Asi všichni znáte scénu z filmu Vlk z Wallstreet, kde makléř Jordan Belfort (ztvárněn Leonardem DiCapriem) volá klientům a nabízí jim sice levné, ale vysoce výnosné tutovky. Akcie, které dnes stojí pár centů, ale za několik měsíců budou jasným lídrem na trhu – tzv. penny stocks neboli pink sheets.

Všichni je budou chtít, ale už nebudou k mání, protože jich je velmi málo a nejlepší doba na nákup je právě teď, takže když to zameškáte tak…vaše škoda.

Penny stocks jsou specifické akcie, které často nestojí víc než bochník chleba a vydělat mohou na pěknou dovolenou.

Anebo ne? Jak to s nimi je?

V článku vám detailně objasníme, co jsou penny stocks, jak se liší od standardních akcií, kde a jak se penny stocks obchodují a kde najít kvalitní penny stocks tituly?

 

Co to jsou penny stocks?

Jako penny stocks se označují akcie, jejichž cena zpravidla nepřesahuje 1 dolar za kus. Některé penny stocks se dokonce obchodují i za méně než 1 cent za kus. Obecně se pod pojmem penny stock rozumí „nízkohodnotová akcie“ a hranice 1 dolaru je ilustrativní. Některé penny stocks mohou mít cenu i několik dolarů za kus, některé jen několik centů za kus.

Většina společností, jejichž akcie jsou označovány jako penny stocks, jsou buď start-upy nebo jde o společnosti s nižší kapitalizací. Takové firmy se obchodují mimo hlavní burzovní trhy, což znamená, že nemusí plnit přísná pravidla amerického burzovního regulatorního úřadu SEC.

Setkáte se také s označením OTC akcie kvůli Over-The-Counter obchodování těchto titulů, což je anglické vyjádření pro mimoburzovní obchodovování.

Dalším zažitým označením je Pink sheets neboli Pink sheet akcie, což v doslovném překladu znamená růžový papír. Kotace těchto akcií se do dnešního dne denně publikují National Quotation Bureau. V minulosti se kotace pink sheets akcií tiskly na růžový papír – odtud plyne název Pink sheets.

Penny stocks vs. akcie, jaký je rozdíl?

Penny stocks jsou obecně mnohem spekulativnější tituly než klasické akcie. Jsou charakteristické zvýšenou volatilitou, vyšším rizikem ale i vyšším potenciálním výnosem. Oproti klasickým akciím mají i mnohem nižší likviditu. Malá tržní kapitalizace firem je rovněž typickým znakem penny stocks titulů. Pink sheets tvoří určitou protiváhu velkým, silným a stabilním společnostem typu Blue-chips.

Penny stocks se zpravidla obchodují na mimoburzovních trzích jako je Pink Sheet, protože primární burzovní trhy vyžadují přísnější regulaci, kterou penny stocks nesplňují. Proto se o penny stocks akciích někdy hovoří jako o tzv. Pink Sheet akciích. Ne všechny penny stocks se nutně musí na mimoburzovních trzích obchodovat. Existují i nízkohodnotové akcie, které lze obchodovat na velkých regulovaných burzách jako je např. NASDAQ.

Výhody a nevýhody penny stocks

Výhodou penny stocks je samozřejmě jejich nízká cena. Ve srovnání s akciemi typu Apple, Amazon či Google jde o násobně levnější tituly. Díky tomu jsou dostupné opravdu pro kohokoliv. Vzhledem ke své volatilitě nabízí i velký potenciál zhodnocení. Ale pozor, tyto akcie za pár kaček mají i svou stinnou stránku a řada penny stock titulů jsou v podstatě bezcenné. Vyšší volatilita, která je pro penny stocks typická, může být pro někoho výhodou, pro jiného hrozbou.

Vyšší potenciál je pochopitelně vykoupen výrazně vyšším rizikem. Řada penny stocks titulů dlouho nepřežije a i přesto, že můžete narazit na spoustu e-mailů, doporučení a „tutových tipů“, jak na penny stocks vydělat. Naše rada zní: Buďte skeptičtí a opatrní. Penny stocks jsou opředeny nechvalně známými manipulačními technikami či nerealistickými sliby.

Neprůhlednost hospodaření firmy a z ní vyplývající nedůvěryhodnost je další nevýhoda penny stocks. Společnosti, které se obchodují jako penny stocks, nemusí plnit zveřejňovací požadavky o svých aktivitách, jakým podléhají burzovně obchodované společnosti. Známé jsou případy, kdy vedení společnosti nemělo zábrany si vymýšlet nebo přehánět jen proto, aby nalákalo další investory. Objektivních informací je poskrovnu a vždy je potřeba se k věcem stavět mnohem více skepticky než je tomu v případě klasických akcií.

Velkým lákadlem penny stocks je skutečnost, že můžete vydělat desítky, ne-li stovky procent během několika dní či týdnů. Je ale potřeba si uvědomit, že většina společností, které vydávají penny stock akcie, často nemají žádná vlastní aktiva, nenabízejí ani žádné zboží nebo služby a není výjimkou, když jsou téměř na hranici (a často i za hranicí) bankrotu. Cena je často vyspekulována uměle a může stejně rychle klesnout stejně tak jako když vzrostla.

 

 

Kde se penny stocks obchodují?

Penny stocks se na rozdíl od akcií většinou obchodují na mimoburzovních trzích (tzv. OTC) jako je Pink Sheet, OTCQX, OTCQB a další. Nemusí tomu tak být vždy, protože existují i nízkohodnotové akcie, které se obchodují na hlavních amerických burzách (AMEX, NYSE, NASDAQ) a jejich emitenti nejsou malé společnosti. Takové jsou ale spíše výjimkami, která potvrzují pravidla.

Typický penny stock je titul vydaný malou společností, má nízkou likviditu, omezený přístup na burzovní trh a na rozdíl od akciových titulů nemusí splňovat tak přísné regulatorní požadavky jako je tomu v případě akcií listovaných na primárních burzovních trzích.

Co je OTC trh?

OTC (Over the counter = „přes přepážku“) trh je decentralizovaný trh s cennými papíry, kde dochází k dvoustranným dohodám mezi nakupujícím a prodávajícím. Obchodování na OTC neprobíhá pod kontrolou žádné oficiální instituce, tj. jde o mimoburzovní trh, kde účastníci obchodu komunikují přímo mezi sebou. Tím pádem je podstupované riziko na OTC trhu značně vyšší než na běžné burze cenných papírů. OTC trh je uplatňován často při obchodování swapů.

 

Jaká jsou rizika obchodování penny stocks?

Díky tomu, že penny stocks, které se obchodují na mimoburzovních trzích, nemusí splňovat regulatorní nároky kladené na klasické akcie (pravidelné zveřejňování finančních zpráv), je jejich vnitřní hospodaření nejasné a neprůhledné. A vzhledem k tomu, že klíčem k úspěšnému investování bývá v první řadě získání dostatečného množství důvěryhodných informací, mohou být penny stock akcie v tomto ohledu nevyhovující.

Společnosti listované na mimoburzovních trzích (OTCBB, Pink Sheet) nemusí splňovat minimální standardy nutné pro burzovní trhy. Někdy je právě toto důvodem k tomu, že akcie určité firmy lze obchodovat jak přes burzovní trh, tak přes Pink Sheet. Pakliže společnost není zcela schopna či ochotna plnit přísná regulační opatření kladená na burzovní tituly, přesune se na Pink Sheet.

Velkým rizikem je i nízká likvidita, která je na penny stocks titulech běžná. Nízká likvidita způsobuje dva základní problémy. Prvním může být nemožnost vystoupit z pozice a prodat penny stock titul, když bude potřeba. Nemusí tam totiž být protistrana, která by jej chtěla koupit. Druhým problémem, který s nízkou likviditou trhu souvisí, je možnost snazší cenové manipulace. Jedna z nejvíce rozšířených manipulačních technik, která se u penny stocks používá, je tzv. pump and dump.

Co je to pump and dump?

Pump and dump je manipulační technika využívaná při obchodování penny stock akcií a obecně trhů s nízkou likviditou a nízkým volume. Cena nelikvidního trhu totiž velmi rychle reaguje na příchozí objemy. Technika pump and dump spočívá v nalákání investorů do stejné penny stock akcie, kterou předtím určitá osoba nebo skupina osob nakoupila.

Nalákat další investory lze formou investičních doporučení a tipů, newsletterů, seminářů, webinářů apod. Díky přísunu dalších nakupujících se nízkolikvidní trh rychle vyhoupne nahoru, kde osoba, která prvně nakoupila a zmanipulovala další, se ziskem prodá. Jedná se o nelegální, ale často využívanou techniku.

Kolik lze vydělat na penny stocks?

Vzhledem k vysoké volatilitě a možnosti velmi výrazného růstu téměř bezcenných penny stock akcií je i potenciál výdělku dost vysoký. Známý a často opakovaný je příběh amerického tradera Timothy Sykese, který během deseti let vydělal z 10 tisíc dolarů více než 1,5 milionu dolarů právě obchodováním penny stocks titulů. Je ale vždy třeba pamatovat na to, že zisk je funkcí rizika a penny stocks jsou rizikové tituly, na kterých lze i hodně ztratit.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak penny stocks obchodovat?

Díky vysoké volatilitě, malé transparentnosti a celkově vysokému riziku je třeba penny stocks obchodovat poněkud jinak než klasické akcie. V první řadě je potřeba myslet na diverzifikaci. Penny stocks mohou být určitým kořením vašeho portfolia, nikoliv jeho nosnou částí.

Vybírejte si takové penny stocks, které mají vyšší obchodované objemy a vyšší likviditu. Trh, na kterém se zobchoduje méně než sto tisíc akcií denně, bude příliš náchylný na umělé cenové manipulace, zvláště pokud bude jeho cena nízká.

Pamatujte na dobře nastavený stop-loss a připočtěte k němu bid-ask spread a skluz. Penny stocks mají mnohem širší spread než klasické akcie a s tím je třeba počítat při kalkulaci profitů a ztrát.

S velkým bid-ask spreadem souvisí i nutnost správného vstupu, který eliminuje negativní skluz. Vstupovat do trhu byste měli limitním pokynem, protože market pokyn (tržní) může být vyplněn na velmi nevýhodné ceně. Toto je zvláště důležité, obchodujete-li větší pozice.

Velikost pozice je opět něco, k čemu je potřeba být ostražitý. Z výše popsaného je jasné, že penny stocks = vysoké riziko a proto i velikost pozice by měla být adekvátně upravena, resp. ponížena.

U penny stocks platí více než kde jinde zásada být skeptický a nedůvěryhodný vůči výrokům managementu nebo krásným slibům, které vám zašlou v e-mailovém newsletteru. Penny stocks často slouží hlavně insiderům a na veřejnost se všechny kvalitní informace nepodívají. Poznámky pod čarou a milimetrovým písmem napsaná prohlášení na konci dokumentu vám mohou ledasco napovědět.

Vybírejte zisky a netlačte na pilu. Držíte-li nějaké penny stocks, které posílily třeba o 20 či 30 %, berte zisk a nečekejte, že udělají nárůst o dalších 200 %. Nikde není psáno, že nemohou dále růst, avšak je třeba mít na paměti, že zisky často neznamenají, že by se situace společnosti fundamentálně změnila a její riziko se snížilo.

Kde a jak hledat kvalitní penny stocks?

Na internetu existují portály zaměřené přímo na penny stocks. Jedním z nich je otcmarkets.com, kde lze filtrovat penny stocks podle určitých kritérií. Další zajímavý portál je pennystocklist.com. Najít tu “správnou” akcii je samozřejmě komplikovanější záležitost.

Tak jako u klasické akcie je třeba udělat nějaký průzkum a shromáždit dostatečné množství informací o jednotlivých společnostech, které připadají v úvahu. Budete-li chtít koupit nějaké penny stocks z určitého sektoru nově rozvíjejících se trhů (kryptoměny, marihuanové akcie apod.), shromážděte si informace o konkrétních společnostech, které v oboru působí.

Nakoupit něco jen proto, že to nakoupil i kamarád, kterému to doporučil soused, není ideální a moudré. Je potřeba pamatovat na to, že většina penny stock akcií se shortuje a nikoli nakupuje. Pravděpodobnost, že pravě vámi vybrané penny stocks porostou, je značně omezená.

Zde je několik tipů, co sledovat při výběru kvalitní penny stocks:

  • Earnings – zisky, které by měly stabilně růst
  • Cena – cena jednoho penny stocku by neměla jít pod 0,5 dolaru. Akcie s nižší cenou zpravidla patří firmám, které nemají žádné prokazatelné výsledky a zároveň jsou snáze manipulovatelné
  • Obchodované objemy – denní volume by nemělo klesat pod 100.000 kusů akcií, je-li menší, likvidita je příliš nízká, trh je nestabilní a náchylný na manipulace
  • Popularita – to, že se o konkrétním penny stocku mluví nebo, že se objevuje v newsletterech a doporučují ho “experti z  oboru” je spíše na škodu. Experti jsou totiž často insideři, kteří jen chtějí vzbudit zájem a nalákat veřejnost
  • Zdravý rozum – to je asi základ celého investování do penny stocks titulů. Buďte racionální, praktiční a obezřetní.

Chci obchodovat penny stocks, kam dále?

Penny stocks mohou vypadat lákavě, ale pravděpodobnost, že najdete poklad, který vás odmění vysokým ziskem, je malá. Je to skoro jako hledat jehlu v kupce sena. Není to nemožné, ale musíte se velmi disciplinovaně držet určitých pravidel a principů. Některé z nich jsme popsali výše, některé další budete muset objevit sami.

Buďte obezřetní vůči nejrůznějším doporučení. Zvláště při investování do penny stocks je klíčové používat vlastní kritické myšlení.

Obchodování penny stocks prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart