Co je ETF? Rady a tipy, jak investovat do ETF v roce 2024

Autor: Tomáš Stráník

V tomto článku:

Obchodování s ETF - komplexní průvodce pro začátečníky
Investice do ETF (Exchange Traded Fund) přináší možnost obchodovat větší množství akcií a diverzifikovat riziko mezi více společností. Co je ETF a jaké druhy existují? I to si povíme v tomto článku určeném pro začínající investory.

Poznejte specifika Exchange Traded Funds a jak investovat do ETF. Pokud hledáte brokera pro obchodování ETF, klikněte zde.

DŮLEŽITÉ: Jelikož z legislativních důvodů bylo všem obyvatelům Evropské unie (v ČR dne 18.6.2018) omezeno obchodování amerických ETF, zveřejnili jsme článek „Jak i nadále obchodovat US ETF?“ Americké ETF nejsou ale jedinou možností. Lze obchodovat i vybrané evropské Exchange Traded Funds. Tipy na tyto fondy naleznete v článku Jaká ETF obchodovat v Evropě?.

Co je ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) je zkratkou pro burzovně obchodovatelné fondy. Poprvé se objevily na americké burze AMEX v roce 1993 a s nástupem nového tisíciletí se zájem o jejich obchodování výrazně zvýšil. ETF bývají také označovány jako trackery. Zpravidla totiž kopírují vývoj ceny daného podkladového aktiva. Tím mohou být například dluhopisyakciové indexy nebo koš jiných aktiv.

Na rozdíl od podílových fondů, obchodování ETF probíhá na burzovních trzích podobně jako u akcií. ETF mají obvykle vyšší denní likviditu a nižší poplatky než akcie podílových fondů, což z nich činí potenciálně atraktivní alternativu pro investory. ETF funguje tak, že určitý fond (označovaný zpravidla jako emitent) nakoupí určitá podkladová aktiva a vydá na to své vlastní akcie.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vezměme si jako příklad S&P 500 index. Ten je složen z 500 akcií největších amerických firem. Akcie každé firmy jsou v indexu zastoupeny v jiném poměru a index se navíc pravidelně obměňuje. Pakliže byste si chtěli složit portfolio, které by odpovídalo indexu S&P 500, nebylo by to úplně snadné. Museli byste neustále sledovat, jaké akcie v indexu jsou a jaký mají poměr. Dle toho pak tituly nakupovat či prodávat, což může být poměrně dost práce a dost peněz ztracených na poplatcích.

Řešením může být v takovém případě nákup ETF fondu, který ve svém portfoliu tyto akcie má. Management takového fondu už si dal tu práci s výběrem 500 akcí, které tvoří zmíněný S&P 500. Vedení takového fondu sleduje, když se v indexu nějaká akcie obmění a portfolio podle toho upravuje. Lidé stojící za fondem vydali své vlastní akcie, jejichž cena zcela pochopitelně koreluje s cenou indexu S&P 500. Investoři pak mohou nakoupit akcie tohoto fondu a získat expozici vůči indexu S&P 500.

Jak se liší ETF fondy od klasických podílových fondů?

Od investice do běžných podílových fondů se ETF liší v několika základních aspektech. První z nich je ten, že ETF jsou burzovně obchodovatelné. To samo o sobě určuje mnoho charakteristiky, které takové instrumenty musí splňovat. Na ETF fondy lze spekulovat i na stranu short, což u podílových fondů možné není.

Druhým důležitým aspektem, který do jisté míry souvisí s předchozím, je skutečnost, že ETF jsou oceňovány a obchodovány průběžným způsobem během celého obchodního dne. To z nich dělá velmi flexibilní instrument, který umožnuje investorům nakupovat či prodávat bez zpoždění.

U podílových fondů zpravidla máte možnost nakupovat podílové listy jen v předem určené termíny. Cena ETF (Exchange Traded Fund) navíc obvykle velmi přesně kopíruje ceny podkladových portfolií.

Význam ETF: Výhody a nevýhody

Investice do ETF jako nástroj diverzifikace

Hlavní výhodou obchodování ETF oproti nákupu jednotlivé akcie nebo jiného jednotlivého podkladu je samozřejmě diverzifikace a s tím spojené nižší riziko. Tím, že Exchange Traded Fund drží celé portfolio akcií, rozmělňuje riziko na širší spektrum. Pakliže jedna akcie v konkrétním sektoru nebude mít potřebnou výkonnost, je velká šance, že ji vyváží ostatní akcie. Na druhou stranu toto může být v jistém smyslu chápáno i jako nevýhoda.

Pakliže nakoupíte ETF, kde jsou určité tituly, kterým se nedaří, pak ve srovnání s akciovým portfoliem, které byste si mohli postavit sami jen z několika málo titulů, může mít ETF horší výnosnost. ETF význam je také v tom, že na rozdíl od běžných fondů jsou Exchange Traded Funds více transparentní. Složení akcií v daném ETF i jejich váha v indexu jsou lehce dohledatelné informace.

Investování do ETF je více flexibilní

ETF je možné nakupovat a prodávat rychleji a snadněji než tradiční podílové listy fondů. U těch může připsání peněz z prodeje na účet investora trvat i několik dní. Exchange Traded Funds lze prodat téměř kdykoliv během burzovních obchodních hodin a s téměř okamžitým připsáním výnosů z prodeje. ETF investice mají tu výhodu, že je lze rychle nakoupit a prodat a reagovat tak na aktuální dění na burze.

Vzhledem ke kótování na burze je stanovení ceny transparentní. Obchodování s ETF probíhá na všech hlavních světových burzách a u většiny ETF je vysoká likvidita.

Investice do ETF a ochrana peněz investorů

Peníze investora jsou uloženy odděleně od majetku společnosti fondu. Pokud emitent ETF zkrachuje, akcie ETF nejsou dotčeny a jsou investorům vyplaceny v plné výši. Jediné riziko, které musí investoři u ETF nést, je kolísání cen akcií v daném portfoliu.

Nižší poplatky

Výhodou investice do ETF jsou v porovnání s investicemi do podílových fondů nižší poplatky spojené s jejich obchodováním. U podílových fondů se poplatky spojené s obchodováním pohybují v řádech vyšších jednotek procent.

Poplatky spojené s obchodováním ETF jsou zpravidla nižší. Poplatky za otevření a uzavření pozice jsou podobné nákladům spojeným s obchodováním akcií.

Pro investice do ETF nepotřebujete nutně odborné znalosti a složité analýzy

Jednoduchost při výběru správného ETF je další výhodou. V porovnání s analýzou akcií, je analýza ETF podstatně jednodušší. Při investování do akcií musí člověk zvážit velké množství proměnných.

Samotná fundamentální analýza akcií je docela složitá věda, která vyžaduje dobré porozumění finančnímu výkaznictví, dobrou znalost produktů, znalost konkurence, managementu a v neposlední řadě znalost sektoru jako takového.

Naproti tomu při výběru ETF investice je situace jednodušší. Často postačí širší znalost trendů. Poté není třeba prodírat se velkým množstvím firem a analyzovat každou z nich. Význam ETF je právě v tom, že zahrnuje větší množství takových firem a jedna investice do ETF může znamenat, že získáme expozici vůči celému sektoru.

Nevýhody ETF

ETF investice a riziko ztráty v důsledku kolísání cen a propadu akciových trhů

Stejně jako u akcií (nebo jiných cenných papírů) jsou i investice do ETF spojeny s riziky změny ceny. Exchange Traded Funds mohou nejen růst, ale i klesat. Na tyto propady je dobré se připravit a určit si předem strategii, jak v případě takových situací postupovat. Investování na burze má svá rizika a každý obchodník by si je měl plně uvědomovat.

ETF investice zpravidla přináší „ jen průměrné výnosy“

Jelikož je ETF tvořeno z více akcií, je jasné, že budou období, kdy jednotlivé akcie nebo sektory mohou dosahovat lepších výsledků než třeba vybrané ETF. Diverzifikace mezi různé akcie nás na jednu stranu do určité míry chrání před možnými velkými cenovými výkyvy, ale na druhé straně vysoké výnosy některých akcií v portfoliu jsou vyváženy akciemi, kterým se v danou chvíli nemusí zrovna příliš dařit.

ETF investice: Pozor na kurzová rizika

Při investování do ETF je nutné také počítat s rizikem směnného kurzu. Investice do amerických ETF může například způsobit značné ztráty v důsledku zvýšení směnného kurzu EUR USD. Toto riziko, které na druhou stranu znamená i příležitost pro zisky, se však netýká pouze ETF. Z dlouhodobého hlediska nejsou měnové výkyvy obvykle nijak výrazné. 

ETF a poplatky

Exchange Traded Funds jsou spojené s průběžnými náklady. Ty bývají ale nižší než u klasických investičních fondů. Náklady na ETF se skládají z několika složek – obchodní ceny stanovené na burze, obchodních poplatků vybíraných online brokerem a provozních nákladů. Poměr celkových nákladů (TER = total expense ratio) je procento, které určuje průběžné náklady daného ETF na ročním základě. Více o Exchange Traded Fund poplatcích se dozvíte zde.

Jak a kde lze investovat do ETF?

Exchange Traded Funds jsou burzovně obchodovatelné fondy. Obchodují se na burzách prakticky po celém světě. Tím, že jsou ETF investice prováděny přes regulované a transparentní trhy, je zajištěna vysoká míra důvěryhodnosti a spolehlivosti.

LYNX Webinář: Jaká ETF obchodovat v EU a Velké Británii?

Kolébkou obchodování Exchange Traded Funds je americká burza AMEX, která spustila obchodování s těmito typy instrumentů již v roce 1993. Obchodování Exchange Traded Funds je možné nejen v USA, produkty se dají se obchodovat i na burzách v Evropě, Asii, či Austrálii.

Jak investovat do ETF: Důležitý je i výběr kvalitního brokera

Investice do ETF se příliš neliší od obchodování s akciemi. Nákupem ETF nakupujete akcie konkrétního fondu (emitenta). Jako vlastník máte nárok na část zisků, jako jsou zaplacené úroky nebo vyplacené dividendy a můžete získat zbytkovou hodnotu v případě likvidace fondu. Těžíte pochopitelně i ze změny ceny akcií fondu. Existují některé, které můžete obchodovat jak na stranu long, tak shortovat. Některé jsou ale více specifické a je možné je pouze nakupovat.

Investovat do ETF lze prostřednictvím online brokera. Při výběru správného online brokera by investoři měli dbát na bezplatnou správu portfolia a nízké poplatky za obchodování. Důležitá je ale také kvalitní obchodní platforma klientský servis. Pokud se chcete dozvědět více, doporučujeme náš článek Jak vybrat brokera.

Prostřednictvím online brokera LYNX můžete obchodovat Exchange Traded Funds od všech hlavních poskytovatelů jako jsou iShares, State Street SPDR, PowerShares, Vanguard, DBxTracker, Invesco, VanEck, First Trust a další. Díky unikátnímu SMART Routing systému budete mít navíc jistotu, že vaše příkazy jsou zaslány na všechny dostupné burzy a vyplněny pouze na burze, která nabídne nejlepší cenu.

Každý Exchange Traded Fund má svůj ISIN (International Securities Identification Number). Dle tohoto identifikačníh čísla si tedy můžete příslušné ETF snadno vyhledat. ETF lze samozřejmě vyhledat i dle názvu, ale mějte na paměti, že některé názvy jsou si velmi podobné, tak vždy mějte jistotu, že jste opravdu zvolili ten správný.

Jak investovat do ETF: Rady a tipy

Prvním krokem je vybrat správné ETF. Co se týče investičních cílů a rizikových preferencí, investoři mají na výběr kolem 2 000 ETF s různou orientací. Nejprve by měl investor zvážit třídu aktiv (akcie, dluhopisy, komodity a jiné) a poté si položit pár dalších otázek.

Ve kterých regionech nebo sektorech byste měli investovat? Měla by se strategie například zaměřit na dividendové akcie? Je lepší zvolit ETF, které vyplácí dividendy, nebo ETF, které reinvestuje (akumuluje) zisky? Existují kurzová rizika a jak je řešit?

 Investoři by také měli věnovat pozornost velikosti a likviditě ETF. Například v případě velmi malých Exchange Traded Funds je možné, že časem zaniknou. V takovém případě investor dostane vyplacenou aktuální hodnotu. Přesto je lepší investovat do větších ETF od známých poskytovatelů. Ty bývají likvidnější a mají obvykle užší rozpětí mezi nabídkou a poptávkou.

Zvažte také způsob replikace a celkové náklady. Plně nebo částečně replikující se ETF s přímými investicemi do podkladových cenných papírů by měly být z hlediska rizika vždy preferovány před syntetickou (swapovou) replikací.Také celkové roční náklady (TER) jsou rozhodovacím kritériem. Čím specializovanější a komplexnější ETF je, tím vyšší jsou obvykle i náklady.

Jaké ETF fondy existují?

Existuje nespočet ETF fondů, které vydávají akcie nebo kopírují určitý index nebo sektor. Existují také ETF fondy, které kopírují sektor ropného průmyslu, sektor dopravy, sektoru IT apod.

ETF fondy se zpravidla liší podle toho, jaká aktiva ve svém portfoliu mají. Můžeme rozlišovat fondy akciové, komoditní, indexové, dluhopisové, kryptoměnové apod. Každý z nich drží ve svém portfoliu podkladová aktiva z příslušného segmentu a cena jeho akcií se odvíjí od vývoje celého segmentu.

Některé ETF fondy nabízí i pákový (multiplikační) efekt, to znamená, že cena jejích akcií se mění dvakrát či více rychleji než cena podkladového portfolia. Existují i tzv. inverzní Exchange Traded Funds, jejichž cena se mění opačně než cena podkladu.Bottom of Form Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivé typy Exchange Traded Funds.

Komoditní

Jak už název napovídá, tyto fondy opisují cenu určité komodity. Komoditou mohou být zemědělské produkty, drahé kovy, energie apod.

 Jejich portfolio může být následující:

  • akcie firem, které komoditu těží nebo zpracovávají
  • nakoupené futures kontrakty na komodity
  • fyzicky držené komodity

Čtěte také>> Obchodování s komoditami: Velký průvodce obchodováním 11 komodit

Tyto fondy bychom mohli dále dělit právě podle toho, jaká aktiva mají ve svém portfoliu – zda akcie, futures či jiné kontrakty. Velmi často tyto fondy nakupují právě skrze futures kontrakty. To s sebou nese určitou zátěž ve formě tzv. contanga, které díky neustálé nutnosti rolovat nové expirace futures zvyšují správní poplatek a snižují hodnotu fondu. Fyzické držení komodit je spíše výjimečné, takže ve chvíli, kdy investor kupuje Exchange Traded Fund na zlato, tak nekupuje ETF, které drží zlaté cihly uložené v sejfu, ale kupuje ETF které drží aktiva, která jsou zlatem krytá.

Čtěte také >> Investice do zlata

Sektorové

Skládají se z akcií firem v určitém sektoru. Pracují na stejné bázi jako indexové ETF, kdy daný fond drží koš akcií konkrétních firem vybraného sektoru. Nejvíce sledované sektory jsou finanční sektor, sektor biotechnologií, sektor zdravotnictví, sektor energetiky a sektor technologií.

Existují ale samozřejmě i další sektory. Lze jít dále a dělit na další sub sektory například podle určitých regionů. Může nás zajímat například sektor dopravy v Německu, marihuanový sektor v Severní Americe nebo spotřebitelský sektor v Rusku. To vše je možné přes Exchange Traded Fund zobchodovat.

Čtěte také>> Investice do marihuany

Indexové

Jsou složena z takových cenných papírů, které kopírují vybraný akciový index. Například index S&P 500, kdy daný fond drží akcie všech 500 společností, které do S&P 500 spadají, drží je ve správném poměru a pakliže se složení indexu obmění, fond patřičně přizpůsobí své portfolio. Mezi další důležité indexy patří Nasdaq 100 a index Dow Jones.

Čtěte také>> Aktivní (stock-picking) vs. pasivní (index-tracking) investování

Měnové

Jde o takové ETF fondy, které se snaží kopírovat vývoj vybraných měn. Mohou to být fondy, které kopírují buď pouze jednu měnu nebo celý koš měn. Správci fondu nejčastěji nakupují měnové futures, a proto i zde (podobně jako u komoditních ETF) je nutno počítat s určitým contangem. Měnové fondy ale mohou vlastnit i přímo hotovostní depozita dané měny.

Pákové

Tyto Exchange Traded Funds kopírují vývoj ceny vybraných podkladových aktiv, ale díky pákovému koeficientu, který je jejich součástí, reagují na změny ceny s větší citlivostí. Je možné nakoupit takové, které kopírují cenu indexu S&P 500 ale reagují dvojnásobně nebo trojnásobně rychleji.

Tyto ETF jsou složeny nejen z akcií daného indexu, ale i z dalších produktů jako jsou swapy, futures, nebo jiné deriváty.

Inverzní

Do této kategorie lze řadit Exchange Traded Funds, které spekulují na pokles ceny nějakého aktiva nebo koše aktiv, ale samy o sobě reagují na pohyb podkladu přesně opačně. Řada akciových titulů nelze shortovat nebo je nutné platit úroky (viz tzv. „short interest“).

Inverzní ETF fond poroste v ceně, pakliže podklad bude klesat. Často se pak označují buď jako bullish (býčí) nebo jako bearish (medvědí), což reflektuje, na jaký směr trhu se orientují.

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

LYNX: Was sind ETFs? (4. 10. 2023);www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/etf/etf-kaufen/was-sind-etfs/

LYNX: Die besten Tipps für eine erfolgreiche ETF-Strategie (4. 10. 2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/etf/etf-kaufen/die-besten-tipps-fuer-eine-erfolgreiche-etf-strategie/

LYNX: 7 Nachteile und Risiken von ETFs (4. 10. 2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/etf/etf-kaufen/7-nachteile-und-risiken-von-etfs/

LYNX: 5 Vorteile und Chancen von ETFs (4. 10. 2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/etf/etf-kaufen/5-vorteile-und-chancen-von-etfs/

LYNX: Wie handelt man ETFs (4. 10. 2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/etf/etf-kaufen/wie-handelt-man-etfs/

Investopedia: Exchange-traded fund (4. 10. 2023); www.investopedia.com/terms/e/etf.asp

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX