do vašeho počítače žádné marketingové cookies uloženy.

Kompletní přehled cookies, které používáme, naleznete v části 7 níže.

4. Poskytuje společnost LYNX získané údaje dalším stranám?

Informace o našich klientech jsou pro nás důležité a pomáhají nám optimalizovat naši nabídku. Prodej těchto informací o klientech však není součástí naší obchodní strategie. Informace získané pomocí cookies sdílíme s třetími stranami pouze v rozsahu uvedeném níže:

 • Poskytovatelé služeb: Najímáme si další společnosti a osoby, aby pro nás plnily úkoly. Příkladem je zasílání dopisů a e-mailů. Výše uvedené subjekty pak naším jménem analyzují používání našich webových stránek. Tito poskytovatelé služeb obdrží pouze informace potřebné k plnění daných úkolů. S třetími stranami jsme neuzavřeli žádné dohody, na jejichž základě by mohly získané informace používat k jiným účelům. Kromě toho jsou povinni s informacemi nakládat v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a Evropskou legislativou o ochraně osobních údajů.
 • Ochrana společnosti LYNX a třetích stran: Klientské účty a osobní údaje o klientech poskytneme, pokud nám to ukládají právní předpisy, pokud je takové poskytnutí nezbytné k zajištění dodržování našich všeobecných obchodních podmínek nebo jiných smluvních ujednání nebo k ochraně našich práv, práv našich klientů a práv třetích stran.
 • S vaším souhlasem: Ve všech ostatních případech vás budeme informovat, pokud musíme sdílet osobní údaje s třetími stranami, abyste měli možnost udělit svůj souhlas.

Pokud osobní údaje zpřístupníme třetím stranám ve výše popsaném rozsahu nebo je zpřístupníme zemím mimo Evropský hospodářský prostor, vždy zajistíme, aby byly informace zpřístupněny v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a českými právními předpisy o ochraně údajů.

5. Jaké jsou vaše možnosti?

Jak je uvedeno výše, cookies, které vyžadují váš souhlas, budou do vašeho počítače uloženy pouze v případě, že jste to povolili kliknutím na tlačítko “Souhlasím” v banneru s cookies. Tento banner s cookies se vám zobrazí při první návštěvě našich webových stránek.

V banneru se soubory cookies můžete uvést, že si nepřejete dostávat určité typy cookies na našich webových stránkách, rovněž můžete změnit nastavení cookies nebo svůj souhlas později zrušit. K zaznamenání vaší volby však musíme soubor cookie umístit. Volbu musíte provést pro každý prohlížeč a počítač, protože vaše nastavení nemůžeme přenést do jiných prohlížečů a zařízení, které používáte.

Cookies můžete spravovat také prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Funkce nápovědy v panelu nabídek většiny prohlížečů vysvětluje, jak můžete prohlížeči zabránit přijímat nové soubory cookies, jak vás prohlížeč upozorní na přijetí nových cookies nebo jak můžete deaktivovat všechny přijaté cookies.

Soubory cookies se ukládají do každého počítače (zařízení), který používáte k návštěvě webových stránek. Pokud již nechcete přijímat žádné cookies, musíte změnit nastavení na všech počítačích, které používáte. Upozorňujeme, že pokud odmítnete a/nebo odstraníte soubory cookies, může to mít vliv i na funkční cookies. To může omezit možnosti používání našich webových stránek nebo jejich částí.

6. Odebrání vyskakovacích vyskakovacích oken (návod)

Přihlásili jste se k odběru oznámení LYNX push, ale chcete je znovu deaktivovat? Na této stránce vám vysvětlíme, jak se můžete odhlásit z odběru našich push oznámení pomocí nastavení prohlížeče. 

Odstranění push oznámení pro Google Chrome  

 • Vyberte tlačítko nabídky (tři tečky v pravém horním rohu prohlížeče). 
 • Klikněte na Nastavení. 
 • Přejděte dolů a vyberte možnost Soukromí a zabezpečení. 
 • Vyberte možnost Nastavení webu. 
 • Klikněte na Oznámení. 
 • Přejděte na webové stránky společnosti LYNX. Klikněte na tři tečky vedle adresy webové stránky LYNX a vyberte možnost Odstranit. 

Odstranění push oznámení pro Safari  

 • Vyberte nabídku Safari a klikněte na Nastavení. 
 • Přejděte na Webové stránky a vyberte možnost Oznámení. 
 • Chcete-li vypnout oznámení LYNX, vyberte v seznamu položku LYNX a zvolte možnost Odmítnout. 

Odstranění push oznámení pro Firefox 

 • Vyberte tlačítko nabídky (tři vodorovné čáry v pravém horním rohu). 
 • Klikněte na možnost Nastavení. 
 • V nabídce vlevo vyberte možnost Soukromí a zabezpečení. 
 • Přejděte dolů a vyberte možnost Oprávnění. 
 • Poté vyberte tlačítko Nastavení… vedle položky Oznámení. 
 • Chcete-li vypnout oznámení od společnosti LYNX, vyberte možnost Povolit vedle naší webové adresy a klikněte na tlačítko Blokovat v rozbalovacím okně. 

Odstranění push oznámení pro Microsoft Edge 

 • Vyberte tlačítko nabídky (tři tečky v pravém horním rohu). 
 • Vyberte možnost Zobrazit pokročilá nastavení. 
 • Chcete-li spravovat oprávnění, vyberte tlačítko v části Soubory cookie a oprávnění k webu. 
 • Chcete-li vypnout oznámení z aplikace LYNX, vyberte v části Oznámení položku LYNX a vypněte ji pomocí tlačítka Oznámení. 

7. Kontakt

Zavolejte nám

Zdarma z České republiky: 800 877 877

Ze zahraničí: +420 234 262 500

Napište nám

info@lynxbroker.cz

Autor a vydavatel těchto zásad:

LYNX B.V., organizační složka
IČO: 02451778
Sídlo: Za Hanspaulkou 879/8, 160 00 Praha 6, Česká republika

V případě zájmu o schůzku u nás v kanceláři nás prosím vždy včasně kontaktujte telefonicky nebo e-mailem pro upřesnění termínu.

Adresa sídla

LYNX B.V., organizační složka
Za Hanspaulkou 879/8, 160 00
Praha 6, Česká republika

IČO: 02451778

8. Jaké cookies používáme?

Soubory cookies používané třetími stranami:

Níže je uveden seznam externích poskytovatelů, kteří mohou při využívání služeb společnosti LYNX používat cookies.

PoskytovatelÚčelWebová stránka
CloudflareKe zvýšení rychlosti webových stránek používáme službu Cloudflare. https://www.cloudflare.com
EdXK zobrazení některých obrázků a ikon na našich webových stránkách využíváme edx.org. Pro některé zdroje se využívá služba Cloudflare jako CDN.https://edx.org
FacebookPro integraci se sociálními sítěmi používáme Facebook, aby naši uživatelé mohli sdílet články prostřednictvím svých účtů. https://www.facebook.com
GoogleSlužba Google Analytics je jednoduchý a snadno použitelný nástroj, který umožňuje majitelům webových stránek měřit, jak uživatelé interagují s obsahem na jejich webových stránkách.
Když uživatel přechází mezi webovými stránkami, služba Google Analytics poskytuje majitelům webových stránek štítky (knihovny) JavaScriptu, které ukládají informace o stránce, kterou uživatel viděl, například adresu URL stránky.
JavaScriptové knihovny nástroje Google Analytics používají soubory cookie HTTP, aby si zapamatovaly, co uživatel dělal na předchozích stránkách / při interakcích s webem.
Další informace naleznete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.google.com,
https://www.google.nl/,
https://www.doubleclick.net
HotjarHotjar je nástroj pro analýzu a získání zpětné vazby, který používáme. https://www.hotjar.com
Interactive BrokersPoužíváme rozhraní API, které vyžaduje, aby se uživatelé ověřili také v backendovém systému poskytovaném naším partnerem Interactive Brokers. V závislosti na tom, na který backend je uživatel odkázán, je přesměrován do jedné ze tří možných domén. https://www.interactivebrokers.com
LinkedInPro integraci se sociálními sítěmi používáme LinkedIn, aby naši uživatelé mohli sdílet články prostřednictvím svých účtů.https://www.linkedin.com
PushCrewPro zasílání push oznámení do mobilních a webových prohlížečů využíváme integraci PushCrew.https://pushcrew.com
TwitterPro sociální média používáme integraci Twitteru a funkce sdílení. Pokud uživatelé nemají Twitter nebo nikdy přímo nenavštívili webové stránky Twitteru, Twitter vám přidělí jedinečný kód pro sledování vaší návštěvy kanálu Twitteru. https://www.twitter.com