Doporučte LYNX a získejte odměnu €50

Jste s online brokerem LYNX spokojeni? Doporučte nás a získejte odměnu €50 na váš trading.

Oceníme, pokud o výhodách investičního účtu dáte vědět svým přátelům či rodině. Pokud si vámi doporučená osoba otevře účet prostřednictvím LYNX, získává každý z vás bonus až do výše €50 ve formě transakčního kreditu.

Akce se vztahuje na poplatky za následující 3 měsíce od nafundování nového účtu. Počet přátel, které můžete doporučit, není omezen.

Chci doporučit LYNX
Doporučení brokera LYNX mezi známými a ziskání 50 EUR jako bonus

Doporučení LYNX

Jak funguje doporučení LYNX?

Ve 3 snadných krocích dosáhnete na bonus €50:

01

Přihlaste se do LYNX+

Zalogujte se do LYNX+ a v pravém horním rohu klikněte na tlačítko “Doporučte LYNX“.

Zde naleznete osobní odkaz včetně možností, jak jej odeslat svému okolí.

LYNX+ - doporučte LYNX a získejte bonus
02

Doporučte LYNX

Oslovte své známé, přátelé nebo rodinu a zašlete jim osobní odkaz společně s doporučením na otevření účtu. Pro připsání bonusu je důležité, aby doporučená osoba k otevření nového účtu použila osobního odkazu, který ve zprávě obdrží.

Doporučte LYNX přes e-mail nebo WhatsApp
03

Váš známý si otevře účet a získáte bonus €50

Jakmile si doporučená osoba prostřednictvím vašeho odkazu otevře a nafunduje účet, získáváte oba nárok na vrácení poplatků až do výše €50 za následující 3 měsíce. Bonus bude připsán automaticky na konci tohoto období.

Doporučení brokera LYNX mezi známými
Doporučte LYNX: Podmínky kampaně (Platnost od 15. 12. 2021)
Pro koho je kampaň určena?

Společnost LYNX B.V., organizační složka, dále jen “LYNX”, nabízí odměnu za doporučení nových klientů. Doporučující osoba je klientem společnosti LYNX a musí mít otevřený majetkový účet (dále jen “účet”), který je aktivně využíván. Doporučená osoba nesmí být klientem společnosti LYNX. Klient získává nárok na bonus maximálně za 5 nově doporučených osob ročně. Pokud má klient více účtů, platí, že celkový počet doporučených osob, ze kterých mu vzniká nárok na bonus, je 5 osob ročně. Hromadný nábor nových klientů (např. prostřednictvím zprostředkovatelských portálů apod.) je zakázán. Doporučující osoba v takovém případě ztrácí nárok na bonus.


Jaké požadavky musí být pro udělení bonusu splněny?
Transakce

Doporučená osoba musí na účtu otevřeném prostřednictvím LYNX provést alespoň jeden obchod. Po provedení vkladu získává doporučující i doporučený nárok až na €50 v podobě transakčního kreditu. Tento bonus je platný 3 měsíce ode dne, kdy byl nový účet nafundován. Akce se nevztahuje na poplatky vzniklé při obchodech s CFD, turbo certifikáty a na forexu. Tyto poplatky nebudou proplaceny.

Příklad: Doporučená osoba za obchodování na poplatcích zaplatí €30. LYNX jí vrátí €30. Doporučující osoba za svůj trading zaplatila poplatky ve výši €75. LYNX jí vrátí €50.

Nový učet je otevřen prostřednictvím zaslaného osobního odkazu

Doporučená osoba si musí otevřít účet za použití osobního odkazu, který poskytl doporučující. Pokud účet není otevřen za použití poskytnutého odkazu a přes poskytnutou stránku, nebude možné přiřadit nového klienta k osobě, která jej doporučila.

Opakované doporučení

Každou osobu lze doporučit jen jednou. Pokud byl již nový klient doporučen dříve někým jiným, nelze uplatňovat nárok na odměnu. I kdyby si doporučená osoba otevřela více účtů, bonus bude připsán jen jednomu účtu.


Doporučte LYNX: Dodatečné informace o kampani
Vyplácení transakčního kreditu

Pokud jsou splněny Podmínky, po uplynutí 3měsíční lhůty (na začátku následujícího měsíce) vyplatí společnost LYNX odpovídající částku za poplatky ve formě interního transferu na účet klienta.

Těmito Podmínkami informujeme účastníky kampaně, že mezi aktivací účtu prostřednictvím prvního vkladu a vyplacením transakčního kreditu může uplynout až 16 týdnů.

Výše bonusu

Doporučená osoba i doporučující osoba mají každý nárok na uhrazení poplatků až do výše €50. Transakční kredit bude připsán na příslušný účet. Pokud jsou poplatky uhrazeny v jiné měně než v eurech, budou nejprve převedeny na eura a poté dojde k připsání na účet. Vyplácení v hotovosti není možné. Pokud daná osoba již v době vyplácení nemá účet vedený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit zaniká.

Kombinace s jinými akcemi

Pokud je v rámci jiné kampaně vyplácena vyšší částka, bude vám připsána odměna z té kampaně, kde je bonusová částka vyšší.

Obecné informace

Touto akcí chce společnost LYNX získat nové klienty, kteří mají zájem o aktivní a dlouhodobý obchodní vztah se společností LYNX.

Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LYNX a osoby, které ještě nedosáhly věku 18 let. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé osoby (stávající klienty) z akce, stejně jako právo na odebrání transakčního kreditu v případě nesplnění Podmínek nebo zneužití v jakékoliv formě.

Po pečlivém prověření ze strany společnosti LYNX nebude za nového klienta považován ten, kdo nemá potřebné znalosti a zkušenosti a nedokáže adekvátně posoudit rizika spojená s obchodováním na burze.

Na vrácení poplatků není právní nárok. Pokud si doporučená osoba neotevře účet prostřednictvím LYNX nebo nesplní podmínky, nedostane doporučující žádné další oznámení.

LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX. V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat, se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti po dobu trvání vyšší moci. Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Účast v kampani předpokládá, že si klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány v informačních memorandech.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.


LYNX: Kvalitní online broker který stojí za doporučení

Výhody online brokera LYNX, o kterých by měli vědět i ostatní.

Mnoho klientů si uvědomuje naše kvality a proto využilo kampaně “Doporučte LYNX”. Můžete se o nás zmínit přátelům, rodině, známým a kolegům. Investiční účet prostřednictvím LYNX má mnoho výhod. Zde jsou uvedeny ty nejvíce oceňované:

  • Nadstandardní zabezpečení účtu

  • Nízké transakční náklady a poplatky

  • Pokročilá obchodní platforma s mnoha nástroji

  • Velký výběr investičních produktů

  • Mobilní obchodní aplikace pro telefony i tablet

  • Osobní péče o klienty